vrijdag, juni 24, 2016

Mike Quinsey / Hoger Zelf - Veel Zal Veranderen dat Jullie Volledig in/naar het Nieuwe Tijdperk Zal Brengen - 24 Juni 2016


Mike Quinsey / Hoger Zelf
“Veel Zal Veranderen dat Jullie Volledig in/naar het Nieuwe Tijdperk Zal Brengen”
24 Juni 2016

Cobie: Ook deze mooie boodschap via Mike Quinsey, in mijn periode van rust, wilde ik jullie niet onthouden…. Geniet ervan!
*****
Jullie potentieel is zodanig dat met de juiste instelling, jullie alles kunnen waar jullie je aandacht op plaatsen, en terwijl jullie je vibraties verhogen verhoogd aldus jullie potentieel. Positief denken werkt al voor jullie, en misschien is een kenmerkend voorbeeld zelfgenezing. Wederom is het een vraag van geloven-in-jezelf en een positieve benadering aangaande wat het is dat je wenst te bereiken. Te zijner tijd zullen jullie zo succesvol worden met zelfgenezing, dat het gebruik van jullie krachten de tweede natuur zal zijn. Het wordt in groepen vanzelfsprekend exponentieel verhoogd, maar zelfs dan zal het alleen gebeuren zolang als de ziel vrij is van karmische kwesties die er de oorzaak van mogen zijn dat het geblokkeerd wordt.
De wereld gaat door een periode van reiniging heen terwijl uitstaande karmische kwesties opgeruimd worden. Het resultaat zijn consistente problemen die niet geholpen worden door de inspanningen van de Duisteren die proberen hun veranderingen aan jullie op te dringen. Hun succes wordt door de Strijdkrachten van het Licht beperkt die alle activiteiten die plaatsvinden in de gaten houden. Jullie zullen weldra een punt bereiken waar hun macht om tussenbeide te komen met jullie levens voorkomen zal worden. Zij ervaren al beperkingen, en verliezen de macht dat hen ervan overtuigde dat zij succesvol zouden zijn met het voltooien van het controleren van de Mensheid. Het zal niet toegestaan worden, en de Mensheid wordt geleidelijk bevrijd van hun houdgreep.
De meest verbijsterende openbaringen zullen weldra aan jullie onthuld worden en die jullie zullen helpen je aan te passen aan de waarheid betreffende jullie ware bestemming. Ben ervan verzekerd, dat jullie verrukt zullen zijn te weten wat er voor jullie in het verschiet ligt, en iedere inspanning zal gemaakt worden om het nieuws op een voorzichtige manier naar jullie toe te brengen. Zoveel zielen zijn nog steeds onwetend aangaande wat er om hen heen gaande is, en in sommige gevallen liever de waarheid niet zouden willen leren. Zij zijn doodsbang dat het hun levens zal veranderen wanneer zij gelukkig zijn zoals zij zijn. Niettemin, wanneer de waarheid geleidelijk onthuld wordt, zal het snel duidelijk worden voor hen dat een gelukkige toekomst in het verschiet ligt. De veranderingen zullen snel komen en jullie bevrijden van de voortdurende druk op jullie om veel van jullie tijd werkend door te brengen. In werkelijkheid zouden jullie veel meer tijd moeten hebben voor jullie zelf, en in staat moeten zijn om jullie eigen bezigheden te volgen die jullie vreugde geven en vervullend zijn. Jullie zijn niet bedoeld om slaven te zijn en dat jullie moeten werken eenvoudig om te bestaan. Uiteindelijk zullen de levensbehoeften van het leven aan iedere ziel gegeven worden, daardoor meer tijd toestaand om door te brengen met jullie families en het volgen van jullie eigen interesses.

Terwijl de tijd verstrijkt, zullen jullie geleidelijk geïntroduceerd worden met de waarheid van jullie geschiedenis, en de plannen voor jullie toekomst. Er zal een plotselinge spurt voorwaarts zijn die de verloren kansen goed zal maken om in/naar het Nieuwe Tijdperk te verhuizen. Van belang is de aanstelling van mensen die vertrouwd kunnen worden met de verantwoordelijkheid van de leiding te nemen. Dergelijke veranderingen zijn goed onderweg en gereed om geïmplementeerd te worden zodra als het de juiste tijd is, wanneer diegenen die tussenbeide zouden komen verwijderd zijn. Het Plan voor jullie toekomst werd al voorbereid en zal jullie in/naar het “beloofde land” leiden waar vrede heerst en het leven een vreugdevolle ervaring is. Jullie zullen jaren en jaren moeten spenderen met het herstellen van alle schade van het verleden, en alles zal in een zeer korte tijd hersteld worden.
Jullie nieuwe levens zullen zo anders worden aangaande waar jullie nu vertrouwd mee zijn, en de veranderingen zullen zeer acceptabel zijn en jullie veel plezier geven. Als jullie vibraties opgetild zijn, zullen jullie gedachten gefocust zijn op permanente vrede, en de Mensheid zal als één worden, allen met dezelfde doelstellingen in gedachten. Oorlog en alle zaken daarmee geassocieerd zullen iets van het verleden worden, en alle negativiteit en het onophoudelijke oorlogvoeren zal voorgoed verdwenen zijn. Er zal geen behoefte of plaats zijn in de toekomst voor oorlogswapens en iedereen zal in staat zijn om diens leven in vreedzame co-existentie te leven. Het zal in de levens van de meesten van jullie tot uiting komen en zeer snel zullen jullie de eerste bewegingen in die richting zien.
De mensen maken zich zorgen over hun welzijn, maar als de veranderingen geïntroduceerd zijn, kunnen jullie er zeker van zijn dat jullie gezondheid op de voorgrond van onze acties zal zijn. Nieuwe behandelingsmethoden zullen geïntroduceerd worden die het mes van de chirurg zullen doen laten verdwijnen en er zullen geen na- of bijeffecten zijn. Veel zal veranderen dat jullie volledig in/naar het Nieuwe Tijdperk zal brengen met alle voordelen die daarbij komen. Ieder aspect van jullie levens zal uiteindelijk opgetild zijn, dus wanhoop niet aangezien alles van tevoren gepland is voor een snelle omschakeling. De omvang van de taken zijn niet van belang aangezien wij onbeperkte hulpbronnen tot onze beschikking hebben. Alle noodzakelijke acties zullen snel volbracht worden met het minste ongemak voor jullie.
In de nabije toekomst zullen de Strijdkrachten van het Licht het veilig vinden om openlijk op Aarde te landen, en wanneer zij dat doen zullen jullie met jullie werk geholpen en begeleid worden. Met onze geavanceerde methodes, zullen problemen vrij snel opgelost worden. Verbrandingsmotoren zullen uiteindelijk overbodig worden, met geen andere reden dan dat jullie niet langer meer dergelijke verspillende en verouderde machines nodig zijn. De verontreiniging is natuurlijk een andere factor en het zal geëlimineerd worden, jullie aldus een gezonder bestaan toestaand. Er zijn systemen die toestaan voor bijna ogenblikkelijk te reizen die de Duisteren al gebruiken, maar voor zichzelf gehouden hebben. Ben ervan verzekerd, dat mettertijd jullie zullen genieten van alle voordelen van een Modern Tijdperk, en het zal voorbij jullie huidige voorstellingsvermogen zijn.
Wetende wat er voor de toekomst op voorraad ligt, geeft jullie het zelfvertrouwen om alle huidige problemen aan te pakken, zodat zij voor eens en voor altijd opgeruimd worden. Jullie werden altijd begeleid om aldus actie te ondernemen die in het belang van iedereen zijn. Het is altijd op deze manier geweest, aangezien het Menselijke Ras, als een geheel, voorbestemd werd om de cyclus succesvol te voltooien. Eerdere cyclussen eindigden in rampen zoals jullie historische archieven laten zien, en iedere keer moesten jullie vrijwel vanaf niets een nieuwe beginnen. Dus jullie kunnen jezelf een klopje op de schouder geven voor eindelijk succesvol geweest te zijn. Jullie werden altijd begeleid in de hoop dat jullie je doelstellingen zouden bereiken, maar de manier waarop het voltooid werd hing altijd van jullie af. De huidige stand van zaken op Aarde schijnt nauwelijks aan te geven dat jullie succesvol geweest zijn, maar het is wel zo, zoals jullie weldra zullen ontdekken.
Alles lijkt op zo een snelheid te gaan, dat jullie het gevoel hebben dat jullie niet voldoende tijd hebben om aandacht te besteden aan al jullie behoeften. Jullie zouden dat kunnen bekijken als een goed teken dat de vibraties doorgaan omhoog te gaan, en geleidelijk de lagere vibraties zullen achterlaten. Dus kunnen jullie uitkijken naar een meer positieve periode wanneer al het werk dat ingezet werd om meer Licht naar de Aarde te brengen succesvol is. Het helpt mee om zielen te ontwaken die teruggehouden werden door de lagere energieën, en hen hulp geeft om weer op te stijgen, hetgeen iedere ziel diens bestemming is. Blijf positief en houd je stevig vast aan je visie/visioen van de toekomst.
Ik verlaat jullie met Liefde en zegeningen, en dat het Licht jullie dagen en het pad naar de voltooiing mag verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten