donderdag, juni 09, 2016

Een Akashic Perspectief over… “Persoonlijke Bekrachtiging” - 5 Juni 2016 / Jen Eramith MA


Een Akashic Perspectief over…
“Persoonlijke Bekrachtiging”
5 Juni 2016 / Jen Eramith MA

Hoe kunnen wij een gevoel van persoonlijke kracht vinden wanneer we ernaar streven om onenigheid te vermijden of te buigen voor de pressie van anderen? Hoe kunnen wij met gratie en zonder een gevoel van verlies van persoonlijke macht voor onszelf opstaan?
Ieder persoon zal een individuele psychologische en emotionele opmaak hebben, dat je leidt naar dit soort situaties, en het begrijpen van je persoonlijke neigingen zal je eruit vandaan helpen. Wij zullen jullie informatie geven dat van toepassing kan zijn op iedereen. Het zal aan jou zijn om je eigen pad te ontdekken voor het navigeren van dit soort situaties gebaseerd op je persoonlijke situatie.
De voornaamste innerlijke kracht die leidt naar het verlies van je macht aangaande de pressie van anderen is zelftwijfel. Zelftwijfel is het meest belangrijke ding voor jou om uit je gedachtesysteem uit te roeien, om jezelf in te stellen om met gratie en zonder gemanipuleerd te worden door anderen door moeilijke situaties heen te gaan. In de kindertijd, werd aan de meesten van jullie geleerd om jullie eigen waarheid in vraag te stellen - jullie instincten, jullie intuïtie, jullie gevoelens en jullie behoeften - om te leren hoe het goede in overweging te nemen van diegenen om je heen. Dit is een bruikbaar iets voor kinderen om te leren, omdat het jullie helpt deel te nemen aan het creëren van de maatschappelijke orde. Echter, de meesten van jullie leerden om jullie eigen waarheid veel te vaak en te intens in vraag te stellen en te ontkennen dan goed voor jullie was. Wanneer jullie eenmaal de volwassenheid bereiken, worden jullie capabel van het voordeel te begrijpen van de maatschappelijke orde en om in staat te zijn om te begrijpen welke gedragingen maatschappelijke orde zullen brengen en welke niet. Jullie hoeven jezelf niet langer meer te ontkennen, maar kunnen in plaats daarvan zowel jullie eigen behoeften als de behoeften voor de maatschappelijke orde in overweging nemen. Zelftwijfel dient jullie niet langer meer op de manieren dat het bedoeld was.
Als een kind, werd je gedwongen of onder druk gezet om door moeilijke situaties heen te gaan, of je dat nu wel of niet wilde. Daar, alles dat je zou kunnen doen was een manier vinden om te overleven. Als een volwassene ben je vrij om te kiezen uit een heel scala van reacties op moeilijke situaties. Als een volwassene, heb je een heel scala van reacties beschikbaar voor jou. Je hebt de bekwaamheid om je woorden te gebruiken, je fysieke acties en je lichaam om je waarheid te communiceren. Je hebt zoveel verschillende gereedschappen om te gebruiken om de puzzels waar jij jezelf in gewaarwordt te overwinnen en jezelf eruit vandaan te halen. Maar je zult niets ervan doen totdat je eerst kiest om naar je instincten te luisteren, erop te vertrouwen dat zij juist zijn, en dan begint na te denken over hoe je hen op wilt volgen.

De eerste stap in het opeisen van je persoonlijke macht is om de manier te reduceren waarop zelftwijfel in je leven tevoorschijn komt. Reduceer de tijd die je met mensen doorbrengt die bij jou teweegbrengen om aan jezelf te twijfelen. Plan om dingen te doen die van je vereisen om jezelf te vertrouwen. Oefen het zeggen wat je echt bedoelt en verkondig je behoeften in situaties die veilig zijn. Breng iedere dag tijd door met te onderzoeken wat voor jou waar is en raak bekend met je eigen innerlijke stem. Zelfs als de waarheid is dat jij je onzeker voelt, merk dat gevoel op en maak het je eigen. Dit zal jou leiden naar het opmerken van anderen hun gevoelens of gedachten. Doe wat je kunt om te luisteren naar jouw waarheid en geloof je eigen gevoelens. Alleen dan kan je beginnen oprecht jegens jezelf te blijven te midden van de maatschappelijke druk van anderen.
Wat is de aard van zelftwijfel? Waar begon het? Hoe kunnen wij het minimaliseren zodat het ons niet zo sterk beïnvloed?
Het allereerste begin zaadje van zelftwijfel begon toen jullie jezelf voor het eerst als afgescheiden ervoeren en toen ervoeren jullie een ander persoon die een ander perspectief had dan jij. Toen je eenmaal kon begrijpen dat wat je voelde anders was dan dat wat iemand anders voelde, of wat voor jou waar was anders was dan wat voor iemand anders waar was, veroorzaakte dat bij jou om in overweging te nemen dat jouw manier wel of niet waar mag zijn. Natuurlijk, uiteindelijk, zijn er talrijke waarheden in alle situaties omdat andere mensen altijd andere perspectieven hebben. Deze talrijke waarheden zullen altijd bestaan, maar waar de zelftwijfel binnenkomt, is wanneer je ertoe geleid wordt te geloven dat er alleen één manier kan zijn en dat er alleen één waarheid kan zijn. Wanneer je onderwezen wordt of ertoe geleid wordt te geloven dat alleen één waarheid mogelijk is voor iedere gegeven situatie, volgt logischerwijze dat iemand het fout moet hebben, en dit is het zaadje voor zelftwijfel. Natuurlijk zijn er zeer zeker tijden wanneer je het, afhankelijk van de situatie, fout of goed hebt, maar het was in die allereerste ervaring waar je in overweging nam dat andere mensen die anders dachten dan jij het goed zouden kunnen hebben dat ervoor zorgde dat jij dacht het fout zou kunnen hebben -- het bracht een vraag naar boven over de legitimiteit van je eigen ervaring. Dat was het ware begin van zelftwijfel.
De gezonde manier om te groeien door die ervaring is, dat je worstelt met het idee van goed en fout, met waarheid en fictie. Voor een gezonde psyche, kom je er in de vroege kindertijd toe het verschil te leren tussen waarheid en fictie en tussen wat goed is en wat fout is. Om deze dingen te leren, is het bruikbaar om tijdelijk het idee te geloven dat er een duidelijke streep in het zand is, dat de dingen eenvoudig het ene of het andere zijn. Terwijl je ouder wordt, wanneer je eenmaal de vroege kindertijd verlaat, is de meest gezonde manier waarop een menselijk verstand kan ontwikkelen, om in staat te zijn om lagen van waarheid en talrijke perspectieven te herkennen en om in staat te zijn het grijze gebied ertussenin te zien van wat goed is en wat fout is. Dat is een proces dat door kan gaan van de late kindertijd doorgaand naar de adolescentie in/naar de vroege volwassenheid. Als aan jullie niet de kans/mogelijkheid gegeven wordt om volledig zowel het verschil tussen goed en fout als het grijze gebied ertussenin te begrijpen, dan zouden jullie dit nog steeds aan het leren kunnen zijn de gehele weg naar het einde van jullie levens.
Het is in dit proces waar zelftwijfel aan het begin houvast neemt. Zelftwijfel is noodzakelijk en belangrijk omdat het jou aanzet om in overweging te nemen dat je het fout zou kunnen hebben. Dat maakt ruimte voor jou om te leren wat goed is als je eerste instinct of impuls of gedachte over iets fout was. Dus zelftwijfel is belangrijk. Het geeft je bescheidenheid/nederigheid, het geeft je een open geest, en het maakt ruimte voor jou om te zien wat je moet leren. Die versie van zelftwijfel is zeer bruikbaar. Het is wanneer je vasthoudt aan zelftwijfel als een manier van het navigeren van iedere omstandigheid -- het is wanneer je zelftwijfel verder draagt dan het behoort -- dat je in moeilijkheden zult geraken. Wanneer zelftwijfel een constante gewoonte wordt, zal je jouw instincten en je intuïtie negeren, en dan zal je in het aangezicht van de maatschappelijke druk aarzelen.
Bijvoorbeeld, stel je voor je hebt een vriendin die een nieuwe vriend heeft. Je vriendin is zeer opgetogen om jou haar nieuwe vriend te laten ontmoeten. Zij houdt echt van hem en ze hoopt dat jij hem aardig zult vinden. Wanneer je deze nieuwe vriend ontmoet, vertelt je eerste instinct jou dat je deze persoon niet aardig vindt. Er is iets aan hem dat onveilig aanvoelt, er is iets aan hem dat misleidend aanvoelt, er is iets aan deze nieuwe persoon dat voor jou niet goed aanvoelt. Als je nog steeds leeft met het perspectief dat er alleen één waarheid kan zijn, dan ben je verplicht aan je eigen instinct te twijfelen. Je moet kiezen te geloven dat je vriendin het goed heeft of dat je eigen instincten het goed hebben. In dit geval, zou het kiezen om je eigen instincten te volgen betekenen dat je de vriendschap verliest, en mag je verleid worden om dicht bij je vriendin te blijven door je instincten te negeren en te ontkennen wat voor jou waar is.
In plaats daarvan, als je ertoe gekomen bent te erkennen dat er talrijke waarheden zijn en ieder perspectief goed zou kunnen zijn, dan word je niet langer geconfronteerd met de noodzaak om je eigen waarheid te ontkennen. Wanneer je talrijke perspectieven omhelst, heeft je zelftwijfel minder macht omdat je meer ruimte hebt om met flexibiliteit en creativiteit te reageren op de situatie die voorhanden is. Je zou kunnen beseffen dat je vriendin werkelijk verbonden is aan deze nieuwe vriend, maar deze nieuwe persoon past helemaal niet bij jou. Beide van deze kan waar zijn en je kunt beide omhelzen. Je draagt niet langer meer de vraag van of je het goed of fout hebt, of dat je het verdient om in je waarheid te staan. In plaats van aan jezelf te twijfelen, kan je creatieve manieren vinden om je vriendin haar geluk te vieren en jezelf te beschermen van wat niet bij jou past. Je zou kunnen kiezen om tegen je vriendin te zeggen dat je haar ondersteunt, maar dat je geen tijd wilt doorbrengen met haar nieuwe vriend. Of je zou kunnen kiezen om tijd met de nieuwe vriend door te brengen, maar een energetische en emotionele afstand te handhaven die jou beschermt. Je zou spirituele technieken kunnen gebruiken om een barrière van energie om je heen te bouwen, of je maakt een afspraak voor een intuïtieve lezing of luistert naar je dromen om meer te leren over wat je karmische geschiedenis zou kunnen zijn met deze persoon. De mogelijkheden worden eindeloos en zij allemaal omvatten het omhelzen van jouw waarheid en voor jezelf te zorgen. En dit is zelf-bekrachtiging.
Wanneer je in zelftwijfel leeft, raak je geblokkeerd door de vraag of je het goed of fout hebt, of dat je behoeften belangrijk zijn of niet. Wanneer je beslist om te luisteren naar je instincten en je eigen waarheid gelooft, maakt het voor jou ruimte om te stoppen met aan jezelf te twijfelen en creatief te reageren op wat voor maatschappelijke situaties dan ook waar jij jezelf in gewaarwordt. Zelf-bekrachtiging begint met te luisteren naar en te geloven in je eigen gedachten, emoties en instincten. Alleen dan kan je helder nadenken over welke te volgen en wat voor acties te ondernemen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2016 - This Message was channeled from the Akashic Records by Jen Eramith MA through Akashic Transformations. It may be shared with individuals provided that the content is complete; all credit is given to the author; and it is distributed for no financial or other compensation to anyone other than Jen Eramith and Akashic Transformations. Please include this message with all redistribution. https://akt.memberclicks.net/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten