dinsdag, mei 03, 2016

Voelen Jullie de Leegte? - 2 Mei 2016 / Brenda Hoffman


Voelen Jullie de Leegte?
2 Mei 2016 / Brenda Hoffman

Dierbare(n),
Voelen jullie de ongerustheden die arriveren met iedere leegte? Voelend dat er niets gebeurt terwijl, in waarheid, zoveel wel gebeurt.
Jullie innerlijke fysicaliteit is aan het verschuiven op manieren die jullie waarschijnlijk nog niet kunnen geloven, noch kan de medische wetenschap het al detecteren met de huidige technologie. Over een klein poosje, zullen jullie hier en daar verhalen in het nieuws opmerken, welke “vreemde” mensen bespreken met meer DNA strengen dan verwacht. En jullie zullen lezen over medische wonderen die zogenaamd geen reden hebben om te zijn - binnen de huidige wetenschappelijk kennis en technologie.
Maar voor nu - zonder indicatoren anders dan misschien uitgeput te voelen of met een paar andere fysieke indicatoren dat er iets gebeurt, ondanks dat jullie het niet weten of begrijpen - is iets dergelijks waar.
De meest gebruikelijke stadiums in welke van jullie faseverschuivingen dan ook zijn eerst spiritueel, dan emotioneel en uiteindelijk, fysiek. Jullie zijn nu in de derde fase.
Iets dergelijks is aldus omdat, zonder spirituele en emotionele wetendheid, jullie fysieke veranderingen overweldigend zouden schijnen te zijn. Jullie zouden naar de medische of homeopathische wereld rennen met een kwaal hier en een kwaal daar. Waarvan de meeste beoefenaars geen enkele zouden kunnen verklaren - hetgeen jullie angstniveaus verhoogt.
Misschien kom je in gewicht aan of verlies je gewicht. Misschien is je gehoor gevoeliger. Misschien heb je griep- of kou gevatachtige indicatoren. Waarvan geen enkele serieus is in het Rijk van deze leegte, maar zonder je innerlijke wetendheid inderdaad angstaanjagend zouden kunnen zijn.
Aldus is het dat je lichaam aan het verschuiven is gedurende deze leegte op manieren waar je misschien over gelezen, maar die je noodzakelijkerwijs nog niet ervaren hebt - inclusief de toevoeging van nieuwe DNA strengen.

Niet alle strengen zullen op hetzelfde moment toegevoegd worden, maar in plaats daarvan zullen één of twee strengen toegevoegd worden voor de meesten tijdens elke van jullie doorgaande leegtes. En hetzelfde is waar voor jullie nieuwe kristallijnen structuur.
Jullie zijn je fysieke wezen op het tempo aan het verschuiven dat het beste is voor jullie totaliteit. Noch de toevoeging van het nieuwe DNA noch de kristallijnen structuren kunnen voltooid worden tijdens één leegte zonder “jullie circuits te kortsluiten”.
Aldus is het dat tijdens deze leegte, jullie je verveeld mogen voelen - want jullie hebben niets om over na te denken; zijn verontrust - want jullie zijn zogenaamd niets aan het doen om jullie nieuwe doelen te bereiken; of kwaad - “Waarom ik? Waarom gebeurt er niets voor mij zoals het schijnt te gebeuren voor anderen?” Maar jullie zullen niet bevreesd zijn.
Hoewel die laatste verkondiging niet accuraat voor jou hoeft te zijn, zal het dat wel voor de meesten zijn. Je zou gevoelens mogen bespeuren waar je noodzakelijkerwijs niet van geniet, maar angst zal de laatste van deze gevoelens zijn.
Misschien heb je gelezen of de emoties aangaande het continuüm gechanneld die uiteindelijk angst creëren - kwaadheid, verontrusting, afgunst enzovoorts. Maar zij zijn geen angst. Je bent voorbij de angst verhuist, zo je wilt, hogere niveau-gevoelens die uiteindelijk naar angst zouden kunnen keren, maar geen angst zijn.
Aldus is het dat je evolueert en beter je overgang en de overgang van anderen begrijpt zonder angst. Een andere indicator dat je niet langer meer van de 3D bent - is misschien een vage indicator, maar desalniettemin een indicator.
Je bent aan het evolueren op manieren die je niet altijd waar kunt nemen, afmeten of begrijpen. Je bent aan het evolueren binnenin je fysieke wezen. Net zoals waar was voor jou tijdens je laatste grote/belangrijke, gedenkwaardige groeispurt - de puberteit - groeide je fysiek zonder noodzakelijkerwijs te weten dat je dat aldus deed. Je wist dat je meer slaap nodig had, of dat je altijd honger had. Maar het maakte allemaal deel uit van het zijn van een tiener.
Aldus is het nu. Je bent je aan het ontwikkelen naar een 5D mens god/godin doorheen iedere cel in je fysieke lichaam, doorheen je spirituele begrip en je emotionele verschuivingen.
Jij bent niet langer meer SLECHTS jij. Jij bent nu een hybride van vele segmenten, een aantal dimensies en frequenties - meer dan dat je ooit eerder geweest bent terwijl van de Aarde. En terwijl je de Nieuwe Jij in al je glorie wordt, is je fysieke verschijningsvorm ook aan het veranderen.
Velen van jullie racen nu naar jullie spiegels om vast te stellen of je gezicht of lichaam er ook anders uitziet. Dat doet het, maar doet het ook niet. Want zou je in staat zijn om binnen enkele uren met vrienden en familie bijeen te komen of terug te keren naar je baan als je fysiek aldus anders was zodat niemand je zou herkennen?
Je fysieke veranderingen gebeuren welzeker, maar niet op hetzelfde tempo als waar is voor je spirituele en emotionele verschuivingen. Je nieuwe gevoelens en overtuigingen kunnen in privé gehandhaafd worden, als je dat wenst. Je fysicaliteit kan dat niet. Aldus is het dat dit een tijd van verandering binnenin je wezen is die je nog niet volledig begrijpt en slechts weinigen kunnen dit, zo niet niemand, detecteren.
Het resultaat zal gelijkaardig zijn aan dat van een tiener, wanneer iemand hem/haar niet gezien had vanaf diens twaalfde jaar en die nu achttien jaar is. Hoewel er vele veranderingen zijn, blijft het 12-jaar-oude wezen deel uitmaken van het 18-jaar-oude.
Aldus is het, dat je door zult gaan jij te zijn maar met de veranderingen die alleen opgemerkt worden door diegenen die gedurende enige tijd niet bij jou geweest zijn.
Hoe zal je anders zijn? Op een bepaalde manier, ben je aan het verjongen want je zult niet langer geloven dat je ouder moet worden en dan overgaat. Nieuwe overtuigingen, de Nieuwe Jij, de Nieuwe Aarde. Sta alles toe om te zijn in diens tijd en plaats.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten