vrijdag, mei 06, 2016

Mike Quinsey - Blijf Gefocust op Jullie Doel en Help Anderen door Liefdevolle Vibraties te Verspreiden - 6 Mei 2016


Mike Quinsey
Blijf Gefocust op Jullie Doel en Help Anderen door Liefdevolle Vibraties te Verspreiden
6 Mei 2016

Terwijl de negatieve strijdkrachten zich aan het terugtrekken zijn, gaan positieve acties aldus door zich op te bouwen die zullen leiden naar de vervulling van beloftes die aan jullie gemaakt werden. Belangrijke vooruitgangen vinden plaats en er zal geen stoppen zijn aan hun voordelen voor de mensheid. Jullie zijn je lang bewust geweest van de taken die momenteel voor handen zijn, en over niet al te lange tijd zullen details gegeven worden over de voortgang die gemaakt werd. Een algemeen overzicht nemend over wat er gebeurt; het is duidelijk dat de Duisteren aan het terugtrekken zijn en hun macht verloren hebben om het pad van de toekomst te dicteren. De herwaardering van de valuta’s is al ver gevorderd, en interferentie ermee veroorzaakt alleen maar een zeer klein probleem. De herwaardering is de sleutel voor belangrijke/grote veranderingen op de Aarde die de overblijvende veranderingen zal versnellen die goed onder controle zijn. Het blijft alleen over om door te gaan de Duisteren tegen te werken van het escaleren van hun voornemens om de Aarde over te nemen, en daarin waren de genomen voorzorgsmaatregelen zeer succesvol.
Ben ervan verzekerd dat de Strijdkrachten van het Licht ondersteund worden door machtige bondgenoten die zullen verzekeren dat de veranderingen toegestaan worden met alle snelheid plaats te vinden. In ieder stadium werden voorzorgsmaatregelen genomen om te verzekeren dat zij zonder interferentie voortgezet worden. Jullie zijn dichterbij om de voordelen te ervaren die op jullie wachten dan jullie geweest zijn sinds de nieuwe cyclus begon. De voordelen zullen jullie in/naar een Tijdperk van Overvloed verheffen met de belofte van een vreedzaam bestaan, vrij van de aandacht van diegenen die in de duisternis verblijven. Wanneer jullie terugkijken, zullen jullie beseffen dat jullie ervaringen doorheen de vele levensspannen in de lagere vibraties jullie geholpen hebben veel sneller te evolueren. De voordelen van jullie doorzettingsvermogen en loyaliteit aan het Licht zullen tot een graad beloond worden die jullie momenteel niet volledig kunnen begrijpen. Jullie toekomst zou omschreven kunnen worden als “De Hemel op Aarde” en het zal een prachtige tijd zijn voor jullie volledige geneugte, zonder wat voor risico dan ook voor jullie vreedzame bestaan om onderbroken te worden.
Ondertussen zouden jullie je blikveld stevig op jullie hoogste expressie van het Licht moeten instellen, en in overeenstemming met de hogere vibraties leven. Op deze manier zullen jullie jezelf voorbereiden op jullie ervaringen in de hogere vibraties die in afwachting van jullie zijn. Vele groepen die voor het Licht werken gaan door jullie voetstappen te begeleiden, en houden de Duisteren weg en werken hun bemoeienis tegen. Langzaam maar zeker reiken jullie verder in/naar de hogere niveaus van het bestaan waar er alleen maar het Licht is. Het is waar jullie bestemming ligt en de verzekering dat jullie een compleet Lichtwezen zullen worden. Het niveau dat jullie verlaten draagt weinig overeenkomst met jullie eigenlijke werkelijkheid, maar het heeft diens doel gediend door jullie tot de limieten te testen, aldus jullie bekwaamheid versterkend om sterk te staan in het aangezicht van wat voor uitdagingen dan ook. Jullie wisten wat eraan kwam toen jullie omlaag vielen doorheen de verschillende niveaus, maar desondanks vonden jullie het moeilijk om je aan je Licht vast te houden. Jullie moeten echter gefeliciteerd worden wat betreft door enig geducht testen heen gekomen te zijn, en als een resultaat kunnen jullie het hoofd fier omhoog houden.
  
Op de Aarde verouderd jullie lichaam snel en wanneer jullie een oude leeftijd betreden, gaat het gewoonlijk vergezeld met ziekte en uiteenlopende andere problemen. Echter, in de hogere vibraties, wanneer je een lichaam moet gebruiken is het niet onderhavig aan verandering en diens conditie blijft constant. Het stelt een ziel in staat het terzijde te zetten na gebruik en ernaar terug te keren wanneer het weer nodig is. Jullie zullen al weten dat jullie niet verouderen zoals waar jullie nu bekend mee zijn, en zeer zeker niet aan ziektes zullen lijden. Het is ook van toepassing op andere levensvormen en jullie kunnen, bijvoorbeeld, ook alle levende planten daarbij insluiten. Het maakt deel uit van de schoonheid van het leven in de hogere vibraties, waar jullie niet kunnen falen op te merken hoe alles aldus levend en nieuw is en permanent deze conditie handhaaft. Het Licht doordringt alle dingen om jullie heen en brengt onophoudelijk de schoonheid van alles dat jullie zien naar buiten. De vreedzame omgeving wordt niet verstoord door de rauwe geluiden die jullie op de Aarde krijgen, maar in plaats daarvan vult een zoet geluid de lucht.
Het is tijd om in het Nu te leven en het verleden achter te laten waar het thuishoort, maar eerst ruim iedere onafgemaakte zaak op en vergeef diegenen die jou gekwetst mogen hebben. Wraak is alleen in het denken van diegenen die niet beseffen dat allen deel van het geheel uitmaken, en voor altijd aan elkaar gelinkt zijn. Met iedere gebeurtenis moet iedere ziel zich verantwoorden voor de “zonden” tegen iemand anders en deze goedmaken, en elk leven word aldus gepland om “de lei schoon te maken”. Jullie Gidsen zijn zich bewust van jullie behoeften en zullen alles doen dat zij  kunnen om jullie op een pad te houden die naar vervulling leidt. Volg je intuïtie waar het dergelijke zaken betreft, en denk eraan dat niets van belang dat zich in je leven voordoet bij toeval gebeurt. Zelfs waar je verbindingen hebt in je familie en relaties buitenshuis, zij maken deel uit van je levensplan en er zou naar gekeken moeten worden als zijnde zeer belangrijk voor je evolutie. Jullie zijn allemaal in de “laatste kans voor succes” en als jullie de hulp negeren die aan jullie gegeven wordt, mogen jullie niet de uitdagingen overwinnen die een noodzakelijk onderdeel van jullie ervaringen zijn.
Jullie wereld ondersteund een veelvoud aan groepen die allemaal op andere punten zijn voort op het “Pad van Evolutie”. Doch, allen zijn gelijk in de ogen van God en het zou verkeerd zijn om welke ziel dan ook te oordelen op basis van waar zij nu zijn. Behandel allen als gelijken met Liefde en vriendelijkheid, en verbeeld je in wat een geweldige wereld jullie leven als het bereikt zou kunnen worden. Dat is inderdaad wat jullie zullen ervaren wanneer jullie terugkeren naar het Zomerland, hoewel het gezegd moet worden dat iedere ziel zichzelf gewaar zal worden op/in het juiste niveau in overeenstemming met diens vibratie. Jullie zijn daarom met zielen die op/in hetzelfde niveau van evolutie zijn, hoewel sommigen van een hogere vibratie onmiddellijk naar een hoger niveau kunnen gaan. Dus de “dood” kan bekeken worden als eenvoudig een vreedzame overgang van het ene naar het andere niveau, en is helemaal geen beangstigende ervaring zoals sommigen zich voorstellen.
De tijd die jullie doorgebracht hebben met te leven op de Aarde als een fysiek mens, heeft jullie evolutie versneld en jullie voorbereid op grotere ervaringen. Jullie stoppen nooit met leren en eenmaal weg van de Aarde zijn jullie toegestaan om jullie eigen pad van evolutie te kiezen. Niettemin, worden jullie geholpen om jullie beslissing te maken door hogere geëvolueerde zielen, en jullie kunnen ervan verzekerd zijn dat jullie het juiste pad zullen vinden. Sommigen van jullie zijn bezorgd over andere familieleden, maar jullie moeten elk van hen toestaan om hun eigen pad te volgen. Maar waar er een liefdeslink is zullen jullie in staat zijn hen op te roepen en contact te houden, hetgeen gewoonlijk ogenblikkelijk is. In de hogere niveaus zijn jullie vrij van zware lastige fysieke lichamen zoals jullie hen nu kennen. Er is veel over deze hogere niveaus te leren, maar de meesten van jullie zullen al ervaringen van hen in andere levens gehad hebben, zelfs als jullie je er momenteel niets van kunnen herinneren.
Blijf gefocust op jullie doel en help anderen door liefdevolle vibraties te verspreiden, en jullie zullen de Mensheid een grote dienst verlenen door hen te helpen het pad naar het Licht te vinden.
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik verlaat jullie met Liefde en Zegeningen, en dat het Licht jullie dagen en pad naar de voltooiing mag verhelderen.
In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten