vrijdag, mei 27, 2016

Mary Magdalene ~ Stop Wie Je Bent te Onderschatten! - 24 Mei 2016 / Linda Dillon


Hemelse Zegeningen
Mary Magdalene ~ Stop Wie Je Bent te Onderschatten!
24 Mei 2016 / Linda Dillon

Heilig is je leven. Je bent hier als de unieke expressie van je missie en doel, je unieke expressie van de Moeder/Vader/Ene - en jezelf. Hoe zou je niet je gehele wezen kunnen eren? Hoe zou je niet van je gehele wezen kunnen houden? Dat is mijn geheugensteuntje van vandaag.
Mary Magdalene: Groeten, Ik Ben Mary.
Suzi: Welkom.
Mary Magdalene: En welkom aan jou, geliefde zuster van mijn hart, geliefde zusters van mijn hart, geliefde familie van mijn hart, geliefde Gaians. En dat is hoe ik naar jullie toekom - de Magdalena, ja; mede reisgenote, reizigster, avonturierster, ja; moeder en zuster, bondgenote en vriendin.
En ik kom naar jullie om te spreken over de erkenning, de waardering, het begrip en het loslaten van jullie heilige contract, jullie heilige missie, jullie doel, jullie reden voor te bestaan doorheen dit en ieder leven dat jullie ooit bewoond hebben. Ik smeek jullie - stop te onderschatten wie jullie zijn!
Ik had het geschenk en het privilege, de verrukking, van getrouwd en in relatieschap te zijn, van de meest tevredenstellende soort, met onze geliefde Jezus. En ja, hij keerde in/naar een nogal welbekend persoon, nietwaar! [schiet in de lach]. Maar daarin, en in mijn weten van de juistheid van onze vereniging, wat een absolute keuze was - ja, natuurlijk, onze liefde voor elkaar, ons begrip van wie wij zijn, plaatste ons, zou je kunnen zeggen, voorbij de keuze - maar het was nooit werkelijk een keuze.
Het was een beslissend punt, het was een pad dat wij beide kozen. Maar daarin, ongeacht van de overtuigingen, de legendes, de mythes van wat de geschiedenis mij toeschrijft; ik trok me nooit terug van mijn eigen missie en doel, de erkenning en het kennen van mijn eigen patroon, mijn eigen ontwerp, mijn eigen doel, mijn eigen pad. Wij waren als Eén - en als twee, want dat is werkelijk waar de heilige vereniging, maar ook de vervulling van de missie en het doel, over gaat.
En dat is specifiek waar - en is dat altijd geweest, tussen haakjes - waarover de reis op Gaia gaat, deze prachtige Aartsengel Gaia, die hoewel velen aan Haar denken als een wezen van groen en blauw, in feite een machtige engel van roze is. Dus het is zelfs geen toeval dat jullie goddelijkheid, net zoals dat van Haar, van de roze diamant is. Maar ik dwaal af.

Zelfs voordat ik Yeshua ontmoette, was ik een kanaal en waar jullie aan kunnen denken als een Heilige Opzichter van het Ritueel, van Ceremonie. Welnu, er zijn velen van jullie die niet langer meer het ritueel aanhangen, of begrijpen niet volledig of her/erkennen dat een ritueel weken, dagen, maanden lang kan zijn of dat het 30 seconden kan zijn, zelfs binnenin de Nieuwe Tijd van de Moeder. Maar dit was mijn specialiteit en ik zwenkte daar nooit van weg. In feite, onderhield het mij op vele manieren, het onderhield onze familie, het onderhield de discipelen, de apostelen, onze cirkel van Liefde, vaak.
Wanneer je een moment neemt aan het begin van je dag om dank te geven en om hulp te vragen, is dat een ritueel. Wanneer je dank geeft en het voedsel en water dat je drinkt transmuteert, is dat een ritueel; dat is een heilige ceremonie. Dus dit was een gebied van mijn expertise.
Maar is was ook een ander gebied van mijn expertise - en het wordt genoemd, in jullie terminologie, waar jullie aan denken als niet alleen het creëren van heilige ruimte, hetgeen ik deed via het ritueel en het gebed, soms het channelen, maar het was de creatie van het vasthouden van heilige ruimte.
En ja, Suzi, dat is precies wat jij doet, wanneer je in je auto bent, jouw voertuig, je woning. Het is wat jullie allemaal doen, omdat heilige ruimte noodzakelijk is om op de planeet te bestaan, en zeer zeker om te bestaan gedurende deze tijd van ontvouwing, van ascentie, van de verschuiving op deze planeet - en specifiek nu, terwijl jullie letterlijk gebombardeerd worden.
Ja, wij weten dat anderen vriendelijker zouden zijn en zouden zeggen, “gepenetreerd”, “geïnfiltreerd”, maar ik zeg “gebombardeerd”, omdat ik weet hoe het voelt. Jullie worden gebombardeerd met de energieën en de Liefde van het volledige Gezelschap van de Hemel, dierbare harten, op momenten is het diepgaand verbazingwekkend dat jullie nog steeds staan, zitten of slapen, zelfs een ogenblik!  
Welnu daarin, in de vervulling van je unieke missie en doel - hetgeen alleen maar de externe expressie is van je goddelijke patroon - daarin, is het vasthouden van heilige ruimte of ruimte voor jezelf en voor anderen absoluut noodzakelijk. En het is zelfs meer noodzakelijk, meer kritiek voor diegenen van jullie wiens beslissingen en keuzes en de vervulling, zoals jullie het zien, van jullie missie en doel is om een uitstapje te maken in/naar die chaos, ofwel het een verpleegster is, een dokter, een leraar of een buurman/vrouw - het is niet van belang, omdat wat je doet is dat je die heilige ruimte met je mee draagt.
Ja, je bent beschermd, niettemin stroomt dat buitenwaarts. Maar je nodigt ook anderen uit in/naar die heilige ruimte, en je respecteert en eert ook de heilige ruimte van anderen. Je dringt nooit binnen; je verkracht en plundert nooit. Je houdt eenvoudig vast en houd in ere. En je zegt, “Ja, maar wat als, wanneer iemand iets doet dat verkeerd is gegaan?” Je eerst hun heilige ziel, hun pad en hun goddelijke luister, dat, ongeacht de toeristische routes, zij zullen arriveren waar zij moeten zijn.
Welnu, ik eerde Yeshi’s missie en doel, en het was zeer wereldwijd en, in feite, universeel. Dat betekent niet dat ik bij tijden wenste hij zich er eenvoudig van zou afwenden, het afwees, meer thuis bleef. En zelfs daarin, waren er tijden voor ons beide waar wij eenvoudig meer rustige tijd samen wilden hebben. En wij hielden die behoefte voor onze tijd samen in ere- begrijp me niet verkeerd.
Maar wanneer je verliefd en in een relatie bent en je weet dat de tijd beperkt is - hetgeen ironisch is omdat ieders tijd beperkt is. Wilden wij meer als vrouw, als moeder, als apostel, als vriend(in). Ik wilde meer. Niet omdat het noodzakelijkerwijs meer bijdroeg aan mijn missie en doel, maar eenvoudig vanwege de Liefde. Ik wilde dat de kwaliteit, de tijd samen groter, breder, dieper zou zijn.
Maar daarin, als wij samen reisden, of het in het dorp was of op de weg, deel van mijn missie en doel was om de heilige ruimte vast te houden. Dus of er nu 10 van ons of 100 of 1000den van ons waren - ja, er waren zelfs toen 1000den - creëerde ik en deed het ritueel, gezien en ongezien, dat de ruimte van onze groep vast zou houden en de energie naar buiten zou laten stromen, zodat wij in die heilige verenigde ruimte zouden kunnen zijn; zodat niet alleen de oren  zouden kunnen horen, maar ook dat het hart zou kunnen ontvangen en dat de Zijnheid ertoe zou komen om te weten, niet alleen maar de boodschappen van Liefde die mijn man aldus diepgaand meedeelde, maar dat de mensen ertoe zouden komen om te weten dat zij Liefde waren.
Welnu, daar waren diegenen die dachten, ‘Wel, wat is het dat zij doet? Zij zit aan de rand van de groep en ze doet gewoon niets. De werkelijke hoofdattractie, de ster van de show, is Yeshua”. En dat was precies zoals het bedoeld was om te zijn. Ik koos niet. Het was mijn plaats om vooraan in het midden te zijn. Mijn rol was anders, en ik zou zeggen, gelijk van waarde, gelijk belangrijk, gelijk essentieel.
Welnu, is zeg dit niet om mezelf ongepaste eer te geven - ik heb veel eer en het is geen probleem! Ik ben door zo velen geliefd. Ik zeg dit om een ieder van jullie eraan te herinneren - dat er tijden zijn dat jullie vooraan en in het midden zijn, en dat er tijden zijn wanneer jullie aan de rand zitten. Je hebt geen centrum als je geen grens en een rand hebt.
Dus alle stukjes van al jullie missies van al jullie ondernemingen, bekend en niet bekend - omdat je het niet altijd hoeft te weten - zijn wezenlijk belangrijk. In die tijd, wist is wat er voor onze familie, voor onze kinderen, voor Yeshua en mij in het verschiet lag, en ik wist dat het moeilijk en hartbrekend zou zijn. Op momenten, wist ik ook van de vele geruchten over mij als een slet en een hoer; ik wist van de jaloersheid van sommigen, dat ik als een vrouw een dergelijke toegang had tot de geliefde profeet.
Ik wist niet hoe ik afgedankt en zwart gemaakt en verborgen zou worden, terzijde gezet door vele kerken en religies, maar dat deed er niet toe omdat mijn erfenis al deze jaren later niet alleen intact is, maar het komt ook opnieuw tevoorschijn. Want zie, mijn missie en doel veranderde niet en is nog steeds niet veranderd.
Mijn missie van het dragen van, ja, het Goddelijke Vrouwelijke, maar ook de schoonheid, de sensualiteit, de heilige aard van zowel, waar mensen aan dachten als, mijn heilige werk en mijn familie werk, mijn liefdes affaire - deze allemaal waren  mijn missie en doel. Je kunt niet één stukje van jezelf ontkennen of zeggen, “Wel dit is mijn missie en doel; en dit stukje, dit is gewoon mijn persoonlijke leven.” Je kunt niet gefragmenteerd zijn, mijn geliefden, en je kunt geen stukje van jezelf ontkennen.
Er is een diep vertrouwen, niet alleen in je heilige zelf maar ook in de Moeder, van te weten dat wat je aan het doen bent, als je hart open en zuiver is - en dat is het - dat je niet verkeerd kunt gaan, dat je bent waar de Moeder jou plaatst. En wat dat betekent is dat je uitgelijnd bent met de Liefde. Je mag het mentale lichaam consulteren, je mag het ego complimenteren, maar het wordt nooit door het ego geleid, of eenvoudig door het verstand, zonder verwijzing naar het hart.
Zodat alles dat jullie doen - alles - en laat mij jullie vertellen, dat het koken en de voorbereiding van de maaltijden voor de geliefde familie en vrienden heilig werk is. Alles is de missie en het doel. Het is geen afgescheiden stukje. In jullie maatschappij en de manier waarop de dingen gegroeid zijn doorheen de diverse tijdperken, zijn jullie er vaak toe gekomen te denken over jullie werk als iets dat jullie doen gedurende 8-10-12 uren per dag, en dan is daar jij en je leven.
Het is zelfs meer onfortuinlijk wanneer ik waarneem dat mensen denken dat zij het werk zijn en de rest vergeten zijn. Een dergelijke fragmentatie is onjuist. Daar kunnen niet verscheidene van jou zijn. Nu specifiek, terwijl jullie al jullie aspecten binnen brengen en verankeren. Heb je miljoenen gezichten? Ja. Maar zij zijn allemaal jij. Er is slechts één jij - en jij bent schitterend.
Dus waarom ik vandaag gekomen ben, is aangaande een zeer eenvoudig pleidooi. Onderschat niet wie je bent. Wijs niet af of kleineer niet, niet slechts de zeer grote reeks aan acties of gedragingen die je neemt, maar ook de minuscule acties. In jullie vorm, is Liefde de expressie en ervaring van Liefde. En dat omvat hoofdzakelijk hoe jij je heilige Zelf behandelt, het beschouwt en erover denkt en ervan houdt, van alle delen van jou.
Het gaat niet over de verdeeldheid van heilige of zondaar. Ik heb in andere tijden gesproken en conversaties met jullie gehad over het belang van het lichaam, van de seksualiteit, van de intimiteit, van de vereniging. Dat is niet meer afgescheiden dan naar de tempel te gaan en een ritueel te doen, heilig in diens natuur. Alle dingen zijn heilig - één van de dingen zoals jullie werk dat gefragmenteerd geraakt is of weg gesegmenteerd. “Heilig” is de benaming geworden voor bepaalde types van rituelen zoals naar de kerk te gaan of te bidden.
Heilig is je leven. Je bent hier als de unieke expressie van je missie en doel, je unieke expressie van de Moeder/Vader/Ene - en jij. Hoe zou je niet je gehele wezen kunnen eren? Hoe zou je niet van je gehele wezen kunnen houden? Dat is mijn geheugensteun van vandaag.
Dierbare Suzi, waar wens je om te beginnen?
Suzi: Wel, ik wens te beginnen door dank je wel te zeggen voor je bij ons aan te sluiten. Het is altijd een vreugde om deze conversaties te hebben. Jezus leefde zijn leven door ons onze eigen potentieel te laten zien, en jullie hebben samen ons een prachtig model gegeven voor het heilige partnerschap. Is het zo dat één van de doelstellingen voor incarnatie omstreeks deze tijd om samen te komen in het heilige partnerschap is?
Mary Magdalene: Ja. Welnu, laat mij je vertellen, het heilige partnerschap begint ook bij je geliefde zelf. Maar toen de Moeder deze planeet van het spel creëerde, deze planeet van Liefde, was het om Liefde in de fysieke vorm te leren kennen - niet interdimensionaal, maar in de fysieke werkelijkheid.
Er zijn een paar van jullie die niet kwamen om zich aan te sluiten bij wat wij zouden willen noemen, “De externe expressie van de heilige vereniging”, wat betekent, dat je niet koos om in partnerschap te zijn. En laat ons dat uitbreiden: naar de familie, naar de gemeenschap. Anderszins, dierbaar hart, zou je uit jezelf naar een planeet gekomen zijn.
Maar hoe ken je Liefde in de fysieke werkelijkheid, zelfs wanneer het slechts tussen jou en mij is? Het is een ervaring, een expressie, een gevoel, een weten. Dus je krijgt dat niet tenzij je in wisselwerking bent. En eerst begint het met jezelf, maar daarmee komt de push om het met anderen te ervaren, om het te delen. De Moeder heeft op één punt tegen jullie gezegd: “Zij wil dat jullie verliefd worden op iedereen op de Aarde.”
Suzi: Ja. Ik vraag me gewoon af of het specifiek een romantische soort van relatie is? Ik weet dat wij het heilige partnerschap met onszelf en met alles rondom ons heen hebben.
Mary Magdalene: Wel, laat mij met jou als vriendin tegen vriendin spreken - het antwoord is ja. Van vriend tegen vriend - ja. Van man tegen vrouw - ja. Van vrouw tegen man - ja. Jullie kwamen gedurende deze tijd om het patroon te leven, niet alleen ingesteld door Yeshua en mij, maar ingesteld door de Moeder en de Vader, de Ene. Dat is de ervaring.
Dus romantische Liefde, heilige vereniging, partnerschap - maakt dat deel uit van je pad? Het antwoord is ja!
Suzi: Nou, dat is goed om te weten. Het zal op het één of andere tijdstip gebeuren. Geen noodzaak om het na te jagen, of je er zorgen over te maken. Het zal zijn.
Mary Magdalene: Hoe meer je het najaagt, hoe meer jij je er zorgen over maakt, hoe meer je oververhit en bezorgd erover raakt, hoe meer je het wegduwt. Denk specifiek aan het vrouwelijke. Jij bent een magneet; je brengt de mannelijke energie binnen via seks. Je houdt het kind dat via jou geboren wordt binnenin je vast, dan schenk je het leven aan de creatie op de planeet. Dus trek je dingen naar je toe.
Welnu, verklaart de Wet van Aantrekking alles? Natuurlijk niet. Er zijn vele Universele Wetten. Maar je hoeft geen zoek en je zult vinden te spelen. Het is geen spel van zoeken-en-vinden. Het is een spel van ontvangen.
Suzi: Wel, dat is prachtig en ik zou ervan houden om meer van deze conversatie te hebben. Zou je terug willen komen en alsjeblieft met ons willen spreken over hoe dat er in de toekomst uitziet? Je sprak over het magnetiseren en de penetratie, en ik vraag me gewoon af of de seksuele handeling hetzelfde is in de hogere dimensies? Ik kan me voorstellen dat er verschillen zijn die wij ons op dit punt zelfs niet voor kunnen stellen.
Mary Magdalene: Er zijn verschillen en ik zou ontzettend blij zijn om te komen en er met jou over te spreken, met jullie allemaal!
Suzi: Yay! Heel veel dank voor je bij ons aan te sluiten vandaag. Als je ook maar iets hebt ter afsluiting, zou ik het graag willen horen.
Mary Magdalene: Eer jezelf. Stop dit gevoel van fragmentatie. Stop dit gevoel van verontrusting en bezorgdheid. Door op dierbare Gaia te zijn in deze tijd, zijn jullie je missie en doel aan het vervullen. Jullie doen dat aldus door een zeer ingewikkelde handeling, genaamd de ademhaling!
Ga met mijn Liefde en ga met mijn Zegeningen. Vaarwel.
Suzi: Vaarwel.

Podcast: Play in new window | Download  [Meditation van 24:15 to 33:35]

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Channeled by Linda Dillon
© 2016 Council of Love, Inc.
http://counciloflove.com/
This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten