dinsdag, mei 17, 2016

Je Bent Niet de Ouder van een Ziek Kind - 16 Mei 2016 / Brenda Hoffman


Je Bent Niet de Ouder van een Ziek Kind
16 Mei 2016 / Brenda Hoffman

Dierbare(n),
Zijn jullie bezorgd dat de haat en woede ten toon gespreid door jullie media aan het gebeuren is in jullie wereld - en jegens jullie? Dat de vreugde die jullie voelen via glinsteringen van Licht de valse profeet is van jullie werkelijkheid? Dat niets is zoals jullie wensen en alles is zoals het toeschijnt te zijn?
Hoewel je hoopt dat iets dergelijks niet waar is, hoe kan je het zonder enige twijfel weten? Want je Nieuwe Jij voelt een beetje meer nevelig met iedere mediaverschuiving van moeilijk naar angstig.
Angst verkoopt, want dat is waar de mensen zich gedurende eonen op gefocust hebben. Dus diegenen die ondergedompeld zijn in die plaats pushen de angst meer dan ooit. De voorspellingen zijn dat alles inderdaad zeer angstig zal toeschijnen - totdat het dat niet meer is.
Deze wezens die nog niet gekozen hebben voor de Nieuwe Aarde en hun Nieuwe Wezen gaan massaal door de “duistere nacht van hun Ziel”. Die stukjes adresserend die hen gedurende eonen ’s nachts wakker gehouden hebben. Herinner je hoe zwaar en onontkoombaar die tijd voor jou voelde en vermenigvuldig het met miljoenen en dat is wat de Aarde nu ervaart.
Omdat jij je “duistere nacht van de Ziel” voltooid hebt, heb je, in essentie, de diepe verstorende gedachten uitgewist die voor jou deel uitmaakten van die tijd. Hoewel je wist dat het een uitermate moeilijke tijd was; kan jij je niet precies herinneren hoe vreselijk het voelde. Een beetje zoals proberen je de griep te herinneren. Een ongemakkelijke tijd dat ervoor zorgde dat je bijna geloofde dat je altijd ziekelijk zou zijn - en toen was je dat niet. Aldus is het nu. Alles is een toppunt aan het bereiken voor diegenen die nog niet helemaal zeker zijn dat zij wensen om deel uit te maken van deze verschuiving.

Hoewel zij jullie vreugde en Liefde voelen, geloven zij nog niet dat iets dergelijks voor hen mogelijk is. Dus knarsen zij met hun tanden in kwaadheid en wanhoop. Iets waar jullie media maar al te blij mee is om te rapporteren - want het media-verkoopmodel is gebaseerd op angst.
Zouden jullie niet verbaasd zijn als jullie media diens rapportering beperkte naar gelukkige of zelfs positieve incidenten? Wordt niet iedere traumatische gebeurtenis steeds maar weer opnieuw gerapporteerd? Wordt niet iedere liefdevol incident gerapporteerd met een glimlach, allen eraan herinnerend dat iets dergelijks een abnormaliteit is?
Aldus is het dat jullie omringd zijn door angst, verwachtend dat die angst jullie bereikt hoewel jullie nu meer waarschijnlijk zijn om vreugde dan angst te ervaren.
Alsof jullie vandaag vreugde zou kunnen ervaren, maar dat deze angststukjes jullie zeer zeker spoedig zullen raken. Jullie weten dat iets dergelijks niet langer waar is, maar jullie zijn in de minderheid. En de media gaat door met jullie te informeren dat jullie het verkeerd hebben, en zij het goed hebben.
Geen enkele verschuiving is gemakkelijk. Deze verschuiving is moeilijker, want nooit eerder heeft een volledige planeet geprobeerd tegelijkertijd te verschuiven. En jullie zijn op de voorgrond geweest voor misschien decennia.
Het werd door iedereen aangenomen, dat jullie Nieuwe Aarde zaden zouden planten en jullie kinderen en kleinkinderen hen zouden oogsten. Maar jullie besloten om het eindproduct van een Aarde gevuld met vreugde te ervaren - resulterend in jullie huidige emotionele, misschien zelfs fysieke uitputting.
Jullie zien en voelen de negativiteit en kunnen niet begrijpen waarom wie dan ook zou kiezen om van een Aarde in angst te zijn, wanneer het niet langer meer noodzakelijk is. Dus vragen jullie jezelf af - “Heb ik dit allemaal verzonnen? Is de Nieuwe Aarde een schitterende droom?”
Jullie twijfelen aan de Nieuwe Aarde en alles waar jullie gedurende jaren, zelfs decennia, in geloofd hebben. Net zoals waar was toen jullie zo ziek waren, dat jullie je niet meer konden herinneren hoe het gezond zijn voelde.
Jullie huidige angst zal kortdurend zijn, want jullie zullen weldra menselijke glinsteringen van Licht zien doorheen de huidige dichte mist.
Deze miljoenen die hun ‘duistere nacht van de Ziel’ ervaren, schreeuwen het uit voor genade, hulp en Liefde. Jullie zijn fijn afgestemd genoeg om die schreeuw voor genade te bespeuren. Maar nog niet voldoende om de hulp die zij verwachten te verstrekken. Want de hulp die zij verwachten is voor iemand om hen door hun angsten heen te dragen. Een stukje, zoals jullie heel goed weten, dat zij zelf moeten doen - hetgeen niemand wil horen of volledig begrijpen.
Jullie waren hetzelfde. Tijdens jullie ‘duistere nacht van de Ziel’, schreeuwden jullie naar de hemelen om hulp en raakten uitermate kwaad toen jullie het niet ontvingen. Velen, zoals Brenda, waren kwaad genoeg om hun spirituele wezen gedurende jaren te ontkennen.
Aldus is het voor jullie nu. Jullie wensen om diegenen in nood te helpen, maar kunnen dat niet. Dus beginnen jullie je te voelen alsof jullie geen doel hebben, geen rol in deze overgang. Jullie beginnen zelfs aan deze overgang te twijfelen. Want als jullie zo machtig zijn, waarom kunnen jullie Aardewezens dan niet snel genoeg verschuiven, aldus jullie hun schreeuwen van verschrikking niet horen? Net zoals een ouder zich voelt wanneer diens kind ziek is.
Jij bent niet hun ouder. Jouw rol omvat niet het verwijderen van de angsten van anderen. Jij hebt jouw pad om te volgen. En door jouw pad te volgen, zullen anderen daar notitie van nemen. Maar als je stopt met anderen te helpen of omdat je niet langer meer gelooft in de Nieuwe Aarde, help je niemand - inclusief jezelf.
Jouw rol is niet om in de modder te wentelen met diegenen die in angst schreeuwen. Jouw rol is om een zonnestraal te verstrekken en, daarom, hoop voor diegenen die het nu uitschreeuwen.
Jij bent geen verlosser; jij bent een god/godin van vreugde - een unieke vreugde die alleen jij kunt vervullen en ervaren. Want wat voor jou vreugdevol is, is noodzakelijkerwijs niet vreugdevol voor wie anders dan ook. En wat angstig is voor de massa’s is noodzakelijkerwijs niet iets waar jij angstig voor bent, want jouw gewaarwordingen/inzichten verschuiven dagelijks. Desalniettemin hoor je de schreeuwen, en dat is inderdaad pijnlijk voor jou.
Alleen jouw doorgaande vreugde zal diegenen helpen die nu in diepe pijn zijn om naar vreugde te verhuizen. De meesten van dezen die het uitschreeuwen, hebben niet de innerlijke begeleiding waarmee jij de Aarde betrad. Dus is het moeilijker voor hen om te voelen dat zij een keuze hebben.
Jouw rol is om die keuze aan te bieden. Dat is waarom je op de voorgrond bent van deze overgang en dat altijd zult zijn.
Je werd aldus geprogrammeerd, aangaande jouw opdracht, voorafgaand aan de geboorte in dit leven. Je werd ook geprogrammeerd om weer angst te voelen in dit 3D leven, aldus je diegenen die nu angst ervaren zou begrijpen.
Het verschil is dat je niet verwachtte om voor deze fase op Aarde te blijven. Aldus is het dat sommigen van jullie een beetje heen en weer wippen en tegen jullie zelf zeggen, “Ben ik echt? Is deze overgang echt?” Alleen om diegenen waar te nemen die niet geloven en terug te keren naar je rol als een Lichtbaken. Misschien niet vandaag, maar zeer zeker morgen. Want jij was bedoeld om van angst naar vreugde te verhuizen in dit leven - je overschreed alleen je welkom een beetje, aldus je meer angst onderging via de angsten van anderen, dan waar jij of wij op anticipeerden.
Je hebt je 3D angst-reiniging voltooid. Je hebt niet de energie noch de rol van het voltooien van de 3D angsten van anderen. Sta jezelf toe in vreugde te zijn als een baken voor diegenen die geen enkel Licht kunnen zien. Dat zullen zij - vanwege jullie.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten