woensdag, mei 18, 2016

Een Akashic Perspectief over…“Meditatie en Spirituele Uitoefening” - 15 Mei 2016 / Jen Eramith MA


Een Akashic Perspectief over…
“Meditatie en Spirituele Uitoefening”
15 Mei 2016 / Jen Eramith MA

Waarom is meditatie uitoefening belangrijk voor iemand om verbonden te zijn met de Bron?
Iedere soort van meditatie uitoefening is niet noodzakelijkerwijs belangrijk. Het hangt af van wie je bent. Sommigen van jullie hebben bepaalde meditatie uitoefeningen die perfect aansluiten bij jullie te verbinden met de Bron, anderen van jullie hebben dat niet. Het ding dat belangrijk is aangaande meditatie, is zoals jullie het allemaal gedefinieerd hebben als wat wij gaan noemen “stilte”. Stilte is belangrijk voor te verbinden met de Bron. De uitoefening van meditatie is één van de meest directe manieren om de stilte binnen te gaan. Verschillende uitoefeningen leiden jullie daar op verschillende manieren naartoe, en zij allemaal zijn prima, doch sommige van hen zullen niet prima voor sommigen van jullie zijn. Stilte is belangrijk omdat de Bron, of God, of het Goddelijke, hoe het ook is dat je Het wilt noemen, niet iets is waar je naar reikt, het is iets dat jij je herinnert. Het feit is dat je het Goddelijke bent. Jij bent een deel van de Bron.  
Het proces van te verbinden met de Bron, te verbinden met God, heeft de één of andere graad van innerlijke stilte nodig. Het is in die innerlijke stilte dat jij je herinnert wie je werkelijk bent. Het is in die innerlijke stilte dat je geest tot een besef kan komen van hoe het aanvoelt om je ware zelf te zijn. Houd nu in gedachten dat de meditatie uitoefening, vaak de eerste sectie of fase van de meditatie uitoefening, heel veel ongemak omvat. Waar je het eerst mee naar voren komt is niet wie je werkelijk bent, maar alle blokkades, angsten en bagage dat op jou opgestapeld werd. Verbeeld je niet dat dat is wie je werkelijk bent. Zolang als je daarmee worstelt ben je nog niet echt helemaal in de stilte. Het is het waard om erop te blijven wachten, omdat uiteindelijk na genoeg oefening of wachten, je naar de echte stilte komt; de stilte die is wie je werkelijk bent is je beste manier van het Goddelijke of de Bron gewaar te worden. Iedere soort van meditatie uitoefening is hier niet voor nodig maar stilte is wel noodzakelijk; innerlijke, nadenkende, vreedzame liefdevolle stilte. Iedere soort van spirituele uitoefening die jou helpt om dat steeds weer opnieuw te vinden is voordelig.
Waarom voel ik mijn verbinding met de Bron na een tijdsperiode vervagen wanneer ik eenmaal ontwaakt ben, en het me herinnerd heeft aan mijn ziel-spirit?
Dit is één van de redenen dat de spirituele uitoefening niet een op zichzelf staande gebeurtenis is -- het is een doorgaand proces. De spirituele uitoefening is altijd bedoeld om er steeds maar weer opnieuw naar terug te keren. De manier waarop dit werkt is dat jullie allemaal goddelijke wezens zij en dat jullie allemaal menselijke wezens zijn. Een deel van het mens te zijn en in de menselijke wereld te leven is fragmentatie of afscheiding te ervaren, jezelf als afgescheiden van elkaar of afgescheiden van het goddelijke te ervaren. Terwijl het in feite niet echt waar is dat jullie afgescheiden zijn, is het wel waar voor jullie ervaring hier zolang als jullie een menselijk wezen zijn, er is waarheid in de ervaring. Jullie ervaren jezelf welzeker als afgescheiden. De eb en vloed van mens te zijn omvat het in en uit bewegen van je ware zelf. Dit doet zich op allerlei soorten van manieren voor. Jullie vallen in en uit de uitlijning. Jullie vallen in en uit je goed of slecht te voelen, in en uit de Liefde voor jezelf en voor elkaar.

Niets hier is statisch; in feite, is niets in het Universum statisch. Er is geen enkele manier als een menselijk wezen om een permanente onveranderlijke statische ervaring van de Bron te bereiken. Het zal nooit gebeuren, zelfs niet voor diegenen die Verlichting claimen en een gevoel omschrijven van de gehele tijd in die gelukzaligheid te zijn, zij weten dat gelukzaligheid onophoudelijk fluctueert. Het mag op een bepaalde hoogte of niveau van vibratie blijven staan, maar het gaat altijd op en neer. Zolang als je een mens bent is er eb en vloed in het leven. De reden dat je deze verbinding ervaart, is dat je de verbinding voelt met de Bron en dan dat je het voelt vervagen is in een fundamentele betekenis dat je mens bent. Zolang als je mens bent zal je periodes van fragmentatie voelen. Het is precies dat wat bedoeld is om jou naar het volgende stadium of het volgende niveau van de verbinding te leiden. Het is bruikbaar om spirituele uitoefeningen te gebruiken om jou door de tijden heen te dragen wanneer het gemakkelijk is om je verbonden te voelen met de Bron en tijden wanneer het niet zo gemakkelijk is om je verbonden te voelen met de Bron. Beide keren zijn relevant, beide keren zijn belangrijke onderdelen van het proces van het mens zijn. Te zijner tijd, als je spirituele uitoefeningen gebruikt, wordt het verschil tussen de hoogtes van de verbinding en de laagtes van de fragmentatie minder, dus de rollercoaster rit van het mens zijn wordt meer zoals een zacht rollende reis. Dat is de reden dat jullie je soms ontkoppeld voelen.
Waarom hebben sommige mensen de bekwaamheid om te channelen, terwijl anderen helderziendheid of psychische bekwaamheden hebben? Waarom zijn er verschillende bekwaamheden?
Dit antwoord is gelijkaardig aan het antwoord hierboven. Jullie zijn allemaal verbonden aan elkaar en jullie zijn allemaal verbonden aan de Bron. Theoretisch, officieel, hebben jullie allemaal de bekwaamheid om te channelen en hebben jullie allemaal de bekwaamheid om je af te stemmen op jullie Hogere Zelven in die kennis van voorbij de sluier. Het was nooit bedoeld te zijn dat jullie dezelfde gaven zouden hebben -- want als jullie dat deden, wat zou dan het punt zijn van afgescheiden van elkaar te zijn? Een deel van wat interessant is aangaande het proces van afgescheiden te zijn, of jullie zelf als afgescheiden van elkaar te zien, is dat jullie jezelf dan kunnen ervaren als anders dan de ander. Eén van de grootse doelstellingen, één van de schitterende resultaten van de menselijke ervaring welke fundamenteel een experiment in fragmentatie is, is dat jullie ertoe gekomen zijn diversiteit te ontwikkelen, te begrijpen en te waarderen. Door diversiteit ontdekken jullie nieuwe manieren van je met elkaar te verbinden die jullie niet ontdekt zouden kunnen hebben als jullie allemaal hetzelfde waren. Dit is één van de redenen dat de menselijke wereld op de eerste plaats gecreëerd werd.
Als goddelijke wezens, kunnen jullie allemaal de gehele tijd alles doen en alles weten. Er is geen manier om te hebben wat jullie hier als mensen gehad hebben, wat is, als een menselijke wezen, wanneer jullie jezelf ervaren als afgescheiden en gefragmenteerd en jullie vergeten wie jullie werkelijk zijn, dan worden jullie ertoe geleid je voor te stellen dat jullie enige dingen missen. Op z’n best, reikt het menselijke ras uit naar elkaar, helpt elkaar en deelt op een manier dat een ieder van jullie toestaat te krijgen wat jullie nodig zijn door je met anderen te verbinden. Het leidt jullie naar een volledig nieuw niveau van verbinding welke nooit beschikbaar was voor jullie voordat jullie mens werden. Het was nooit beschikbaar voor jullie om hulp nodig te zijn of hulp aan te bieden of hulp te krijgen. Hulp komt alleen van diegenen die iets aan te bieden hebben dat jij niet aan jezelf zou kunnen aanbieden. Dat is één van de vele zeer andere redenen dat jullie anders dan de ander zijn. Nee, jullie waren nooit bedoeld om dezelfde gaven te hebben. Theoretisch op papier, hebben jullie allemaal dezelfde bekwaamheden. Menselijke wezens worden geboren met een verbinding met hun Hogere Zelf. Een ieder van jullie heeft de bekwaamheid om helderziendheid te ontwikkelen, om de bekwaamheid om te channelen te ontwikkelen.
Voor sommigen van jullie, is dit een onderdeel van jullie contract, is dit een onderdeel van jullie levenspad en het is iets dat jullie zullen ontwikkelen of jullie het wel of niet proberen. Anderen van jullie, voor het doel van jullie levenservaring, wat het ook is dat jullie Ziel besloten heeft om te doen in deze wereld, hadden jullie niet een duidelijk doel met te leren om te channelen of jullie helderziendheid opnieuw op te eisen. Voor diegenen van jullie, terwijl jullie je helderziendheid kunnen ontwikkelen, zal het niet zo gemakkelijk komen en zal het velen van jullie zelfs niet interesseren, omdat dat niet is waarvoor jullie hier zijn; het is niet wat jullie hier kwamen doen. Net zoals met alle andere gaven en bekwaamheden, wie van jullie dan ook kan iedere bekwaamheid ontwikkelen die jullie graag zouden willen. Sommige zullen gemakkelijker naar jullie toekomen; andere zullen gemakkelijker naar andere mensen komen. De schoonheid hierin is om je pad te eren en te respecteren en te leren om de paden van anderen te eren en  te respecteren. Met dat aldus te door mee te delen, krijgen jullie allemaal precies wat jullie nodig zijn. Het duidelijke antwoord is dat jullie allemaal informatie vanuit jullie Akashic Archieven channelen. Dit komt in de vorm van intuïtie, goddelijke toevalligheden en veel meer.
Het feit is, dat jullie allemaal de informatie krijgen die jullie nodig zijn vanuit jullie Archieven, en op het ogenblik dat jullie het nodig zijn en jullie er gereed voor zijn; verschijnt het. Soms negeren jullie het en soms praten jullie jezelf eruit vandaan en dat is prima. Dat is een normaal onderdeel van het mens zijn. Sommigen van jullie zijn opgeroepen om voor anderen te channelen, maar elkeen van jullie channelt voor zichzelf. De eerste stap om te verbinden met de informatie van voorbij de sluier is de informatie die je al krijgt op te merken, te waarderen en te vertrouwen. Er is geen enkel persoon in leven op de Planeet Aarde die niet in de één of andere vorm, op een regelmatige basis informatie krijgt vanuit hun Akashic Archieven. Als je dat gedeelte overslaat, als jij je verbeeld dat wat je krijgt niet echt is, ga je niet de volgende stappen ontwikkelen. Je moet eren wat je krijgt en leren het te vertrouwen. Leer om te onderscheiden welke stukjes in uitlijning zijn voor jou en welke stukjes niet. Dat is de fundering voor het verder ontwikkelen van helderziendheid of het channelen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2016 - This Message was channeled from the Akashic Records by Jen Eramith MA through Akashic Transformations. It may be shared with individuals provided that the content is complete; all credit is given to the author; and it is distributed for no financial or other compensation to anyone other than Jen Eramith and Akashic Transformations. Please include this message with all redistribution. https://akt.memberclicks.net/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten