donderdag, mei 12, 2016

Een Akashic Perspectief over…“De Menselijke Seksualiteit” - 8 Mei 2016 / Jen Eramith MA


Een Akashic Perspectief over…
“De Menselijke Seksualiteit”
8 Mei 2016 / Jen Eramith MA

Wat zijn de componenten van een gezonde seksualiteit en hoe kunnen we zeggen of onze individuele seksualiteit gezond of pornografisch is?
Het eerste ding om te weten hier is dat menselijke wezens bedraad zijn aan Liefde. Jullie zijn gebouwd om je geliefd te voelen. Jullie zijn gebouwd om anderen lief te hebben en te houden van alles om jullie heen. Kinderen die met vriendelijkheid, respect en mededogen behandeld worden zijn automatisch genereus en liefdevol met anderen. Het is de natuurlijke staat van mensen om met Liefde gevuld te zijn - het is jullie standaard positie. Het is alleen wanneer aan jullie boodschappen gegeven worden dat er niet genoeg voor jullie is, of dat jullie niet beminnelijk zijn, of dat er ook maar überhaupt iets is dat beschamends is aangaande jullie -- dat is hoe jullie vatbaar beginnen te zijn voor verslavende patronen en boodschappen. Wanneer dit gebeurt, beginnen jullie stimuli te zoeken dat jullie herinnert aan jullie diepgewortelde Liefde. Dit kan seks, voedsel, drugs en vele andere vormen van stimuli omvatten.
Wat er gebeurt doorheen de menselijke families, in ieder individueel persoon, is dat jullie constant twee compleet tegengestelde dynamica’ navigeren. Deze dynamica’ zijn Liefde en behoefte. Liefde is diepgeworteld genereus, het is diepgeworteld vreugdevol, en het is diepgeworteld stimulerend. Behoefte is diepgeworteld inhalig, het is diepgeworteld uitputtend en het is diepgeworteld verslavend.
Het is niet mogelijk om Liefde en behoefte tegelijkertijd te voelen. Iedere handeling komt tevoorschijn uit Liefde of angst en dus genereert iedere handeling ofwel Liefde of behoefte. In de gehele wereld, is er een sterke maatschappelijke verwarring over Liefde en behoefte zijnde hetzelfde ding. Veel van jullie verhalen over romantiek, en daarom jullie verhalen over seks, verwarren Liefde met behoefte. Als je nadenkt over sommige van de zinsneden in de westerse cultuur om de seksualiteit te omschrijven, zien jullie onmiddellijk hoe dit gebeurt. Het is zeer gewoon voor een romantische boodschap om daaraan toe te voegen, “Ik heb je nodig”. Wanneer dit gezegd wordt, is het bedoeld om Liefde over te dragen wanneer in feite het niet mogelijk is als je werkelijk Liefde deelt wanneer je iemand nodig hebt. Wanneer je iemand nodig hebt om iets voor jou te doen, of om je verwachtingen te vervullen, of als je hen nodig hebt om de leegte binnenin jou op te vullen -- deel je geen Liefde met hen. Je bent niet genereus, je bent niet overstromend met vreugde en Liefde voor hen; in plaats daarvan trek je energie uit hen vandaan. Je trekt hen naar je toe. Je streeft ernaar om hen te legen om jezelf te vullen.
Als jij je eigen persoonlijke seksualiteit adresseert, het eerste ding om te doen is om te onderzoeken hoe de seksualiteit in je leven ontstaat. Wanneer voel jij je seksueel? Wat voor soort stimuli veroorzaakt opgewondenheid bij jou? Voor elk van deze, begin eerst met een gevoel van vergiffenis. Vergeef jezelf voor wat het ook maar is dat je opmerkt hier, omdat je onvermijdelijk beïnvloed werd door de maatschappij, en een deel van je seksualiteit zal waarschijnlijk beschadigd zijn. Je moet jezelf hiervoor vergeven. Er is niets diepgeworteld verkeerd met jou.

Dan, voor elk van je antwoorden, vraag aan jezelf, “Voel ik me gestimuleerd, genereus en gevuld met vreugde in deze seksuele opgewondenheid?” of “Voel ik me leeg, eenzaam of behoeftig in deze seksuele opgewondenheid?” Herinner je opnieuw, er is niet verkeerd met jou -- je speelt eenvoudig de patronen van je cultuur uit. Het verschil tussen Liefde en behoefte is de fundamentele vraag om te onderzoeken. Als je kunt beginnen meer ervaringen in je leven op te bouwen waar de seksualiteit een expressie van je Liefde is, in plaats van een expressie van je behoefte, zal je op het pad zijn om iedere schade op te lossen dat jou aangaande je seksualiteit aangedaan werd.
Als je één van de miljoenen mensen bent die zich bezighouden met pornografie, een deel van waar je aan kunt beginnen te werken om te ontmantelen is de verslaving die zich vaak voordoet. Met iedere verslaving, zal het jou niet dienen om te proberen om jezelf er uit vandaan te schamen, omdat die schaamte jou slechts leidt naar een verdere wanhopigheid, hetgeen jou onvermijdelijk terugtrekt naar de verslaving. Eerst, verwijder een gevoel van schaamte en accepteer dat dit een deel is van de  manier waarop je gezocht hebt om vervulling te voelen voor de Liefde die diepgeworteld van jou is. Dan, als jij je tot pornografie aangetrokken voelt, vraag eerst, voordat jij je ermee bezig gaat houden, aan jezelf, “Is er de één of andere manier waarop ik me hier en nu vervuld kan voelen?” “Is er de één of andere manier dat ik me nabij mensen kan voelen?” “Is er de één of andere manier dat ik me getroost kan voelen?”
Vaak wat je zoekt, is om te voelen dat je beminnelijk bent en dat je het verdient om nabij mensen te zijn. Je zou bloot kunnen leggen dat je ernaar hunkert om je te voelen alsof je erbij hoort, of je zou kunnen beseffen dat je hunkert om plezier te voelen in plaats van pijn in je lichaam, of dat je hunkert om je wakker en in leven te voelen. Er zijn zoveel verschillende hunkeringen die ten grondslag liggen aan de verslaving en als je kunt identificeren waar je naar hunkert, wat de kern behoefte is, dan kan je beginnen om andere manieren op te bouwen om die behoefte te adresseren. 
Als jij je naar de pornografie keert vanuit eenzaamheid bijvoorbeeld, zou je in overweging kunnen nemen om meer tijd door te brengen met mensen in verschillende soorten van activiteiten. Maar op manieren die die behoefte vullen, zodat het iets van de aansturing richting pornografie verwijdert. Dit kan een zeer lange reis zijn, en omdat de seksualiteit diepgaand verbonden is met je gevoel van Liefde en je identiteit, is het de moeite waard om tijd en inspanning te nemen om je seksualiteit te genezen.
Om voor jou te genezen als een individu en om voor jou heel te worden, en dit is waar voor ieder menselijke wezen op de planeet, om doorheen Verlichting te gaan, net zoals je jouw lichaam en je geest en je spirit en je emoties met je mee moet brengen, moet je hen allemaal naar buiten in/naar het Licht brengen, en aldus moet je jouw seksualiteit naar buiten in/naar het Licht brengen en alle componenten van behoefte en eenzaamheid weg laten vallen.
Waarom zijn sommige mensen heteroseksueel en sommige mensen homoseksueel? Hebben mensen een keus over hun seksuele oriëntatie?
De reden dat sommige mensen heteroseksueel en andere mensen homoseksueel zijn is zeer gelijkaardig aan de reden dat sommige mensen bruin haar hebben en andere mensen blond haar hebben. Jullie genetische codes helpen jullie seksuele oriëntatie te bepalen. En op dezelfde manier dat er een spectrum van blondheid of bruinheid is in jullie haarkleur, is er een spectrum van de seksuele expressie ingebed in jullie genetische code. Jullie seksuele identiteiten zijn jullie keuze. De meeste mensen hebben een genetische code die hen in staat stelt om zich seksueel aangetrokken te voelen tot verschillende soorten van mensen. Jullie allemaal, of jij je nu identificeert als homofiel, hetero of iets anders, zijn gesocialiseerd. Aan jullie allemaal is een andere maatschappelijk druk gegeven, maatschappelijk geloofsysteem, maatschappelijke waarden en maatschappelijke ervaringen die jullie leiden om jullie zelf ergens op het spectrum van de seksuele expressie te identificeren.
Sommigen van jullie zijn geboren met een zeer sterke genetische code leunend naar de heteroseksualiteit; sommigen van jullie zijn geboren met een zeer sterke genetische code leunend naar de homoseksualiteit. Velen meer van jullie zijn geboren met een potentieel voor beide. Kijkend naar de identiteiten van heteroseksueel of homoseksueel via de Akashic Archieven, verschijnen deze identiteiten niet als een spectrum, niet als een dualiteit waar je ofwel het ene of het andere bent; deze identiteiten verschijnen als een deel van een cirkel. Mensen vallen op bepaalde punten op de cirkel, wat afhankelijk is van zowel hun genetische code en van de maatschappelijke situaties of hun maatschappelijke programmering - beide helpen hun identiteitsproces vast te stellen. Het korte antwoord is dat jullie seksuele oriëntatie genetische wortelen heeft. Jullie allemaal hebben een keuze over hoe jullie je genetische code tot uitdrukking brengen.
De keuze voor jullie allemaal is deze, kies je ervoor om een deel van jezelf te verbergen en zonder integriteit te leven? Of, kies je ervoor om alles van jezelf te omhelzen met zoveel integriteit als mogelijk is? Het zou gemakkelijk kunnen zijn om je voor te stellen dat alleen homofiele, lesbische, biseksuele, transgender (je niet helemaal man of niet helemaal vrouw voelend), en transseksuele mensen moeten worstelen met deze keuze, omdat zij de meeste druk ervaren om zichzelf te verbergen - maar de vraag moet ook geadresseerd worden door mensen die zich als heteroseksueel identificeren. In feite, worden heteroseksuelen geconfronteerd met een specifieke uitdaging, want jullie seksuele expressies zijn minder gepolitiseerd en minder zichtbaar. Het kan te gemakkelijk zijn om je behoefte te negeren om je unieke seksuele identiteit te vestigen, en aldus de kans te verliezen om in/naar een diepere integriteit met jezelf te komen. Alle mensen moeten in het reine komen met hun eigen ware zelven, inclusief al hun seksuele expressies, frustraties, hunkeringen, verwarringen en macht. Alle mensen moeten beslissen om of zichzelf te verbergen of zichzelf te delen.
Jullie zien deze behoefte vaak uitgespeeld worden wanneer mensen schaamte voelen en hun seksuele hunkeringen of hun fantasieën verbergen. Wanneer natuurlijke seksuele expressies verborgen worden en wanneer mensen schaamte voelen, worden jullie gewaar dat jullie je expressies beginnen te duwen in/naar meer verdraaide vormen die het kwetsen of het gebruik maken van elkaar omvatten. Dit doet zich voor ongeacht de seksuele oriëntatie. Het doet zich in z’n algemeenheid voor en dwars over de globe heen. Het is de volgende grens voor genezing in het menselijke ras.  
Jullie allemaal, ongeacht jullie seksuele oriëntatie en jullie seksuele identiteit, moeten in het reine komen met jullie eigen seksualiteit en jullie moeten een manier vinden om in uitlijning met jullie zelf te zijn. Daarom, het beste ding dat jullie voor elkaar kunnen doen, is om aardig/vriendelijk te zijn en om het feit in ere te houden dat jullie allemaal anders zijn en nochtans dat jullie allemaal hetzelfde zijn. Jullie allemaal werken aan dezelfde cirkel van de seksuele identiteit. Op ieder gegeven moment, afhankelijk van wat je in je leven nodig hebt, beweegt een ieder van jullie op de cirkel. Een ieder van jullie is geboren met een bestemming en een ieder van jullie is geboren met een genetische code die jullie helpt je seksualiteit te gidsen. Het is niet accuraat om je voor te stellen dat anderen zichzelf op manieren tot uitdrukking zullen brengen die gelijkaardig zijn aan jou of dat anderen zich op dezelfde manieren zullen voelen zoals jij dat doet. Het enige dat accuraat is wat dit betreft, is om te werken alsof iedereen anders is en iedereen goed is. Zolang als een ieder van jullie in uitlijning is met jullie hoogste goede, zijn jullie allemaal volmaakt oké en precies zoals jullie zijn.  
Wat heeft het homofiel zijn te maken met de voortplanting?
Laat ons beginnen via de lens van de wetenschap - de seksuele voortplanting en niet-seksuele voortplanting is een relatie welke gebaseerd is op keuze. Het antwoord is hetzelfde met betrekking tot de relatie aangaande de homoseksualiteit en aangaande onvruchtbaarheid. Het gehele proces van de menselijke voortplanting en seksuele voorplanting heeft zich ontwikkeld als een expressie van de dualiteit of polariteit. Zoals velen van jullie weten, is deze wereld gebaseerd op of werd gebaseerd op de dualiteit. De dualiteit is mogelijk gemaakt door alles met een tegengestelde in deze wereld te creëren. Jullie hebben jezelf eindeloze  mogelijkheden gegeven om het bestaan te onderzoeken via de dualiteit, wat jullie beperking gaf. Wanneer jullie je voorstellen dat alles een tegengestelde heeft, moeten jullie daarom het idee accepteren dat alles beperkt is zonder diens tegengestelde -- dat iedere helft diens andere helft mist. Het concept van de dualiteit, genomen vanuit het perspectief van het Universum, is fascinerend. Als je het idee in overweging neemt dat een ieder van jullie, als een ziel, volledig heel is, volledig zowel man als vrouw, dan is het idee van jullie zelf in een menselijke vorm te duwen en te vergeten wie jullie werkelijk zijn en dan je voor te stellen dat je iets mist en jij je andere helft moet vinden - welke het is zeer interessant! De evolutie van de seksuele voortplanting bood een verdere expressie aan van deze ervaring van de dualiteit. Niet alleen voor mensen, maar voor alle schepselen die het aanwenden.
De evolutie van de mensheid brengt jullie tot leven buiten de werkelijkheid van de dualiteit. Jullie komen ertoe om de wereld als een geheel te zien, om het potentieel te zien voor alles in al het andere - om het potentieel te zien van een volledig Universum in een korreltje zand, zoals jullie religies het omschreven hebben. Als jullie ertoe komen om gewaar te worden dat alles met elkaar verbonden is, dat alles heel in en van zichzelf is en nochtans dat alles in harmonie samen past, neemt jullie gehechtheid aan de seksuele voorplanting af. Waar het eens een mysterieus wonder was voor twee helften om samen te komen en een nieuw geheel te maken, ligt het wonder nu in de immensiteit van Liefde dat iemand ertoe leidt om de keuze te maken om een nieuw wezen in/naar de wereld te brengen, ongeacht van welke weg dat neemt.
Dit proces van evolutie doet zich voor ongeacht van de hetero- of homoseksualiteit; dit proces heeft zich voorgedaan terwijl jullie ertoe kwamen om de ervaring van de voortplanting te “controleren”. De stijging van de onvruchtbaarheid’ cijfers, de stijging in adopties, en de toegenomen  bekwaamheid voor mensen om een zwangerschap te voorkomen - al deze en meer leiden jullie naar de voortplanting zijnde gebaseerd op keuze. Deze veranderingen onderstrepen het feit dat, terwijl de fysieke voortplanting nog steeds functioneert via de vereniging van een eitje en een zaadje, de voortplantingshandeling in feite de keuze is om nieuwe menselijke wezens in/naar de familie van de mensheid te brengen. Jullie ervaren de voortplanting niet enkelvoudig als een resultaat van seksuele vereniging, maar als een resultaat van keuze. Wanneer je kiest om een kind te hebben, het gereedschap begrijpend dat aan jullie gegeven werd door de seksuele voortplanting, creëren jullie een kind met gebruikmaking van deze gereedschappen.
Op deze manier, is de relatie tussen de homoseksualiteit en de voortplanting dezelfde relatie die ligt tussen onvruchtbaarheid en de voortplanting. Het maakt deel uit van de evolutie van de menselijke wezens om voorbij de dualiteit en in/naar de creatie te stappen als een kwestie van keuze. Zolang als jullie in je fysieke menselijke lichamen zijn, zullen jullie werken met het fundamentele feit van de seksuele voortplanting. De menselijke ervaring heeft jullie geleid naar een nieuwe evolutie waarin jullie door keuze leven.
Laat ons het woord, keuze, in beschouwing nemen, aangezien het het woord is dat gepolitiseerd is met betrekking tot de vraag van abortus. Abortus en geboortecontrole vallen in dezelfde ontwikkelingscategorie. Het gaat allemaal over keuze. De mensen zijn naar een plaats aan het komen waar zij minder waarschijnlijk per ongeluk zwanger worden. Dit is zoals het in het begin was. Uiteindelijk, terwijl jullie je als een menselijk ras ontwikkelen, komen jullie naar een positie waar jullie bewuste denken in/naar de uitlijning komt met jullie Hogere Zelf, zodat iedere keuze die jullie maken volledig gebaseerd is op jullie bewustzijn, zijnde bewust van dat hogere perspectief, en daarom zijn jullie meer bewust van hoe alles dat zich in jullie leven voordoet zich door keuze voordoet. Alles doet zich voor via de positionering van jullie Hogere Zelf. Als jullie ertoe komen om de voortplanting te begrijpen als een kwestie van keuze, geeft het jullie allemaal een mogelijkheid om de voortplanting als een kwestie van verantwoordelijkheid te ervaren. Het is voor jullie tijd om je meer bewust van jullie keuze te zijn om je wel of niet voort te planten, en ook voor de reden van die keuze, ongeacht van de seksuele oriëntatie en identiteit.
Wat is de betekenis van homofiel te zijn in de wereld? Hebben Lesbische/Homofiele/Biseksuele/Transseksuele mensen een unieke plaats en wat is het?
Er is altijd homoseksualiteit geweest in de wereld. Het heeft altijd een deel uitgemaakt van de genetische code van de mensheid. De ervaring en de expressie van homoseksualiteit, ofwel iemand het als homofiel, lesbisch of biseksueel identificeert, of dat iemand eenvoudig af en toe een zelfde-seks aantrekking heeft, kan doorheen de geschiedenis getraceerd worden. In vroegere tijden, voorafgaand aan de introductie van het patriarchaat en de introductie van het concept van goed en slecht, werden de homoseksuele of heteroseksuele expressies vloeibaarder omgeruild. De mensen neigden ernaar verliefd te worden of aangetrokken te worden tot elkaar, meer gebaseerd op individuele verbindingen in plaats van dat het gebaseerd was op een aanvankelijke interpretatie van het geslacht. Terwijl jullie richting de dichtheid verhuisden, raakten de rollen van het geslacht belangrijker, want zij hebben een krachtige manier verstrekt voor de onderdrukking en het lijden om tevoorschijn te komen. Jullie raakten meer gehecht aan de beperkte rollen van het geslacht en de seksuele expressie raakte onderscheiden aangaande deze beperkingen. Die oorspronkelijke expressie van het menselijke ras raakte onderworpen aan de culturele taboes, culturele oordelen dwars over de wereld heen, en de maatschappelijke afwijzing van seksuele of maatschappelijke inperkingen die geplaatst werden op de seksuele expressie.
Veel hiervan kan getraceerd worden doorheen de geschiedenis van het patriarchaat. Het woord patriarchaat wordt niet gebruikt om mannen of de mannelijkheid te demoniseren; in plaats daarvan, definieert het patriarchaat maatschappelijke instituties die de zelfexpressie van menselijke wezens beperkt gebaseerd op het geslacht. Het patriarchaat is beperkend en onderdrukkend geweest voor mannen net zozeer als het dat voor vrouwen geweest is.
Sinds de introductie van het patriarchaat, werden de homoseksualiteit en andere vormen van de menselijke expressie verkeerd bekeken, tot aan de omvang dat mensen zichzelf in schaamte verborgen. Schaamte werd op vele manieren verweven in de menselijke expressie van Liefde. Mensen hebben geleerd om beschaamd te zijn om van iemand van hetzelfde geslacht te houden, of om van iemand te houden in een bepaalde maatschappelijke klasse, of iemand van een bepaald ras. Schaamte deed zich voor via het proces van de mensheid dat verhuisde in/naar een tijd van dichtheid. Jullie geschiedenis heeft jullie van een tijdperk van Licht in/naar een tijdperk van dichtheid geleid; en nu zijn jullie aan het terugkeren naar het Licht. Jullie breiden je opnieuw als een menselijk ras uit. Dit is de reden dat jullie dwars over de wereld heen een einde zien van de tolerantie voor de schending van menselijke rechten - een einde aan de tolerantie voor het geweld dat bestaan heeft gedurende eeuwen op jullie planeet. Terwijl geweld, haat, oordeel en verdeeldheid doorgaan te bestaan, worden zij steeds minder getolereerd door jullie als een ras. Daarom bewegen jullie van hen weg.
Jullie komen opnieuw tevoorschijn als een menselijk ras, dat goddelijk verbonden en goddelijk verliefd is op zichzelf. Jullie zijn je aan het herinneren dat als een menselijk wezen, jullie deel uitmaken van een liefdevolle familie welke ieder ander menselijk wezen op de Planeet Aarde omvat. Terwijl jullie dit doen, kerven jullie steeds meer ruimte uit voor individuen om zichzelf tot uitdrukking te brengen, of het nu in termen van de seksuele identiteit of iedere andere vorm van identiteit is.  Jullie allemaal ontdekken steeds meer ruimte om jullie eigen unieke expressie te onderzoeken. Op dezelfde manier dat mensen meer ruimte hebben om hun religie te veranderen, hebben mensen meer ruimte om waarlijk hun seksuele aantrekking en hun seksuele expressies te erkennen en gezonde, liefdevolle manieren om met hen te leven te vinden. Voor individuele mensen die zichzelf als homofiel identificeren, voegt jullie keuze om je die identiteit eigen te maken toe aan de ruimte die gemaakt wordt voor ieder ander om hun ware zelven te zijn, of het met betrekking tot de seksuele identiteit is of tot ieder ander deel van de menselijke identiteit.
Voor diegenen van jullie die zich identificeren als homofiel, lesbisch, biseksueel of transgender of transseksueel, jullie gedeelde missie, als er eentje is, is door jullie vaak moedige bereidheid om jullie zelf tot uitdrukking te brengen en in/naar de uitlijning te komen met jullie waarheid, en jullie helpen meer ruimte te maken in de wereld voor ieder ander om zichzelf te zijn. Deze missie is ook waar voor mensen die zich identificeren als heteroseksuelen en nochtans hetzelfde gevoel van ruimtelijkheid voelen. Een persoon die zich hoofdzakelijk heteroseksueel voelt en kiest om zichzelf als heteroseksueel te identificeren, moet nog steeds in het reine komen met diens eigen individuele seksuele expressie. Het kan er veel minder duidelijk uitzien, maar het is net zozeer een dappere stap richting het Licht wanneer je in/naar de uitlijning komt met je ware seksuele behoeften, je ware seksuele aantrekking en je ware gevoel van zelf, zelfs als het gebeurt om te passen bij wat gedefinieerd werd als de norm. Jullie helpen ook de visie te vervullen van het creëren van meer ruimte voor iedereen in de wereld. Wanneer menselijke wezens oordeel en schaamte loslaten, houden jullie van nature van elkaar - creëren jullie vanzelfsprekend een wereld van vrede.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2016 - This Message was channeled from the Akashic Records by Jen Eramith MA through Akashic Transformations. It may be shared with individuals provided that the content is complete; all credit is given to the author; and it is distributed for no financial or other compensation to anyone other than Jen Eramith and Akashic Transformations. Please include this message with all redistribution. https://akt.memberclicks.net/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten