zaterdag, mei 14, 2016

De Universele Moeder - “In de Geest van Pinksteren” - 13 Mei 2016 / Rita Pulmans


De Universele Moeder
“In de Geest van Pinksteren”
13 Mei 2016 / Rita Pulmans

De PinksterGeest vraagt ons om verbinding op deze heugelijke dag. Niet enkel op deze dag maar immer.

Verbinding in jezelf met jouw Pinkster "element",  jouw PinksterGeest van Licht, Liefde, Vreugde, Heelheid en wat nog meer. Geef gehoor aan je Vreugde en de Liefde binnen in jezelf. Geef je over aan het inzicht, het zien van het Licht in Jezelf.

Overgave ook aan alles wat was/is of gebeurde in jouw Leven. Dit was/BEN IK, die hierin aanwezig was/is: De PinksterGeest diep van binnen in jouw ChristusLicht. Alom tegenwoordig op planeet Aarde. Voedend mijn Hemelse kinderen.

Begrijpend en jullie grijpend in jullie heilige Geest, diep van binnen in jullie Heilige Harten, in jullie ChristusLicht, jullie omvormend en grijpend diep van binnen en Mijzelf  in Ovoorwaardelijk LiefdesLicht verbindend in jullie geest. Sta toe Mij te ontvangen, te omarmen, lief te hebben. 


Het Licht in jouw Zelf, dit ben ik ook.
Liefde in jou, ook dit BEN IK.
De warmte in je Hart, BEN IK ook.
De schoonheid in je Ziel, Ben Ik.
De raderen in je Geest, Ben Ik.
De volheid van het Leven, BEN Ik.
De alertste verheven Volheid in jezelf, Ben Ik ook.

Verbind je met Mijn Geest in jouw Geest en Wees de volheid van De Geest. De Volheid van het Licht, je LiefdesLicht. De Volheid van het Leven. 

Begrijpen die Mijn woorden begrijpen kan. Grijp ze in Jezelf. Trek ze naar "Binnen" in je Heilige Geest die in volheid wenst te leven in jou. Binnen in jou Levend, stralend als een Zon. Jouw warmte brengend in al je koude delen, wat deze ook mogen zijn. 

Ik breng jou de Volheid, met dien verstande dat verstand omgezet zal worden in Geestelijke woorden, daden, en bewustZijn. Geestelijke verwoording in een geestelijk Lichaam. Daaruit omzettend en voortspruitend als een nieuwe scheut in Geestelijke daden.

Zodoende, als jij vergeestelijkt BENT in Mij, draag jij dit in jou, en draag ik jou in Mij. Zodoende zul jij dit uitdragen vanuit en in jezelf. Vanuit jouw Christusbeweging, jouw ChristusLicht.

Laat Mij je Geest oplichten naar/ in het volle Leven.
Straal geliefde aardekinderen. Straal in Mijn geest.
Spiegel je in Mijn Licht.
Spiegel je in jouw Licht.

De Universele Moeder.

 

Channeling van Rita Pulmans.

© Copyright 2016 - Rita Pulmans 
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.
De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be  Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten