zondag, mei 29, 2016

De Hemelse Witte Wezens - Toegang Verkrijgen tot de Universele Geest - 27 Mei 2016 / Natalie Glasson


De Hemelse Witte Wezens
Toegang Verkrijgen tot de Universele Geest
27 Mei 2016 / Natalie Glasson

Licht stroomt doorheen jullie wezen met grote kracht en overvloed, dit is altijd het geval of jullie je er nu wel of niet bewust van zijn. Wanneer jullie je zintuigen ontwaken om bewust te worden van het positieve en onophoudelijke stromen van het Licht van de Schepper dat doorheen jullie wezen pulseert, worden jullie bewust betrokken bij alle verschuivingen die zich binnenin jullie wezen voordoen die veroorzaakt worden door het Licht van de Schepper. Jullie bereidheid om bewust te zijn staat jullie toe je aspecten van jullie Universele Geest te herinneren, aldus inzichten, kennis en wijsheid beseffend, hetgeen jullie dient en begeleid in jullie leven.
Wanneer jij jezelf toestaat om je met de Universele Geest te verbinden, moedig jij je natuurlijke essentie aan om op de voorgrond te zijn binnenin je fysieke lichaam, zoals uitbreiding, vrijheid, innerlijke wetendheid, Licht, Liefde en Waarheid. Hoe meer jij jezelf toestaat om bewust te zijn van de verschuivingen die zich binnenin je wezen en je eeuwige verbinding met de Universele geest voordoen, hoe gemakkelijker het zal zijn om je te herinneren wie je werkelijk bent. Het herinneren is per slot van rekening wat iedere ziel nastreeft, ofwel op de Aarde of de innerlijke vlakken.
Een gebrek aan herinnering van het Goddelijke/de Schepper, in waarheid van wie je werkelijk bent, doet zich voor wanneer ontkoppeling met de Universele Geest zich voordoet. Er is een noodzaak om 90% verbonden te zijn en bewust verbonden met de Universele Geest om in staat te zijn toegang te verkrijgen tot de waarheid van je wezen. Dit is omdat de kennis, wijsheid en de herinnering van je Ziel betreffende je huidige en andere levensspannen op Aarde en de innerlijke vlakken uitbreiden vanuit de Universele Geest. Je Ziel en Zielgroep zijn in een voortdurende communicatie en overdracht van energie en wijsheid met de Universele Geest. Alles dat je Ziel en Zielgroep is, zelfs je huidige leven, is opgeslagen in de Universele Geest. De Universele Geest is een grote uitgebreidheid van kennis, wijsheid en informatie betreffende iedere Ziel op de Aarde en de innerlijke vlakken. Het wordt vergeleken met de geest van de Schepper. Wanneer je goddelijke wijsheid of verlichting ontvangt, stroomt dit vanuit de Universele Geest via je Zielgroep en Ziel in/naar je bewustzijn, energiegebied, geest en begrip. Je Ziel houd welzeker informatie en wijsheid vast; nochtans, trekt het voornamelijk de wijsheid uit de Universele Geest.  

Iedere Ziel is verbonden met de Universele Geest, en iedere ervaring, ieder perspectief en begrip van iedere Ziel is aanwezig binnenin de Universele Geest. Dit betekent, dat wanneer jij je bewust bent van je verbinding met de Universele Geest, jij je er bewust van bent dat iedere gedachte van iedere Ziel beschikbaar voor jou is om aan te onttrekken en te accepteren. Wanneer een gedachte of energie bewustzijn binnenin de Universele Geest bestaat, is het noch positief of negatief; het bestaat als neutraal. Het is alleen wanneer de gedachte of de energie geabsorbeerd wordt door een Ziel, dat zij het interpreteren of erop reageren en het aldus bepalen als negatief of positief.
Verbeeld je in staat te zijn om de wijsheid van iedere Ziel op de Aarde en de innerlijke vlakken te onderzoeken en eraan te ontrekken; van de Geascendeerde Meesters, Aartsengelen, Godin Wezens, Sterrenwezens, enzovoorts. Je zou de overtuiging vasthouden dat je innerlijke kennis diepgaand, uitbreidend en eeuwig is. Je zou de overtuiging vasthouden dat je toegang had tot iedere wijsheid die je wenste te belichamen, zoals hoe de wijsheid van de sterren te channelen, hoe het Universum werkt, waarom mensen op de Aarde bestaan, hoe het fysieke lichaam te genezen, oude talen, het doel van de Schepper enzovoorts… Iedere zogenaamde alledaagse wijsheid betreffende het bereiken van iets in je fysieke werkelijkheid zou voor jou beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld, hoe een ei te koken, hoe voor de bloemen te zorgen, hoe een tafel te maken. Het leren zou een nieuwe betekenis aannemen; het zou meer zijn zoals het herinneren of verbinden met en het downloaden van informatie. Een andere overtuiging welke je zou adopteren zou zijn, dat er geen noodzaak is om informatie en zelfs herinneringen te verkrijgen omdat zij constant beschikbaar voor jou zouden zijn met een eenvoudig verzoek, alsof het uit je geest geplukt wordt wanneer je het in werkelijkheid vanuit de Universele Geest onttrekt.
Informatie binnenin de Universele Geest kan nooit door elkaar gehaald worden, aangezien je altijd een trillingslink zult hebben met de wijsheid, informatie en kennis van je Ziel en Zielgroep. Deze trillingslink is zoals een draad van Licht dat jou ermee verbindt, nochtans is het waarheidsgetrouw jouw bekwaamheid om je eigen vibrationale frequentie te herkennen en om hetzelfde te herkennen binnenin de Universele Geest. Om andere vormen van wijsheid van de Universele Geest te betreden, is er een noodzaak om ontvankelijk te zijn voor andere vibrationale frequenties. Alle vibrationale frequenties die binnenin de Universele Geest vastgehouden worden, bestaan al binnenin je wezen, aangezien je de Schepper bent, uitgelijnd met alles. Bewuste herinnering is de eenvoudige sleutel. Iedere meditatie die je tot stand brengt, iedere spirituele uitoefening of focus moedigt jou aan en staat jou toe om je bewust alle vibrationale frequenties binnenin je wezen te herinneren, aldus alles dat de Schepper is herinnerend. Dit opent je besef tot wie je werkelijk bent; een bron van de Schepper verbonden met alles dat de Schepper is, (alles is de Schepper).
Wij gebruiken het label van de Universele Geest; dit is omdat het het uitgebreide bewustzijn is van de Schepper van alles binnenin het Universum van de Schepper. Wij verwijzen niet naar het Universele niveau. Wij zouden ook de labels van de Kosmische Geest, de Geest van de Schepper of de Geest van Oneindigheid kunnen gebruiken; allen zouden verwijzen naar dezelfde bron. Een label is per slot van rekening louter een focus van intentie.
Eén manier om je verbinding met de Universele Geest te tot stand te brengen is om jezelf toe te staan de tijd te nemen gedurende je dag om bewust te zijn. Het is een zeer eenvoudige uitoefening en iets dat vele spirituele leraren aangemoedigd hebben doorheen de tijdperken, en nochtans is het een immens krachtig proces en krachtige ervaring. Het zou zelfs transformerend genoemd kunnen worden, omdat het illusie opruimt en jou toestaat om het zien, voelen, her/erkennen en herinneren van de waarheid binnenin jou en om jou heen te beoefenen. Wij nodigen jullie uit om drie vormen van bewust te zijn uit te oefenen.
De eerste is om bewust te zijn van je innerlijke Zelf, betekenend je gedachten, gevoelens, inzichten, hoe je lichaam aanvoelt en de aanwezigheid van je Ziel/Licht/Liefde. Deze kunnen tegelijkertijd of individueel waargenomen worden. Je mag ook het meest geschikte aspect van je innerlijke Zelf toestaan om naar je aandacht getrokken te worden voor observatie of om er bewust van te zijn.
De tweede is om bewust te zijn van je externe wereld, betekenend alles dat zich voordoet om jou heen en in je huidige werkelijkheid. Je externe wereld kan ook het waarnemen van anderen of situaties zijn die zich in de wereld voordoen.
De derde is om je innerlijke zelf en de externe wereld te combineren, tegelijkertijd voorbij de afscheiding kijkend en bewust te zijn met zowel de innerlijke als de externe werkelijkheid.
Door deze drie vormen van bewust te zijn tot stand te brengen, sta jij jezelf toe jezelf open te stellen om je verbinding met de Schepper en de Universele Geest te her/erkennen en te beseffen. Toegang verkrijgen tot de Universele Geest wordt dan gemakkelijk. Om bewust te zijn kan een uitdagend proces schijnen te zijn, het hoeft niet op die manier te zijn. Hier zijn enige richtlijnen om jullie te ondersteunen:
  • Moedig jezelf aan om waar te nemen, alsof je probeert om alle informatie binnenin jou, extern van jou en dan beide tegelijkertijd in te nemen of te absorberen
  • Wanneer het bovenstaande eenmaal eigen gemaakt is, sta jezelf toe om je reacties aangaande je externe, binnenin of beide tegelijkertijd te observeren. Bijvoorbeeld, je mag ontdekken dat je oordelend bent of overstuur raakt, diepgaand liefdevol of angstig bent. Observeer of registreer de reactie en of je het nu als negatief of positief ervaart, stuur Liefde vanuit je hart en Ziel naar de reactie. Dit zal enige van je reacties herprogrammeren alsook reacties versterken welke jou bekrachtigen.
  • Wanneer je eenmaal het bovenstaande ervaren hebt, verbind je in je Ziel en hart en herinner jezelf eraan dat jij de Schepper in manifestatie bent op de Aarde. Sta jezelf dan toe om waar te nemen, toe te kijken, te voelen, je innerlijke, externe en beide werkelijkheden te her/erkennen.
Bewust te zijn staat je feitelijk toe om doorheen de sluiers in/naar de oneindigheid te zien, te voelen en dit te her/erkennen. Het mag een onbelangrijke taak toeschijnen welke niet gelinkt is aan de Universele Geest, echter, wanneer jij jezelf toestaat om met jezelf, je omgevingen en alles dat de Schepper is geharmoniseerd te worden, schijnt de Universele Geest voor jou aanwezig te zijn op een manier dat het eerder niet was.
Het is essentieel om een intentie van te bestaan in eeuwige bewuste communicatie met de Universele Geest vast te houden. Je mag wensen te affirmeren: “Ik besta in eeuwige bewuste communicatie met de Universele Geest.”
Tijdens de meditatie kan jij aan je gidsen, je Ziel of ons, de Hemelse Witte Wezens, vragen om jou bewust te verbinden met de Universele Geest. Dit is een prachtig proces als je een vraag hebt waar je een antwoord op wilt ontvangen, wenst om een vaardigheid of bekwaamheid te verwerven, wenst om toegang te verkrijgen tot verlichting of eenvoudig de Universele Geest te ervaren in diens uitgebreidheid en volmaaktheid. Je bent altijd verbonden met de Universele Geest; het is je bewuste besef van deze doorgaande conversatie, hetgeen vereist om herinnerd en ontwikkeld te worden.
Met eindeloze Hemelse Zegeningen,
De Hemelse Witte Wezens

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten