woensdag, mei 25, 2016

De Boeddha Spreekt over Oordeel en Onderscheidingsvermogen - 10 Mei 2016 / Linda Dillon


Hemelse Zegeningen
De Boeddha Spreekt over Oordeel en Onderscheidingsvermogen
10 Mei 2016 - Gastvrouw: Suzanne Maresca / Kanaal: Linda Dillon

Boeddha: Groeten, IK BEN de Boeddha.
Suzi: Welkom.
Boeddha: En welkom aan jullie, geliefde zusters, geliefde engelen, geliefde luisteraars, geliefde familie, geliefde Gaians.
Weten jullie hoe lang ik gewacht heb met tegen jullie allemaal als Gaians te spreken, als het verenigde geheel, als eenvoudig Eén? Want dit is werkelijk een dag van feestviering, van gelukzaligheid, en dat is waarom ik mijn geschenken naar jullie toegebracht heb, om met jullie te zitten, met jullie te knielen, om met jullie te lopen, en ja, om over deze kwestie te spreken - omdat het een kwestie is - van oordeel en onderscheidingsvermogen.
Oordeel maakt deel uit van de valse illusies die opgegroeid zijn in dit ras genoemd de mensheid, en het is onder vele, zo niet het meest verwoestende element van het menselijke ras ooit. Het is oordeel dat oorlog en armoede en dood en ziekte, isolatie en afscheiding veroorzaakt heeft.
Oordeel is niet eenvoudig denken dat iemand een gekke hoed of een extravagante outfit draagt, of zich op een manier gedraagt welke stuitend is. Oordeel is het vinden dat een ander tekort schiet, dat jij op de één of andere manier in je arrogantie gelooft dat je het recht hebt om jouw wijsheid - onjuiste wijsheid - naar de situatie te brengen en een persoon waardig of onwaardig, sympathiek of onsympathiek te achten. Waardig of onwaardig niet alleen van jouw liefde maar ook van het recht om op de planeet te zijn.
Want zie, oordeel is zeer veel de kanker van de mensheid. Ja, een virus, en het mag beginnen als het luchtig ophalen van de neus of een hikje, maar het eindresultaat als het virus zowel binnenin jou als uitwendig groeit - omdat wat binnen is, is altijd buiten; dat is de Wet - en dus wat er gebeurt is dat het verwoesting veroorzaakt; het veroorzaakt de verdelging van waarde, van verbinding, en zeer zeker de eliminatie van ieder gevoel van gemeenschap.
Daar zijn diegenen die oordeel uitoefenen en onjuist geloven dat zij deel uitmaken van deze of die gemeenschap, en die verkeerde informatie, dit onbegrip, dit oordeel … en zij sluiten buiten. Welnu, hoe zou dat ooit een replica of een spiegel of een uitoefening van het Goddelijke kunnen zijn? Wel, jullie weten allemaal dat het dat zeer zeker niet kan zijn. Oordeel is van spirituele, mentale en emotionele arrogantie, en die arrogantie is eenvoudig een masker voor het minder-dan te voelen, voor ontoereikendheid en voor het gebrek aan zelfwaarde.

Alle van onze boodschappen, de gehele tijd dat wij tegen jullie gesproken hebben, dat ik tegen jullie gesproken heb, gedurende duizenden en duizenden en duizenden aan jaren - spraken wij over de verenigende factoren dat jullie jezelf gewaarworden en van jullie zelf houden, zodat jullie anderen mogen zien en her/erkennen. En wanneer ik “anderen” zeg, bedoel ik niet eenvoudig menselijke wezens; ik bedoel alle wezens, of het nu een koe of een berg of een stroom of een rivier is.
Oordeel is gefundeerd in wreedheid; het is gefundeerd in het gevoel of het verlangen om iemand ofwel verheven of minder-dan of zelfs buitengesloten te laten voelen, en dat ontkent de fundamentele her/erkenning dat alle wezens van de Ene komen en deel zijn van de Ene, en dat altijd zullen zijn en altijd geweest zijn.  
Oordeel is een zeer slechte gewoonte. Nee, is zeg dat niet in oordeel. Het is ten zeerste de weg zoals destructieve patronen en gewoontes het menselijke ras schade berokkend hebben. Hoe doorbreek je dit patroon, deze verslaving? Welnu, ik zeg niet, mijn vrienden, dat jullie geen onderscheid maken. Jullie hebben een briljante geest, en onderscheidend verstand, helder inzicht, voorkeuren, en ja, natuurlijk, de werkelijkheid van jullie gewaarwordingen.
Dus laat mij een voorbeeld gebruiken. Laat ons komen naar, en zit naast mij onder de Bodhi Boom. Laat ons dit piepkleine tijdsvlekje nemen en het verlengen naar vele dagen. En terwijl wij daar zitten, zullen er tijden zijn van vreedzame stilte en geen stof, en wij zullen de geur van de bloemen ruiken en zelfs het gezoem van de vliegen zal lieflijk klinken.
En dan zullen er tijden zijn wanneer iemand aan ons voorbij rijdt, ofwel in een ossenkar of zelfs een motor of een auto, en zij snellen voorbij zonder aandacht aan ons te schenken proberend de Liefde vanuit de zuivere lucht te verzamelen.
Vervloeken wij deze wezens? Sturen wij hen de schaduwen in? En zeggen wij dat zij geen plaats hebben op deze stoffige weg? Wij weten niet of zij zich naar de markt haasten omdat zij eindelijk geld hebben voor voedsel voor hun familie, of dat zij zich haasten om een ander te helpen of naar het ziekenhuis gaan, of dat zij eenvoudig buiten zijn voor een “plezierrit” - zo een grappige benaming!
Alles dat je weet is dat de persoon die voorbij komt hetzelfde is als jij. En ofwel in dit of in andere levens of andere situaties heb jij je op deze manier gedragen, soms opzettelijk, soms eenvoudig onbewust, zelfs niet beseffend dat je stof en viezigheid en rotzooi over ons heen spuwde zittende onder de Bodhi Boom.
Dus kunnen wij niet op dezelfde manier oordelen als wanneer iemand langskomt en ons een fruitmand aanbiedt en wij deze verrukkelijke, voedende inhoud eten en wij denken, “Wat een fijne kerel,” en dat is de waarheid. Maar wij weten niet of deze man probeert om iets goed te maken, of eenvoudig generositeit beoefend, of dat het voedsel op het punt was om te gaan rotten en dat hij dacht, “Ik geef het aan de bedelaars die onder de Bodhi Boom zitten.”
Wij weten het niet, en wij hoeven het niet te weten omdat het waarlijk de Bron is die dat fruit aan ons verstrekt heeft in ons uur van honger. En dus altijd, zegenen wij. Wij kunnen niet altijd onderscheiden. Je onderscheidt de zegen en je laat de motivatie uit de equatie. Jouw expressie van dankbaarheid, onze expressie van dankbaarheid, ons plezier van het fruit - het is een geschenk.  
De geschenken komen in vele, vele vormen. Maar wanneer je oordeelt, mijn vrienden, in plaats van te onderscheiden, waar te nemen - en deel te nemen, omdat het eten van het fruit deelname is; het bedanken van hen deelname is - niettemin blijf je in die neutrale positie, en op die manier ben je in staat om de goddelijkheid in de gever te zien, in het fruit, in de mand en zelfs in het stof.
Als wij opstaan en gaan lopen, zoals ik jullie vele keren gevraagd heb om met mij te doen, en wij reizen van dorp naar dorp, zullen er door je eigen voorkeuren en de inzichten die je hebt sommige dorpen zijn waar je van houdt en waar jij je mee verbindt, en dan zullen er andere dorpen zijn waar jij je niet mee verbonden of onverschillig tot voelt. Het betekent niet dat je het verschil of de onverschilligheid veroordeelt. Het is eenvoudig dat het niet je eerste keuze is.
Maar je zegt niet tegen iedereen die in het dorp woont waar jij onverschillig voor bent, om te gaan verhuizen, dat het kwaadaardig is, dat het gebrekkig is, omdat je niet de vreugdes kent die binnenin elk en ieder hart gevoeld wordt, de reden dat de mensen daar wonen, de keuzes die zij gemaakt hebben. Nee, jouw enige keuze is om dat te eren. Je mag niet kiezen om daar te verblijven, maar je oordeelt het niet.
Oordelen is altijd wreed, en wat het doet is, dat het je van de waarheid berooft. Wij spreken van mededogen, van verbazing en van wijsheid, maar wat het onderscheidingsvermogen ook is, is een zoeken en een accepteren van de waarheid; dat jij jezelf in de rust plaats, in de zekerheid van je wezen, van je hart, van je geest, en je zoekt niet alleen, maar je vindt en je staat toe en je wordt die waarheid.
En wanneer je de waarheid ziet, is het niet gedifferentieerd van wijsheid of mededogen. Het staat je toe om het patroon te zien. En als er iets is in de wijsheid en de waarheid die je in het bestaande patroon ziet, of het in een persoon of een situatie of een collectief of een omgeving is, en je waarlijk ziet dat er een element ontbreekt, dan met het grootste mededogen stuur je die ontbrekende schakel.
Dat is de reden waarom wij de Bodhi Boom verlaten en reizen met niets anders dan onze ogen en onze harten, zodat wij werkelijk het werk mogen doen dat noodzakelijk is. Nee, mijn vrienden, het gaat niet over het zijn van een heilige; het gaat over het zijn van een mens. Het gaat over het her/erkennen van je goddelijkheid en de goddelijkheid in alles.
Lang geleden, heb ik jullie in het onderscheidingsvermogen gevraagd om je te hechten aan deze situaties of aan jullie creaties tot het hoogste inzicht, de waarheid, en dan radicaal te onthechten. Op vele manieren, gaat het onderscheidingsvermogen over onthechting. Dus je hecht je aan wat je wenst in de zuiverste zin van het woord, aan de waarheid, en dan treed je terug, onthecht, en je observeert wat is, gewoon kijkend.
En dan hecht jij je aan het rijk dat je bezet, op manieren die van mededogen en wijsheid en waarheid zijn, aan het pad dat naar het hoogste inzicht leidt. Dat is hoe ieder wezen te werk gaat, omdat het niet van haat of van een foutieve verrukking is - waar ik vele van heb gekend. Het is eenvoudig de waarheid.
Neemt het oefening? Voorheen zou ik ja gezegd hebben; vele, vele levensspannen van oefening. Maar mijn geliefde vrienden en familie, jullie hebben die oefening gedaan. Ik spreek over iets waar jullie je niet volledig bewust van zijn. Jullie kennen jullie inzichten; jullie bekwaamheid om waar te nemen is meer verheven dan ooit. Dus zijn jullie gereed voor deze verschuiving.
Welnu, dierbare Suzanne, wat voor vragen heb je voor mij vandaag?
Suzi: Oh, dank u wel Boeddha voor u bij ons aan te sluiten vandaag. Het is een genoegen geweest te horen wat u te zeggen had.
Als iets onze aandacht vangt en met zich een negatief gevoel meebrengt, kunnen wij onszelf de gevoelens toestaan en actie ondernemen om onszelf ervan te verwijderen. Tezelfdertijd, wat onze aandacht vangt is vrij vaak wat nieuwe informatie brengt. Het is een kwestie van perspectief, dus dat is waar het onderscheidingsvermogen binnen komt om ons te helpen weten hoe verder te gaan.
Misschien één verlengde blootstelling … zeg; zou ofwel oordeel brengen dat niet overwonnen zou kunnen worden of de één of andere transformatie dat al die energie verschuift in/naar mededogen en Liefde. Dat is het soort van aansporing waarvoor wij naar u zouden kunnen kijken, correct?
Boeddha: Dat is exact correct. En laat ons jullie vertellen dat verschuiving altijd mogelijk is. Dat is waarom ik gezegd heb, dat het uitspreken van oordeel eenvoudig een verslaving of een gewoonte is, een slechte gewoonte, eentje … Wanneer ik dat woord gebruik, bedoel ik een gewoonte die niet bijdraagt aan je geluk, aan je vreugde.
Dus ja, wanneer je aandacht vergaart is in een situatie of een doel of een persoon, en je zegt, “Dit voelt … brengt het rancune of afschuw of haat naar boven,” en wat is de kwestie dan? Je kunt op dat moment een beroep op mij doen en aanraken waar jij je gave opgeslagen hebt, of je kunt kiezen om eenvoudig in de rancune of kwaadheid of angst of afschuw of haat te blijven.
Welnu, dat zou een zeer vreemde keuze zijn, nietwaar? En die keuze, die beslissing om in dat te blijven wat jou niet dient is eenvoudig een gewoonte; het is eenvoudig dat je gewend bent aan deze gevoelens van minachting. Maar als je tegen jezelf zegt,”Ik houd er niet van, laat staan dat ik ervan geniet me op deze manier te voelen. Laat mij de reuzenstap achterwaarts maken in/naar de observatie en laat mij zien wat er werkelijk verkeerd is hier.”
Suzi: Ja, waar het op neerkomt is dat wij gewoonweg niet kunnen weten wat iemand anders diens ervaring is, of diens missie of hun overeenkomsten of wat dan ook. Een deel van het niet oordelen is het nemen van verantwoordelijkheid voor onze eigen reis en andere mensen toestaan om hetzelfde te doen. Zou het accuraat zijn om te zeggen dat arrogantie altijd hand in hand gaat met oordeel?
Boeddha: Ja, zij gaan hand in hand, gewoon op dezelfde manier … er zijn heel veel koppelingen weet je, zoals haat en hebzucht en controle. Zij zijn een verrukkelijk stelletje, nietwaar!?
Suzi: Wel, ik heb een soort van vreemde vraag. Toen u sprak over wanneer wij de Bodhi Boom verlaten en gaan reizen en wij alleen maar twee dingen hebben, was er een derde ding dat naar me toe kwam, “en reizen met sleutels”. Betekent dat iets? Heeft u daar ook maar iets over te zeggen?
Boeddha: Jullie sleutels voor de Hemel en jullie sleutels voor het hart, dus ja - Liefde, vertrouwen, vergiffenis, eenheid, verbondenheid en evenwicht. Wanneer je deze sleutels draagt, kan je hen op jezelf en op anderen toepassen. Dus je draagt de sleutels, de codes met je mee.
Dus hoewel ik altijd inpak … zoals jullie gezien hebben op vele plaatjes van mij, ik pak altijd een kleine zak in en plaats het op mijn rug, niet aan een stok - ik laat het onder de Bodhi Boom achter. En iets dat jij ook kunt doen, dierbaar hart, is deze sleutels met je mee te brengen en hen voor ons beide dragen!
Suzi: [Gelach] Oké, afgesproken! Dit is echt zeer interessant. Dus de moeilijkheid op dit specifieke punt is, dat wij in een echte chaotische plaats schijnen te zijn. Ik heb me nooit beter of meer spiritueel verbonden en dat allemaal gevoeld, niettemin wij hebben hier altijd de buitenwereld als onze ervaring en velen van ons zijn moe.
En dus is het een interessant evenwicht hier om uit oordeel te blijven over niet in staat te zijn om meer te doen, sneller te gaan, het af te schudden, door te gaan met dit ‘omdat we moe zijn’. Hoe hebben we geen oordeel daarover?
Boeddha: Wel, als je moe bent, ga en rust onder de Bodhi Boom! Het klinkt simplistisch maar wat je doet - en dit is een zeer belangrijke vraag die je stelt: je oordeelt je vermoeidheid, de uitputting in plaats van terug te staan en te zeggen, “Dit is eenvoudig een fase van de reis.”
En dus maak je daar een onderscheid van dat er een eb en vloed is: de Zon, de Maan, de getijden, de seizoenen, en dus wat je aan het doen bent is dat je deze eb en vloed oordeelt in plaats van te zeggen, “Dit is de tijd van stilte; dit is de tijd van het rusten; dit is de tijd van de winter. Dit is de tijd van het verzamelen van onze energie en onze dromen en dromen de droom, slapen onder de Bodhi Boom, zodat wanneer de lente arriveert, “Ik gereed ben!”.
Suzi: Ik voel me behoorlijk gereed! [Gelach]
Boeddha: Niettemin is dat zoals de beer die ontwaakt uit zijn winterslaap. Dus je bent gereed, maar nu begin je dan te foerageren en wakker te worden en te beseffen dat je 3 jongen hebt die jou vergezellen en dat je maar beter snel voedsel moet gaan vinden. Dus het is die eb en vloed.
Wanneer je ziet dat er een pauze is, we zullen het op die manier zeggen, een pauze in de energie - en vanuit ons perspectief is er helemaal geen pauze, omdat wij gebruiken waar jullie aan denken als een stille rustperiode om te downloaden en jezelf te vullen en je te verhogen naar een frequentie die je nog nooit eerder gehad hebt. Dus hoe word je verondersteld om rond te rennen van dorp naar dorp en nog steeds in de Olympische training te zijn?
Suzi: Ja, ik moet zeggen dat ik me behoorlijk platgewalst gevoeld heb gedurende de laatste paar dagen, niettemin wordt mijn energie ergens anders opgebruikt en heb ik niet veel levenskracht voor het leven. Maakt dit deel uit van de transformatie?
Boeddha: Jullie zijn in nochtans een volgende afstemming, een verhoging in de trillingssnelheid, die je niet goed gevoeld hebt. En het is niet dat de Tsunami van de Moeder stopte, maar dat je de intensiteit er niet van voelde sinds de Tsunami begon. En het is een afstemming om jullie te verhogen om meer in uitlijning te zijn met jullie Goddelijke Patroonvorming.
Dus, wat betekent dat? Het betekent in overeenstemming te zijn met de Zon, de Maan, de sterren, jullie sterrenfamilie, heiligen, zondaars, meesters - het is een gelijkmakende energie, maar iedereen … denk erover na … iedereen wordt in deze tijd verhoogd. Het is uitputtend werk. Ik zou willen suggereren dat jullie slapen!
Suzi: Yeah, soms feitelijk op de stoel te zitten en naar de muur te kijken is zo ongeveer wat ik krijg! [gelach].
Boeddha: En weet je … dat is mijn recept geweest voor geluk voor een zeer lange tijd!
Suzi: Oh vreugde! Dat is prachtig.
Boeddha: Ja, het is vreugde!
Suzi: Het is echt prachtig geweest. Heeft u enige prachtige woorden ter afsluiting aangaande dit prachtige onderwerp?
Boeddha: Ja. Ik wil niet dat jullie eenvoudig nadenken over het geploeter van het elimineren van oordeel en de saaie aard van het onderscheidingsvermogen: sta achteruit, ben de waarnemer, geen actie.
Het onderscheidingsvermogen bevriest je, zodat, wanneer jullie hart en jullie zonnevlecht in/naar actie ontbranden, het de juiste actie is. Het is geen verspilde beweging: het draait jullie wielen niet. Het gaat rechtstreeks naar en doorheen en creëert precies wat je hart verlangt. Er zijn vele, vele beloningen voor het onderscheidingsvermogen, mijn vrienden.
Dus neem mijn mededogen, mijn wijsheid en claim het als dat van jullie zelf. Ik deel het vrijelijk.
Ga met mijn Liefde. Vaarwel.
Suzi: Dank u wel. Vaarwel.

Verzeker je ervan om naar de meditatie te luisteren! (Engelstalig!) De Boeddha wenst om elke en iedere persoon die naar deze show luistert het geschenk van het onderscheidingsvermogen, wijsheid, verbazing en mededogen te geven, en voor dit geschenk om een deel te zijn van ons waarachtige wezen om iedere enkelvoudige dag te gebruiken en er gedurende de eeuwigheid er een beroep op te doen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Channeled by Linda Dillon
© 2016 Council of Love, Inc.
http://counciloflove.com/
This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten