vrijdag, mei 06, 2016

Blossom en de GFL - GLIMLACH - Laat Jullie Ogen Sprankelen met het Diamanten Licht ... - 5 Mei 2016


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht

5 Mei 2016
GLIMLACH
Laat Jullie Ogen Sprankelen met het Diamanten Licht dat Jullie Diepste Essentie Is

Blossom: Wederom hallo ... zitten jullie klaar?
Federatie van Licht: Wij voeren en leveren graag onze bijdrage aan de gesprekken die zorgen voor opluchting en plezier voor de ziel.
Veel mensen vinden het fijn dat ze het Geluksvirus te pakken hebben gekregen en verspreiden het zo ver mogelijk. Ik ben zelfs bezig met een video voor de Happy Human Day (20 juli), waarvan ik dacht dat het mooi aansluit op wat jullie onlangs vertelden. Ik vraag mensen om video’s te sturen waarin zij Gelukkige Mensen zijn … Wat vinden jullie daarvan?
Lieve Dame … wat men ook doet … op enigerlei wijze … het brengen van Vreugde aan zichzelf en aan ALLES wordt in onze bestaansrijken altijd aanvaard. Want men begrijpt nu … naar wij Vertrouwen … dat alles waarbij de intentie van LIEFDE en VREUGDE door de aderen stroomt, het geheel dient.
Zelfs de gedachte aan een Goede Intentie, ook al wordt het niet in daden omgezet, helpt bij de verheffing van de geest van ALLEN. Als je het echter ook in daden omzet, wordt de Energie verveelvoudigd en brengt het een VERANDERING teweeg in de Trilling.
Begrijp ook dat de Trilling op/doorheen ieder moment verandert … bij iedere gedachte. Soms kun je het voelen op een frequentie die extatische Vreugde brengt en op andere momenten kan het voelen als neerslachtigheid. Hoe dan ook … de ‘aantrekking’ van de Trilling wordt door JULLIE gecontroleerd.
JULLIE BEHEERSEN JULLIE TRILLING … TE ALLEN TIJDE.
Jullie kunnen terechtkomen in een situatie waarbij de Energie in de ruimte of een persoon niet ‘overeenkomt’ met die waarin JULLIE ‘ronddwarrelen’. Je kunt je er makkelijk toe laten verleiden om jouw eigen golflengte te verlagen … of gewoon ‘gezogen worden in’ … die lagere poel zonder het je bewust te zijn. Voor je het weet zijn ook jullie negatief aan het denken … aan het rondsjokken met zelfmedelijden en woorden als ‘Waarom ik? Waarom ik?’ uitend.
Wees echter, Lieve Zielen … standvastig in jullie eigen ENERGIECIRKEL. Wees alert om daar te blijven!

Bedenk hoe je de situatie of ziel naar JOUW HOGERE FREQUENTIE kan laten stijgen door je voor te stellen hoe JOUW LICHTLICHAAM zoveel LIEFDE kan uitstralen … dat men niet anders kan dan te VOELEN hoe zijn magnetisme hen opbeurt.
Verbeeld je hoe jouw Licht van diep binnenin je uitstraalt … bij alles … altijd.   Het effect dat dit heeft op Het Geheel gaat jullie voorstellingsvermogen te boven.
Ga nog een stap verder als jij … en zij die bij jou zijn … dat wilt/willen … en stel je voor dat je hun Diepste Helderste Licht ook ziet/voelt uitstralen naar ALLES.
Waarheen je ook gaat … zie het Licht van iedereen zozeer uitstralen … alles om zich heen verlichtend … dat een Wit-Gouden Gloed ALLES doordringt … op een bewust niveau.
Zie de bomen, het gras, de planten, de insecten, dieren, tafels, stoelen, auto’s, fietsen, lucht, wolken … noem maar op … zie het … als een OPLICHTENDE VIBRERENDE LICHTENERGIE … en door dit te doen zien jullie in wezen hoe die Energie van wat dan ook … zich in zijn WARE kleuren toont.
Train jezelf om je gedachten bij ALLES zo te laten werken. Het zal niet meteen gebeuren. Om te beginnen zal het veel doorzettingsvermogen vragen om je dit steeds te herinneren.
Maar mocht je ervoor kiezen om door te zetten, dan zul je merken dat je in een … Heel Nieuwe Wereld terecht bent gekomen. Jullie zullen door de sluiers zijn gelopen die jullie blind maakten en op een plek zijn gekomen, waarvan jullie dachten dat deze alleen aan jullie zou ‘verschijnen’ wanneer jullie je sterfelijke bestaan zouden hebben verlaten.
Maar wij zeggen jullie dat het anders is. Wij zeggen jullie dat jullie, door dit ‘LICHT STRALEN’ te oefenen wanneer je kan … een Kracht binnenin jullie zullen ontdekken die jullie Wezen naar een niveau zal tillen dat je niet mogelijk achtte.
Alles wat jullie door deze ‘nieuwe ogen’ zien zal met zo’n levendigheid terugschijnen, dat alles wat jullie dan willen bereiken met groot gemak gedaan zal worden.
Jullie wereld is onderdrukt geweest en naar beneden gehaald tot een mentaliteit die geen WAARHEID is. Jullie zijn geconditioneerd te geloven dat jullie ‘slechts sterfelijk’ zijn, dat jullie als goede, kleine mensen ‘voort moeten ploeteren’ … je gehoorzaam conformerend aan een wijze van leven die nooit bedoeld was zo ‘zwaar’ te zijn.
Om deze reden raden we jullie altijd aan om VROLIJK TE ZIJN!
KIJK DOOR de aan jullie getoonde wereld HEEN … Want het is WAARLIJK niet wat het lijkt.
Jullie zijn nu naar een punt gebracht waar jullie UIT KUNNEN BREKEN … DOOR KUNNEN BREKEN en jullie Ware identiteit kunnen terugwinnen.
Jullie kunnen jullie Macht opeisen en DE WAARHEID van jullie eigen ziel zelf beheren … door simpelweg jullie dag Glimlachend door te brengen!
HOE HEERLIJK.
HOE PRACHTIG.
HOE VERHELDEREND.
MAAK JULLIE PLANEET LICHTER MET JULLIE GLIMLACHEN.
Het kan zijn dat jullie Glimlachen, wanneer jullie dit lezen. VOEL even hoe Goed het VOELT om te Glimlachen … en wanneer jullie hieraan denken … zullen jullie automatisch diep gaan ademhalen. Deze ademhaling is LICHT … het is jullie die je herinneren wie jullie zijn.
Is het daarom niet juist om Glimlachend te doen wat jullie doen … terwijl jullie bij iedereen die jullie ontmoeten die verbinding wakker maken van WIE JULLIE ALLEMAAL ZIJN? … LIEFDE.
Met die Glimlach … ademen jullie LIEFDE uit. Het raakt … letterlijk raakt een plek in iemand anders dat hen verwarmt, troost, bevrijdt van hun zwaarte.
Zielen van Planeet Aarde … maak dit tot jullie missie. Want jullie kondigden, voor jullie kwamen, aan dat dit jullie roeping zou zijn, terwijl jullie op vakantie zouden zijn!!
OM TE GLIMLACHEN … OM DEZE PLANETAIRE VERANDERINGEN VOORT TE BRENGEN DOOR TE GLIMLACHEN.
Er waren mensen die het nodig vonden om de wereld op verschillende manieren te beschouwen … sommigen zelfs nu nog … en bij historische gebeurtenissen … dachten dat ze de wereld konden veranderen door heerszucht en het doden van duizenden mensen.
Ze hadden inderdaad gelijk … het veranderde jullie wereld … echter in een nóg donkerder verblijfplaats … en de Energieën hiervan stapelden zich alsmaar op in/bij/om elke gebeurtenis … een donkerder ‘ruimte’ achterlatend om in te verblijven … waardoor zelfs als er aanleiding was tot Vreugde … dit niets was/is in vergelijking tot hoe Vreugde eigenlijk IS.  Want het werd door jullie tijd/ruimte heen verhuld, zodat het zich op een veel lager niveau liet zien dan HET IS.
En wat is het? Wat is deze Vreugde … Blijdschap … waarover we het hebben?
Het is JULLIE … die in jullie hartruimte verblijven. Jullie ziel … die op een niveau is die jullie toekomt … IN WAARHEID.
Er zijn echter heel veel mensen die hun Ware recht om Gelukkig te zijn verloochenen. Zij zijn murw gemaakt door tegenvallers en negatieve overtuigingen tot een punt, waarop ze zich niet langer het LICHT herinneren waarvandaan zij kwamen. Het LICHT waarin zij zijn … maar dat zij WAARLIJK zijn vergeten.
NU, LIEVE ZIELEN … NU, NU, NU … IS HET TIJD OM TE HERINNEREN. DE TIJD WAARIN JULLIE JE DE EER HERINNEREN WAARMEE JULLIE JE OPDRACHT ONTVINGEN OM AF TE DALEN NAAR DE PLANEET AARDE EN ALS EEN BAKEN VAN LICHT TE GAAN STRALEN.
Begrijpen jullie wel volledig wat dit betekent? Woorden, woorden, woorden … zoals wij vaak zeggen, zijn zo ontoereikend. Maar we moeten ze gebruiken.
Maar, met deze woorden, vragen wij jullie om dieper te gaan en deze woorden te VOELEN. Want wanneer jullie deze woorden VOELEN … herinneren jullie je de achterliggende WAARHEID.
Jullie zullen heel vaak de uitdrukking gehoord hebben ‘Ik ben een baken van Licht’, ‘Laat je Licht schijnen’, enz. … ‘Ach ja,’ zeggen jullie, ‘ik ben bewust … ik weet hoe ik dit moet doen’.
Maar welk niveau van bewustzijn heb je? Welk niveau geven jullie ‘het doen ervan’?
DENK AAN DE REDEN WAAROM JULLIE KWAMEN OM DIT TE DOEN!
Dat was niet om een Vrolijk klein konijntje te zijn, die op en neer springt in zijn eigen wereldje … door de velden huppelend op zoek naar wortels!
DE REDEN VOOR HET NAAR BENEDEN KOMEN OM DIT TE DOEN WAS NAMELIJK HET WETEN DAT JULLIE, DOOR DEZE HULPMIDDELEN OP TE ROEPEN … JUIST IN DE DONKERSTE DAGEN … DE TRILLING VERANDEREN.
Jullie lieten de donkere Energieën, die er ZIJN en al eerder ZIJN WEGGEGAAN, uiteenspatten en door dit te doen … zetten jullie de koers … door jullie Vreugde … door jullie Glimlach … naar een frequentie die jullie bóven de Energieën die WAREN brengt, waarvan heel veel mensen overtuigd waren dat ze domineren en dat altijd zullen doen. JULLIE zullen deze Hogere Energieën, die van andere rijken, andere dimensies neerdalen … jullie laten helpen. JULLIE zullen de NIEUWE VORM integreren door te Glimlachen en Vreugde te ZIJN. Dat is hoe ze kunnen binnenkomen.
Deze Nieuwe Hoge Energieën kunnen niet actief worden wanneer de Energieën laag zijn. Ze zijn namelijk te Hoog om te kunnen samensmelten. De lagere Energieën vinden ze afstotend, want ze staan te ‘ver van elkaar’ af.
Dus door ‘jullie ding’ te doen … door te Lachen, door de Leefwijzen van de Hoogste kwaliteit te verbreiden waar je maar kunt … kunnen deze Hogere Energieën doorsijpelen en zich ‘mixen’. Als zij zich vermengen met JULLIE Hogere Energieën … geleiden ze een mate van elektrische romantiek door heel jullie planeetsysteem en dat van de Hoogste LIEFDE.
Van de Bron … de Hoogste Energie die er is … komt nu een duet van zulke prachtige GEVOELENS over JEZELF … dat jouw zelf … zijn begripsniveau van WAT IS opwaardeert … tot die graad waarin er geen ruimte zal zijn/kan zijn voor twijfel … geen ruimte voor moedeloosheid … geen ruimte voor ‘als, dan’ en ‘wat als’.
Jullie betreden deze Hogere plaats die jullie hebben gekozen … gekozen, lang voor jullie kwamen … gekozen om in menselijke vorm te WORDEN … lang voordat jullie de menselijke vorm manifesteerden … opdat Hemel en Aarde op hetzelfde pad gebracht zouden worden.
JULLIE … al degenen die deze woorden nu lezen … KOZEN ERVOOR OM NU HIER TE KOMEN OM DIT TE LATEN GEBEUREN …
HEMEL OP AARDE.
Wanneer jullie om je heen kijken kunnen jullie het gevoel hebben dat wij een enorme grap uithalen … want in delen van jullie Planeet ontbreekt Liefde.
Echter, Lieve zielen … Liefde kan nooit ontbreken … want er is alleen maar Liefde.
Mogen we iets naar voren brengen dat misschien in eerste instantie niet goed valt? Maar dat, wanneer je nadenkt over zijn kracht … wellicht de ‘perfecte oplossing’ zou kunnen zijn.
Altijd, wanneer jullie nieuws te zien krijgen van oorlogen, honger, haat of hebzucht … wanneer jullie nieuwsberichten voorgeschoteld krijgen met de ergste scenario’s die jullie je kunnen bedenken … laat jullie harten dan niet bezwaard worden door droevige zwaarte … laat boosheid of wanhoop niet toe …
Maar DOE WAT JE KWAM DOEN … en Glimlach jullie breedste Glimlach die je mond je toestaat … en waarin jullie harten kunnen exploderen.
DOE DIT steeds als je IETS hoort dat negatief is.
Dit vraagt kracht. Het vraagt moed om dit te doen. Maar door juist dit te doen … door hierom steeds maar te blijven Glimlachen … vanuit de diepste plaats van je hart … kunnen jullie zien wat jullie dan aan het doen zijn?
Jullie veranderen dan precies die Trilling van ALLES dat hiermee in deze situatie te maken heeft. Jullie zullen precies daar de Energie laten stijgen en dan …
En stel je alleen maar voor dat … hoe meer mensen dit doen … des te hoger stijgt de Trilling en lost de situatie voor alle betrokkenen op.
NIETS Lieve Zielen … NIETS is sterker dan LIEFDE.
DE KRACHT VAN LIEFDE EN VREUGDE IS DE STERKSTE ENERGIE, DIE DINGEN ONMIDDELLIJK KAN VERANDEREN.
DIT IS WAT JULLIE KWAMEN DOEN EN DIT IS HOE JULLIE DIT KWAMEN DOEN.
GLIMLACH! GLIMLACH! GLIMLACH!
GLIMLACH vanuit jullie hart en zie hoe het de harten van de verlorenen en die van de verharde geesten laat smelten.
Wanneer jullie begrijpen … wanneer jullie WETEN wat er gebeurt door jullie Glimlach … dan is het effect nog groter. Want wanneer men DE WAARHEID KENT en het vervolgens in praktijk brengt … is het des te beter voor iedereen.
Verbind je er daarom aan … net als jullie ‘buiten de planeet’ deden … om nu en altijd te Glimlachen en van harte Vreugde uit te zenden naar de ernstigste situaties.
Natuurlijk kan het tegenstrijdig klinken wanneer je van een grote tragedie hoort … bijvoorbeeld een aardbeving die de levens en huizen van velen verwoestte …
Kun je je van jezelf voorstellen dat je sterk genoeg bent om op je scherm een dergelijke ontreddering te zien en ervoor te KIEZEN om jouw grootste Glimlach te Glimlachen … NAAR DIE SITUATIE … BEN JE DE STERKSTE VAN DE STERKEN die zichzelf ertoe kan brengen om dat te doen, in plaats van te vallen in de diepten van depressie en hopeloosheid?
Jullie keuze! Jullie keuze om te helpen … of de Energie van die situatie nog verder naar beneden te brengen.
Lieve Zielen, wij vragen jullie om te beginnen … in dit nu-moment … om alles dat verloren was terug te halen … door vanuit jullie hart te Glimlachen.
Laat jullie ogen sprankelen met het Diamanten Licht dat jullie diepste essentie is … op deze Goddelijke Planeet van jullie … en breng het terug in zijn oude Glorie … zodat de huidige dag de toekomst zal zijn van een eeuwigdurend GODDELIJK leven.
Mooi, Jongens! Heel mooi! Erg veel dank.

HAPPY HUMAN DAY. 20 juli.
Wil je in mijn video komen?
Bezoek nog eens De Invocatie ‘We are the Game Changers’ wanneer je daarvoor in de stemming bent … zodat we de Energie zo HOOG mogelijk houden.
De link naar al mijn YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo
****

Geen opmerkingen:

Een reactie posten