maandag, mei 30, 2016

Ben Jij een Heimelijke Dictator? - 30 Mei 2016 / Brenda Hoffman


Ben Jij een Heimelijke Dictator?
30 Mei 2016 / Brenda Hoffman

Dierbare(n),
Hoewel je een wereld van vreugde en vrede visualiseert, word je dagelijks aan de angst herinnerd welke door zo velen gevoelt en ten toon gespreid wordt. Waar is de vreugde? Waar is de vrede?
Aldus is het, dat je voldoende overstuur bent met de publiekelijke displays van woedde, zodat je stukjes van je leven en wezen verschuift/verandert. Natuurlijk, wens je hetzelfde voor al diegenen in je wereld. Maar dat is niet hoe deze verschuiving aan het gebeuren is. Want inderdaad, als een er nu een god-achtig figuur over de gehele globe heen in de lucht verscheen, zouden argumenten beginnen als tot wie de god representeert en de betekenis van die god.
De wereld, als een geheel, is nog niet gereed voor een samenhangende beweging voor vrede en vreugde.
Een dergelijke verkondiging maakt jullie boos, want jullie zijn moe van te denken dat alles goed is, wanneer het helemaal niet goed schijnt te zijn. Jullie buren en vrienden hebben andere concepten over wat vreugde voor hen betekent. Jullie leraren en werkgevers drukken jullie in/naar de dienstverlening op manieren die nu voor jullie niet juist aanvoelen, zelfs als gelijksoortige acties slechts dagen of maanden geleden juist aanvoelden.
Je bent aan het veranderen - je gedachten, filosofieën, acties en overtuigingen. En je wilt dat iedereen hetzelfde doet. Want inderdaad, jij hebt gelijk en zij hebben het verkeerd. Hetgeen weinig anders is dan wat gedurende de Aardse Eonen verkondigd werd.
Jij hebt binnenin jou gelijk. Maar die juistheid breidt zich niet voorbij jou uit.

Iets dergelijks is het moeilijke punt voor jou op dit moment. Wie zou niet in vrede en vreugde willen leven? Hoewel de grote meerderheid van de mensen dat doet, stemmen hun overtuigingen over hoe te arriveren in die vrede en vreugde niet noodzakelijkerwijs overeen met die van jou.
Te voelen dat iemand het verkeerd heeft, in wat voor vorm dan ook, geeft aan dat je enige van de 3D overtuigingspatronen handhaaft, die door iedereen gedurende eonen vastgehouden werden.
Nu denk je dat wij niet het recht hebben om jou te vertellen hoe je te voelen of hoe te handelen. Dat jij gelijk hebt en zo velen anderen het verkeerd hebben. Dat hun richting gaat over angst en de jouwe over vreugde en vrijheid gaat.
Niemand probeert om een vreselijk leven voor zichzelf te creëren. Allen doen het zo goed als zij kunnen met de hulpbronnen die zij hebben. Aldus is het dat, hoewel jullie deze alles-omvattende overgang naderen met Liefde in jullie hart, jullie spraak, gevoelens en acties, dictatoriaal zijn.
Als die laatste verkondiging jou kwaad maakt of op z’n minst een beetje ongemakkelijk, claim je inderdaad de vrijheid van anderen om jouw heilige recht te zijn.
Nu ben je aan het schreeuwen dat als allen op dat tempo voortgaan, deze overgang niet zal gebeuren in jouw leven. Wat betekent, dat alles dat je tot aan de datum van vandaag bereikt hebt voor niets was - dat je niet zult leven om deze overgang mee te maken.
Maar dan, het wegnemen van de vrijheid van anderen om hun interesses te onderzoeken, hun behoeften, is niet anders dan wat er gedurende de 3D Aardse eonen gebeurde. Het is verborgen dualiteit met de ‘juistheid’ van je gedachten - en meer belangrijk, is het je behoefte om te voelen dat allen deel uitmaken van deze overgang zo snel als mogelijk is.
Je wilt het resultaat van een tussendoortje voor een proces van de lange-termijn.
Wij vertellen jullie niet dat jullie geen deel uit zullen maken van deze Nieuwe Aarde in dit leven. Louter dat jullie snelle beweging niet gelijk staat aan de beweging van anderen die net ontwaken of diegenen die niet wensen te ontwaken in deze tijd.
Net zoals je iemand niet kunt vertellen met wie te trouwen of hoe te stemmen, kan je anderen niet vertellen hoe zij zich moeten gedragen of functioneren, slechts omdat jij voelt dat je het beter weet of dat je wijzer bent.
Misschien ben je wijzer. Maar je bent op een andere plaats dan zij zijn, dus kunnen zij niet meer jou richtlijn zien dan dat jij kunt begrijpen waarom zij het niet kunnen zien of wensen het te ervaren.
Hoewel deze overgang veel sneller aan het gebeuren is dan jullie of wij verwachten, is het nog steeds gedrapeerd in de vrijheid om te zijn. Slechts omdat je wenst om een tussendoor overgang ervaring te hebben, betekent niet dat anderen hetzelfde wensen.
Jouw rol, en enige rol, op dit moment, is om voldoende van jezelf te houden om jouw unieke pad te creëren. Alle andere acties zullen dienovereenkomstig op hun plaats vallen - zonder te pushen of te stressen.
Je hoort de angst en kwaadheid ten toon gespreid worden door jullie media en vrienden. En bent bezorgd, dat tenzij jij je kandidaat of filosofie pusht, alles verloren zal zijn in de angst of de driftbuien van anderen.
Ben niet bezorgd over anderen. Jij bent geen verlosser in wat voor betekenis van het woord dan ook. Jij bent een baken, een leider en een hopman voor diegenen die wensen om te volgen. Maar het is niet jouw rol om anderen in/naar hun plaats te pushen. Noch is het jouw rol om anderen te forceren te denken, te geloven of te functioneren zoals jij dat doet.
Jij gelooft, dat als je iemand waar je om geeft de juiste push geeft, zij op zullen lichten met de plotselinge wetendheid van de juistheid van deze overgang - of meer terzake - de juistheid van jouw benadering voor deze overgang.
Jij bent jij. Zij zijn zichzelf. De enige bijsector van deze twee entiteiten, zo je wilt, is jouw baken van Licht. Niets meer. Of niets minder dan gewoon jij te zijn en hetzelfde voor anderen toe te staan.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten