woensdag, april 13, 2016

Sandra Walter - De Tweede Versterking Nadert de Voltooiing - 11 April 2016


Sandra Walter
De Tweede Versterking Nadert de Voltooiing
11 April 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
De tweede versterkende golf van 2016 voltooit op 20 April. Zoals eerder aangehaald, zal dat het einde van de grottijd voor vele Wegwijzers en eerste belichamers zijn. Neem voordeel van de volgende twee weken. Geniet van de diepe reconstructie van de Herrijzenisfase. Doe het innerlijke werk dat gepresenteerd werd met deze laatste versterking; fotonische frequenties brengen altijd naar voren wat verwijderd moet worden om je bewustzijn te ascenderen. Het overgeven aan de Goddelijke Wil en het werk, het nieuwe, het volgende, met een open hart is noodzakelijk voor de belichaming. Ja, de visioenen, ervaringen en sensaties zijn bezig van een andere-wereld te worden. Geniet van het optillen van de sluiers; laat jezelf in de ervaring baden, het gebeurt alleen op deze manier hier op Gaia.
Enige Intel dat het Waard is Herhaald te worden
Velen hebben vragen gesteld over de duisternis en de ogenschijnlijke chaos die zich ontvouwt. Goedheid, er is genoeg intel geweest in de afgelopen paar jaren dat vertelde dat dit zou gaan gebeuren - en dat het niets te maken heeft met de hogere werkelijkheid. Kijk naar de poppenshow als je verwikkeld wilt zijn met dat programma, echter, veel gaat er verschuiven dit jaar als het collectief het nieuwe, het volgende kiest. Begrijp dat vanuit het perspectief van de belichamers, wij zien dat het slechts de oude schaduw van de 3D is dat zich aan het uitspelen is - en niets te maken heeft met wat wij met het Eenheidsbewustzijn bereiken. Laat de mensen hun spelletjes uitspelen, en veranker jezelf aan de hogere Ascentie tijdlijn. Nu.
Velen zullen Overgaan
Poortopzichters zagen velen overgaan dit jaar, en dat is zich iedere week aan het ontvouwen. Het is wat het is, Geliefden. Er is geen oordeel aangaande je lichaam het Licht kan hanteren. Het is een Zonne Bewustzijn Belichaming en dat betekent dat het hartcentrum specifiek kwetsbaar is. Dit is waarom wij zoveel tijd doorbrengen met voorbereiden, opruimen, onszelf te trainen om met onze lichamen te interfacen en het te kalmeren wanneer het Licht stimulerend raakt. Zorg voor je lichamelijk voertuig, praat het door het ongewone heen wanneer de overstralingen er houvast op krijgen.

De vibratie gaat geen stap omlaag. Bizarre (en vaak ongemakkelijke) symptomen zijn wat zij zijn; ben aanwezig met de veranderingen en negeer nooit een intuïtief of lichamelijk gemotiveerde duw om te rusten, te bewegen, te verankeren of je pad volledig te veranderen. Je weet wat er zich voordoet. Ben in je spirituele volwassenheid en Meesterschap met dit gedeelte van de reis, Geliefden. Geen macht is daarbuiten om jou te pakken, het is gewoon de intensiteit van Goddelijke Liefde. En voor velen, echte Goddelijke Liefde is een onbekende sensatie. Echte Goddelijke Liefde is geen gelukzalige, uitgesponnen, ongeaarde stof. Het heeft een missie, en in onze dienstverlening aan de Ascentie, zijn wij buizen/kanalen aan het worden van dit pure Licht.
Onze lichamen en bewustzijn openbaren een uitlijning of een onjuiste uitlijning in ieder moment. Voor sommigen, is het lichaam niet bereid om de volledige route te gaan. Het is geen gemakkelijke rit. Velen zullen het lichaam dit jaar laten vallen, wij hebben dat al geopenbaard. Schenk aandacht aan de hoogste mogelijkheden, eer je broeders en zuSTERs die gekozen hebben om te dis-incarneren en laat de rest zijn.
Uittreksels van De Intensiteit van Goddelijke Liefde
Wij hebben delen toegevoegd van een boodschap van 2014 (in cursief hieronder) als een vriendelijke herinnering van wat er zich aan het ontvouwen is. Jullie zijn aan het leren hoe zuivere Liefde waarlijk aanvoelt, en wat het met de lagere vibraties doet. Fotonisch Licht lost de lagere vibraties op, en wij zien dat op de planeet gebeuren nu. Als jij je focust op de ontbinding van de lagere vibraties, zal je in diens ondergang gezogen worden. Als je vibratie stijgt, gaat al je focus naar het hogere Licht. Door in het hart te blijven en niet in/naar zorgen, drama, oordeel of het verleden gezogen te worden, sluit jij je automatisch aan bij de miljoenen die actief een hogere werkelijkheid co-creëren, welke de lagere vibraties sneller wegbrandt. Hoor dit, leer dit: Plaats al je focus op het binnen brengen, creëren en belichamen van het Christus/Eenheidsbewustzijn en de lagere werkelijkheid zal sneller wegbranden. Zorg voor je gedachten en je proces met geduld, meedogende onthechting en goedgunstigheid.
Ga vaak op Gaia naar buiten waar de codes vrijelijk stromen door de nieuw geactiveerde Zonnerasters en het Menselijke Hartraster. De enige blokkade tussen jou en deze activeringen/in niveau omhoog gaan, is je Lagere bewustzijn. Wij zijn de Gechristende staat voor iedereen beschikbaar aan het maken, het is echter jullie individuele bewuste keuze om het werk te doen en het Nieuwe Licht te belichamen. Dat is het Vrije Wil principe in actie; Geen controle meer, geen manipulatie meer van je persoonlijke reis - het moet jouw keuze zijn om het oude paradigma te ervaren, alsook het nieuwe paradigma.
Sommigen vragen over het klem voelen zitten of achter gehouden te worden: Dat is eenvoudig de grottijd. Ik had een prachtige Poortopzichter ervaring gisteren toen dikke wolken miraculeus opruimden in een gigantische open cirkel rondom de Poort op de berg. Alles is goed. Niets blokkeert een zuivere buis/zuiver kanaal. Herinner je de Aldus is het/Zo zij het principe; Het Magnetisme is verhoogd, zou ik aldus mogen suggereren te focussen op het verhogen van het Gechristende Licht in plaats van de duisternis te bevechten?
De Intensiteit IS Goddelijke Liefde
Terwijl het ascenderende collectief een verantwoordelijkheid heeft om deze nieuwe Licht frequenties te ontvangen, te verankeren en aan te wenden, kunnen de fysieke sensaties intens en soms afleidend worden. Toen mijn Hogere Team deze invoer van energie als één van assistentie omschreef, had ik het gevoel dat velen dat interpreteerden als een soort van verlichting/opluchting. Als je deze reis voor een poosje gevolgd hebt, weet je dat de consequente boodschap is dat de energieën niet zullen vertragen. Eerder, zullen zij gestadig toenemen om de trilling van onze huidige collectieve werkelijkheid te verhogen en ascentie ingewijden op diepgaande manieren te helpen. Rasterwerkers mogen het gevoel hebben alsof zij op een hobbelige vliegtuigrit zijn terwijl zij helpen bij het magnetisch balanceren; Poortopzichters mogen de lift-die-zich-naar-de-bovenste-verdieping-haast sensatie hebben als wij met onze Hogere Teams met het buiswerk vermengen. Meesters, we gaan sneller dan ooit in niveau omhoog. Probeer niet om de nieuwe intuïtie te overdenken; het voelt anders aangezien onze gewaarwordingen uitlijnen met het Nieuwe Zelf.
Wanneer wij dienen als reflecties van de hogere rijken van bewustzijn door hen Goddelijke Liefde, Goddelijk Licht te sturen en te vragen, wordt de Goddelijke Wil gedaan, wij dienen als buizen voor de Goddelijke Interventie. Wij gebruiken de Vrije Wil principes door Goddelijke intentie naar de Bron, onze IK BEN Aanwezigheid, het Hoger Zelf, en de goddelijke aspecten te sturen. Wanneer wij dit Liefdeslicht naar onze hogere niveaus sturen, geven wij permissie voor onze vooraf gearrangeerde ascentie contracten om volledig geactiveerd te worden. Het is onze actieve deelname bij het worden van ware scheppers - Goddelijke MENSen - dat de versnelling van de verschuiving in het bewustzijn voort roept. Terwijl meer van ons in/naar dit alchemistische meesterschap stappen, hoe meer intens de opruiming van de oude schaduwen van het vroegere paradigma worden.
De intentie van deze huidige energieën is om te openbaren wat waar is in het Nieuwe Licht, om sluimerende gebieden van het brein te activeren, nieuw DNA, hogere communicatiesystemen en de multidimensionale opererende systemen om hen te ondersteunen. Het is fascinerend om dat wat gewoonlijk de theorie en voorspellingen waren te ervaren. Het ascentieproces is nu exponentieel aan het versnellen. Het gaat door uniek te zijn, terwijl ons ware zelf met het fysieke zelf tevoorschijn komt. Voor mij, is er een scherp besef van de diepe herijkingen die zich in mijn fysieke voertuig voordoen om bij te blijven met mijn bewustzijn. Ik ken de fysieke behoeften en de enorme hoeveelheid aan ondersteuning terwijl ik mijn gewaarwording/inzicht jegens het Nieuwe Licht uitbreidt en afstem. De dag-na-dag integraties zijn onvoorspelbaar; sommige openbaringen en activeringen zijn ogenblikkelijk, terwijl andere rust en koestering/voeding nodig zijn om gepast verwerkt en het nieuwe normale te worden.
Goddelijke Liefde Intensiteit: Meer dan wij zouden kunnen bevatten
Deze intense niveaus van Licht activeren toegangspoorten welke gepland werden (holografisch) als mogelijke opties voor onze ervaring. Onze toekomstige Zelf, nu huidige Zelf, en Hogere Teams planden voor het best-mogelijke-scenario. We wisten dat wij de Vrije Wil in ere zouden moeten houden. We wisten dat we hulp nodig zouden zijn om te herstellen van onze spirituele geheugenverlies. We wisten dat geen andere buiten-werelds of dimensionaal collectief, geen sterrenfamilie, meester of gids toegestaan zou worden om tussenbeide te komen met deze reis van meesterschap van Ascentie. We hebben metaforische aanwijzingen geplant om te helpen bij het herinneren van wat we hier moeten bereiken, totdat we het hogere en lagere zelf met elkaar vermengen. Het Hogere Zelf, het toekomstige Zelf welke nu aanwezig wordt, creëert een buis voor de Aanwezigheid (de Bron) om de Goddelijke Liefde mogelijk te maken. Terwijl onze vaardigheden intensiveren, worden wij kanalen en buizen voor nieuwe niveaus van Liefde. Deze nieuwe niveaus van Liefde voelen mogelijk niet aan zoals de stromende, meedogende, gelukzalige niveaus van Liefde die we vaak ervaren tijdens dit ascentieproces. We voelen in het fysieke hoe zuivere Bron Licht Intelligentie aanvoelt en waar het tot toe in staat is. Het verwijdert systematisch de dichtheid en lagere niveau gedachtevormen, programma's, herinneringen en vervormingen uit onze persoonlijke en collectieve werkelijkheden.
Diegenen die dat niveau van bewustzijn bereiken en onderhouden hebben, zullen ermee beginnen om de meer intense aspecten van Goddelijke Liefde te voelen. In het oude licht, werd de Goddelijke Wil geïnterpreteerd als een vermorzelende, hakkende-en-brandende wraak door het Godhoofd. In het Nieuwe Licht, begrijpen wij volledig de middellijn van deze intentie van de hoogste interesse van alle betrokkenen. Het Licht kiest niet, het is zelfstandig in diens missie van harmonie. Je mag een intense zoektocht naar harmonie gewaarworden tevoorschijn te komen in jouw persoonlijke levensstroom, als een reflectie van wat er zich op wereldniveau voordoet.
Terwijl er een beetje van een worsteling is in diegenen die kiezen om disharmonie in stand te houden, is dit geen bekommernis van de hogere niveaus van Liefde. Gebruik dit als je lakmoes test voor waar je in jouw proces bent. De leringen van onthecht mededogen en onvoorwaardelijke Liefde demonstreren het verschil tussen oordeel en onderscheidingsvermogen, tussen afscheiding en de hoogste interesse van alle betrokkenen. Voel het verschil, begrijp het mechanisme van Goddelijke Liefde rechtstreeks-vanuit-de-Bron.
Velen voelen mededogen voor diegenen die lagere trillingskeuzes maakten op het Aardse vlak. Misschien voel je de voeten-aan-het-vuur dynamiek terwijl het Licht intensiveert. Alles is goed, en ik moedig ieder wezen in dienstverlening aan om zich te ontkoppelen van de lagere dimensionale schaduw van het oude paradigma, specifiek tijdens deze openbaring toegangspoorten. Er is zoveel om ontdekt te worden in jullie persoonlijke reizen. Velen zien en voelen hun nieuwe ware rol in de Verschuiving. Sommigen herinneren zich het hogere-niveau bouwkundige werk van het ontwerpen van disclosure, financiële re-sets, en nieuwe systemen. Laat het met rust; deze ontwerpen zijn in het spel voor de minst mogelijke hoeveelheid aan drama. 
Terwijl het Nieuwe Licht op een wereldwijde schaal activeert, mag je reguliere inspanningen opmerken om de waarheid te triggeren om te versnellen. Deze zijn pogingen om het kosmische karma te balanceren terwijl de uitpersing van Goddelijke Liefde intensiveert. Het aankomende loslaten van achtergelaten te zijn is een goed voorbeeld hiervan; een interpretatie van wat er zich voordoet afgeleverd in een dramatische wikkel om de aandacht van het lagere bewustzijn te krijgen. Zoals meegedeeld in de laatste boodschap, het nieuwe DNA resoneert op het niveau van Goddelijke Liefde en Goddelijke Wil. Het is het ware MENSelijke genoom, en is toegankelijk voor iedereen die ervoor kiest om diens bewustzijn te verhogen, het fysieke voertuig voor te bereiden en zichzelf open te stellen als een buis van zuivere intentie om te dienen. Het is een ontastbare trilling van bewustzijn welke niet beïnvloed kan worden door lagere trillingen.
Mijn Persoonlijke Proces
Terwijl ik me verplicht voel in dienstverlening om de collectieve bezorgdheden te adresseren over de intensiteit en wat er dit jaar ontvouwt, BEN IK ook begeleid om de heldere uitbreiding van mijn persoonlijke proces te delen, nadat deze laatste dagen van grottijd voltooid zijn. Neem voordeel van het laatste van deze innerlijke-werk energie, Geliefden. Wij zullen uit de grot gegooid worden aan het einde van de maand, en een kolossale golf van dienstverlening/creatieve energie zal de Wegwijzer in een Nieuw Licht openbaren - en ondersteunen. Ben voorbereid, laat dat vallen wat niet dient. Laat wat voor oordelende energie dan ook los en ben in Goddelijke Neutraliteit als deze maand het Nieuwe Zelf presenteert.
Merk alsjeblieft op dat twee Meesterklassen van Ascension Path vrijgegeven werden deze maand op YouTube. De eerste is een gedetailleerd overzicht van het Gechristende Ascentie Proces, en de tweede is een veelomvattende klas aangaande de Tube Torus en Ascentie Kolom uitlijning. Voel je vrij om hen te delen.


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2016 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten