maandag, april 04, 2016

Sanat Kumara - Naar een Verenigd Geheel Komen - 2 April 2015 - 2016 / Linda Dillon


Sanat Kumara
Naar een Verenigd Geheel Komen
2 April 2015 - 2016 / Gastheer: Steve Beckow - Kanaal: Linda Dillon

Steve: Linda is deze week niet beschikbaar en dus presenteren wij een herhalende discussie met Sanat Kumara van wat het zou nemen om een geïntegreerde, verenigde spiritualiteit te creëren. Die show werd precies vandaag een jaar geleden opgenomen. Het transcript volgt hieronder.
*****
Steve Beckow: Goedenavond iedereen en welkom bij Een Uur met een Engel. Ik ben Steve Beckow, hoofdredacteur van het Gouden Tijdperk van Gaia en bij mij vanavond is Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde.
Voor iedere luisteraar die Sanat Kumara niet kent, hij werd verafgood als een godheid door de oude Perzen, de Hebreeërs en Hindoes, en als een Boeddha door de Boeddhisten. Hij is de Planetaire Logos. Dus daarmee zou ik graag Sanat Kumara willen introduceren.
Sanat Kumara: Welkom, ik ben Sanat Kumara. Ja, Planetaire Logos, opzichter van de Universele Wet, en ik kom naar jullie toe deze dag niet als een afstandelijke godheid, niet als een eenvoudige Venusiaan maar als een oude vriend, als Raj, als medereiziger.
Ieder wezen doorheen het Omniversum, doorheen het Universum, doorheen elk Universum, heeft een rol en een doel. En natuurlijk is dat doel altijd hetzelfde; het is de herontdekking, het herverankeren, het herinneren, en het terugkomen naar de Ene, om belichaamd van Liefde te zijn.
Er zijn vele voorbeelden en gezichten tot hoe deze reis ten toon spreidt, hoe iemand ontdekt en op diens pad verder gaat. Maar het is hetzelfde voor allen. Ja, dierbare vriend, zelfs ik. Dus denk niet aan mij als een afstandelijke entiteit, maar eerder eentje die met jullie werkt en samenwerkt en co-creëert, en jullie hopelijk helpt in het begrijpen van deze ontvouwing van jullie planeet.
Mijn rol als Planetaire Logos is om de ontvouwing, de vervulling te zien, hoe het ook is dat jullie over dit willen denken, van het Plan van de Moeder voor Gaia, maar daar binnenin moet het de ontvouwing zijn en is het de ontvouwing van jullie Plan, omdat er geen beide-of in deze situatie is, het is een verenigde inspanning. Het is verenigde vreugde.
Ik kom naar jullie toe op de Goud/Roze Straal. En het is het goud van wijsheid en het goud van vreugde. Het is het Roze van Venus en het roze van schoonheid. En ik vraag aan een ieder van jullie om je bij mij aan te sluiten in de luister van deze straal, waartoe jullie mogen komen om deze niet alleen te begrijpen, maar ook om de waarheid, de macht, de vreugde, de Liefde van wie jullie zijn te kiezen. Deze rol van het ego - en ik zou dit zelfs kunnen introduceren als de onfortuinlijke rol van het ego op deze planeet - binnenin veel van de mensheid, werd tot zo een omvang versterkt dat het het gevoel, en wat velen geloven dat het de constructie van afscheiding, van individualisatie, van isolatie is, is waar aan vastgehouden wordt. En dat is het niet. Het is één van de grootste illusies doorheen vele galaxies.
Dus wat doen jullie als jullie een diepere, hogere en sterkere invoer rechtstreeks ontvangen, niet alleen van ons die met jullie werken, maar rechtstreeks vanuit het hart van de Moeder terwijl Zij voedt en zorgt voor de groei, de verankering van Liefde binnenin jullie? Wat kiezen jullie om te doen en hoe gaan jullie ermee om? Hoe vinden jullie een plaats om de verrukking van jullie persoonlijkheid, jullie uniekheid, jullie expressie van goddelijkheid, jullie ego te handhaven, ondertussen tegelijkertijd komend naar een plaats van het verenigde geheel? Omdat op vele manieren dit precies is waar wij over spreken wanneer wij de vervulling van de droom van de Moeder bespreken.

Welnu, laat ons hier gedurende een moment over spreken. Er is veel discussie, en de Moeder zelf heeft hier zelfs over gesproken. Wat is Haar droom, Haar Plan, Haar wens? Laat me deze onderneming uitleggen met een visueel. Als de Moeder een droom of een wens heeft, is het automatisch een intentie, en in die intentie is het automatisch, in termen van iedere vorm van denken, een creatie.
Denk aan de intentie van de Moeder als een rechte laserstreep die uitbreidt gedurende miljarden aan jaren en dan nog iets meer. Het aarzelt niet, het verandert niet echt. Zijn er hikken geweest onderweg vanwege menselijke keuzes die Zij toegestaan heeft, gezien het geschenk van de Vrije Wil? Ja. Maar denk er op deze manier aan, niet als een voorbestemming, niet als het lot, maar als deze laserstreep van intentie en creatie waar allen mee instemden. Omdat, mijn geliefde vrienden, hou zouden jullie het er mogelijk niet mee eens kunnen zijn en in uitlijning vallen met de droom van de Moeder, met haar creatie waarvan jullie, elk en iedereen van jullie, een integraal deel zijn?
Er zijn zoveel elementen en aspecten en variabelen binnenin de vervulling van die intentie, die wens. Maar wij allemaal, ik zelf, alle Meesters, alle Aartsengelen, alle Engelachtige Rijken, alle wezens van Licht en Liefde vallen in uitlijning hiermee.
Welnu, zo vaak heb ik velen van jullie gehoord - en ik dank jullie voor jullie complimenten - zeg Raj, “Wat een moeilijke taak heb je om de ontvouwing van het Plan op dierbare Gaia te zien, de ontvouwing van het Plan voor de mensheid en alle Koninkrijken op deze prachtige planeet.”
Jullie zeggen tegen mij, “Dit is Herculisch. Dit is het meest moeilijke.” En ik glimlach en ik raak jullie hart aan en ik omhels jullie en ik stel jullie gerust. Is het langdurig geweest? Is het op momenten uitdagend en zwaar geweest, dramatisch? Ja. Is het bij momenten meelijwekkend en droevig, smartelijk geweest, en ik bedoel welzeker momenten? En het antwoord is ja. Maar moeilijk, nee.
Moeilijkheid is een staat van Zijn dat niet hart-bewust gebaseerd is. Moeilijkheid is wanneer je aanneemt, en er zijn aannames geweest door het collectief onderweg … moeilijkheid is die aanname die deze kleine tornado’s en drama’s creëerde, wanneer de aanname gemaakt wordt dat de ontvouwing van het Plan van de Moeder niet een gegeven is.
Denk aan mij als een manager die helpt, assisteert, traint, onderwijst en gidst, zodat de diverse stukjes die complementeren … dat zijn sleutels of portalen naar deze vervulling, opengaan. Maar nooit, niet alleen voor mezelf maar doorheen het Rijk … is er nooit geweest waar jullie aan zouden denken als een twijfel als tot of deze ontvouwing zou komen te zijn.
Dit gaat niet over datums of voorspellingen of welke van de mijlpalen dan ook waar de mensen zo vaak naar kijken. Dit gaat over alle Koninkrijken, inclusief dat van de Mensheid, het punt bereikend waar jullie “Ja” zeggen tegen Liefde. Het is de ultieme overgave en het is de ultieme verheffing. Het is niet een vraag of jullie door zullen gaan met jullie reis terug naar de Liefde, terug naar de Bron; dat is in de sterren en in jullie waarachtige DNA geschreven, zowel spiritueel als fysiek.
Dus de vraag is echt geweest het afbreken van de diverse niveaus van weerstand met Liefde, en dat de mensen de Liefde moesten accepteren en het feit moesten accepteren dat zij Liefde zijn. Een ongelooflijke vooruitgang - een ongelooflijke, opmerkelijke, stellaire vooruitgang werd gemaakt, en de keuzes voor Liefde verschoven substantieel iedere minuut van iedere dag in jullie Rijk, in waar jullie aan denken als tijd in ons Rijk.
Dus breng ik vandaag geweldig nieuws! Omdat wij op het punt staan waar wij deze bredere, diepere conversatie kunnen hebben over de betekenis van de reis, niet over deze of die gebeurtenis - en ik wijs gebeurtenissen niet af - wij weten dat zij toevoegen aan de kwaliteit van jullie leven. Zij zijn markeringen in jullie reis, dat is waarom jullie verjaardagen hebben.
Dus dierbare Steve, waar wens je vandaag te beginnen?
SB: Wel, heel veel dank, Raj. En wat een inspirerend gesprek u ons tot dusver gegeven heeft. Ik zou het graag in/naar een discussie over spiritualiteit willen brengen als dat oké met u is.
SK: Ik zou verheugd zijn!
SB: Op de blog spraken wij over een kruis-culturele spiritualiteit, maar ik ben ervan overtuigd dat als wij bedoeld zijn om religieuze vrede in de wereld te hebben, we groter moeten worden en na moeten denken over een geïntegreerde, verenigde, en directe spiritualiteit. Ik zou graag uw feedback willen hebben aangaande of dat de juiste richting is om in te gaan, de juiste benadering om te nemen om religieuze vrede te bewerkstelligen, en zo niet, wat een betere benadering zou zijn?
SK: Laat ons over vrede spreken. En ja, ik weet dat je normaal gesproken naar je geliefde broeder Michael zou gaan voor dit. Het is niet slechts religieuze vrede, het is vrede: wereldvrede, Gaian vrede; en in die vrede, is het het rimpeleffect doorheen jullie galaxies.
Vergeet niet, mijn vrienden, dat jullie het eerste in de rij zijn. En jullie zeggen, “Ja. Dit is een zegen en een vloek geweest.” Maar wat jullie doen in termen van deze verankering, van wat jullie noemen geïntegreerde spiritualiteit, heeft effect doorheen de gehele kosmos. Dus ben ik verheugd hierover te spreken? Ja. Anders dan de Universele Wet zijn er een paar andere onderwerpen die ik zou kiezen om te bespreken. Dus laat ons beginnen!
In het oude paradigma, welke gebaseerd was op de illusie van afscheiding, van beperking - jullie kennen de lijst, het is eindeloos. En wanneer ik spreek vandaag - ik heb er behoefte aan om zeer duidelijk te zijn; Ik spreek tegen diegenen die werkelijk het pad van Verlichting zoeken en wat jullie zouden noemen, waar is de sneltoets? Dus jullie vragen over, “Hoe kunnen wij het meest rechtstreeks komen naar waar we naartoe willen gaan,” wat echt het teruggaan is naar de Moeder.
In het oude paradigma is veel van de constructie nu omvat, omdat het in de menselijke psyche was, heel veel gevoelens van machteloosheid, gebrek aan hoop, gevoelens van inferioriteit, en niet geloven dat jullie directe toegang tot de Bron hadden.  
Nu is een ieder van jullie, in jullie meesterschap, tot het besef gekomen dat jullie jezelf misschien hoger of lager zouden moeten inschatten, omhoog of omlaag, maar dat jullie hier zijn in de volheid van jullie geïntegreerde zelf. Ieder wezen op deze planeet in diens meesterschap bracht de totaliteit van wie zij zijn om voor dit leven, voor deze incarnatie te dragen. En ieder persoon - omdat de andere koninkrijken hier alvoor gezorgd hebben, dus spreek ik over de mensheid - ieder persoon is een plaats van erkenning aan het bereiken van de definitie van hun geïntegreerde heelheid.
Welnu, in het oude paradigma werden vele religies gevormd en geïnstalleerd. Ik kies niet om wat velen nog steeds dierbaar houden af te danken of te veronachtzamen. Maar laat ons aan jullie suggereren, nee laat mij jullie begeleiden. Een richtlijn van iedere religie was de bezieling van hoop, van bekrachtiging, niet noodzakelijkerwijs zelfbekrachtiging, maar de bekrachtiging van een groep, of het nu een priester, of een rabbijn, of een moslim was; dat er een hoop was dat er minsten een ertussenin was, zodat jullie je met God, de Bron, Allah konden verbinden. De naam is niet van belang. En dat aangaande dat, als je een voorgeschreven reeks van regels, van gedragingen volgde van een reflectie van de Universele Wet - niet altijd een goede reflectie, maar desalniettemin een goede poging - dat als je een goed persoon was dat je dan het paradigma van duisternis, van afscheiding, van angst, van controle doorbrak, dat jou in dat oude paradigma gehouden had gedurende duizenden aan duizenden van jaren.
Dus de religies handelden als een brug voor velen om te ontdekken, niet alleen de externe spirit maar ook de spirit binnenin. Omdat met de uitoefening, met het ritueel, met het gebed, met de gemeenschap kwam een gevoel van erbij te horen, kwam een gevoel van op een pad te zijn dat, ja, voorgeschreven was maar desalniettemin jullie de begeleiding gaf van wat te doen en wat niet te doen.
Nu zijn jullie op een punt, mijn geliefde mensen, jullie allemaal - jullie zijn in een plaats waar jullie de spirit her/erkennen van wie jullie zijn, de waarheid van wie jullie zijn, de God binnenin, de goddelijkheid binnenin. De Moeder heeft herhaaldelijk gezegd, “Ik Ben binnenin u en u bent binnenin Mij. En er is geen afscheiding, er is alleen eenheid.” In dit en in samenwerking met, ja, de Universele Wet, weten jullie al - oh het mag jullie zo nu en dan een klein beetje zenuwachtig maken - maar jullie weten dat die verbinding tussen jullie en de Moeder/Vader/Ene, ons, het Gezelschap van de Hemel, jullie bewakers, direct is.
Als jullie dit niet waren vergeten toen jullie eerst kwamen als het schepperras naar deze planeet … als jullie dit niet vergeten waren, zou er geen noodzakelijkheid geweest zijn voor de evolutie van wat wij zouden willen noemen, religieuze sektes. Zij hebben jullie gigantisch geholpen en velen zullen er nog steeds comfort vinden, als jullie ernaar kijken, niet als een gestrenge richtlijn aangaande hoe te doen of je te gedragen, maar als een gemeenschap. Maar de verbinding is de integratie van de waarheid, niet van de talrijke culturele tradities of afleidingen of onjuiste interpretaties van de waarheid, maar gewoon de waarheid.
Welnu, de waarheid van alle religies komt zeer fundamenteel neer op Vrede, op Liefde, op gebed, op ritueel, op meditatie. Wanneer je de waarheid verenigt van alle reizen dan bereik je een plaats van integratie.
Cultureel, denk aan hoe jullie planeet en de Gaians verschoven zijn. Laat ons eenvoudig de laatste twee decennia gebruiken, hoe jullie meer wereldwijd geworden zijn - ja vanwege de elektronica, de ongeziene luchtgolven, de verbindingen - vanwege de geschenken die aan jullie gegeven werden van jullie sterren broeders en zusters, het zijn niet eenvoudig elektronische tovenaars of programmering’ tovenaars die jullie deze geschenken gegeven hebben, zij werden geïmplanteerd en met jullie gedeeld vanwege jullie sterrenfamilie. En jullie zijn daardoor meer wereldwijd geworden. Houden jullie van jullie buurten, jullie cultuur, jullie voedsel, jullie tradities? Ja. En dat is prima. Maar jullie perspectief is verschoven.
Sommigen zijn nog steeds gefixeerd, en ik gebruik dat woord specifiek … gefixeerd op hun natieschap. En platweg bekeken is dat ouderwets en verouderd omdat er niets is dat één natie doet dat het geheel niet beïnvloedt. Dus diegenen van jullie die in het Licht zijn begrijp dit, dat jullie met de globe werken, met Gaia, met alle naties, alle culturen, en jullie hebben de kruis acculturatie gezien - vele, vele voorbeelden waar ik niet op in hoef te gaan.
Dus de spirituele integratie van alleenstaande waarheid, Liefde, gaat voort. En zal dit resulteren in vrede zowel binnenin als buitenom? Absoluut. Jullie zijn op schema. Jullie zijn geïnspireerd.
SB: Dank u wel daarvoor. U geeft zeer inspirerende woorden aan ons. Welnu, in het verleden, proberend om de religies van de wereld te integreren, is het een langzame zaak geweest of het is niet zeer succesvol geweest. Wat is uw begeleiding aangaande hoe om te gaan met de taak van de leiders van de wereldreligies bij elkaar te brengen en dit te bereiken, wat u genoemd hebt de spirituele integratie van alleenstaande waarheid?
SK: Je gaat geschokt zijn door wat ik zeg. Ik suggereer zelfs niet dat die poging gemaakt wordt. Laat het mij uitleggen.
Waarom zou je structuren, organisaties nemen - laat mij openhartig zijn - die gebaad zijn in controle en starheid … waarom zou je proberen hen in/naar overeenstemming te praten wanneer deze conversatie gedurende duizenden aan duizenden jaren plaatsgevonden heeft? Het heeft geen zin. Dus is het geen kwestie van te proberen een hiërarchie te overtuigen, omdat dat echt is waar jullie mee te maken zouden hebben, institutionele hiërarchie en proberen hen te overtuigen om de controle op te geven die zij gehanteerd hebben en het geloof dat zij gelijk hebben, en los te laten.
Dit gaat veel spontaner zijn, veel meer organisch. Het zijn de mensen, het zijn alle mensen van Gaia, de miljarden op miljarden op miljarden die zichzelf verkondigen, de één na de ander en in groepen, nemend wat hen dient. En ik bedoel niet hen dienend op de manier van oorlog en controle en brutaliteit, laat mij daar zeer duidelijk over zijn, maar zij nemen wat hen dient en wat in uitlijning voelt met de groeiende Liefde in hun harten en volgen dan hun snelle route rechtstreeks naar de Ene.
Jullie hebben het al gezien. Vele, vele wezens die niet langer meer, waar jullie aan denken als religieuze ceremonie of dienstverlening, bijwonen of zij geven lippendienst, wat niet realistisch is. Dus wat jullie zien is een beweging van mensen in iedere cultuur, waar zij zeggen, “Ik houd van dit deel van mijn geloofsysteem, van mijn religie. Dit ligt me na aan het hart, cultureel, zeer vaak cultureel, ietwat spiritueel. En ik volg mijn eigen pad.” Zij behouden stukjes en beetjes   van waar zij van houden en wat voor hen werkt, en zij vertrekken, en zij vertrekken in drommen, de rest achterlatend.
Die duw waar je over spreekt aangaande geïntegreerde spiritualiteit komt van de gewone leden. En wat er gebeurt en zich voordoet in deze structuren, deze instituten, wanneer de zalen leeg zijn, dan is er een besef dat de structuur ofwel volledig verbrokkelt of zich aan moet passen, en de aanpassing komt omdat deze mensen, die in de machtsposities en autoriteit en controle zijn, ook geïmplementeerd worden in de nieuwe energie. Zij worden niet achtergelaten.
Aldus zullen jullie zien, en hebben jullie gezien, glinsteringen hier en daar waar er zijn, wat er niet uit mag zien als een radicaal vertrek naar de verlicht persoon, maar als een radicaal vertrek van deze instituten. Dus proberen zij bij te komen met de alledaagse bevolking.  
Kijk niet naar de hoofden van deze uiteenlopende religies  om samen te komen in de één of andere raad en te verklaren dat zij de middenweg gevonden hebben. Zij zijn te ondergedompeld, te vastgegroeid in dit moment, van gelijk te hebben.
SB: Oké. Wel er zijn in feite twee niveaus van betekenis aangaande het woord geïntegreerd; de ene is, precies zoals u erover sprak, de zinloosheid van te proberen om de hiërarchieën uit te nodigen in de geïntegreerde spiritualiteit, maar de tweede is waar u eerder over sprak - het besef/begrijpen van de waarheid. Welnu, de enige reden dat ik over het integreren spreek is dat het hun vasthouden aan een gevoel van comfort zou kunnen zijn en dat zij her/erkennen waar wij mee te maken hebben. Maar dat is misschien ook niet noodzakelijk. Misschien zouden we eenvoudig de waarheid moeten verkondigen als we het zien en het daarbij moeten laten.
SK: Nee, comfort is zeer belangrijk en wij hebben gesproken over het oude paradigma en wij hebben gesuggereerd dat velen van de uiteenlopende religies opgroeiden voor een infusie van hoop en gemeenschap. En daarin, natuurlijk, zijn de kwaliteiten van comfort en veiligheid/zekerheid, familiariteit en waarheid. Maar het is subtieler dan dat; het is dat gevoel van comfort en een gevoel van erbij te horen.
Dit is een menselijke hartconditie dat ernaar verlangt om erbij te horen, omdat jullie werkelijk de Moeder/Vader missen. Jullie hunkeren naar Liefde, en wat de religieuze sektes gedaan hebben is dat als je geliefd bent en als je a, b, c, en d, doet, je zelfs meer geliefd zult zijn. Je verzekerd zult zijn van Gods Liefde, de Liefde van de Bron.
Dus wat jullie doen is, je wijst naar de waarheid van iedere religie zodat er een factor van comfort is. Aldus is vrede een zeer goed voorbeeld; het waardegevoel dat ieder menselijk wezen binnenin deze uiteenlopende structuren waarde heeft, een waarde heeft voor de gemeenschap, maar ook waarde heeft voor de Bron, dat zij geliefd zijn, dat zij geliefd en beminnelijk zijn en zij de capaciteit hebben om lief te hebben, dat zij de capaciteit hebben om te creëren. Dus stel gerust en breng de draden van gelijkenis binnen, zodat zij niet het gevoel hebben dat zij verliezen, maar in plaats daarvan bekrachtigd worden.
Dus jullie hoeven niet alle heilige rituelen weg te gooien, wat prachtig is, of alle godheden, welke dienen. Waar jij over spreekt wanneer je spreekt over deze geïntegreerde benadering is een verbreding van het palet, van het spectrum van waaruit alle wezen kunnen trekken. Omdat de persoon die Hindoe is vandaag, een Christen of een Atheïst de laatste ronde was, en de persoon die vandaag een Jood is was de laatste ronde een Moslim. Dus wat jullie doen is, dat jullie de factor van het comfort brengen; jullie zijn de intermediaire instituten aan het ontbinden, de structuren, de controle structuren, en de patronen van die controle die niemand dienen, niet boven of beneden.
Wanneer we de Liefde van één hart voelen is het buitengewoon en het is een geschenk voorbij iedere maatstaf. En het hoeft niet gefilterd te worden door een ander menselijk wezen. Welnu, ik suggereer niet dat vele van de religies - en ik gebruik dit voor allen die dienst verlenen in de uiteenlopende religies - dat zij niet ook hun pad hebben en groot comfort gevonden hebben voor hen in het zijn van de tussenpersoon of degene die interpreteert. Maar het is niet langer meer noodzakelijk.
Daar was een punt toen het noodzakelijk was, gezien de angstfactor van waar mensen gepositioneerd waren. Hun gevoelens van een gebrek aan verbinding, gebrek aan zelfwaarde; dat is niet langer meer zo.
Dus terwijl jullie de Liefde naar allen sturen die gediend hebben in deze uiteenlopende capaciteiten, terwijl jullie alle diverse profeten en leiders en godheden eren, hebben jullie geen vertaler nodig.
SB: Het is zo interessant, u anticipeert op mijn vragen - u kent het plan, u kent de toekomstige trends, hoe het zich allemaal gaat openen, en ik doe dat niet. Dus neig ik ernaar om te projecteren wat er nu bestaat in/naar de toekomst en dat is een ontoereikendheid waar ik mee moet zijn, veronderstel ik; als ik mijn  blik op de toekomst zou richting, zou ik bepaalde religieuze hiërarchieën zien vechtend tegen deze trend, maar het mag gewoon zo zijn dat met het stijgen van de Liefde op de planeet dat dat helemaal niet zal gebeuren, en dat weet ik niet. Dus zou u voor ons een beeld kunnen schilderen over hoe dit alles zich gaat ontvouwen, de soort van veranderingen binnen brengend die wij er niet in calculeren, en ons vertellen hoe het eruit gaat zien zoals in termen van onze tevoorschijn komende spiritualiteit alstublieft?
SK: Wanneer je kijkt, bijvoorbeeld, naar één van jullie zuster planeten, of broeder planeten wat dat betreft die geëvolueerd zijn naar louter energie, zij hebben zich niet geëvolueerd in/naar die plaats gebaseerd op sektarische overtuigingen. Zij kwamen samen in een verenigd hart en geheel van Liefde.
Daar is waarlijk - wanneer je het gebakkelei toestaat weg te vallen, wanneer je de Tsunami van reiniging en het schoonmaken en de herbeplanting van de zaden van Liefde van de Lente toestaat - zijn er zeer weinig religieuze leiders, of wat wij zouden willen noemen de lagere rang die zich aangesloten heeft bij deze roeping, omdat het een roeping is, omdat het een verplichting/gelofte is; en zeer weinig begonnen omdat zij macht en controle wilden.
Zij kwamen naar voren vanuit de gewone leden, ofwel cultureel of spiritueel begeleid omdat zij niet alleen voelden dat het een taak/werk was, maar dat het een taak/werk wat dat naar hen riep. Het was een pad en een roeping niet alleen dat anderen zou dienen, maar die hen zou helpen op hun pad van dienstverlening aan de Moeder. En te vaak, zowel bij de bevolking als bij de individuen zelf, raakte deze oorspronkelijke intentie onderweg vergeten of misleid. Niettemin zijn er bepaalde groepen die zeer specifiek met deze sector werken. Zij herstellen die oorspronkelijke intentie omdat die oorspronkelijke intentie uitgelijnd was met de intentie en droom van de Moeder.  
Welnu, in jullie wereld komt er een tijd waarin bepaalde taken/werken of roepingen niet langer de taak of het doel dienen die zij oorspronkelijk dienden. Dus hebben jullie niet langer zeelieden meer die semafoor boodschappen op schepen uitsturen, jullie gebruiken de Morsecode niet meer - je snapt mijn idee. Zelfs de typemachine is gekomen en gegaan en een groot aantal van telefonisten werd afgedankt. Omdat deze roepingen niet langer de behoefte meer dienden, terwijl Gaia en de mensen vooruitgingen in/naar een nieuw tijdperk.  
Welnu, zijn er nieuwe scholen ontwikkeld en zijn zij nodig? Absoluut. Aldus zal het zijn met diegenen die hun rol, werkelijk hun rol als spirituele gidsen, leraren, helpers en dienaren zien. Vroomheid, bescheidenheid, mededogen raken niet uit de mode. Zij zijn nu meer noodzakelijk dan ooit.
Dus wat er gebeurt is dat het lagere en midden bereik, van diegenen die dienen, al andere wegen vinden; en de personen die aan de top van jullie hiërarchie zijn worden gepenetreerd door de Liefde. Welnu, sommigen schudden het van zich af en wensen niet om te luisteren, en sommigen zijn, ieder in hun eigen maatstaf/standaard en tijd, in dat rijk van de Vrije Wil. Maar zij zullen in de eerste plaats ook het punt bereiken van te herinneren waarom zij betrokken raakten op dit pad.
Dus wanneer je naar de toekomst kijkt, wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar een Lichtstad, zullen er vele tempels zijn en wat zullen deze tempels zijn? Zij zullen tempels zijn waar diegenen die het hartbewustzijn hebben en kiezen die transmissie van Liefde, van God-kracht, te gebruiken om mensen te genezen, om te helpen met verwondingen van oorlog in de overgangsperiode. Er zullen tempels van zang en beweging en chanten zijn, niet van een specifieke religie, maar van vele oude liederen die opnieuw tevoorschijn zullen komen en de kans die jullie sterren broeders en zusters en jullie ‘wingmaker’ toekomstige zelven naar de voorgrond brengen.
En er zullen velen zijn die zullen gaan; sommigen om de oude liederen te horen en te chanten, sommigen om het nieuwe te leren. Dan zullen daar tempels van complete stille meditatie zijn, omdat dat is waar van genoten wordt, dat is waar de diepte van de verbinding gevoeld wordt.
Dus het is niet dat je de spiritualiteit en die diepte van verbinding, de uitbreiding van de verbinding elimineert, derhalve is het niet gebaseerd op één waarheid zijnde exclusief voor één groep, omdat dat niet werkt.
Liefde, vreugde, vrede, bescheidenheid, mededogen - deze zijn goddelijke kwaliteiten, waar voor alle religies. Dus het is een uitbreiding en het is een terugbrengen naar de wortel en het is een vreugde; het is waar gemeenschap gebouwd wordt.
Precies nu, wanneer je denkt aan de situaties van mensen die zeggen, “Kom sluit je bij me aan bij mijn kerk, kom sluit je bij me aan bij mijn dienstverlening van het gebed. Kom sluit je bij me aan als ik me op Mekka richt. Kom sluit je bij me aan als ik naar de tempel ga,” dat is gekrompen, maar de vreugde om met een vriend te gaan, met een familie, met de gemeenschap zal een gegeven zijn.
SB: Wel, ik ben bewogen om te zeggen dat ik bij tijden denk dat zelfs Lichtwerkers naar de tafel schijnen te komen, zogezegd, met een verlangen/wens om hun eigen gezichtspunt geaccepteerd te hebben, en misschien zelfs in sommige omstandigheden om door de gehele groep geaccepteerd te worden. En daar zijn soms niet echt zoveel mensen die zouden mogen luisteren of die proberen om het gehele ding samen te brengen. Wat zou u zeggen tegen Lichtwerkers die misschien proberen te pushen, en ‘pushen’ zou een te sterk woord kunnen zijn, maar hun gezichtpunt op het collectief “pushen”?
SK: Ik zou willen zeggen, “Heb je geleerd om om jezelf te lachen?” Er zijn veel te veel Lichtwerkers die op het toneel verschijnen met een verkondiging van, “Ik heb de waarheid en de weg gevonden, kom volg mij. Luister nu naar wat ik zeg, kom volg mij. Kom volg het pad dat ik gevonden heb.” Nee. Kom deel met mij. Kom sluit je bij me aan. Laat ons samenkomen en ons begrip uitbreiden. Laat ons een nieuw begrip weven vanuit wat ik ontdekt en wat jij ontdekt hebt.
Daar is nog steeds dit gefluister van controle dat vaak gevonden wordt in jullie waarachtige Lichtwerker, Liefdewerker gemeenschap. Het andere element daarvan is nog steeds het verlangen, het verlangen om belangrijk te zijn, om gezien te worden, om een leider te zijn, om geliefd te zijn, omdat deze allemaal werkelijk een inleiding zijn van, “Ik denk dat ik dit verdiend heb, en als ik jullie kan vertellen dat ik de waarheid gevonden heb, dan zullen jullie me misschien volgen en van me houden.” Dat is niet hoe het werkt. En dat is waar het pad van de geïntegreerde spiritualiteit waarlijk over gaat. Er zijn een miljoen … miljoen paden en de enige lakmoes test is, is het van Liefde? Is het van vrijheid? Is het van bevrijding? Ondersteunt het niet slechts mij, maar ook het collectief? Breidt het mijn hart uit? Laat het mij buitengewoon vreugdevol voelen? Of plaats het mij, terug in/naar een nieuw regime van vernauwingen.
Als jullie jezelf gewaarworden, geliefde Lichtwerkers, dit te doen, kijk er dan naar en lach. Jullie zijn in een tijd en een ruimte, nieuwe tijden, wanneer jullie ontdekken, niet zozeer uitwendig maar inwendig het verankeren van Liefde. En wanneer dat echt, waarlijk verankerd is, verdwijnt al het andere en alles dat je wilt delen is Liefde, en je hoeft niet de leiding te hebben. In feite, zal je waarschijnlijk de leiding niet willen hebben omdat je daarbuiten wilt zijn het volgende ding, het volgende niveau, de volgende waarheid, de volgende instroom van energie onderzoekend.
Dus wanneer je dit patroon tevoorschijn ziet komen, dit oude patroon. Lach er eenvoudig om, en ga naar, “Oh, daar gaan we weer,” en laat het los. Neem de kern van waarheid die je voor jezelf ontdekt hebt die je wenst te delen, doe het aldus, maar plaats geen enkele, geen enkele vereiste op het delen van jouw Liefde.
SB: Tsjonge, ik denk dat u de spijker op z’n kop slaat wanneer u zegt dat vele Lichtwerkers niet de leiding willen hebben, dat zij de volgende grens willen onderzoeken; dat is zeer zeker op mij van toepassing. Wat is uw opdracht aan die Lichtwerkers die zich aansluiten bij de inspanning om een geïntegreerde spiritualiteit te creëren?
SK: Je hebt de opdracht van de Licht Brigade. Het is de werkelijke opdracht van de Licht Brigade; ik geef jullie een beeld. Ik ben deze dag begonnen met te suggereren aan jullie dat de droom en de wens van de Moeder, welke intentie en creatie wordt, uitbreidend als een rechte laserstreep van prachtig Blauw Licht, naar buiten komend gedurende miljoenen aan jaren - om op die laserstraal van Licht te springen en vooruit te stormen!
Jullie, mijn geliefde vrienden, mijn dierbare Engelachtigen, Aarde Opzichters, Padvinders, Portalen, Poortopzichters - jullie zijn de ankers van de toekomst. En ja, om van mijn broeder Uriel te stelen, de toekomst is Nu. Jullie zijn een geheel nieuw avontuur van ontdekking binnen gegaan en jullie snellen vooruit, niet op de snelheid van het Licht, maar op de snelheid van Liefde!
Dus de opdracht van de Licht Brigade is om de ankers te zijn van het geïntegreerde zelf dat geen belang hecht aan het delen van de schoonheid, de zoetheid, de Liefde van wie jullie zijn. Jullie zijn schitterend. Ik adresseer jullie als vriend en broeder, helper, bondgenoot. Jullie zijn de ankers, dus doe het aldus.
SB: Dank u wel, Raj. Ik hoor de muziek opklinken en dit is een inspirerende discussie geweest over een geïntegreerde spiritualiteit en heel veel dank daarvoor.
SK: Oh mijn dierbare vriend, dank aan jou. Ik dan jullie allemaal. Vaarwel.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2015-2016 Council of Love, Inc. - http://counciloflove.com/
This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten