vrijdag, april 01, 2016

Mike Quinsey - Iedere Lichtwerker is Nodig om het Nieuwe Tijdperk in/naar het Bestaan te Brengen - 1 April 2016


Mike Quinsey
Iedere Lichtwerker is Nodig om het Nieuwe Tijdperk in/naar het Bestaan te Brengen
1 April 2016

Tijd is niet het enige dat aan het versnellen is, aangezien sommige gebeurtenissen, waar jullie gedurende enige tijd op geanticipeerd hebben, op de rand van manifesteren zijn. Meer Wezens van het Licht trekken dichterbij naar de Aarde, en sommigen zullen deelnemen en anderen zullen een rol in hen spelen. Jullie hebben vele verschillende groepen die wensen om getuige te zijn van jullie Ascentie, terwijl sommige een actieve rol zullen spelen. Echter, de nadruk is op jullie om de manier te bepalen waarop jullie toekomst geopenbaard wordt, maar ongeacht van welk pad jullie nemen, het zal jullie naar Ascentie leiden. Jullie rol is om te helpen het Licht naar de Aarde te brengen, waarmee jullie succesvol geweest zijn, maar het vereist te allen tijde een volledige focus op jullie doel. Vanwege de veranderingen die noodzakelijk zijn om het Nieuwe Tijdperk in/naar het bestaan te brengen is iedere Lichtwerker nodig, omdat de Duisteren wanhopig raken als zij hun mogelijkheid om een Wereldregering binnen te brengen van hen weg zien bewegen. Hun reactie is om voorzichtigheid weg te gooien; en met te proberen om het Licht tegen te houden van te slagen, plaatst zelfs hen in het gevaar. Desalniettemin, zijn wij ons bewust van hun intenties en zullen we de zaken niet toestaan uit de hand te lopen.
Het neemt niet veel om te beseffen dat kolossale veranderingen noodzakelijk zijn om jullie voort te stuwen in/naar het Nieuwe Tijdperk. De Strijdkrachten van het Licht zijn al voorbereid om tussenbeide te komen en jullie te helpen om de veranderingen te verwerkelijken. Iedere vorm van ongemak zal tot een minimum beperkt blijven en jullie zullen met onze hulp in/naar het Nieuwe Tijdperk springen. De eerste prioriteit is om jullie zelfvoorzienend te maken, zodat jullie op z’n minst de basisbehoeften bevoorraad hebben. Het is duidelijk dat de behoeften van vele mensen in het Verre Oosten ernaar neigen veel dringender te zijn, en zij zullen snel bevoorraad worden in overeenstemming met hun behoeften. Wanneer de mensen eenmaal gesetteld zijn zal het veel gemakkelijker voor hen worden om anderen te verwelkomen en te accepteren. De energie van het samenkomen zal een sterke band tussen jullie allemaal creëren, en zonder het tussenbeide komen van de Duisteren, die verwijderd zullen zijn, zal het blijvend zijn.
In de toekomst zullen jullie uiteindelijk naar jullie Sterren Familie gegidst worden wanneer jullie door zullen gaan met jullie evolutie. Het is altijd doorgaand en wanneer jullie eenmaal opstijgen zullen jullie meer keuze van jullie zelf hebben aangaande welke richting jullie ingaan. Voor velen is deze reis de kans om jullie werkelijke thuis te vinden, aangezien iedere ziel die naar de Aarde gekomen is ergens anders vandaan komt. Je mag je afvragen waarom het zoveel aandacht aantrekt, en dat is omdat de Ascentie uniek zal zijn zoals het nooit eerder geweest is, geprobeerd door zielen die nog steeds in het fysieke lichaam zijn. In de koers van ascenderen zullen de cellen van jullie lichaam vanzelfsprekend veranderen om overeen te stemmen met de hogere vibratie. Dus het zal een opwindende tijd zijn voor de betrokkenen en de vele beschavingen die ook een interesse hebben.

De cyclus die net eindigde heeft jullie door vele ervaringen heen genomen en heeft jullie meestal zeer zware lessen over het leven gegeven, doch tezelfdertijd jullie in staat gesteld je veel sneller te ontwikkelen. Ieder leven dat jullie gehad hebben werd gekozen om jullie aldus de mogelijkheid te geven vooruitgang te maken, jullie hebben echter bij tijden waarschijnlijk het punt van hen gemist. Desondanks weten jullie Gidsen altijd jullie levensplan en zullen hun best doen om te verzekeren dat jullie het volgen. Houd in gedachten dat jullie het kozen, en normaal gesproken het eens zouden zijn met jullie Gidsen die welzeker echt weten wat het beste voor jullie is.
Zoals jullie ontdekt hebben, bestaat het leven in feite niet alleen maar uit lessen en genieten jullie welzeker van ontspanning via vele verschillende interesses. Doch, deze kunnen jullie ook tests brengen van hoe goed jullie je tegenstanders behandelen waar competitie noodzakelijk is, en er misschien prijzen op het spel staan. Nu kunnen jullie begrijpen waarom het leven op de Aarde zo een grote uitdaging is, en waarom, als je erdoorheen komt, jullie goed op het pad zullen zijn naar de hogere vibraties. Zeer weinig mensen zijn zich bewust dat na een leven op Aarde jullie zelf het herbekijken, en in de hogere vibraties kan alleen de waarheid bestaan aldus je niet anders kan spreken dan over je werkelijke intenties. Echter, ben er niet bezorgd over aangezien niemand probeert je te straffen voor tijden toen je afdwaalde van de waarheid. Alle ervaringen zijn iets waar je van kunt leren en hopelijk mag er geen enkele noodzaak voor jou zijn om weer door bepaalde ervaringen heen te gaan.
Jullie zullen ontdekken dat iedere inspanning die jullie ingezet hebben om succes te bereiken in jullie spirituele leven het meer dan waard geweest zal zijn, aangezien jullie bijna zeker vooruitgang gemaakt zullen hebben en dat is het voornaamste doel van iedereen. Ben ervan verzekerd dat kwesties veel gemakkelijker zullen worden wanneer jullie eenmaal verder gaan voorbij de derde dimensie, waar jullie meer mogelijkheden zullen vinden om jullie zelf tot uitdrukking te brengen en jullie eigen interesses te volgen. Jullie zullen veel te leren hebben, aangezien het leven ietwat anders is aangaande wat jullie gewend geweest zijn, en meer mogelijkheden aanbiedt om van de planeet af te reizen. Evenwel, zullen  jullie ervaringen jullie goed dienen en jullie zullen adequaat uitgerust zijn om om te gaan met de nieuwe uitdagingen waar jullie mee geconfronteerd zullen worden.
Terwijl jullie je vibraties verhogen zullen jullie gewaarworden dat jullie genieten van een beter leven, vrij van de ravages van de uiteenlopende ziektes die jullie schijnen te belagen op de Aarde. Ouder worden is niet langer een kwestie meer aangezien jullie levensverwachting veel groter wordt. De dingen zijn aldus zeer anders dan waar jullie aan gewend zijn momenteel, maar veel aangenamer aangezien jullie niet geplaagd worden met problemen die jullie ervaren met het ouder worden van jullie fysieke lichaam. Deze zielen van de lagere vibraties kunnen jullie niet volgen in/naar de hogere vibraties, maar jullie kunnen wel die van jullie verlagen en als het noodzakelijk is hen bezoeken. Het betekent, dat hoezeer jullie ook mogen wensen voor een ziel om zich bij jullie aan te sluiten, het niet mogelijk is tenzij zij van dezelfde vibraties zijn.
Zoals jullie beginnen te begrijpen, is jullie huidige leven op de Aarde slechts een schrale reflectie van wat er in het verschiet ligt. Maar omdat de Illuminatie jullie teruggehouden hebben, zouden jullie al veel meer geavanceerd geweest moeten zijn dan dat jullie op het moment zijn. Hoewel vorderingen gemaakt werden, raakten in echte termen de zaken gestagneerd en in echte termen zijn jullie minstens iets van 50 jaren achter van waar jullie geweest zouden moeten zijn. Niettemin, zal het ons niet lang nemen om snel de verloren tijd goed te maken en zullen jullie in minder dan geen tijd in/naar het Nieuwe Tijdperk voortgestuwd worden. Dus wat voor ontberingen dan ook die jullie nu nog ervaren zullen zeer kortdurend zijn.  
Houd jullie levens op het spoor voor een uiteindelijke snelle verandering om te genieten van een nieuwe manier van leven. Het is wat jullie wisten dat er naar jullie toe zou komen als jullie je tijd in de lagere vibraties voltooiden. Op vele manieren zal het niet zo nieuw zijn voor sommigen van jullie als jullie zouden kunnen denken, aangezien velen omlaag vielen vanuit de hogere vibraties om de lagere vibraties te ervaren. Het leven is te allen tijde een kwestie van het vinden van een niveau dat je een kans geeft om in een richting te evolueren die door jou uitgekozen werd. Niettemin, als je een interesse tot uitdrukking hebt gebracht in een specifieke ervaring, en zolang als het toevoegt aan je groei, zal het jou niet ontkend worden. Het is hetzelfde waar het de hoeveelheid betreft die je op je neemt, zolang als jij het kunt hanteren.
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik verlaat jullie met Liefde en Zegeningen, en dat het Licht jullie dagen en pad naar de voltooiing mag verhelderen.
In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten