vrijdag, april 08, 2016

Mike Quinsey - De Toekomst werd Al Geschreven en het Licht is Zegevierend - 8 April 2016


Mike Quinsey
De Toekomst werd Al Geschreven en het Licht is Zegevierend
8 April 2016

De chaos gaat door overal om jullie heen te gebeuren, nochtans zou het zoveel slechter geweest zijn was het niet voor de Galactische Strijdkrachten. De Duisteren zijn in wanorde en verliezen hun macht om de manier waarop jullie levens uitwerken te dicteren, en Als zij hun zin kregen zouden jullie in/naar wereldwijde oorlogen gedoken zijn waaraan geen einde zou zijn gekomen. Niettemin, werden zij in hun sporen gestopt en een wereldoorlog werd voorkomen. Te zijner tijd zal een halt geroepen worden aangaande dergelijke gruweldaden en uiteindelijk zullen er helemaal geen gewapende confrontaties meer zijn. Vrede is naderbij aan het komen en het zal van een blijvende aard zijn, de Aarde toestaand om uiteindelijk volledig naar diens oorspronkelijke schoonheid te herstellen. Deze periode zal er één zijn van grote groei in jullie evolutie als de Nieuwe Aarde tevoorschijn komt en een groot Galactisch Tijdperk begint, voorbestemd om jullie snel voorwaarts te dragen, jullie vele opwindende mogelijkheden gevend.
Heel veel zielen hebben nog steeds afgesloten geesten en zullen niet in staat zijn de vele mogelijkheden die hun kant op komen te bevatten. Vanzelfsprekend zal er een graad van ontwaken zijn, maar om voorwaarts te gaan in deze tijd vereist dat zielen passende voorbereidingen gemaakt hebben. Niettemin, wordt te allen tijde hulp aan jullie gegeven en is altijd beschikbaar, dus denk eraan om een beroep te doen op de hogere krachten wanneer je het nodig hebt. Door dat aldus te doen, sta jij je Gidsen toe te verzekeren dat jij je Levensplan volgt welke belangrijk is voor je evolutie. Vele zielen kwamen naar de Aarde voor deze speciale gelegenheid die gedurende een zeer lange tijd niet weer herhaald zal worden. Als het veilig wordt, zullen nieuwe uitvindingen geïntroduceerd worden die de kwaliteit van jullie leven zullen verheffen, en jullie zullen gewaarworden dat de veranderingen sneller dan ooit komen.
Jullie Universum wemelt met leven op niveaus welke meestal voorlopen op die van jullie. Aan jullie zal daarom een groot welkom gegeven worden voor jullie prestaties, en jullie zullen vele verschillende beschavingen ontmoeten. Het betekent dat jullie een compleet andere geesteshouding zullen moeten ontwikkelen aangaande jullie huidige geesteshouding, en ben gereed om de vele veranderingen te erkennen die nodig zijn voor jullie begrip van het Leven. Hoe sneller jij je geest kunt openen op een andere manier van de dingen te zien, hoe sneller je spiritueel vooruit zult gaan en je zult ontwikkelen. Vele zielen werden gehersenspoeld om de leringen te geloven die opzettelijk achtergehouden werden, angst en chaos gebruikend als hun gereedschappen. Niettemin, zal de waarheid uitkomen aangezien niets het voor altijd achter kan houden, en door onderscheidend te zijn zal “voelen” wat juist is en geloofd kan worden. Vind een bron van Licht en blijf daarbij, zodat het gebruikt kan worden als een maatstaf van wat voor informatie dan ook dat je ontvangt. Gewoonlijk zal een Ziel instinctief weten wat waarheidsgetrouw is, en op deze manier kan er vertrouwd worden op je gevoelens. De meesten van jullie zullen voldoende vooruit gegaan zijn om de gehele weg te gaan om Ascentie te ervaren. Het is zeker wat voor inspanning dan ook waard die je maakt, om te verzekeren dat je op het juiste pad blijft.

Er is een tijd naderbij aan het komen wanneer jullie in staat zullen zijn om openlijk met jullie Gidsen te converseren, dus vergeet niet dat jullie hen ondertussen mentaal kunnen contacteren. Zij overzien je activiteiten en proberen voor jou om je op je spirituele pad te houden. Zij kunnen helpen te verzekeren dat je jouw levensplan volgt en jou uit de moeilijkheden houden, zelfs tot aan het punt van je leven te redden wanneer het er geen deel van uitmaakt. Dus vergeet niet dat je Gidsen bereidwillige en liefdevolle Wezens zijn die het Licht dienen. Zij kennen jou waarschijnlijk beter dan dat jij jezelf kent, wat het waarom is dat jullie goed geadviseerd zijn om hun aansporingen op te volgen. Luister naar de stem binnenin je hoofd die vaak waarschuwt voor de gevaren bij acties die je op het punt staat te ondernemen.
Deze specifieke tijd waar jullie in zijn is een zeer belangrijke periode, aangezien jullie van het Licht nu voldoende bekrachtigd zijn om in staat te zijn om interferentie in het proces van verlichting, en de introductie van de veranderingen die lang beloofd werden te belemmeren. Aldus is het nu slechts een kwestie van een laatste periode van de losse eindjes aan elkaar te knopen en alles zou gereed moeten zijn voor het volgende stadium. Naar dit jaar wordt nog steeds gekeken als een jaar van vele openbaringen en veranderingen die waarlijk de aankomst zullen signaleren van het Nieuwe Tijdperk. Jullie, de Lichtwerkers, zijn zonder enige twijfel volledig voorbereid, geleefd hebbende met jullie verwachtingen voor een behoorlijke lange tijd. Vertragingen zijn onvermijdelijk geweest, aangezien de nadruk geweest is op te verzekeren dat de juiste tijd gekozen wordt om de veranderingen binnen te brengen.
De vibraties gaan, zoals altijd, door met te versnellen en meer zielen bespeuren een ontwaking binnenin. Het betekent dat zij meer ontvankelijk zullen zijn voor de veranderingen die naar buiten komen. Wanneer de waarheid eenmaal bekend is van de voordelen om gemaakt te worden, zullen zelfs meer zielen reageren. Na vele levens op de Aarde zijn jullie ietwat geconditioneerd waar het jullie verwachtingen betreft, en de belofte van verreikende voordelen die jullie uit de armoede en het gebrek vandaan tillen, zullen jullie zienswijze veranderen. Zij zijn voor de Mensheid als een geheel en zullen allen naar boven naar een niveau brengen, hetgeen jullie gelukkige en vervullende levens verzekert vrij van armoede.
In jullie huidige omstandigheden wordt er nog niet van jullie verwacht om in staat te zijn de volle belangrijkheid van wat er gebeurt te bevatten, maar in de nabije toekomst zullen jullie verlicht zijn aangaande de waarheid over jullie reis doorheen de lagere dimensie. Zeer belangrijk is, dat jullie je moeten herinneren dat jullie je vrijwillig aangemeld hebben voor dergelijke ervaringen in de lagere vibraties, wetende dat zij jullie evolutie zouden versnellen. Jullie zullen het je momenteel niet herinneren, maar zullen dat aldus doen wanneer jullie vibraties wederom opgetild worden. Dan zal alles duidelijk worden en zullen jullie dankbaar zijn dat jullie in staat waren om de mogelijkheid te hebben je sneller te ontwikkelen. Ongeacht van wat de mensen ook mogen denken dat hun doel is voor op de Aarde te zijn, het leven is eindeloos en jullie zijn altijd op zoek naar groei en jullie terugkeer naar het Licht.
Bij tijden moet het in feite toeschijnen dat er geen doel voor het leven is, maar dat komt grotendeels door de Duisteren die onophoudelijk de waarheid verward hebben en jullie in een staat van “gebrek” hielden. Het omvat de waarheid van jullie wezen vanuit een spiritueel perspectief, aangezien zelfs dat vervormd werd om jullie onder hun controle te houden. Dat alles zal veranderen in de nabije toekomst en uiteindelijk zal alleen de waarheid overblijven. Dus blijf rustig en weet dat elk van jullie een cruciale rol speelt in de veranderingen die plaatsvinden die allemaal belangrijk zijn voor het geheel.
De gebeurtenissen die erop wachten om te manifesteren zijn zo belangrijk voor jullie toekomst, dat de Aarde in de gaten en bewaakt wordt door de Galactische Strijdkrachten die veel meer geëvolueerd zijn dan diegenen van jullie op de Aarde. Jullie kunnen daarom zonder angst leven aangaande de uitkomst van de huidige gebeurtenissen, zowel op als van de Aarde af. De toekomst werd al geschreven en het Licht is zegevierend en de Duisteren verwijderd om te verzekeren dat er verder geen interferentie is met jullie levens. Jullie mogen voelen dat de zaken zo uit de hand gelopen zijn dat er geen einde zal zijn aan de wereldwijde problemen, maar ben ervan verzekerd dat zij volledig in de gaten gehouden worden. Chaotische tijden zullen geleidelijk ophouden als hun acties gekortwiekt zijn en totale vrede naar de Aarde zal terugkeren.
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik verlaat jullie met Liefde en Zegeningen, en dat het Licht jullie dagen en pad naar de voltooiing mag verhelderen.
In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten