zaterdag, april 23, 2016

Lady Portia - “Magie Creëren” - 21 April 2016 / Christine Meleriessee Hayden


Lady Portia
“Magie Creëren”
21 April 2016 / Christine Meleriessee Hayden

Lady Portia is de Straal Chohan voor de 7de Straal van de Ceremoniële Structuur van Magie hetgeen de transmutatie representeert via het Violette Vuur, derhalve een essentie van Aarding voort brengend binnenin het Vrouwelijke Goddelijke met het Diepe Paars.
Het is mij een Goddelijk Genoegen om hier in dit moment bij een ieder van jullie te zijn. Ik Ben Lady Portia en ik representeer de 7de Straal van de Ceremoniële Structuur en Magie binnenin de Kosmische Frequentie van het Violet met het Diepe Paars. Ik ben hier om met de huidige aankomende energieën te helpen die momenteel op de Aarde ervaren worden.
Om de Magische Essentie toe te staan geaard te worden binnenin jullie volledige lichamelijke systeem, moeten jullie door een proces van Initiatie door vele niveaus van genezing heengaan dat zich voordoet in alle delen van jullie zelf. Dit is waarom transformatie aldus zeer belangrijk is. Het kan een doorgaande ervaring zijn binnenin het fysieke lichaam om volledig het Vrouwelijke Goddelijke als een belangrijk element te ontvangen van het stijgen van jullie bewustzijn in/naar het besef dat jullie IK BEN Aanwezigheid binnenin jullie zelf vasthoudt.
Hetzelfde is waar voor Gaia en wat Zij ervaart binnenin Haar kernessentie. De planetaire systemen lijnen zichzelf uit in vele variabelen om met de hercreatie van deze Aarde in/naar Terra Christa (Nieuwe Aarde) te helpen. In deze tijd, staat de overgang die zich voordoet iedere individuele Ziel toe om naar een nieuw niveau binnenin diens eigen bewustzijn te stijgen. Het lichamelijke systeem moet zichzelf voorbereiden op een variëteit van manieren om deze hogere Lichtfrequenties te accepteren om volledig in jullie levens geaard te worden.

Jullie mogen dit Ascentie Symptomen noemen, maar hoe ga je om met de resulterende energie binnenin jullie vier-lichamelijke systeem?
Neem je de tijd om te weten hoe je gedachten gecommuniceerd worden doorheen deze tijden van hoog niveau versnellingen?
Ben je voorbereid om je emoties te balanceren doorheen ieder moment dat je een hoger lichtquotiënt ontvangt?
Kijk je naar hoe je Etherische Lichaam met jou communiceert door deze momenten van verandering, aangezien het tijdlijnen zal representeren die zeer duidelijk worden in je ervaringen?
En hoe voed je jouw fysieke zelf door de overgang heen? Neem je de tijd om je vibratie via je gedachten en emoties te verhogen, zodat het lichaam de energieën op een gemakkelijkere manier aan kan?
Deze zijn allemaal belangrijke elementen om in overweging te nemen, aangezien dit een tijd van grote verandering is. Het is essentieel om je onderbewuste gedachten te veranderen, aangezien zij aangeven hoe je op iedere verhoging van het Licht binnenin jou reageert, samen met de afnemende energie binnenin het fysieke. Je onderbewuste reageert op de energieën die je emotioneel en mentaal voelt. Heel veel van deze aspecten van je persoonlijkheid moeten geadresseerd worden, aldus zij kunnen veranderen terwijl je fysiek door het proces heengaat.
Alle vier de lichamen wisselwerken in elkaar. Het eindresultaat zou het proces moeten zijn van balans toe te staan te gebeuren binnenin je systeem. Terwijl de hogere frequentie in/naar de Aarde gebracht wordt, zal jij als een Ziel dit binnenin elke van je lichamen voelen. Dit hangt allemaal af van hoe je kunt wisselwerken met de energieën in de hogere frequentie. Als je nog steeds in jouw wereld in een driedimensionaal gedachteproces loopt, dan is dat hoe je beïnvloed gaat worden binnenin het volledige systeem. Het is belangrijk te begrijpen hoe jij je voelt, welke de elementen zijn die beïnvloed worden, en hoe jij hen kunt veranderen om meer binnenin alle delen van jezelf gebalanceerd te worden.
Deze energie gaat krachtiger worden op de Aarde, aangezien het geschikt geacht werd in deze tijd dat het tijd is voor meer verandering op de planeet, en dat er genoeg ontwaakte zielen zijn die in staat zullen zijn om deze energieën binnenin zichzelf vast te houden. Een ieder van jullie is de LICHTPILAAR om deze frequenties binnenin je vast te houden om Gaia te ondersteunen. Maar velen van jullie zijn niet gereed om werkelijk de hogere niveaus binnenin jullie zelf te handhaven, omdat het genezingsproces nog maar net begint.
Dus wat er via dit proces gebeurt is, dat je gefrustreerd kunt raken en soms gestrest dat je doorheen de stappen van het leren moet gaan van hoe je fysieke lichaam in/naar de kristallijnen structuur te versnellen. Je voelt dat je hier kwam om te helpen, maar waarom is het nochtans niet gemakkelijker?
Jij, als een Ziel, is in de Innerlijke Vlak Niveaus zeer voorbereid. Maar herinner je toen je in/naar het lichaam kwam, dat alles dat je was uitgewist werd met de Sluier van Vergeetachtigheid. Die werd nu opgetild in de planetaire essentie, maar je moet door de beweging heengaan van de hogere energieën toe te staan je volledige lichamelijke systeem te helpen. De veranderingen waar je doorheen gaat kunnen extreem en zeer moeilijk zijn om in je dagelijkse leven aan te kunnen. Maar je kunt het niet doen vanuit je fysieke verstand. Je moet leren om je te HERINNEREN wie je bent.  
Je lichaam huisvest je Etherische Zelf, het deel van jou dat wel herinnert. Het is het Lichtlichaam van je Ziel, maar ik wed dat het niet op die manier voelt. Je hebt met je meegebracht, in/naar deze tijdzone van de planeet, alle aspecten die je ooit geweest bent in iedere levensspanne, of het nu hier is of op/in een ander planetair systeem. Sommige van deze herinneringen kunnen pijnlijk zijn, dus duw je hen weg en zegt, “Ik kan mezelf ontdoen van dit lagere gedachteproces door mijn lichaam met de hogere energieën te versnellen.”
Wat er in dit proces gebeurt is, dat wanneer je niet in staat bent om je vier-lichamelijke systeem te veranderen via de Emotionele en Mentale niveaus, dit het fysieke lichaam beïnvloedt. Het kan in golven van Licht gebeuren en op sommige dagen voel jij je beter dan op andere dagen. Je mag vele gereedschappen leren om jou in dit proces van genezing te helpen, maar als je hen vergeet te gebruiken, dan begint de pijn helemaal overnieuw.
Dus waarom is het tijdskader aldus krachtiger dan sommige andere die jullie ervaren hebben?
De Aarde is aan het veranderen met de verbuigingen van het Licht dat in/naar de planeet komt. In deze tijd, begint de Straal van het Violet-Paars bezield te worden binnenin de aura van Gaia. Met de Volle Maan zal het volledig geactualiseerd zijn binnenin Haar Kernessentie. Sommigen van jullie mogen weten dat deze straal oorspronkelijk gewoon de Violette Vlam was met mijn geliefde, Lord Saint Germain. Dat is in het afgelopen jaar veranderd.
Ik Ben nu de Straal Chohan die het Vrouwelijke Goddelijke uitnodigt binnenin de Straal bezield te worden met het Diepe Paars. Dit staat deze transformerende Lichtenergie toe om meer volledig geaard te worden binnenin de planeet en geeft het een voedende en vrouwelijke kwaliteit aan de essentie van de vlam.
Door dit proces zal iedere ziel en iedere bewoner van deze Aarde door een transformatie heengaan om deze Lichtfrequentie toe te staan om dieper binnenin Gaia vastgehouden te worden. De Wesak Maan op de 22/23ste van April, brengt deze essentie in/naar de planeet, maar nog belangrijker, wat verschuldigd is aan de uitlijning van de planeten en de sterren; het is elk element binnenin en rondom de Aarde aan het verstoren. Het steekt verandering aan om te gebeuren en wanneer iemand die verandering bevecht, dan is de resulterende energie niet aangenaam. In feite, is het regelrecht ongemakkelijk. Sommige zielen mogen schoppend en schreeuwend door deze fase van de Aarde heengaan, aangezien het zeer onplezierig kan zijn voor individuen die in de disfunctionele ruimte zijn van te klagen, ondertussen zich niet realiserend dat hun werkelijkheid gevormd wordt door hun bewustzijn.
Dat is waarom dit jaar aldus zeer belangrijk geweest is in alle relaties van alle individuen.
Een ieder van jullie die ontwaakt is moet verantwoordelijkheid nemen voor jullie eigen genezing. Ja, de planeet is stijgende, maar het zal niet gebeuren zonder jullie hulp. Het is belangrijk voor iedere levende ziel die ontwaakt is, om te beseffen dat zij Ingewijden zijn op het Pad van Meesterschap. Je kunt niet ontwaken zonder op dit pad van transformatie gezet te zijn. Het maakt deel uit van het proces.
Dat is waarom er zeven initiaties zijn en zeven subniveaus van een ieder via de Planetaire Ascentie. Vele zielen zullen kiezen om te blijven binnenin een bepaald niveau en niet in staat zijn om door de vele doorgangen heen te lopen die in hun levens gepresenteerd kunnen worden. Er is geen oordeel aangaande deze keuzes door wie van ons dan ook. Wij zijn slechts hier om jullie te helpen deze elementen te realiseren in jullie levens, via jullie gedachten en emoties aldus jullie de planetaire ascentie kunnen bereiken, als dat jullie keuze is.
Ik ga terug naar de verkondiging aan het begin die ik maakte, dat een ieder van jullie, als een gerealiseerde ziel, dat dit jullie pad zou zijn, jullie roeping van jullie leven in deze tijd. Wat ik wens voor een ieder van jullie om te weten binnenin jullie zelf is, dat jullie door deze momenten van frustratie heen kunnen gaan en de mogelijkheid van echte groei toe kunnen staan om gerealiseerd te worden vanuit het perspectief van jullie Ziel in/naar jullie Fysieke Werkelijkheid.
Ik wens in mijn hart dat een ieder van jullie in staat is om diens eigen Ware Essentie gewaar te worden, zijnde erkend door de transformatie waar jullie doorheen gaan. Sta geduld alsjeblieft toe om jullie gids te zijn, en jullie zullen op vele manieren beloond worden door jullie eigen IK BEN Aanwezigheid, aangezien dit deel van jullie bestaan gerealiseerd moet worden in alle delen van jullie bewustzijn.
Ik, als Lady Portia, loop bij jullie doorheen de vele uitdagingen van deze Lichtfracties om in/naar een kristallijnen structuur te incorporeren. Hoe meer je jouw potentieel beseft en dat toestaat geaard te worden, hoe meer openbaringen je zult hebben over de delen die verwijderd moeten worden om je Spirituele Aarding binnenin jezelf te accepteren.
In Zegeningen en Licht voor een schitterende reis binnenin jullie zelf.
Zo Mag Het Zijn, Laat Ons Samen Eén Zijn.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2016 The Walking Terra Christa Academy of New Earth Mastery.
WalkingTerraChrista.com by Rev. Christine Meleriessee Hayden and Rev. J. Michael Hayden (Ara). Use for commercial websites, blogs and any printed or written reproduction requires written permission. Rights are granted to repost this information electronically on your non-commercial website or blog as long as you include this copyright statement and THIS  IMPORTANT BUTTON LINK:  WE NEED YOU! PLEASE VISIT IAMTHE144.ORG IF YOU LOVE THE EARTH AND WANT TO HELP RAISE THE PLANET’S VIBRATION!

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen