donderdag, april 14, 2016

Het Team - Je Fysieke Lichaam Is een Universum - 12 April 2016 / Peggy Black


Het Team
Je Fysieke Lichaam Is een Universum
12 April 2016 / Peggy Black

Wij zijn hier, beschikbaar, en delen ideeën die jullie huidige begrip van wie jullie zijn uitbreiden. Het is ons doel om door te gaan met jullie besef uit te strekken, om jullie beperkte gezichtspunten te laten verdwijnen. Wij begrijpen dat jullie zeer comfortabel zijn met wat hetzelfde en vertrouwd is. Jullie zijn echter met ons en onze informatie verbonden vanwege het schitterende multidimensionale aspect van Zelf. Weet dat er meer is en zelfs voorbij waar jullie aan denken als meer.
Wij willen jullie uitnodigen om in overweging te nemen dat binnenin jullie fysieke lichaam een universum is. Wij beseffen dat jullie focus over het algemeen buitenwaarts is. Jullie zijn zeer betrokken in de fysieke werkelijkheid waarin jullie leven, werken en met anderen relateren. In deze transmissie moedigen wij jullie aan om ermee te beginnen jullie aandacht en jullie focus naar binnen te keren.
Stel je gedurende een moment voor dat alle cellen binnenin je lichaam zijn zoals de sterren in jullie galaxy.
Begin om je besef toe te staan om in overweging te nemen dat iedere en elke cel een compleet systeem is. Het idee van een cel zijnde een compleet systeem binnenin zichzelf zou ook omvatten dat ieder aspect van het fysieke lichaam een compleet systeem is. Deze vele systemen van het lichaam, van de kleinste cel naar de meest ingewikkelde, worden begeleid door gecoördineerde feedback dat reageert op stimuli of wat voor verstorende energie dan ook.
Denk aan jezelf als de CEO van een volledig Universum. Dit Universum is je lichaam. Het is gecodeerd met de essentiële blauwdruk voor overleving en perfectie. Het doel van dit systeem is om evenwicht en harmonie te handhaven. Besef dat iedere cel van je lichaam ernaar streeft om evenwicht te brengen tussen diens doelstellingen voor overleving en perfectie en de omgeving, alsook met de energiefrequentie en vibratie waarin het wisselwerkt.
Er zijn over het algemeen duizenden van chemische reacties die in iedere cel, iedere seconde gebeuren. De chemische reacties tussen je cellen werken in een dynamisch elektromagnetisch gebied. Deze chemische boodschappen worden ontvangen door de andere cellen als een elektromagnetische resonantie.

Er zijn triljoenen aan cellen in je lichaam en deze triljoenen aan cellen zijn onophoudelijk in communicatie met elkaar, terwijl zij de veelvoud van functies uitdragen die je gezond en in leven houden.
Stel je gedurende een moment voor dat iedere cel, alsook het DNA en alle systemen, bewuste ontvangers zijn. Zij ontvangen jullie communicatie door de vibraties en de frequenties die je aanbiedt. Zij zijn altijd aan het afluisteren wat betreft het elektromagnetische gebied dat je met je gedachten, gevoelens, woorden en wisselwerkingen met anderen creëert.
Neem gedurende een moment in overweging dat je cellen altijd luisteren en reageren op de emotionele frequentie en het energiegebied dat je aanbiedt.
Wij hebben waargenomen dat er wetenschappers zijn die ontdekt hebben dat jullie waarachtige DNA werkt met een genetische code dat regels volgt die gelijkaardig zijn aan jullie menselijke taal. Zij concludeerden dat de menselijke taal niet bij toeval tevoorschijn kwam, maar een weerspiegeling schijnt te zijn van de diepgewortelde patronen in jullie DNA.
Daarom wordt dit voor jullie overdenking aangeboden. Wij suggereren dat jullie waarachtige DNA veranderd kan worden door geluidspatronen en frequenties, alsook door het gesproken woord. Neem in overweging dat je DNA functioneert precies zoals een holografische computer. Het zal weldra een bekend besef en begrip zijn dat het volledig normaal en natuurlijk is voor je DNA, alsook je cellen om op taal te reageren. Bio-communicatie zal een algemene uitoefening worden.
Deze ontdekking omvat ook dat je DNA dient als een data-opslagplaats en communicatie functie. Jij, als een mens, bent aan het ontwikkelen en aan het herinneren de bekwaamheid van hyper-communicatie. Jullie hebben je aldus gefocust op individuele, beperkte communicaties en dat is aan het verschuiven. Jullie beginnen te begrijpen en te beseffen dat jullie de bekwaamheid hebben om een nieuw groepsbewustzijn te creëren.
Besef dat net zoals je het internet met gemak gebruikt, je DNA in staat kan en zal zijn om juiste data te voeden aan, of te ontvangen of data te verkrijgen vanuit, het groepsbewustzijn, alsook contact te vestigen met andere deelnemers in het netwerk. Genezing op afstand, telepathie of op afstand voelen of zien zijn allen mogelijk en zullen in/naar het alledaagse besef verhuizen.
Dus laat ons jullie bewustzijn terugkeren naar het besef dat misschien jullie cellen, systemen en DNA zouden kunnen luisteren naar elektromagnetische frequenties van wat jullie zeggen of voelen.
Wij nodigen jullie uit om een eenvoudige uitoefening te beginnen waarin jullie in overweging nemen dat, als de CEO van jullie fysieke lichaam, het een goed idee zou kunnen zijn om een klein beetje dankbaarheid en Liefde aan te bieden aan alle hardwerkende cellen die doorgaan te streven naar de perfectie van jullie fysieke vorm.
De methode en uitoefening zullen uniek zijn voor elk individu. Echter, wij suggereren dat jullie in de één of andere vorm beginnen te communiceren met de uiteenlopende systemen en cellen van jullie lichaam. Spendeer enige tijd, misschien net voorafgaand aan het in slaap vallen, om gewoon je circuits en systemen in een oprecht gevoel van dankbaarheid te baden. Terwijl je een verfrissend bad of verfrissende douche neemt, begin je lichaam en al diens delen te erkennen.
Wij hebben jullie vaak uitgenodigd om kleuren doorheen jullie lichaam te laten stromen. Je visualiseert gewoon je lichaam gevuld met de kleur en vibratie van rood en je zegt eenvoudig, “Ieder deel van mijn lichaam dat de kleur en frequentie van rood nodig heeft, neem wat je nodig hebt, en ieder deel van mijn lichaam dat teveel van de kleur of frequentie van rood heeft, nu is het tijd om het los te laten”. In je geestesoog stel je het rood oplossend voor. Vul nu je lichaam met de kleur oranje en herhaal dit proces doorheen het volledige spectrum van jullie aardse regenboog kleuren.
Als jij iemand bent die regelmatig mediteert, kan je gemakkelijk de alfa of theta hersengolf staten betreden. Het is in deze staten dat de communicatie tussen de bewuste geest en het fysieke lichaam dramatisch verbetert wordt. Wij nodigen jullie uit om je eenvoudig te ontspannen en voor te stellen dat je met je zenuwsysteem of je verteringssysteem kunt praten.
Wij nodigen jullie uit om oprecht mededogen, begrip en Liefde aan te bieden aan ieder aspect van het lichaam. Je zult beginnen een vertrouwen op te bouwen door je aan te sluiten bij je cellen en systemen in deze mentale uitwisseling. Verkondig dat je een nieuw bewust partnerschap van ondersteuning en samenwerking wilt instellen. Als er een kwaal of een disfunctie is, ben zachtaardig en vraag om begeleid te worden naar de meest geschikte manier om het evenwicht en de harmonie die de cel of het lichaam nodig heeft te herstellen.
Ben geduldig met deze uitoefening en met jezelf. Dit is een nieuw begin, een nieuw fenomenaal partnerschap. Het zal enige tijd nemen om te ontdekken hoe dit precies voor jou persoonlijk en je verbinding met het bewustzijn van je fysieke vorm zal werken.
Denk eraan dat je een schitterend multidimensionaal goddelijk wezen van bewustzijn en de schepper van je fysieke werkelijkheid bent, hetgeen je ware eigen lichaam omvat. Je hebt de uiteindelijke autoriteit over alle activiteiten die plaatsvinden in je fysieke vorm. Het is tijd dat je dit besef en deze verantwoordelijkheid bezit.
Wij bieden onze toegewijde dienstverlening aan jullie ontwaking aan. Er wordt dierbaar van jullie gehouden en jullie worden erkend voor wie jullie zijn en voor de moed om meer Licht bewustzijn aan deze werkelijkheid te verankeren. Doe een beroep op ons voor ondersteuning en wij zullen nabij zijn.
Het Team

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2016 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address.  www.morningmessages.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten