maandag, april 11, 2016

De Wekelijkse Lichtstraal - “Het Hart Volgen” - 7 April 2016 / Jamye Price


De Wekelijkse Lichtstraal
“Het Hart Volgen”
7 April 2016 / Jamye Price

Gezegend Wezen, Je hart is je zaad van moed. Het verlangt, het verwarmt je met passie en verbinding. Het stuwt je voort met hoop, vertrouwen en G.E.L.O.O.F. Je hart is je motor van het verbinden van je menselijke zelf en je Hogere Zelf, je fysieke en niet-fysieke natuur. Het is je meest krachtige elektromagnetische uitstraling. Wat dan, zegt dit over je emoties?
Je emoties zijn een krachtige elektromagnetische stroming die volumes aan informatie spreekt in/naar het gebied van het leven om je heen. Je emoties elektrificeren je leven, zij bekrachtigen je, verlichten je, en het Leven “ziet” jou duidelijk. Het leven spreekt deze onzichtbare taal en reageert. Het lijnt jou uit met synchroniciteiten (verbindingen), informatie (richtingen), en verandering (nieuwe oplossing).
Je emoties zijn aanvankelijk verbindend of ontkoppelend voor jou.
Het hart zoekt naar verbinding. Het is diepgeworteld in de bindende kracht van het Leven - de Liefde.
Je Aardse systemen en structuren werden over het algemeen gefocust op ontkoppeling - overheersing, onderdrukking en controle door angst. Angst onderdrukt de verbindende reactie en verschuift vanzelfsprekend een wezen allereerst in/naar de focus op zelfbehoud. De meeste mensen werken met uiteenlopende gradaties van angst.

Angst initieert een ofwel/of gezichtspunt, leven of dood, goed of verkeerd, vriend of vijand, succes of mislukking, goed of slecht. Terwijl dit voor jou overduidelijk toeschijnt, leidt het naar veel onbewuste wisselwerking en onderdrukking van het emotionele stromen. Vaak onderwijzen goed-bedoelende ouders hun kinderen via angst. Dit is een aangeleerd gedrag dat resulteert in een soort dat niet gemakkelijk begrijpt hoe via emoties te transformeren, en daarom loopt beweging vast.
Jouw emotionele stromen is een belangrijk aspect van je creativiteit, aangezien het krachtig spreekt tegen het gebied van het Leven.
Alle emoties hebben waarde, zelfs die emoties die je zou beschouwen als negatief. Al je emoties bieden jou volumes aan informatie en begrip aan, terwijl je jouw bekwaamheid verbetert om meer bewust in je Leven te creëren.
Observeer hoe je jouw negatieve emoties weerstreeft, hoe je hen toestaat om je creativiteit te beïnvloeden, of hoe je van hen leert en duidelijker wordt als een resultaat van het begrip dat zij gepresenteerd hebben. Als je jouw negatieve (angstige en ontkoppelende) emoties toestaat op gezonde manieren te stromen, sta je energie toe te transformeren van potentieel naar beweging, en doet verandering zich voor.
Observeer hoe je jouw positieve emoties onderdrukt vanwege oordeel, angst voor verlies, of vergelding. Observeer hoe je de hoogte van vreugde of de diepte van diens tegengestelde vreest, en je zult vaststellen hoe je eigen emotionele stromen spreekt tegen het gebied van het leven dat vorm creëert. Sta je positieve emoties toe te stromen op gezonde manieren en je zult het leven zien reageren op jouw uitstraling van energie in beweging.  
Je Hart Volgen is het proces van je verlangens/wensen te observeren - je creatieve en verbindende natuur. Het begint met de inwendige observatie. Neem niet de buitenwereld, het externe, in overweging. Ga in dialoog met je hart. Stel je open voor je emotionele stromen. Dit is je eerste stap in creëren - de inwendige versterking en overzichtelijkheid met de passieve kracht.
Observeer waar angsten je vrijheid kleuren. Observeer hoe de energie van angst jou binnenwaarts trekt, je energie opslaand voor er tegenaan te duwen. Dit is een overlevingsmechanisme.
Observeer hoe opwinding en verlangen een vibratie van jou voorstuwen. Observeer hoe de energie van verbinding resulteert vanuit je bekrachtigde stromen.
Jouw Bekrachtiging is je ElektroMagnetische kracht stromend. Jouw vibratie. Niet de onderdrukking van je stromen vanwege de potentiële energie (reactie) van anderen.
Ben energie in beweging, creërend, stromend en daarom het leven veranderend. Als je jouw emoties toestaat te stromen, verander je jouw traject in het leven. Als jij Je Hart Volgt, ben je emoties krachtig in/naar je leven aan het stromen, nieuwe informatie van Liefdevolle moed, verbinding en verandering Uitstralend. Het beïnvloedt diep je leven en de wereld om je heen.
Terwijl wij zitten om Het Hart Volgen uit te Stralen, creëren wij een krachtig stromen van Liefde, hetgeen angst overwint en ons verbindt met een opwindende toekomst. Wij houden onze gezonde emotionele stromen in ere, onze Zijnheid van binnenuit veranderend. Wij bekrachtigen Liefde om verandering en nieuwe oplossing te elektrificeren. Wij houden onze kracht van Liefde vast en handhaven de vibratie van hoop, de deeltjes van creatie in/naar transformatie stimulerend. Wij laten de kracht los die verborgen ligt binnenin het subatomische, en creëren via de kracht van de goedgunstigheid van Liefde, een pad verlichtend naar een sensationele toekomst.
Straal voort!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright: © 2005-2016 Jamye Price, www.CrystallineSoulHealing.com All Rights Reserved. You are free to share this work for non-commercial use in complete and unedited form with this copyright information displayed in its entirety.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten