zondag, april 03, 2016

De Godin van Creatie - Doorheen het Universum en Gaia Balanceren - 20 Maart 2016 / Shelley Dressel
De Godin van Creatie
Doorheen het Universum en Gaia Balanceren
20 Maart 2016 / Shelley Dressel

Shelley: Deze channeling is zo ongelooflijk!! De essentie is dat het plaatsvond OP de Equinox in Maart 2016 en daarom is het een kans om de gebalanceerde energie te voelen en te ‘zijn’.
De Godin van Creatie neemt ons mee in/naar de Alles Dat Is, zodat wij ons bewustzijn binnenin die ruimte uit mogen breiden. Wanneer dat eenmaal gedaan is, verschuiven wij onze energie totdat we gelokaliseerd zijn binnenin de Aarde. Dit was echt een magische ervaring! Ik kon me meteen zeer geaard, niettemin uitgebreid voelen. We konden zien, hoewel we zelfs binnenin waren, dat we nochtans in een zeer uitgebreide staat van Zijn waren.
De Godin riep voort de Elementalen om hen bekend te maken. Ik kon de Elven voelen, de Feeën, de Deva’s en hoe er Elementalen waren die aarde, stenen, water, bomen en dieren representeerden. Terwijl de Koningin van de Feeën met ons sprak, had zij vele boodschappen over ondersteuning en de transformatie die plaatsvindt.
We gingen toen in/naar het Universum. Binnenin het Universum, waren wij in staat uit te lijnen met sterren, zonnesystemen, constellaties en meer. Mensen gingen in vele verschillende richtingen om te ervaren wat het ook maar was dat zij nastreefden. Eenmaal uitgelijnd, was er een gevoel van ieder persoon staande tussen de Aarde en het Universum met een lus die door de Aarde heenging en een lus die door het Universum heenging, en dat alles verbonden was via elk van ons als de persoon die we zijn. Het was een zeer krachtig balanceren voor allen om te ervaren.
De Godin van Creatie:
Nama sika; venia benya - IK BEN de Ene, IK BEN het Geheel
Ik groet jullie geliefde familie. Ik reik vanuit mijn hart naar dat van jullie uit. Ik reik uit en omhels een ieder van jullie, mijn waardering tot uitdrukking brengend dat jullie kozen om te komen en deze tijd met Mij door te brengen. Ik houd zo van ieder tijdstip dat we samen zijn. Ik geniet er zo van om met jullie allemaal te werken terwijl jullie door jullie eigen proces op de Aarde heengaan, maar ook als dit Universum, als het Omniversum, aangezien alles binnenin het bewustzijn en het onbewuste stroomt binnenin een ritme en een patroon.
Jullie hebben de mogelijkheid om verandering in jullie leven te creëren. Met ieder moment dat jullie ontwaken hebben jullie de kans om keuzes te maken als jullie door jullie dag heengaan.
Jullie hebben de mogelijkheid om jullie bewustzijn uit te breiden in wat voor richting het ook maar is dat jullie je geneigd voelen om dat aldus te doen. Het is jullie keuze.
Daar is zo een energie, daar is zo een kans. Voel wat dat voor jou is.
Ik nodig jullie uit om een diepe ademteug te nemen, zoals wij vele keren doen aan het begin van deze channelings, en stuur die adem van energie en intentie omlaag de Aarde in. Terwijl jullie dat aldus doen, sta jullie bewustzijn toe uit te spreiden in verschillende richtingen, zodat het jullie meer volledig mag verankeren binnenin deze ruimte. Jullie nemen dan een volgende ademteug, jullie energie bovenwaarts sturend zodat het naar buiten mag komen door de bovenkant van jullie hoofd en het zich onmiddellijk verbindt binnenin de ruimte van jullie Hogere Zelf.
Als je de energie van je Hogere Zelf voelt, mag je gewaarworden dat je bewustzijn zich uitbreidt. Sta jezelf toe te weten wat dat is.

Voel de essentie van wat het is te zijn, niet alleen die grotere vermenging met je goddelijkheid, maar om in staat te zijn je leven vanuit een groter, breder, grootser perspectief te zien.  
Je staat dan je bewustzijn toe om zelfs verder te gaan. Het stroomt helemaal naar boven totdat het die ruimte binnenin je goddelijkheid vindt.
Als je voelt dat je bewustzijn vermengt met je goddelijkheid, sta het toe zelfs verder uit te breiden. Je doet dit op een consequente basis. Daarom, als je met je IK BEN Aanwezigheid vermengd, heb dan een gevoel van de warmte te voelen, het Gouden Licht, die essentie van wie je bent van andere levensspannen en vanuit die ervaring van gewoon zuiver bewustzijn, Liefde en acceptatie. Neem een diepe ademteug en adem dat gewoon terwijl het de gehele weg beweegt doorheen ieder niveau van je bewustzijn.
Heb dan een gevoel van rond te kijken, de energieën te voelen terwijl Ik, de Godin, binnenkomt en tussen elk en iedereen van jullie beweegt. Terwijl ik dat aldus doe, reik ik uit en omhels jou de persoon die de mens is in dit leven, jij, de goddelijke essentie voor wie je bent.
Terwijl onze energieën vermengen, voel wat het is om uit te breiden in de Alles Dat Is. Kijk rond naar wat dit is. Voel hoe zelfs meer transparant je vibratie wordt als jij je uitlijnt binnenin deze gemarkeerde ervaring van wie je bent.
Terwijl jij jezelf toestaat je focus te verschuiven, hebben wij een intentie van twee delen voor de reis van vanavond.
Ik nodig jullie uit om jezelf buiten de grenzen van jullie bewustzijn te duwen, zodat jullie je bewustzijn toe mogen staan zelfs verder uit te breiden en als jullie dat aldus doen, eenvoudig het stromen voelen en de essentie voelen van wie jullie zijn.
Er is een gedeelte van je goddelijkheid vanuit je IK BEN Aanwezigheid dat een aspect van je bewustzijn gaat verankeren hier binnenin het Alles Dat Is. En met het overblijfsel ervan, nodig ik een ieder van jullie uit om een gevoel te hebben van die stroom van bewustzijn te volgen, omlaag gaand doorheen die Lichtkoord. Voel alsof je recht door je fysieke lichaam en je energie lichamen heen stroomt en laat je bewustzijn omlaag de Aarde ingaan.
Ik nodig jullie uit om de Aarde op een nieuwe manier waar te nemen. Wij zijn hier op de Equinox. Wij zijn hier in het evenwicht tussen ofwel de winter/lente of de zomer/herfst, wat afhankelijk is van waar je leeft/woont. Dat evenwicht creëert een transformatie die plaatsvindt binnenin de fysieke Aarde. Sta jullie bewustzijn toe om de Aarde binnen te gaan en het is alsof de Aarde zelf immens wordt.
Het eerste waar ik naar uit ga reiken zijn de Elementalen en de Feeën.
Welnu, de mensen hebben verschillende inzichten over wie zij zijn. Zijn zij zelfs levend? Is het allemaal slechts een mythe? En het antwoord is ja. Zij mogen een deel van een mythe zijn maar iedere mythe is gefundeerd in de werkelijkheid.
Ik nodig allen uit om bijeen te komen binnenin deze ruimte en terwijl jullie dat aldus doen, voel allereerst gewoon de hartslag van de Aarde.
Als jullie dat aldus doen, kunnen jullie het voelen aangezien het een resonantie voedt dat gewoon zeer oud is.
Als jij jezelf gewaarwordt met de Aarde te vermengen, sta je bewustzijn toe om ieder vooroordeel los te laten en in plaats daarvan te voelen en te weten dat jij en Gaia één zijn.
Er is een afgevaardigde voor de Feeën die naar voren komt om te spreken.
Jullie mogen een gevoel van haar hebben. Zij plaatst een verschijningsvorm naar voren alsof zij een transparant gewaad van vele kleuren en een staf draagt, en wenst om in deze tijd met jullie te spreken.
Feeën Afgevaardigde Spreekt over de Elementalen:
Ik groet jullie en verwelkom jullie naar mijn domein.
Feeën zijn nochtans een deel van de Elementalen die de Aarde bewonen. Daar zijn diegenen die genoemd worden de Deva’s, daar zijn deze Elementalen die de bomen, aarde, gras, stenen, oceanen en fris water representeren.
Daar zijn Elven, en ja, voor degene die het vroeg, daar zijn Kabouters welke Elven zijn die geassocieerd worden met Ierland.
De reden dat ik de Godin van Creatie vroeg om deze tijd met jullie door te brengen is, omdat met de transformatie die op de Aarde plaatsvindt, met andere woorden, het stijgen van de vibratie en de instroom van de hogere vibraties, meer van ons geïnteresseerd zijn in te werken met de mensen op de Aarde. Gedurende vele duizenden aan jaren hebben wij onszelf afgescheiden en onzichtbaar gehouden omdat het in onze beste interesse was.
Wanneer mensen over Feeën lezen, zijn daar deze verhalen die jullie lezen over waar wij zijn aangaande Licht en Liefde, en dat wij de groei van jullie bloemen, jullie planten, jullie voedsel verhogen; en dat is inderdaad waar wij hier voor zijn.
Er zijn andere verhalen die spreken over de duistere Feeën, zogezegd, en zij mogen ons die naam niet geven, maar over diegenen die de beschermers zijn en territoriaal kunnen zijn en geniepig kunnen zijn tegen anderen, zou men kunnen zeggen, dezen zijn er inderdaad. Net zoals met de mensheid en de diversiteit van de gehele mensheid, zo ook is er binnenin de Elementalen een grote diversiteit.
Er is één verschil. De intentie van iedereen is om in ondersteuning van de Aarde te zijn. Wij zijn van de Aarde. Wij zijn de Aarde en wij zijn een schakel of een brug voor de mensheid om een deel te worden van de Aarde.
Ieder dier op de Aarde heeft een uitlijning met de Elementalen. Als je het aldus kiest, kan je naar boven reiken via een totem en dan naar de Elementalen.
Wanneer mensen over de verontreiniging van de Aarde spreken en dat het de Aarde doodt, aangaande de fundering van alles, zal de Aarde verder leven lang nadat een ieder van jullie hier geweest is, jullie zijn gekomen en gegaan. Wij zijn hier en hebben gewerkt aan het creëren van evenwicht van binnenuit de Aarde naar de oppervlakte.   
Overgangen vinden plaats binnenin de diverse rassen, zodat dat wat eens overvloedig was op het één of andere punt uitgestorven mag raken. Het is allemaal het ritme en het patroon van de natuur.
Ik spreek langzaam en ik pauzeer, omdat, terwijl ik dat aldus doe er vele Elementalen rondom zijn, die uitreiken om beschikbaar te worden om een alliantie met jullie te creëren om jullie in deze volgende fase van het leven te helpen. Wij voelen angst van sommigen van jullie. Jullie mogen niet degenen zijn die bewust luisteren naar de oproep, het mag een deel van het collectieve bewustzijn zijn, maar er is nog steeds angst in de maatschappij dat zelfs Elementalen zouden proberen om het over te nemen.  
Er is angst in de maatschappij tussen de ene en de andere cultuur. Er is angst in de maatschappij dat de Universele Lichtwezens naar beneden naar de Aarde zullen komen en het zullen overnemen. Dit is een gedeelte dat wij wensen om uit te bannen. Zouden wij de Aarde over kunnen nemen? Wij hebben niet de behoefte/noodzaak om dat aldus te doen; wij zijn al van de Aarde.  
Zouden wij de mensheid over kunnen nemen die op de Aarde lopen? Waarom zouden we dat willen? Wij hebben geen interesse in alleen maar op de Aarde te lopen.
De reden dat wij naar voren komen in deze tijd is omdat met de verandering van de vibratie, met de verandering van de seizoenen specifiek, er een transparantie en een mogelijkheid voor ons is om met jullie te wandelen, en wij streven ernaar om jullie door jullie grotere uitlijning met Gaia heen te helpen.
Wij zijn zeer opgetogen over deze veranderingen die er aan het plaatsvinden zijn. We hebben het eerder in de één of andere vorm gezien, maar deze keer voelt anders voor ons met betrekking tot de transformatie in het collectieve bewustzijn.
Er zijn vele, vele diepe, diepe, diepe kristallijnen valleien binnenin de Aarde. Velen hebben sluimerend gelegen en wij, de Elementalen, hebben die ruimte ondersteund.
Er zijn altijd bruggen geweest die het bewustzijn of ons toestonden te werken met de energieën van de Aarde, en ook bruggen naar buiten het Universum in.
Wat jullie de regenboog mogen noemen die jullie naar de pot met goud brengt is één van deze kristallijnen paden, en de pot met goud is het grenzeloze bewustzijn van de Aarde, van het Universum en inderdaad de grenzeloze Bron die beschikbaar is binnenin en op Gaia.
Als jullie het graag zouden willen, kunnen we doorheen de Aarde reizen zodat jullie mogen zien wat er binnenin is voor jullie zelf. Sta ons toe binnenin één van de kristallen grotten te arriveren zoals zij genoemd worden. Jullie mogen de druipstenen zien, waarvan jullie denken dat zij gemaakt zijn uit het kalkgesteente en de andere producten van de Aarde. Sommige van deze bedekken net de kristallen; sommige van hen zijn inderdaad de uiteenlopende producten die de Aarde creëerde. Als je in deze grot komt voel dan de energie die hier is.  
Het kan uitermate heet of uitermate koud zijn, maar één van de bekwaamheden die wij hebben als de Elementalen is, dat wij een evenwichtige energie creëren welke op diens beurt een evenwichtige temperatuur creëert. Voel Gaia en voel de hartslag van de Aarde.
Er is hier zoveel. Dit is slechts het topje van de ijsberg zoals de zinsnede uitgesproken wordt.
Wij wensen om deze tijd van de Equinox te nemen met de transparantie van de energieën, om jullie toe te staan geïntroduceerd te worden aan deze energieën en deze ruimtes. Jullie zijn altijd welkom en weet dat nu dat jullie deze uitlijning gecreëerd hebben, dat wij zelfs meer volledig met jullie mogen werken voorwaarts te gaan.
Ansa Lalinka Dishmooda
De Godin van Creatie Spreekt:
Ik de Godin keer terug. Wel, ik ging nergens naartoe, maar ik kom wederom naar voren om jullie te helpen met terug te keren naar de Alles Dat Is, maar voordat we dat aldus doen, neem een moment en laat jezelf Gaia van binnenuit voelen. Hoe voelt het voor jou? Kan je het evenwicht voelen? Kan je de resonantie in je energielichamen voelen? Kan je de kristallijnen vibratie voelen? Kan je die zeer aardende energie voelen? Kan je het water voelen? Laat jezelf eenvoudig ervaren wat dit voor jou is.
Ik nodig je dan uit om dat gevoel te hebben. Het mag naar boven komen doorheen je fysieke lichaam, sta je bewustzijn toe om precies terug omhoog te gaan. Je bent boven in de Alles Dat Is verankerd, dus laat je focus buitenwaarts verschuiven totdat jij jezelf gewaarwordt je wederom uit te lijnen binnenin de Alles Dat Is.
Neem een diepe ademteug en laat je focus zijn, terwijl je rondkijkt van binnenuit het Universum.
Hier op de Equinox, is er een evenwicht van de Aarde; er is een evenwicht van het Universum. Er mogen specifieke constellaties zijn waar je mee resoneert. Er mogen specifieke sterren of planeten zijn die meer overheersend op de voorgrond zijn. Sta je bewustzijn toe te stromen naar wat het ook is dat met jou resoneert. Je hoeft niet bewust te vragen, je moet slechts zeggen, wat is het meest belangrijk of in mijn beste interesse om in deze tijd te ervaren? En je laat jezelf stromen naar wat dat ook maar mag zijn. Dus op deze manier voel je nu die Universele Lichtenergie van deze ervaring.
Daar is zo een stromen. Ik zie sommigen van jullie zijn alsof jullie de volledige constellatie worden. Ik zie sommigen van jullie op een ster of een planeet lopen. Ik zie anderen van jullie eenvoudig zweven als een deel van het gehele Universum.
Daar zijn de constellaties die binnenin de galaxy zijn, die binnenin het Universum zijn dat een deel van het Omniversum is, dus, van dat wat het kleinste segment is in/naar dat wat het grootste is.
Hoe kan je een groter evenwicht in je leven vinden? Is er ook maar iets dat je nastreeft los te laten? ~ Whew ~ Laat het los.
Als je evenwicht in je leven in overweging neemt, adem het omlaag en adem het in je op ieder niveau, het voelend als het door je heen gaat.
Als je rondkijkt op deze ster of deze planeet, is er hier een boodschap voor jou. Je mag het bewust horen, het mag je bewustzijn binnengaan, je mag gewoon iets voelen. Hoe het ook maar naar je toekomt, neem een moment en als jij je hart opent en je gehele bewustzijn, ben open om dat te ontvangen wat jou in deze tijd het meest ondersteund.
Voor velen van jullie is daar dat gevoel dat er iets groters voor jullie in het leven komt. Voor velen van jullie is daar dat gevoel van, “Ik kan meer doen”,  “Ik wil meer doen”, “Ik wil dat de dingen anders zijn” alsof het deze verwachting is dat het nooit echt geïntegreerd raakt. Nu is jouw kans om een gevoel te hebben alsof je verbonden bent met de Aarde en je verbonden bent met het Universum. Laat het allemaal naar je toe komen in een stromen van evenwicht. Alsof je dat oneindigheidsteken ziet waar het in dipt, omlaag doorheen de Aarde, het beweegt door jou heen, het gaat naar boven in/naar het Universum en het komt naar jou terug.
Sta jezelf toe het evenwicht te ervaren, om de volle rijkheid te ervaren van waar het ook is dat je bent, de ster, de constellatie, de planeet, het Universum. Sta jezelf toe je zelfs meer volledig met de Aarde te verbinden, alles loslatend van deze prachtige energieën en de Elementalen met wie je net communiceerde, laat dat allemaal terug in/naar jou stromen, zodat je het voor jezelf mag voelen.
Pel iedere zelfsabotage weg. Pel alles helemaal weg binnenin jou dat denkt dat je minder-dan bent, niet goed genoeg, niet sterk genoeg, niet … en je mag het daar verder zelf invullen, omdat je dat bent. Je bent sterk genoeg, je bent slim genoeg, je bent in het stromen van specifiek deze eindeloze overvloed.
Neem een diepe ademteug en adem uit.
Jullie zijn altijd in contact met deze energieën met wie jullie je deze avond verbonden. Jullie hoeven alleen maar die intentie te hebben van terug naar deze ruimte te komen en jullie zullen er zijn. Dus ook, als je voor de Elementalen van de Aarde werkt is het een manier van deze energieën van de ruimte omlaag te brengen in/naar de Aardse energieën.
Maar laat jezelf in dit Nu moment een gevoel hebben van samen te komen als een groep. We komen terug binnenin het Alles Dat Is van waar het ook is dat je geweest bent.
Oké, ik voel dat velen van jullie ervoor kozen om in deze tijd niet terug te komen en dat is oké.
Voor allen die wensen om terug te komen, verzamelen wij ons als een groep terug en als jullie dat aldus doen, ben zeer bewust van hoe je ervaring geweest is en wat je met je mee brengt.
Als ik naar jullie kijk, is het een prachtig gezicht. Het is alsof deze geweven werkelijkheid, die eruit ziet als de Boom van het Leven of de Bloem van het Leven met al deze oneindigheidssymbolen, door een ieder van jullie heen beweegt die samenkomen als een groep, zij beginnen hun eigen patronen en uitlijning te creëren.
En naar boven komend van binnenuit deze ruimte, voelen jullie de Aarde. Jullie zien dan die werkelijkheid van de Aarde en als jullie ernaar kijken worden jullie je bewust van hoe anders het is.
Gaia kiest om op dit punt naar voren te komen om met jullie allemaal te spreken.
Lady Gaia Spreekt:
Groeten geliefde familie,
Wat leuk dat jullie ertoe kwamen om een deel van de Elementalen te ontmoeten die niet alleen voor Mij werken, maar ook voor jullie met Gaia te creëren voor wat Zij is te zijn.
Ik hoorde sommigen van jullie naar mij vragen om te spreken toen jullie op die manier vermengd waren, maar ik was alles dat de ruimte was en het was belangrijk voor een ieder van jullie om jullie eigen ervaring te hebben met de Elementalen en wat zij representeren.
Ik, Gaia, heb genoten van dit Ascentieproces dat zoveel van de andere gebieden en plaatsen geactiveerd heeft binnenin Mij, wat het evenwicht en de transformaties die plaatsvinden in een ieder van jullie creëert.
Ik Ben de Aarde. Daar is een bewustzijn van de Aarde. Jullie zijn de mensheid. Daar is een bewustzijn aangaande jullie, daar is het bewustzijn aangaande de dieren, het gras, het water, alles is in leven en alles heeft diens eigen streng van bewustzijn.
Het collectieve bewustzijn is de mix van al deze energieën, maar het heeft ook herinnering. En wanneer het collectieve bewustzijn aldus zeer dicht was, was het al die oude energie en de oude herinneringen welke opgeruimd werden gedurende de laatste 15-16 jaren.
Op zoveel manieren wat jullie op jullie Aarde zien, is het bijna alsof deze laatste mensen volhouden met te proberen bij angst, controle en manipulatie te blijven. Het zal waarschijnlijk nooit compleet weggaan, maar wij hebben een specifieke intentie dat als het collectieve bewustzijn opgeruimd is, dat steeds meer mensen de Liefde zullen voelen, de waardering zullen voelen van het grotere plaatje en in overeenstemming met dat zullen reageren.
Ik ben altijd beschikbaar voor jullie, zouden jullie ooit streven met Mij te vermengen. Ik verwelkom jullie met open armen.
Ansaluia
Terwijl Gaia met jullie sprak, merkten jullie op hoe jullie allemaal een deel van die werkelijkheid werden. Het was niet langer iets afgescheidens binnenin het centrum van jullie, maar jullie vermengden nu zelf met die werkelijkheid. Jullie kunnen deze werkelijkheid volgen als het omlaag in de Aarde gaat of je kunt tot een graad dat gevoel van ontkoppeling hebben.
Als we dat aldus doen, laten we bewust de werkelijkheid los. Het stroomt omlaag bewegend via deze kristallijnen paden. Daar is dat deel dat omlaag de Aarde ingaat en het andere deel dat omhoog het Universum ingaat.
Terwijl het met de Aarde zelf vermengt, terwijl het door de atmosfeer heengaat, ruimt het letterlijk het collectieve bewustzijn op vanuit dat hogere perspectief en inspireert evenwicht overal. Het verankert dan binnenin het centrum van de Aarde en het komt nu terug naar boven van binnenuit de Aarde, en vanuit dit perspectief, stuurt het ook evenwichtige energie uit dat doorheen het collectieve bewustzijn gaat.
Adem het in jullie zelf. Adem het in jullie fysieke lichaam; adem het in jullie fysieke, emotionele, mentale en spirituele. Ruim alles binnenin en rondom jullie heen op.
Voel de essentie van wie jullie zijn.
Jullie verschuiven dan je bewustzijn wederom terug omhoog in/naar de Alles Dat Is en nu verzamelen we iedereen die nog niet helemaal gereed is om terug te komen, maar iedereen keert terug. Jullie verhuizen terug, jullie bewegen doorheen jullie IK BEN Aanwezigheid, jullie volgen die Lichtkoord omlaag, bewegen doorheen jullie Hogere Zelf, omlaag komend en verankerend binnenin jullie hartcentrum en wederom die energie helemaal omlaag de Aarde in bewegend. Jullie kunnen dat veel grotere stromen voelen dat door jullie heen beweegt. Jullie kunnen het grotere gemak voelen met jullie uitlijning met het Universum en met Gaia en de Elementalen.
Laat jezelf binnenin jou verankeren en balanceren in dit Nu moment.
Mijn geliefde familie, terwijl jullie doorheen dit volgende kwart van het jaar gaan, van de Equinox naar de Zonnewende, neem het als een kans dat jullie een intentie voort zetten.
Iedere dag zullen jullie in het centrum van oneindigheid zijn. Iedere dag zullen jullie open zijn voor het evenwicht. Het evenwicht van het Universum voor de Aarde, het evenwicht van jullie emoties voor jullie gedachten, het evenwicht van jullie werk voor jullie privéleven, het evenwicht in jullie relaties, het evenwicht in alle aspecten van jullie leven, van dat wat het kleinste ding binnenin jullie is naar dat wat het grootste is.
Jullie hebben de mogelijkheid om iedere dag van jullie leven keuzes te maken. Jullie hebben de mogelijkheid om in/naar dat te stappen wat is wat jullie verleden geweest is of om in/naar dat te stappen wat een nieuw begin is. Zeer specifiek in deze tijd van de Equinox, als je intentie een nieuw begin is breng het dan binnen, bevestig het en sta het toe zich voor jou te ontvouwen.
Jullie weten dat Ik altijd bij en binnenin jullie ben.
Ansaluia

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
© 2016 - This is Shelly Dressel channeling the Goddess of Creation; the feminine aspect of source essence, for the free teleconference offered on the first and third Sundays of each month. All rights are reserved. You are welcome to share this information; we just ask that you keep it intact. For further channels and information on both the Goddess and Shelly please see our website:  www.goddesslight.net

Geen opmerkingen:

Een reactie posten