vrijdag, april 15, 2016

De Arcturianen - De ATMA en de ELEMENTALEN & De Innerlijke en Uiterlijke Elementalen Transmuteren - 7 & 13 April 2016 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen
De ATMA en de ELEMENTALEN
7 April 2016 / Dr. Suzanne Lie
 

Dierbare Ascenderenden,
Terwijl jullie doorgaan met jullie proces van terug te keren naar jullie Multidimensionale ZELF, zullen jullie de componenten van jullie zelf loslaten die niet langer meer nodig zijn. Tegelijkertijd, zullen jullie steeds meer van jullie intentie plaatsen op het ZELF dat jullie aan het worden zijn. Als jullie doorgaan met jullie metamorfose, zal de kleine stem van het innerlijke kind uitroepen, “Neem me met je mee!”
Wij herinneren jullie eraan om eraan te denken om je Kind Zelf in jullie Hogere Hart te verwelkomen. Je “kind’ is je Goddelijke Kind die degene werd die je identificeerde als jezelf voordat je met je proces van ascentie begon. Als jij je Goddelijke Kind in je hart ontvangt, laat jij je gehechtheid los met het derde/vierde dimensionale Wiel van Leven en Sterven.
Je Goddelijke Kind representeert je eerste acht cellen die opgeslagen zijn in je ATMA (levensadem) van de Drievoudige Vlam van je Hogere Hart. Binnenin deze eerste acht cellen is alles dat je geleerd hebt van je vele incarnaties op de fysieke Aarde. Deze acht cellen bezitten ook het patroon van levens waarin je naar ZELF terugkeerde, ascendeerde, in je andere incarnaties.
Toen je stierf, keerde je terug naar het Wiel van Leven en Sterven in de vierde dimensionale aura van de planeet Aarde. Aan de andere kant, toen je ascendeerde keerde je terug naar je vijfde dimensionale Lichtlichaam. Het is je Lichtlichaam, wat jou dwars door de Grote Leegte tussen de vierde en vijfde dimensie en daaraan voorbij draagt.
Gedurende dit tijdperk van planetaire transformatie, zullen heel veel ascenderenden hun Goddelijke Kind in hun Hogere Hart ontvangen om alle verbinding met het Wiel van Leven en Sterven te doorbreken. Velen van jullie die terug zouden kunnen keren naar veel hogere dimensies, kiezen ervoor om zich te verbinden met de vijfde dimensionale drempelwereld om te helpen met de creatie van de Nieuwe Aarde.
Herinner je alsjeblieft dat in iedere versie van de vijfde dimensie en daaraan voorbij er GEEN tijd is. Daarom, gaan jullie een werkelijkheid binnen die altijd bestaan heeft en tegelijkertijd in het proces van creatie is.
In feite, wanneer het ook is dat je interdimensionaal reist, vermeng je jouw grote multidimensionale essentie met een werkelijkheid, hetgeen je essentie opnieuw instelt, alsook de volledige werkelijkheid. Dit opnieuw instellen creëert nieuwe opties en kansen die niet bestonden voorafgaand aan je entree.
Op deze manier, ga je een werkelijkheid binnen die voorbij de tijd bestaan heeft, aangezien je aanwezigheid tegelijkertijd verandering binnenin die wereld creëert. Zien jullie dierbare ascenderenden, hoeveel macht jullie binnenin jullie hebben? Jullie hebben de bekwaamheid om een volledige werkelijkheid te wijzigen door eenvoudig jullie essentie met die werkelijkheid te vermengen.  
In feite, zelfs binnenin jullie tijdgebonden Aarde voertuig, beïnvloeden jullie het Collectieve en Planetaire Bewustzijn met jullie iedere uitademing. Verder, inhaleren jullie het Collectieve en Planetaire Bewustzijn met jullie iedere inademing. Wisten jullie dat jullie adem een dergelijke macht had?

Je eerste ademteug bij de geboorte geeft aan dat je in leven was (ingelogd in het 3D Spel) en je laatst ademtocht bij het sterven geeft aan dat je dood bent (uitgelogd van het 3D Spel). Met andere woorden, betreed je Spirituele Essentie je vorm bij de geboorte en verlaat je vorm bij het sterven.
Echter, aangezien je jouw spirituele essentie bent, word je niet geboren, noch sterf je. Het is je vorm die geboren wordt en je vorm die sterft. Denk eraan, dat om een op de vorm-gebaseerde werkelijkheid binnen te gaan, je eerst een lichaam moet creëren gebaseerd op de moleculaire resonantie en configuratie van die werkelijkheid.
Dan, wanneer je lichaam volledig gevormd is, gaat je Spirit die vorm binnen. Wanneer je een werkelijkheid betreedt die voorbij de vorm is, ijk je slechts je bewustzijn aan de frequentie van die werkelijkheid en vermeng je jouw bewustzijn met die werkelijkheid.
De Nieuwe Aarde resoneert met de drempel tussen de derde/vierde dimensies van de vorm en de hogere subgebieden van de vijfde dimensie, waarin vorm een optie is en niet langer een indicatie van in leven of dood te zijn.
Ter voorbereiding op je reis dwars door de leegte heen tussen de derde/vierde en vijfde dimensie, is je fysieke vorm in het proces van te transmuteren in/naar Lichtlichaam. Echter, als je vorm in/naar een hogere frequentie van expressie transmuteert, zo ook doet je volledige werkelijkheid dat, omdat de planeet Aarde ook aan het ascenderen is.
Vandaar dat, zowel mensen als de planeet hun vorm herijken naar steeds hogere frequenties. Aangezien jullie vorm/lichaam samengesteld is uit de elementen van de werkelijkheid die jullie ervaren, dan, wanneer jullie werkelijkheid transmuteert in/naar frequenties, moeten jullie overeenkomen met die frequentieverschuiving om binnenin die werkelijkheid te blijven.
Daarom, wordt jullie bewustzijn onophoudelijk herijkt aan steeds hogere frequenties van Licht, en moet jullie lichaam zichzelf ook herijken. Als je staat van bewustzijn teveel hoger wordt dan je lichaam, zal je ‘sterven’, aangezien je bewustzijn te hoog is om ingekapseld te zijn in dat lagere frequentie voertuig.
Je Aarde voertuig is samengesteld uit de derde dimensionale expressies van aarde, lucht, vuur, water en spirit/ether. De vierde dimensionale expressies van deze elementen van je lichaam zijn bekend als Elementalen. Aarde Elementalen zijn betiteld als Gnomes, Lucht Elementalen zijn betiteld als Sylphs, Vuur Elementalen zijn Salamanders, Water Elementalen zijn Undines, en Etherische Elementalen representeren de levende Spirit binnenin alle vorm.  
De vierde dimensionale Elementalen houden de adem van Gaia binnenin hen vast en delen Haar essentie met jou via je inademing.
Met je iedere inademing, brengen de Elementalen de hogere frequentie van Gaia’s vorm binnen in/naar het Lichaam (Aarde Elementaal), Adem (Lucht Elementaal), Neurale Synapsen (Vuur Elementaal), Bloed en hersenvocht (Water Elementaal) en Bewustzijn (Etherische Elementaal) van je Aarde voertuig.
Dan adem je jouw hogere expressie van bewustzijn uit om bij te dragen aan de transmutatie van Gaia, net zoals Zij Haar transmutatie met jullie gedeeld heeft.

  • Op deze manier, lijnt je transmuterende vorm (Aarde) uit met de transmuterende vorm van Gaia-land.
  • Lijnt je transmuterende adem (Lucht) uit met de transmuterende atmosfeer van Gaia.
  • Lijnt je transmuterende zenuwsysteem (Vuur) uit met de transmuterende synaptische tijdsgewrichten binnenin Gaia’s “elektrische” systeem.
  • Lijnt de transmutatie van al je lichamelijk vloeistoffen (Water) uit met Gaia’s transmuterende waterwegen en kolossale oceanen.
  • Als je Bewustzijn transmuteert van etherisch (vierde dimensionaal) in/naar Spiritueel (vijfde dimensionaal), lijnt je persoonlijke bewustzijn uit met het planetaire bewustzijn, welke transmuteert van derde/vierde dimensionaal naar vijfde dimensionaal.   
  • De fysieke representatie van Gaia is de derde/vierde dimensionale Aarde en de vijfde dimensionale representatie van Gaia is de Nieuwe Aarde.
Als jullie, de ascenderenden, jullie persoonlijke bewustzijn meevoeren met het planetaire bewustzijn van Gaia, alsook met AL Haar bewoners, dragen jullie aanzienlijk bij aan de planetaire ascentie.
Tegelijkertijd, draagt de grote massa van Gaia’s ascenderende lichaam bij aan jullie persoonlijke ascentie. Jullie verkrijgen ook het bijkomende voordeel van een vreedzame overgang in/naar de Nieuwe Aarde, omdat jullie omringd en beschermd worden door de volledige ascenderende planeet.
De uitdaging met deze configuratie van ascentie is, aangezien er vele versies van ascentie zijn, dat jullie gemakkelijk zouden kunnen betwijfelen dat jullie aan het ascenderen zijn omdat jullie niets verlaten. Als je voorbij de planeet ascendeerde, zou je weg trekken van die werkelijkheid en je voelen alsof je de Aarde verlaat. Dan zou je fysiek bewijs van je ascentie hebben.
Echter, afhankelijk te zijn van fysiek bewijs is niet consistent met ascentie. In plaats daarvan, is het het beste om je ego’s behoefte voor bewijs los te laten, en te vertrouwen op je innerlijk weten, aangezien jij en Gaia ÉÉN zijn, en jullie beide samen ascenderen. Op deze manier, omvat DE TERUGKEER zowel de mensen als de planeet.
Wij sluiten ons liefdevol bij jullie aan, aangezien wij allen terugkeren als ÉÉN, Mens en Planeet. 
De Arcturianen en jullie Galactische Familie.

 

**************************************************
 

De Arcturianen en Gaia
De Innerlijke en Uiterlijke Elementalen Transmuteren
13 April 2016 / Dr. Suzanne Lie
De werkelijkheid begint als een “droom”. Dan wordt jij je bewust van de droom. Als de “droom”, welke snel dromen wordt, zich ontvouwt in/naar het NU van ieder moment, neem je hen allemaal tegelijkertijd gewaar. Dan, bestaat ieder moment binnenin het NU van alle momenten.
In de vijfde dimensie kunnen wij op een manier wisselwerken die toeschijnt de fysieke wetten te overtreffen. Als een voorbeeld, er zijn eindeloze aantallen van werkelijkheden aaneen gesmeed in/naar de eenheid van het continuüm van ruimte/tijd, om een naadloze reeks van werkelijkheden te creëren die samengaan en vermengen terwijl zij nog steeds hun persoonlijke integriteit in stand houden.
De vijfde dimensionale werkelijkheid is nog steeds net zo levendig als de derde en vierde dimensionale werkelijkheden, maar er is geen verschil tussen verleden, heden en toekomst. In feite, wanneer het vanuit de vijfde dimensie waargenomen wordt, worden de concepten van verleden, heden en toekomst beschouwd als illusies omdat zij waargenomen worden vanuit het perspectief van het vijfde dimensionale NU.
Bijna alle beschavingen op ons niveau raken uitgestorven voordat zij technologisch volwassen worden. Het uitsterven is omdat, als je niet in “eenheid en respect voor al het leven “ kunt leven in je dagelijkse leven, je niet in staat zult zijn om de geavanceerde technologie voor het goede van iedereen te gebruiken.
Het is om deze reden dat onze Galactische Technologie vrijgegeven werd aan onze geachte vrienden en familie die een menselijk Aarde voertuig dragen. Hoewel wij weten dat ons “uitzendteam” de technologie voor het grootste goede zou gebruiken, zijn er nog steeds teveel mensen die geregeerd worden door hebzucht en macht-over-anderen.
Onze galactische technologie moet waargenomen worden als een middel om iedereen te helpen, NIET als een middel om “geld” te verdienen om beter “anderen” te controleren of te overheersen. Binnenin onze vijfde dimensionale maatschappij zijn er GEEN “anderen”, aangezien wij GEEN
“Afscheiding” tussen ons waarnemen. In plaats daarvan, nemen wij gewaar hoe onze aura’s elkaar overlappen en vermengen.
Het is dit vermengen van aura’s dat ons toestaat om alle versies van verbaal spreken los te laten. Wanneer wij naar ons uitzendteam channelen, spreken wij via telepathie en staan onze vrienden in de fysicaliteit toe om onze boodschap via hun eigen ervaringen te interpreteren.
Het is om deze reden dat er talrijke interpretaties zijn voor iedere interdimensionale boodschap. Wij nemen voordeel van deze situatie, in die zin dat wij onze boodschappen uitsturen en iedere gegrondvestigde die het ontvangt het met anderen op een andere manier zal delen.
Wij genieten van waar te nemen hoe de individualiteit functioneert in jullie derde/vierde dimensionale wereld. Wij hebben waargenomen, dat velen die nog steeds verstrikt zitten in de derde/vierde dimensie, in staat zijn om hun vijfde dimensionale bewustzijn gewaar te worden, te accepteren en te integreren.
Echter, wij suggereren dat jullie beginnen met jullie gehechtheid aan de individualiteit los te laten, aangezien jullie niet op een fysieke manier in de hogere werelden zullen bestaan. Maar ben niet bezorgd, aangezien de ervaring van te leven in Eenheidsbewustzijn en Onvoorwaardelijke Liefde met al het leven, jullie de ervaring van vrijheid van alle angst geeft.
In jullie derde dimensionale wereld, ervaren jullie Onvoorwaardelijke Liefde en vrijheid van angst als euforie. Helaas, zijn jullie vaak afgescheiden van deze gevoelens. Een andere “grote afscheider” terzijde van het “individuele bewustzijn” en “voorwaardelijke liefde’ dat op jullie planeet bestaat is “geld”.
Sommigen hebben meer geld dan zij uit zouden kunnen geven, terwijl anderen nauwelijks genoeg geld hebben om te overleven. Sommige mensen moeten “van hun land leven”. Van het land leven was eens gewoon, eerbaar en zeer effectief. Toen penetreerden de Duisteren diepgaand jullie frequentie van werkelijkheid, ruïneerden grote gebieden van land en hamsterden enorme grote sommen van geld terwijl anderen letterlijk verhongerden.
Nochtans, spreken wij nu tegen jullie, niet om over afscheiding te praten, maar om de vrijheid te bespreken die jullie zullen ervaren wanneer de “middelen voor afscheiding” eenmaal bevrijd zijn uit jullie werkelijkheid. In feite, zal afscheiding niet bevrijd worden van de derde dimensie. JULLIE zullen bevrijd worden van de derde dimensie.
Er zijn GEEN vijfdimensionale werkelijkheden die wat voor vorm van geld dan ook hebben. Het is niet noodzakelijk omdat wij alles kunnen manifesteren van wat het ook maar is dat wij nodig hebben met ons bewustzijn. Wij Arcturianen komen naar jullie toe te midden van jullie grote uitdagingen, om jullie eraan te herinneren dat jullie persoonlijke en planetaire doelstelling is om jullie zelf en jullie planeet te ascenderen en om zoveel als mogelijk is met jullie mee te nemen.  
Het aantal van vijfdimensionale werkelijkheden is eindeloos, omdat de vijfde dimensie vrij is van de driedimensionale be-/inperkingen van tijd en ruimte. Het is ook vrij van jullie driedimensionale afscheiding in/naar “onbewuste, bewuste en superbewuste”.  
Wij wensen om jullie eraan te herinneren dat jullie “onbewuste” een krachtig gereedschap voor ascentie is. In feite, is het gewoonlijk jullie onbewuste met wie wij communiceren. Jullie zien jullie onbewuste als jullie “interdimensionale ZELF”. Jullie onbewuste is de JIJ die “alles weet’ van de geheimen waarvoor jullie “bewuste”ego zelf zich moet verbergen, om een consequente versie van werkelijkheid te handhaven.
Jullie “onbewuste zelf” bestaat in de nabije toekomst, het heden en het verleden. Het bestaat ook in jullie collectieve bewustzijn met al het leven. Je onbewuste zelf begrijpt diepgaand het collectief, aangezien het zich herinnert wanneer je een kind was en al het leven als een deel van je lichamelijke zelf zag. 
Je diepe, onbewuste zelf beïnvloedt alle kwantum gebeurtenissen, omdat het de JIJ is die verbonden is met het neurale net van Gaia’s planetaire lichaam. Gaia’s neurale net is een kristallijnen structuur die Haar planetaire lichaam omringt en dat voedt in Haar “brein”.
Gaia’s brein is Haar Centrale KERN Kristal, welke omringd is door de vier Hoeksteen Kristallen, welke uitgelijnd zijn met het noorden, oosten, zuiden en het westen. Binnenin jullie NU, wordt Gaia’s Kern Kristal herijkt om terug te keren naar Gaia’s ware Multidimensionale natuur. 
Gaia raakte op het overhellende punt van Haar assen toen Atlantis in zee viel, en Haar Kern Kristal raakte betrokken bij de overleving in plaats van de ascentie. Helaas, dragen de wezens die deze bijna ramp creëerden menselijke Aarde voertuigen binnenin jullie Nu. Deze verlorenen zouden kiezen om de volledige planeet te vernietigen in plaats van het toe te staan in/naar de vijfde dimensie te verhuizen. 

Deze verlorenen geloven dat zij hun bewustzijn nooit uit zouden kunnen breiden naar die frequentie. Vandaar dat, zij het gevoel hebben dat zij deze ascentie moeten stoppen, aangezien zij niet geloven dat zij hun bewustzijn in/naar die frequentie van werkelijkheid uit zouden kunnen breiden. Het is de frequentie van iemand diens bewustzijn dat hen ijkt in/naar de uitlijning met iedere gegeven werkelijkheid. 

Terwijl Gaia’s Centrale Kristal terug herijkt wordt in/naar diens natuurlijke multidimensionale frequentie snelheid, moeten de onzen op de oppervlakte van de Aarde zich focussen op het transmuteren van de angst en kwaadheid, hetgeen Gaia bijna vernietigde, in/naar het Multidimensionale Bewustzijn en de Onvoorwaardelijke Liefde dat Gaia zal genezen.

Aangezien het degenen waren die een Aarde voertuig droegen die aldus Gaia aanzienlijk schade berokkend hebben, moeten degenen die een Aarde voertuig dragen degenen zijn om het te genezen. Gelukkig, hoeven het niet dezelfde mensen te zijn die de schade creëerden, aangezien velen van hen verre zijn van het uitbreiden van hun bewustzijn. 

Daarom, wordt de taak van het ascenderen van Gaia overgelaten aan diegenen die hun harten geopend en hun geesten voldoende uitgebreid hebben om binnenin het weten te leven van Onvoorwaardelijke Liefde en de Kracht van het Violette Vuur. In feite, moet men gecentreerd zijn binnenin Onvoorwaardelijke Liefde voordat zij zich kunnen verbinden met de kracht van het Violette Vuur.  

Omdat het Violette Vuur aldus een immense bekwaamheid heeft om de werkelijkheid in/naar een hogere frequentie van expressie te transmuteren, moet men resoneren met Onvoorwaardelijke Liefde voor AL het leven, voordat zij toegang kunnen verkrijgen tot de kracht binnenin dat Vuur. Deze “onbeperkte toegang” was belangrijk, zodat het Violette Vuur niet gebruikt zou kunnen worden voor egoïstische of destructieve redenen. 

In feite is het Violette Vuur, violet zijnde het hoogste spectrum van het derde dimensionale Licht, onvoorstelbaar voor de meesten van diegenen die nog steeds aangestuurd worden door egoïstische bedoelingen. Om te verzekeren dat iemand die verloren geraakt is aan de duisternis het Violette Vuur niet kan gebruiken, wordt het door Onvoorwaardelijke Liefde omringt.

Onvoorwaardelijke Liefde is niet waarneembaar voor iemand diens derde/vierde dimensionale zintuigen omdat het resoneert met de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Vandaar dat, Onvoorwaardelijke Liefde onontvankelijk is voor alle manieren van duisternis. Onvoorwaardelijke Liefde die iemand diens aura vult, beschermt hen omdat zij “fysiek onzichtbaar” worden voor een ieder die verloren is aan de duisternis. 

Denk er alsjeblieft aan dat iemand niets waar kan nemen dat aan een frequentie van werkelijkheid resoneert voorbij diens staat van bewustzijn. Het is deze regel die onze vrijwilligers op de Aarde beschermt, aangezien het hen voorziet van een onzichtbaarheidschild.

Het is echter waar, dat sommigen van onze gegrondvestigden hun verbinding met dat schild verloren en/of gereed waren om hun missie af te ronden en naar Huis terug te keren. Wij vertellen jullie dit omdat wij willen dat jullie weten dat er geen dood is. Er is alleen een terugkeren. 

Helaas, zullen degenen die naar Gaia kwamen vanaf duistere werelden met negatieve bedoelingen terugkeren naar die werkelijkheid. In zoverre, tenzij zij ontwaakt zijn en terugkeren naar hun Ziel Verbinding, wat vroeg gescheiden werd in hun “training” om duisternis, hebzucht en vernietiging te volgen. 

Een paar mensen zijn met dergelijke negatieve bedoelingen geboren. De meesten van de “Duisteren” hebben aanzienlijk als kind zijnde geleden en werden in/naar de duisternis geïndoctrineerd. Wij zeggen dit nu tegen jullie, omdat velen van diegenen die binnenin het Macht-Over-Anderen Bewustzijn leven, een onschuldig, lieflijk en liefdevol kind hebben die gevangen zit diep in hun “onbewuste geest”.  

Als jullie, onze vrijwilligers op de Aarde, Onvoorwaardelijke Liefde naar de Duisteren sturen, mogen jullie in staat zijn om “hun programmering te doorbreken”. In feite, zijn er vele nakomelingen van de Duisteren die geboren werden net na de Tweede Wereldoorlog of jonger, die vrij aan het breken zijn van hun vroege “hersenspoeling”. Het is om deze reden dat wij aan jullie vragen om Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur te sturen naar diegenen die jullie voorheen gehaat en gevreesd hebben. 

Zoals jullie heel goed weten, wat voor haat of angst dan ook dat je hebt voor een ander, verzamelt zich binnenin je eigen onbewuste zelf om jou naar een lagere staat van bewustzijn te limiteren. Aan de andere kant, wanneer je Onvoorwaardelijke Liefde stuurt naar dat wat je vreest, transmuteer je jouw eigen angst in/naar de waarachtige kracht die noodzakelijk voor jou is om zegevierend om te gaan met iedere 3D kwestie. 

Wanneer je deze zege over de angst bereikt hebt en je angst in/naar Onvoorwaardelijke Liefde getransformeerd hebt, vragen wij dat jullie je volledige zegevierende proces aarden in het Neurale Net van Gaia’s fysieke oppervlakte en interieur. 

Wij suggereren dat, terwijl jij je zeges in het Licht in Gaia’s neurale net aard, om hen ook in Gaia’s Kern en Hoeksteen Kristallen te planten. Gaia’s inwendige kristallen zijn Haar brein waarin Zij Haar Planetaire resonantie herijkt aan wat voor hogere frequenties van bewustzijn dan ook die bijgedragen werden aan Haar planetaire lichaam. 

Deze herijking breidt uit vanuit kristallen in/naar al het leven op Gaia, beginnend op het niveau van de Elementalen. Het Elementalen Koninkrijk is de bouwblok voor alle derde/vierde dimensionale vorm. Dus, wanneer deze Elementale “bouwblokken” voor het fysieke leven getransmuteerd zijn in/naar een hogere resonantie, is al het fysieke leven voorbereid op de overgang in/naar een hogere frequentie van werkelijkheid. 

Begrijpen jullie nu waarom wij aan jullie gevraagd hebben om met het Elementalen Koninkrijk te werken? Werkelijkheid begint binnenin diens kern en breidt UIT in/naar de samengestelde natuur van talrijke kleinere werkelijkheidsgebieden, die wensen om deel te nemen aan de doorgaande transmutatie in/naar de hogere frequenties van resonantie.

Met andere woorden, de planetaire verschuiving begint met de intenties van een paar, die deze transformatie beginnen vanuit het kleinste cellulaire niveau van de Aardse elementen van aarde, water, lucht, ether en vuur.

Het element, en Elementalen, van Vuur zijn het laatste op deze lijst omdat jullie je proces willen voltooien door de transmuterende kracht van het Violette Vuur te hanteren om jullie persoonlijke bewustzijn te transmuteren in/naar een frequentie waarin jullie de vijfdimensionale octaaf van het leven waar kunnen nemen dat altijd daar was. 

Nochtans, kunnen jullie alleen de werkelijkheid waarnemen die resoneert met jullie staat van bewustzijn. Binnenin de kern van jullie multidimensionale bewustzijn, is jullie bekwaamheid om te communiceren met de hogere dimensies van werkelijkheid. Het is deze communicatie dat jullie in jullie proces zal gidsen van te  helpen met de persoonlijke en planetaire ascentie. 

Stel je deze kernfrequentie van je bewustzijn voor als de Zon van je wezen. Vele versies van jouw Zon Zelf omcirkelen je zoals planeten de Zon omcirkelen. Sommige van deze “planeten” zijn ver weg aangezien zij onder jullie vroegere levenservaringen waren. 

De “planeten” die het dichtste bij je Zon Zelf zijn, zijn de concepten en idealen waarvan je in het proces bent van te manifesteren in/naar je huidige leven. Wanneer je jouw aandacht in/naar je “Zon” trekt, wordt je gewaar dat JIJ een lid bent van een Galaxy. 

Deze uitgebreide waarneming van je ZELF kan volledig je perspectief van werkelijkheid verschuiven. Plotseling ben je niet één persoon meer. Je bent ÉÉN met al het planetaire en galactische leven. 

Wij vragen nu aan jullie om jezelf gewaar te worden als “gewoon één persoon”.

Door je vele reizen op de derde dimensionale Aarde, besef je hoe eenzaam en angstig het kan zijn om “alleen te zijn op een vijandige planeet”. Maar NU, is je bewustzijn aanzienlijk uitgebreid omdat je beseft dat je bewustzijn multidimensionaal is en er vele hogere frequentie expressies zijn van je ZELF, die letterlijk in een rij staan om jou te helpen.
Neem jezelf NU waar als ÉÉN component van je Multidimensionale ZELF.
Deze hogere dimensionale expressies van je Multidimensionale ZELF zijn ALLEMAAL bij jou in dit NU, omdat JIJ een multidimensionaal wezen bent die zich vrijwillig aanmeldde om een Aards voertuig te nemen gedurende dit Nu van planetaire ascentie. Vanwege je overeenkomst om met de planetaire ascentie te helpen, verenig jij je diepgaand met de planeet. Als je in/naar de diepe eenheid valt die je met Gaia voelt, herinner je dat die diepe eenheid met het kleinste begint en uitbreidt in/naar het grootste.  
Daarom, terwijl jij je Aarde voertuig voorbereidt op Lichtlichaam, je op een Elementaal niveau begint. Door elk element binnenin je eigen fysieke vorm te transmuteren, kan jij je diepgaand uitlijnen met Gaia, element na element. Je zult werken met de uitlijning van Elementalen omdat de elementen die stromen binnenin en doorheen je lichaam, precies de Elementalen zijn die stromen in/naar en doorheen jullie Planeet Aarde.
Als je iets gaat verschuiven zo gigantisch groot als een planeet, moet je beginnen met de bouwblok van die werkelijkheid welke het Elementalen Koninkrijk is van aarde, water, lucht, ether en vuur. Wij bewaren het element van Vuur voor het laatst omdat jullie je aan het voorbereiden zijn op het betreden van de Kern van Gaia om jullie Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur van Transmutatie te gebruiken om Gaia met Haar planetaire ascentie te helpen.
Ondertussen, zullen wij jullie allemaal helpen om jullie eigen Aarde voertuig te transmuteren, Elementaal na Elementaal, op een gelijkaardige manier waarop jullie Gaia ook zullen transmuteren.
Jullie ALLEMAAL hebben de Drievoudige Vlam van het Leven binnenin jullie Atma.
Jullie ALLEMAAL hebben de bekwaamheid om Onvoorwaardelijk van al het leven te houden.
En jullie ALLEMAAL hebben de kennis van de kracht van transmutatie van het Violette Vuur.

Alle “kleur” is gebaseerd op de frequentie van resonantie. De kleur Violet resoneert op de hoogste frequentie van het Lichtspectrum en op de hoogste frequentie van jullie bewustzijn. Dus, het Violette Vuur resoneert op de hoogste drempel van iedere werkelijkheid. Ja, er zijn vele versies van werkelijkheid.
Als jullie bewustzijn uitbreidt in/naar de vijfde dimensie en daaraan voorbij, breiden jullie waarnemingen ook uit om de multidimensionale wereld te onthullen die altijd daar was, net voorbij de grenzen van jullie waarnemingen.
Aangezien jullie kunnen beginnen om regelmatig het Violette Vuur van Transmutatie te gebruiken, zullen jullie waarnemingen geijkt worden aan de vijfde dimensie en daaraan voorbij.
Ondertussen, zullen jullie beginnen te werken op het niveau van de elementen van aarde, water, lucht, ether en vuur. Wanneer de lichamelijke Elementalen van jullie innerlijke wereld getransmuteerd zijn, zullen jullie aanzienlijk bekrachtigd zijn om jullie externe werkelijkheid ook te transmuteren.
Ter samenvatting, herinneren wij jullie eraan dat, “Waar de aandacht van je bewustzijn is - Daar ben JIJ ook.” Daarom, wanneer je bewustzijn resoneert op de derde dimensie, je lichamelijke Elementalen met de frequentie resoneren van een driedimensionaal fysiek lichaam.
Wanneer je bewustzijn uitbreidt in/naar een vierde dimensionale resonantie, beginnen je lichamelijke Elementalen te resoneren op de frequentie van je vierde dimensionale astrale lichaam.
Dan, wanneer je bewustzijn resoneert met het vijfde dimensionale HIER en NU, beginnen je lichamelijke Elementalen te resoneren op de frequentie van je vijfde dimensionale Lichtlichaam.
Daarom, vragen wij jullie om dit proces te beginnen door te focussen op het uitbreiden van de resonantie van jullie fysieke lichaam.
Jullie zullen beginnen met het AARDE lichamelijke Elementaal, dan het WATER lichamelijke Elementaal, dan het LUCHT lichamelijke Elementaal, dan het ETHERISCHE lichamelijke Elementaal en uiteindelijk met het VUUR lichamelijke Elementaal. Met deze voorbereiding, kan het innerlijke Vuur van jullie Kundalini ontwaken om het proces binnen te verwelkomen van terug te keren naar Lichtlichaam.
Zegeningen aan jullie allemaal,
Denk eraan WIJ, jullie Galactische Familie, helpen jullie ALTIJD.
De Arcturianen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten