donderdag, april 28, 2016

Blossom en de GFL - Blijf Gefocust op de Hoogste Energie van Vreugde en Liefde - 26 April 2016


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht
26 April 2016
Blijf Gefocust op de Hoogste Energie van Vreugde en Liefde

Blossom: Joepie! Daar zijn we weer … Goed gestemd en klaar om te ontvangen wat doorgegeven kan worden. We gaan ervoor.
Federatie van Licht: In overeenstemming met dat wat wij willen geven … waardoor velen het ontvangen kunnen, brengen we vandaag een uitdaging … of zoiets.
Spannend.
Het gaat erom dat in de komende tijd al jullie gedachten belangrijk zullen zijn voor diegenen die er tot op heden nog niet klaar voor waren … en mogen wij, om het intrigerend te maken, met het doel om wat binnenin slaapt wakker te maken, voorstellen dat een tijdstip voor jullie Ascentie kan worden uitgelokt?
Uitgelokt? Even googelen … ‘Bevorderen of aanleiding geven tot’ (maar met de bedoeling om te pesten, enz.). Zijn jullie er zeker van dat dit het gewenste woord is?
Het is niet ons belang of het zit niet in ons WEZEN om boosheid te willen veroorzaken … maar wij bedoelen inderdaad  ‘Bevorderen of aanleiding geven tot’.
Een tijdstip/periode? Jullie werken niet graag met ‘onze tijd’  … Wij betreden, zo vroeg al in het stuk, gevaarlijke grond, denken jullie niet?
Nee, Geliefde. We zijn nu in een periode van ‘jullie tijd’ beland, waarin de Energieën hun verlangen aan het vervullen zijn en in IederEen aan het scheppen en bewegen zijn. De reacties op deze Energieën verschillen enorm, maar zij zijn echt de zintuigen/sensoren aan het stimuleren en brengen een WETEN van de Waarheid … Een begrijpen dat men er klaar voor is om naar voren te komen, zoals jullie dat, geloven we, zeggen? [Eng.: ‘step up to the plate’]

Ja. Maar waarom wij dat zeggen, weet ik niet. Moet ik googelen!
Lett. [Voor een slagman in honkbal] zich naar de thuisplaat begeven om de bal te slaan, wanneer deze geworpen is. Fig. zich naar/in een positie te begeven waarin men klaar is om een taak uit te voeren.
Wel, dat is het. Waar doelen jullie precies op, vrienden?
Wij zeggen hiermee dat het nu binnen jullie bereik ligt om ALLES te realiseren /erkennen waarnaar jullie verlangden, maar haast niet meer in durfden te geloven.
Mooi. Maar ik moet weer aan jullie vragen om te PROBEREN dit te specificeren. Ik kan ervan maken dat dit betekent dat de zaken nu werkelijk in een stroomversnelling komen en dat er dingen gaan plaatsvinden die deze Planeet op zijn grondvesten zal laten schudden … op een goede manier … en dat we tenslotte … ten langen leste … stijgen naar een Grootsere/Hogere afstemming van onszelf … ons schip (?) … en ALLES! Wat betekent het voor jullie?
Hetzelfde. Vanuit jullie Planetaire perspectief.
En hoe zullen we dit gaan merken? Wat mogen we … naar lichaam en ziel … er zelf van verwachten?
Jullie zullen merken dat jullie ‘Waar Klinken’. Naarmate de Energieën hun magische werking uitoefenen en met jullie zielscentrum resoneren …  zullen jullie een verandering in jullie Wezen opmerken op het vlak van de innerlijke houding. Jullie zullen een Geluk gaan ervaren in een mate die jullie tot NU toe niet konden accepteren of verwerken. Dit Geluk zal resoneren en anderen ‘raken’ die ook zo willen worden.
EEN AANSTEKELIJKE UITBRAAK VAN GELUK.
STEL JE VOOR!
Daarom is het jullie ‘plicht’ zogezegd … om Het Plan te volgen en gefocust te blijven op de Hoogste Energie van Vreugde en Liefde. Dit zijn de symptomen van deze uitbraak.
Een remedie voor deze virale verspreiding is om je te focussen op het tegenovergestelde. Dat zal je snel terugbrengen in je ‘oude toestand’!  Het is daarom wijs om te blijven Glimlachen, zodat de besmetting met LIEFDE kan worden doorgegeven. Net als een niesbui de griep kan verspreiden. Een Glimlach is net zo besmettelijk … het heeft meteen effect.
Men wordt onmiddellijk uitzinnig Blij.
Dat komt omdat jullie Glimlachen momenteel een andere Energie hebben gekregen. Zij dringen in de diepste delen van de ontvanger door en beginnen een revolutie in Diens Wezen. Wanneer het de hartruimte bereikt … brengt het een enorme verheffing tot stand … het hele Wezen vullend met de Ene LIEFDE die het al is. Op zijn beurt kan het niet anders reageren dan met het aan anderen door te geven.
Een Glimlach verschijnt zonder erbij na te denken. Het is een automatische lichamelijke reactie … en het gaat maar door met zich verspreiden … naar iedereen die men tegenkomt.
Het groeit NU zo snel … dat in korte tijd … IEDEREEN/OVERAL OM JE HEEN dit GELUKSVIRUS te pakken heeft.
Het zal op jullie nieuws zijn. Het zal in jullie kranten staan. Het zal op jullie internet staan … DE HELE WERELD wordt aangestoken …  het is zeer, zeer besmettelijk … en er is geen medicijn tegen!
Jullie zijn gekomen om op deze wijze de wereld, jullie geliefde Planeet te redden. Door besmetting met het GELUKSVIRUS!
En Geliefden, zien jullie? Door dit te doen … zal het verschil in IEDEREEN/ALLES onmetelijk zijn. Zelfs de lucht die jullie inademen zal transformeren tot een LICHTERE samenstelling.  Het voedsel dat jullie eten. De woorden die jullie spreken. DE LIEFDE DIE JULLIE ZIJN … zal LICHTER zijn … en door ZO te ZIJN …
Zullen zich Wonderen manifesteren op een wijze die jullie in DIT TIJDSKADER niet konden bevatten. Maar in het NIEUWE TIJDSKADER … zal het begrip dat jullie aan het creëren zijn … wonderen laten zien van de HOOGSTE oorsprong … die de Hogere Energieën, waarvan zij afstammen, laten samenwerken met de simpele Glimlach van dat wat jij bent … en tezamen/gecombineerd zal het GEVOEL van binnenuit iedereen in vervoering brengen en verheffen.
Geliefden …Houd je hoed vast!
Ik kan werkelijk niet geloven dat jullie dat zeiden! (Voor de negentigduizendste keer.) Toch … is/was er … en ziend dat ik jullie interrumpeerde, zou ik jullie weer mogen vragen te praten over  een tijdskader? Bedoelen jullie dat er feitelijk één is, waarin wij zulke dingen kunnen zien uitkomen?
Natuurlijk.
Jullie zeggen dat er nu …
En we zullen het in ons volgende nu-moment ook zeggen … en in het volgende en het volgende.
Jullie zien dat ik bij zo’n verklaring vraagtekens zet. Want jullie staan er niet bekend om dat jullie voorspellingen van verbazingwekkende voorvallen/gebeurtenissen’ … via mij en met respect … via andere channelaars, zich feitelijk voordoen wanneer jullie zeggen dat zij dat zullen doen. Ik wil jullie niet beledigen, maar … het is ongetwijfeld een barstje in het ‘systeem van de tijd’. Daarom … kan ik niet zeggen dat ik mezelf tegenhoud om deze opwindende boodschap uit te roepen naar Jan en alleman … omdat, zoals ik het zeg … en zal doorgaan te zeggen, vrienden … ‘Wij hebben dit maar al te vaak eerder gehoord … en wachten nog steeds’.
Tot de dag … dat onze beloften Waar blijken te zijn.
In jullie toekomst … ligt heel veel te wachten … op activering door jullie Vreugde.
Er zit zoveel binnenin JULLIE dat erop WACHT OM DOOR JULLIE GEACTIVEERD TE WORDEN zodat jullie ALLES kunnen WORDEN WAAROP JULLIE WACHTEN.
HET ZIT BINNENIN JULLIE. Het komt niet van buiten. JULLIE zijn het die hier zijn om ALLES te veranderen … en als jullie je dit realiseren … als jullie die innerlijke roep beantwoorden … ZAL ALLES VERANDEREN!
Voel even de ENERGIE die deze woorden dragen.
Haal een of twee, drie, vier keer adem … om de activering in jullie hartruimte … die deze woorden brengen … WERKELIJK TE VOELEN.
Jullie WETEN al deze dingen.
Jullie WETEN dat zij uit zullen komen.
JULLIE WETEN dat het aan jullie is … om iedereen die jullie tegenkomen te infecteren met jullie GELUKSVIRUS … gewoon door jullie Stralende, Aanstekelijke Glimlach naar hen te glimlachen ... WETEND … wat de WAARHEID van dat WETEN is … dat jullie de vonk in hen ontsteken … dat het mogelijk maakt dat zij het door kunnen geven.
Welnu, ik moet zegen … dat ik me de laatste dagen heel goed voel … en me er soms bewust van moet maken. Maar er is niets verkeerd aan bewuste oefening. Omdat, wanneer ik me niet echt bewust ben van een poging te doen om me goed te voelen … ik merk dat ik dat al uit mezelf deed. Een prachtig resultaat van je oefeningen!
Lieve Zielen ... bewust als individu en bewust als Een … VOEL je weg naar Vreugde. Het is de ÉÉNIGE WARE WEG die, wanneer je die bewandelt,  VREDE naar jullie Planeet brengt … Troost voor jouw Wezen en LIEFDE VOOR JEZELF.
WEES JE BEWUST VAN JEZELF … VAN WIE JE BENT.
DOE WAT JE HIER KWAM DOEN.
VERANDER JE GEWOONTEN … EN VERANDER JULLIE PLANEET.
Ik weet dat ik namens velen spreek, wanneer ik zeg dat wij ons uiterste best doen. Met GEMAK EN GRATIE. In Liefde en dank voor dit gesprek.

****
Bezoek nog eens De Invocatie ‘We are the Game Changers’ wanneer je je daartoe geroepen voelt … zodat we de Energie zo HOOG mogelijk houden.
De link naar al mijn YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo
****

Geen opmerkingen:

Een reactie posten