zaterdag, april 23, 2016

Ashira & Ailia & De Arcturianen - "Het Is Aan Jullie" - 20 Maart 2016 / Meredith Murphy- Ailia Mira


Ashira, met Ailia van de Raad van het Stralende Licht &  De Arcturianen  
“Het Is Aan Jullie”
20 Maart 2016 / Meredith Murphy- Ailia Mira

Groeten Aardebewoners,
Wij groeten jullie vanaf een ster die dichtbij jullie is en nochtans in jullie bewuste ervaring alleen als Licht bekend is. Wij weten dat jullie je er bewust van zijn dat er leven in de hemelen is en wij spreken tegen jullie in die staat van innerlijk weten.
Jullie planeet heeft zich energetisch geopend en met dit zijn er nieuwe potentiëlen in het spel. Nog niet veel mensen leven de volheid van deze potentiëlen, en nochtans zien wij nu dat het gewoon een kwestie van tijd is. Wij kijken met respect en eerbied naar jullie en grote nieuwsgierigheid en enthousiasme voor wat jullie aan het creëren zijn.  
De tijd is nu om jullie Goddelijke Zelf te ontwaken en tot uitdrukking te brengen; de essentie die jullie zijn. Voorafgaand aan deze tijd, was de Aarde anders gefocust en aldus waren de bewoners van deze planeet dat. Nu is de Aarde verschoven en de verhuizing in/naar de Goddelijke Expressie is onderweg. Wij moedigen jullie aan om te volgen. Om bewust te verschuiven van het meesterschap van beperking te onderzoeken in/naar het innerlijke weten, de soevereine uitlijning en het stromen - de Goddelijke Expressie bevrijdend.
Alles dat jullie zijn weet hoe dit te doen doch jullie, geliefde Aardebewoners, zijn volledig vrij om te kiezen door te gaan de beperking te ervaren en te onderzoeken of in/naar de Ascenderende planeet te verschuiven en je erop af te stemmen en Haar leiding te volgen.

Het is aan jullie.
Als jullie je focus veranderen, als jullie dit aldus zouden doen, zouden wij jullie gehele energiegebied zien reorganiseren. Jullie zouden je kunnen voelen alsof wat jullie achterlieten, in feite belangrijker in jullie besef werd als jullie niet zouden weten dat als het opruimde jullie het energetisch zouden voelen en het zouden weten, aangezien het met jullie gebeurde, op diens weg uit jullie vloeibare en vorm-verschuivende belichaming vandaan.
Dan, zou het Licht beginnen te veranderen en te stromen, vorm aannemend op nieuwe manieren. Nieuwe paradigma’s van heelheid zouden openen binnenin jullie gebied en jullie zouden gewaarworden dat jullie niet langer eenvoudig hier en eenvoudig mens zijn. Experimenteel zouden jullie jezelf kennen als van de sterren en van het Universum te zijn, op een zeer echte manier. Een manier die gevoeld wordt als veel meer dan een idee.
Als jullie deze verschuiving maken, zullen de meesten van jullie er bewust van worden dat jullie vanuit vele verschillende gebieden van focus dit ascentiespel spelen, inclusief hier met ons, op Arcturus. Vele wezens trainen hier voor hun entree daar op de Aarde, en dat is hoe wij jullie kennen, sommigen van jullie rechtstreeks; als een vaardige meester die hiervoor trainde en nu het getijde aan het keren is van jullie eigen belichaamde stromen.
Jullie zijn de wezens die nieuwe capaciteiten openen! De focus omdraaien van wat jullie op Aarde uitwerken, delen en zijn, het onderzoeken van de nuances van beperking te ontdekken naar het erop af te stemmen … en met de innerlijke uitlijning en het stromen verrukkelijk exploderen in jullie eigen potentiëlen als belichaamd Licht, Waarheid en Liefde.
De energie kwaliteiten van Licht, Waarheid en Liefde, bestaan uit alle dingen en jullie zijn georganiseerd in een uniek arrangement van deze kwaliteiten, net zoals jullie planeet dat is. Jullie planeet is een Liefde-planeet. Jullie weten dit, nietwaar? Jullie weten dat het Liefde is waar het over gaat op de Aarde. Jullie voelen dit diep binnenin en wanneer jullie dit en het antwoord erop weten, komen jullie in synchroniciteit met het planetaire gebied op manieren die zeer voordelig zijn voor jullie lichamelijke welzijn, en breidt jullie bewustzijn uit in/naar meer Licht.
Gezien dit, hopen wij dat jullie zien hoe kostbaar dit moment is. Dit is een moment waarop een hele planeet zegt - “Oh, ja! Thuis! Naar Huis gaan! Laat mij m’n lied zingen en mijn dans dansen en mijn stromen laten stromen en Mij Zijn! Doe mij! Deel mij! Straal mij! Laat mij doorheen deze creatie gaan, terwijl alle lijnen vermengen in/naar de zuivere tijdlijn van te HERENIGEN als ÉÉN en daarvan te genieten. Laat mij het er allemaal uitdansen terwijl ik hier ben als mij en het verlichten. Maak deze Hemel en Aarde resonant en luisterrijk met mijn verheven aanwezigheid. Anderen inspirerend en kietelend hetzelfde te doen.”
Oh, Licht binnenin mij als Liefde en Waarheid. Oh, Waarheid binnenin mij als Liefde en Licht. Oh, Liefde binnenin mij, liefdevolle Waarheid, Liefdevol Licht. Beziel mij in een nieuw arrangement van deeltjes en Zijn dat mijn Goddelijke Zelf, hier, nu, tot uitdrukking brengt.
De tijd is nu. Laat mij ontwaken en oprecht zijn aangaande alles dat Ik Ben. Laat mij ontwaken aangaande de nieuwe potentiëlen die nu tevoorschijn komen met een grote vaardigheid en vreugde, want ik ben hier om te vliegen. Ik ben hier om mijn lied van Liefde en Licht te zingen, waarachtig en met de expressiviteit welke mij is, en dat ik mezelf als ÉÉN mag kennen met dit Rijk. Eén met alles dat hier is … want het is aan het uitbreiden en ascenderen en het gaat vermengen in/naar een meer fantastisch en nochtans ander en uniek Universeel arrangement; en deze tijd, dit moment, deze rijkelijk uitgevaardigde en expressieve ervaring zal nooit weer zijn.
Jullie kunnen dit binnenin jullie voelen, kunnen jullie dat niet?
Ontwaak nu alles dat binnenin mij is dat hier wil zijn, hier wil spelen, zich hier tot uitdrukking wil brengen, in mij, door mijn heen als mij. Laat het Licht dat is, vormen en stralen als mij. Voor allen om te zien en hierdoor, de glorie van God kennen; de Eenheid/Eensgezindheid welke is.
Adoni. Adoni. Adonia. IK BEN. IK BEN. IK BEN. 
Inderdaad, Meesters zijn jullie. In alles dat jullie zijn.
Het is aan jullie om jullie oriëntatie voor de belichaming te kiezen. Te beslissen op welk pad jullie zijn. Draaien jullie alles naar buiten in/naar steeds meer parallelle expressies? Zijn jullie naar het centrum aan het komen … naar de uitlijning, stromend en uitbreidend in/naar een eenheid van Licht?
Wij zingen eenvoudig de oproep binnenin:
Bevrijd jezelf! De tijd is NU. Ben wie je waarlijk bent.
IK BEN Ashira, met Ailia van de Raad van het Stralende Licht in samenwerking met de Arcturianen

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009 - 2016, Meredith Murphy | Expect Wonderful by Meredith Murphy. All rights reserved. http://www.expectwonderful.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten