zaterdag, april 30, 2016

Aartsengel Michael - Wat is Evenwicht en Hoe Het te Bereiken - 12 April 2016 / Linda Dillon


Een Uur Met Een Engel
Aartsengel Michael - Wat is Evenwicht en Hoe Het te Bereiken
12 April 2016 / Gastheer: Steve Beckow / Kanaal: Linda Dillon

Steve: Ik hoorde dat je vroeg ontwaakte vanochtend, Linda. Je bent met Jezus aan het boek aan het werken en het onderwerp van evenwicht kwam in je gedachten, wat ook vandaag ons onderwerp is.
Linda: Je hebt het helemaal juist Steve. Ik ben aan een boek aan het werken met een groot team van vrijwilligers, aangaande alle channelings die Jezus ons gegeven heeft gedurende vele jaren. Ik ben in de fase van het redigeren. En vandaag, terwijl ik mijn eerste bewerking van de dag naar voren haalde, ging het over evenwicht. Weet je, dit is echt vanaf de eerste dag een belangrijk onderwerp geweest. Dus, denk ik dat het zeer bijtijds is, niet alleen in termen van de planeet, maar ook in termen van waar wij in ons Ascentieproces zijn. Dat wij op het punt zijn, en ik houd ervan om spiritueel geëvolueerd en volwassen wordend te denken, dat wij echt deze diepgaande discussie rondom het evenwicht hebben.
SB: Dus, dit gaat de tweede publicatie van Jezus worden, denk ik. En, ik ben er zeker van dat het een block-buster zal zijn met alle channelings die aldus ver teruggaan.
LD: Het gaat verbazingwekkend zijn. Ik bedoel, hij maakte me op een nacht wakker, stond naast mijn bed, en vertelde me dat hij dit boek gedaan wilde hebben en hij wilde dat het echt snel gedaan werd, en dat de boodschap, of het nu 2000 jaren geleden of 10,000 jaren geleden was, nooit verandert. En die boodschap is Liefde. De boodschap is opgewaardeerd voor de 21ste eeuw. En ik hoop dat iedere man/vrouw in de straat het zal lezen.
SB: Het is het ongetwijfeld waard dat zij het lezen. Waarom gaan wij niet over naar Aartsengel Michael. En terwijl jij die overgang maakt, laat mij de luisteraars vertellen dat je vorige week geloof ik -  door vele Grote Ontwakingen heen gaand - wederom ontwaakt werd. De Raad vertelde je dat zij vandaag graag het concept van evenwicht wilden bespreken. Daarmee, zou ik graag Aartsengel Michael willen verwelkomen.  
AEM: Groeten, Ik Ben Michael, Aartsengel van Vrede, Strijder van Liefde, Brenger van Nieuws. Welkom, mijn geliefde vrienden, geliefde familie, geliefde bondgenoten. Jullie zijn ook strijders van Liefde, brengers van nieuws, ankers van het nieuwe, medescheppers van Nova Wezen en Nova Aarde. Lang geleden, heeft deze Raad tegen elk en een ieder van jullie gezegd, dat de sleutels voor de Hemel, de sleutel voor naar huis terug te keren, voor de vervulling van jullie missie en doel Liefde, vertrouwen/geloof, vergiffenis, eenheid, verbondenheid en evenwicht is.
Dit werd nooit bedoeld een waslijst te zijn, mijn vrienden. Het was juist een weefsel, een tapijtwerk, een raster van heelheid. Het is een cirkel van eenheid. En met welke van deze elementen en specifiek evenwicht dan ook, kunnen jullie denken dat jullie reis begint en eindigt met evenwicht. Het begint en eindigt met Liefde. Het is geen kwestie van eenvoudig bereiken, verkrijgen, het naar de voorgrond brengen van één element of goddelijke kwaliteit. Het is de vermenging. Het is de verenigde manier van al deze elementen in jullie kern, in jullie weten, in jullie lichamen, in jullie essentie.  Dus, wij zijn verheugd vandaag om naar voren te stappen en te bespreken wat bedoeld wordt met evenwicht.
Voor zo een lange tijd, voor duizenden en duizenden … en zou ik zelfs kunnen zeggen eonen van waar jullie aan denken als jaren … heeft de mensheid in de illusie van de dualiteit en polariteit gestaan van “ofwel/of”, van alle einden van het spectrum, van die lineaire manier van denken en bestaan dat jullie getralied heeft … weerhouden heeft … niet alleen van het kennen van het Al, van de Moeder/Vader/Ene, maar ook het kennen van jullie Heilige Zelf, van jullie Goddelijke Essentie in de menselijke vorm, met de erkenning van alle aspecten en delen van jullie zelf.

Met evenwicht, is er geen “ofwel/of”. Het is het Allemaal. Het is niet slechts het stiltepunt. Want het stiltepunt is eenvoudig een deel of een aspect van evenwicht. Het is de bekwaamheid om vast te houden wat je voorheen beschouwd mag hebben als diametrale tegengestelde gezichtspunten of staten van zijn of nietsheid en alles, samenhangend, in het hart van jullie wezen, in de acties en het bestaan van jullie leven. Het is de bekwaamheid om in vele rijken, dimensies, tijdlijnen tegelijkertijd te werken. Het is de bekwaamheid en de staat van Zijn welke jullie toestaat om toegang tot alles te krijgen.
Het is jullie punt van eraf springen. Het is jullie punt van landing. Het is het punt waarin jullie boven en beneden verankerd zijn, in uitlijning met het Goddelijke Hart, geest en wezen. Het is weten en wijsheid in plaats van de gedachte of het gevoel. Niet de gedachte of het gevoel buitensluitend, maar in staat te zijn om alles te integreren in deze essentie van vast te houden wie je werkelijk bent. Niet als het buitensluiten van je Heilige Zelf, maar in de insluiting als een deel van Eén.
Welnu, in deze verklaring, dierbare Steve, heb ik heel veel ingepakt, nietwaar? Dus laat ons beginnen.
SB: Heel veel dank Heer, en ja, u hebt heel veel ingepakt. Voordat we beginnen, wil ik aan u de bron bekennen van heel veel moeilijkheden die ik had, met het begrijpen van de discussies van het Gezelschap van de Hemel over evenwicht, als ik mag. Ik was verward, omdat er andere metaforen of interpretaties van evenwicht waren die gebruikt werden.
AEM: Ga vooral je gang.
SB: Dank u wel. Eén metafoor is het evenwicht van de wip-wap, of schaal; gelijke gewichten aan beide zijden creëert evenwicht. Een andere metafoor is evenwicht als de rustige geest, de golven en de geest worden naar een stilstand gebracht en dat creëert evenwicht. Een andere is gelijkaardig: evenwicht als het einde of de voltooiing van de reis. Wij bereiken het einde van een kwestie of ontsteltenis en worden onszelf er middenin gewaar, in het centrum, in evenwicht. En de vierde interpretatie is het evenwicht als het punt van evenwicht van de ballerina. De ballerina staat op de punt van haar tenen in evenwicht. Als zij naar links of naar rechts leunt, valt zij omver.
Dus ik hoop dat in deze discussie over evenwicht vandaag, wij zo duidelijk als mogelijk kunnen zijn omdat ik echt graag diep in wil gaan in dit concept en het wil begrijpen. Kunt u daar alstublieft commentaar op leveren?  
AEM: Ja, zou je graag achteruit willen gaan staan en … ik bedoel niet jou mijn geliefde vriend … ik bedoel jullie allemaal. Denk aan al deze metaforen over waar ik of het Gezelschap van de Hemel over gesproken hebben, hetgeen een verrukkelijke term is, nietwaar? Het geeft enige collectiviteit. Maar, desalniettemin, of het nu de wip-wap is, het spectrum, de ballerina, of de rust, je denkt niet aan evenwicht als omhoog en omlaag. Het is wanneer de wip-wap een gelijk gewicht aan beide zijden heeft, zodat je in staat bent om perfect gepositioneerd te zijn, stabiel, duidelijk, niet aan of de ene of de andere kant - maar in het midden.
Zo vaak, of je nu aan deze zijde of die zijde van een kwestie bent, of een drama, of een onderneming, heb je de mens gehad, of zal ik zeggen voorafgaand aan de neiging van de mens, om naar de ene of de andere zijde te gaan. En dat is niet wat wij zouden willen voorstellen of jullie aan zouden willen moedigen om te doen. Er is discussie geweest in het verleden over de bekwaamheid om de waarnemende-deelnemer te zijn.
Maar, hoe kan je mogelijk beide zijn? Door alleen in deze gecentreerdheid te zijn, in de plaats van rust - laat mij deze woorden duidelijk gebruiken - van rust, niet stilte. Van zekerheid, van wetendheid, van Liefde, en vanuit die plaats verhuis je dan. Maar je stuurt de energie, je beschermt jezelf. Maar jij, je essentiële zelf, blijft in die plaats van stilheid verankerd.
Nu zeg je, “Wel, Heer, wat bedoelt u met stilheid?” Het is die plaats van weten, van het hartbewustzijn in de meest oprechte uitbreiding van je wezen, van verbonden te zijn met je Heilige Zelf, met je Hogere Zelf, met je Universele Zelf en met de Ene. Wanneer je in die plaats bent, ben je in evenwicht.
Welnu, eerst, voordat ik verder ga, is dat duidelijk?
SB: Niet echt, Heer, u heeft twee metaforen in uw uitleg gebruikt. Dus, nee, het begint me nog niet te dagen, ik heb geen besef of duidelijkheid ervaren. Hier is één van de problemen die ik heb met sommige van de metaforen die gebruikt worden. De wip-wap metafoor schijnt te suggereren dat ik gelijke delen van kwaadheid en vreedzaamheid in evenwicht moet hebben, of jaloezie en Liefde. En dat verwart mij wanneer wij spreken over het in evenwicht hebben van de dingen … en waar wij over spreken is de wip-wap of de schaal. Kunt u dat voor mij verduidelijken alstublieft?
AEM: Ja, dat zou ik zeer graag willen doen. Jij gebruikt de oude dualiteit polariteit van jaloezie en bewondering.
Dus, laat ons van de wip-wap afspringen. Laat ons dat weggooien. Want ik heb geen analogie gebruikt die toepasselijk is op de nieuwste staat van zijn … waar jij bent, waar velen van jullie zijn en waar de mensheid op afstevent.
Denk aan jezelf in de totaliteit van wie je bent. Welnu, ik spreek niet over of je in een afwezige staat van gelukzaligheid of extase bent, hoewel dat is waar evenwicht ook gevonden gaat worden. Maar, wat ik probeer te doen is het ook toe te passen op de huidige situaties en werkelijkheden.
Dus, wanneer je in een plaats bent, ben er eenvoudig alsof je rustig op een stoel zit. Je bent niet wat voor gedachten of acties dan ook, in het moment aan het ondernemen. Je bent in een staat van ontspanning en wat wij zouden willen noemen Zijnheid. Je bent gebalanceerd in je chakra’s. Je bent in evenwicht. Je hebt je geopend voor je meridianen en chakra’s en zorgt ervoor. Je bent verankerd in je hart wetendheid. Je voelt de Liefde, het vertrouwen/geloof. Dat is waarom ik daar begonnen ben. Je hebt niets waar je aan moet werken in termen van vergiffenis. Je bent gewoon in die plaats - wat wij vreugde zouden willen noemen - wat jij stilte mag noemen.
En dan, daarin, voel je, weet je, accepteer je, sta je toe - voordat je wat dan ook denkt of doet of voelt - dat je in uitlijning bent. Het is niet eenvoudig een gevoel van wat dan ook. Het is een gevoel, jullie terminologie mag zijn, dat alles goed is. Ik zeg niet dat alles goed is met de wereld, maar dat alles goed is met jou. Zelfs voordat je begint na te denken over, “Wel, dit is mijn missie, dit is mijn doel, dit is mijn te-doen-lijst, dit is wat ik denk dat ik vandaag of deze week moet bereiken.” Het is het beginpunt - en we zullen naar het eindpunt gaan - maar het beginpunt is die stilheid, niet noodzakelijkerwijs het stiltepunt, maar stilheid en stilte en zekerheid.
“Ik ben wie ik ben. Ik ben compleet toegewijd en ik ken mijn verbinding met het Al. En ik voel en weet en ben het Al binnenin, onbreekbaar verplicht, verbonden aan Alles Dat Is.” Dat is het beginpunt van evenwicht.
Het is niet in het extreme van wat dan ook te zijn. Op vele manieren, is het het punt waar je altijd naartoe komt, en het is geen kwestie van zelfs te negeren wat uitwendig is. Maar, het is de wetendheid, het beginpunt, van waaruit je begint. Omdat dat is wat evenwicht jou geeft, het is die overzichtelijkheid en focus van waaruit je dan verder gaat een leven te hebben, te leven, om actie te ondernemen, om te creëren.
Maar, als je in de war bent, uit evenwicht, dan is je verstand gewoon begonnen tussenbeide te komen en gaat je denken over ofwel de onenigheid die je gisteren met je collega’s had, of de liefdesaffaire waar je voor bidt, of de bezorgdheid over oorlog, of de hongerende kinderen in Somalië of Yemen. Dus, het is dat punt waarop inwendig en uitwendig, in je lichaam alsook je spirit, ziel, zelf, dat je eenvoudig bestaat. Welnu, brengt dat enig niveau van duidelijkheid voor jou?
SB: Ja, het helpt aanzienlijk, Heer. Ik vraag me af of u niet gewoon de vijfde dimensionaliteit beschrijft. Om dat anders te zeggen, als wij in gelukzaligheid waren, wij allemaal in gelukzaligheid waren, zouden wij in evenwicht zijn. Gelukzaligheid schijnt het evenwicht te herstellen.
AEM: Ja, maar waar ik ook over spreek - en nu, spreek ik niet alleen tegen de Lichtwerkers maar tegen de volledige planeet, omdat het de essentiële les van NU is - Er is een neiging, aangezien wij gesproken hebben over de Ascentie en interdimensionaliteit en het verankeren in de vierde, de vijfde, de zevende , voor vele menselijke wezens en Lichtwerkers tussen haakjes, om te zeggen, “Wel, wanneer ik in de vijfde ben, dan zal ik in evenwicht zijn. Wanneer ik in de zevende ben, zal ik in de Liefde zijn.”
Ik wil niet dat wat voor wezen dan ook die afbakening creëert. Jullie, of jullie het nu erkennen of niet zijn er bewust van - zijn multidimensionale wezens. En of jullie het nu wel of niet weten, jullie zijn aan het verschuiven, reizen, bezoeken, en ervaren de gehele tijd uiteenlopende dimensies.
Wanneer jullie zeggen, “Oh, wanneer ik in de vijfde ben, zal ik dat krijgen” … Het plaatst het buiten jou en in een toekomstige dimensie of plaats. En, wat ik wil dat jullie doen, mijn geliefde vrienden, mijn geliefden, is om dit te hebben - ongeacht of je nu in de eerste, de derde, de vijfde, de zevende, de elfde zit, het is niet van belang - omdat het deel van je uitmaakt. Het is een onderdeel en is dat altijd geweest.
Dus, wanneer je in de vijfde bent, ga je nog steeds de fysieke werkelijkheid van het lichaam en de trillingssnelheid hebben waar je de fysicaliteit kunt ervaren. Welnu, je zou misschien in een andere staat van Zijn kunnen zijn. Maar, velen van jullie zijn daar al. Dus, ik wens niet om die afbakening te maken, ik wens niet om jullie aan te moedigen te zeggen, ‘Wel, wanneer ik daar aankom.” Omdat de tijd, in termen van onze tijd en die van jullie, NU is.
SB: Dan, veronderstel ik dat de vraag van het uur is hoe dit evenwicht te bereiken?
AEM: Wel, ik dacht dat je het nooit zou vragen! [gelach] Maar laat ons verder gaan met deze discussie. Omdat, ik denk dat jullie allemaal begrepen hebben wat ik zeg in termen van te beginnen, of midden op de dag, of het einde van de dag, of midden in de nacht … van het zitten op de stoel en in die staat van evenwicht te zijn, van het zijn van het kennen van jezelf en van de Ene.
Het “hoe te” omvat; wel, op het één of andere punt moet je opstaan van die stoel en met je drukke dag bezig gaan. En, ik gebruik die term met het grootste respect. Wij spreken tegen jullie over het doen zonder te doen, vanuit die plaats van evenwicht en weten. Maar, voor de meesten van jullie, jullie zijn zeer druk bezet met de vervulling van jullie missie en doel.
Welnu, laat ons het voorbeeld gebruiken van deze prachtige kans die jullie ons geven van deze radioshow. Wanneer jij en Linda en Suzie en Paul aan dit project werken, aan deze show, hebben jullie een neiging om te denken, “Wel, nu ben ik mijn missie en doel aan het doen”. Maar jullie missie en doel begint en stopt niet. Dat is waarom wij spreken over dit tapijtwerk van kwaliteiten die jullie dragen die in de kern van jullie wezen is. Dus, jullie missie en jullie doel en het evenwicht gaat door terwijl jullie douchen, terwijl jullie het ontbijt voorbereiden, of jullie nu naar het werk rijden of met de hond wandelen, om koffie gaan, of de boodschappen doen.
Het is geen stop of start functie. Dus dit komt naar deze plaats van de waarnemer te zijn. Je houdt het in stand en dit is een uitdaging. Denk niet dat wij niet bewust zijn van wat wij vragen, suggereren, en een ieder van jullie helpen, machtig helpen om het te bereiken. Jullie dragen in/naar jullie volledige dag, jullie volledige leven, naar iedere wisselwerking, naar iedere oogopslag of glimlach of frons, dragen jullie het evenwicht. En, als je werkelijk in evenwicht bent zal je nooit meer fronsen. Je mag tot uitdrukking brengen dat die actie onjuist of niet van Liefde is, maar jullie gaan niet in/naar afkeuring of kwaadheid. Dat kan niet van evenwicht zijn.
Oh, ik weet dat er vragen zijn van rechtvaardige kwaadheid, maar laat mij doorgaan met wat ik zeg. In dat gevoel van eenheid binnenin je Heilige Zelf, in die heilige vereniging met het goddelijke, komt dan alles vanuit dat evenwicht van Liefde. En, wanneer je daarin bent, leer je om te lopen, te praten, adem te halen, te werken, in de gelukzaligheid.
Want zie, veranderende dimensies zijn geen eenvoudige kwantumsprong of verschuiving. Je oefent het totdat het oude rijk zo een verre herinnering is - en het is een verre herinnering, tussen haakjes - dat het niet langer van toepassing is. Dus wanneer je een wisselwerking hebt, is er geen ruimte voor de uitstraling, voor de expressie, voor de ervaring van alles dat spreekt of praat of voelt of proeft zoals wat dan ook, behalve de expressie van Goddelijke Liefde.
Waar wij aldus enthousiast op wachten is, wanneer iedere enkelvoudige gedachte van jullie en jullie acties en wisselwerkingen en jullie relaties eenvoudig een weerspiegeling zijn, of een afwissellende expressie van wanneer je in gelukzaligheid en vereniging met ons bent. Dat is waar jullie op afstevenen. Dat is de Nieuwe Jij. Dat is wanneer jullie weten dat de Ascentie voltooid is.
Welnu, hoe komen jullie daar? Het is niet slechts de uitoefening. Het is ook een handeling van de wil. Welnu, jullie allemaal hebben ervaringen gehad waar jullie absoluut tot uitdrukking brengen en geobsedeerd zijn aangaande één ding. En, het is alles waar je over kunt praten, alles waar je over na kunt denken. De enige soort van wisselwerking en het beste voorbeeld is een nieuwe liefde of een nieuwe romance of een nieuwe relatie. Je poetst je tanden en je denk aan hun glimlach. Je denkt aan je lippen die zich in een glimlach krullen. Je denk aan jullie lippen die elkaar aanraken. Je drinkt koffie en je denkt, “Oh, ik kan niet wachten totdat we vandaag of morgen samen koffie drinken.” Je loopt naar beneden en je ruikt de lucht, en de lucht ruikt zoeter. Jullie kennen de gehele routine waar ik over spreek.  
SB: Dat doet ik. [Gelach]
AEM: Dus, wat ik wil dat jullie doen, waar ik jullie in begeleid om te doen, wat ik bepleit om met jullie te doen, is om dezelfde liefdesaffaire met evenwicht te hebben. Als je over straat loopt, dat gevoel van wetendheid en verbinding vasthoudend, als je naar iemand kijkt, waarlijk niet alleen hen ziend, hun goddelijkheid ziend, en hun wratten en alles ziend. En, meer belangrijk, hen jou zien latend.
Evenwicht heeft diens eigen bewapening. Maar, het betekent niet andere mensen, koninkrijken, anderen er buiten te laten. Dat is een illusie. Dus, wanneer je in je evenwicht bent, en zou ik kunnen zeggen, wanneer je in het evenwicht bent, is er een bereidheid, een goddelijke uitlijning hetgeen anderen toe zal staan om waarlijk jou te zien, en zich met jou bezig te houden, met wie je werkelijk bent. Niet het etaleren, niet de gemoedsstemmingen, omdat wat je op zult merken is dat de gemoedsstemmingen, de obsessies van anderen, verdwijnen. Omdat, hoe kan je in wat dan ook zijn anders dan vreugde of gelukzaligheid wanneer je in die wetendheid bent? Dus, wanneer je ontdekt dat je op de één of andere manier een klein beetje vastgelopen bent, kom je eenvoudig terug naar dat centrum, je hart gebruikend als dat kompas, en je herverankert, je brengt jezelf opnieuw in evenwicht. Dus, het is om te beginnen een uitoefening, maar dan wordt het eenvoudig wie je bent, die staat van Zijn.
En jullie allemaal hebben vreugdevolle tijden gehad toen jullie je op deze manier voelden. En, dan zeggen jullie, “Ah, ik hield ervan!” en, je hunkert ernaar omdat je weet dat het je natuurlijke staat is. Het is je goddelijke, menselijke volledigheid van wie je bent.
Het is die bekwaamheid om in de stilte, de zekerheid, de verbinding te zijn terwijl je vrijelijk, vreugdevol, uitbreidend te werk gaat, aangaande de volledige planeet.
Dus, dan breng ik het naar de volgende stap, als ik zou mogen. Wanneer je in deze staat bent, wanneer je in dat tapijtwerk van evenwicht bent, van verbondenheid, Liefde, jouw gebied - niet slechts waar je aan denk als je fysieke lichaam, welke het kleinste deel van jou is, maar je volledige gebied - is op een buitengewone hoge frequentie aan het vibreren. Denk erover na alsof je een persoonlijk, elektromagnetisch gebied geworden bent, maar dan meer elektrisch dan magnetisch.
Welnu, je zegel van Salomon - dat is de zegel die je fundamenteel indamt, die de Moeder erop zette om redenen van indamming en bescherming lang geleden - is doorlaatbaar. Je positiviteit, je evenwicht, je vriendelijkheid, je liefdevolle gedachten, je wetendheid … denk eraan als … dat het naar buiten reist zoals elektrische, magnetische golven. En, het kan, oh, zeer snel rondom jullie globe reizen. En jullie kunnen die transmissie versnellen door het aldus eenvoudig te verkondigen.  
Dus, niet alleen dan, wordt je dag en je wisselwerking, je missie en doel in de persoonlijke betekenis zeer verrijkend en vervullend, je hebt ook gewoon het volledige collectief beïnvloed.
Welnu, je hebt het soms moeilijk met hierover na te denken, maar, je weet hoe elektriciteit reist. Je weet hoe geluidsgolven reizen. Je weet hoe het Licht reist. Je bent een Lichtwezen. Denk je niet dat jouw vibratie, jouw transmissie, niet wijd en zijd reist? Natuurlijk doet het dat. Dus, dan, breng je het naar het volgende niveau. Zo vaak, zeggen jullie tegen mij, “Heer, hoe ga ik de volledige planeet transformeren? Ik ben slechts één persoon die hier zit en ik heb zelfs niemand in mijn gemeenschap om mee te praten over wat ik geloof.”
Mijn geliefde vrienden, jullie praten met hen via jullie energiegebied. Jullie zenden wijd en zijd uit. Vaak, hebben wij tegen velen van jullie gezegd, je bent een anker, je bent een zender, je bent een baken. En wij zijn verrast dat meer van jullie niet zeggen, “Wat betekent dat verdorie?’ Dat is wat het betekent. Jullie sturen uit, jullie zijn zoals een stemvork. Denk erover na, je raakt de vork aan, je houdt het omhoog, het houdt het geluid vast, en het reist door de hele kamer heen, de woning, de gemeenschap, de planeet en ver daaraan voorbij. Je bent planetaire systemen aan het beïnvloeden war je zelfs geen besef over hebt. Dat is hoe krachtig je bent. En, dat is hoe belangrijk het evenwicht te Zijn is.
Nu, terug naar jou, dierbaar hart.
SB: Dank u wel, Heer. Weet u, ik heb de laatste tijd naar mezelf gekeken, en ik heb ontdekt dat wanneer ik getriggerd ben, het terugkomen naar Liefde moeilijk is. Ik ben er niet aan gewend. Ik ben gewend aan de driedimensionale manier van te weerstaan, kwalijk te nemen en wraak te nemen. En, het is moeilijk om de conditionering te doorbreken van me defensief te blijven voelen, enzovoorts. Kunt u ons helpen te ontdekken hoe die overgang gemakkelijker te maken, alstublieft?
AEM: Ja, jullie hebben dat gezegde, “Oude gewoontes sterven moeilijk.”
SB: Ja, dat is het.
AEM: Maar denk je, en ik spreek nu tegen je mentale lichaam, alsook tegen je hart, een koppige weerstand, ja, net zoals je gezegd hebt. Omdat je je vastklampt aan deze echte of verbeelde overtredingen, misnoegdheden. En je doet dat aldus omdat je subtiel of feitelijk gelooft, dat je verondersteld wordt je op die manier te voelen. Dat op de één of andere manier deze emotionele gedachten en gevoelens, deze triggers, zoals jij het uitgedrukt hebt, jou je levend laten voelen.
Zij maken dat jij je voelt dat je dat vuur in de buik hebt. Zij maken dat jij je voelt dat je de macht moet nemen, en gewoonlijk de macht waarvan je gelooft dat je die neemt is dit gevoel van gerechtigdheid of superioriteit over een ander. Welnu, dat alles - en dit is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan - is eenvoudig omdat, om mee te beginnen, je onzeker bent en je jouw essentiële zelfwaarde betwijfelt. Je betwijfelt je essentiële zelf-liefde, en je betwijfelt zeer zeker je bekwaamheid om van diegenen te houden die jou triggeren. En er zijn vele situaties en mensen, ja, de afleiders, de onbuigzamen, die jou kunnen triggeren. En soms zelfs diegenen die je ten zeerste lief hebt kunnen jou triggeren en ervoor zorgen dat jij je minder dan voelt.
Dat tijdelijke gevoel van “Ik heb het juist. Ik heb het je laten zien.” snijdt in je gebied. Dus denk eraan als het plaatsen van een kortsluiting in je elektromagnetische gebied. Als je kortsluiting hebt in het elektrische systeem van je woning, je huis, een gebouw, dan gaat de stroom eraf. En, dat is wat deze situaties met je doen. Zij kortsluiten je en zij zetten je uit en dus moet je gaan en een stop vervangen of een knop overhalen om opnieuw op te starten. En het is belachelijk.
Welnu, het dient welzeker een functie in zoverre dat je een punt bereikt waar je zegt, “Oh, dit is zo saai. Ik moet naar de garage of de kelder gaan of iedere keer dat dit gebeurt de hoofdopzichter bellen. En het verstoort mijn dag, het verstoort mijn stromen, het is eenvoudigweg ergerlijk!”
En dat tijdelijke gevoel van macht dat ik van bevrediging krijg laat me niet echt achter met een goed gevoel. En, wanneer ik erover nadenk, heb ik het er moeilijk meer om terug naar Liefde te komen en ik voel me als een debiel. En ik voel me niet als mezelf.
Dat is de sleutel. Wanneer je dit doet, voel jij je niet als jezelf, de wetendheid van wie je bent komt niet overeen, en het creëert die inkeping, welke ontwricht. Wanneer dit zich voordoet, en het aan het gebeuren is, vraag je dan allereerst om hulp? Doe je een beroep op je hogere Universele Zelf? Schreeuw je het uit naar de Moeder? Zeg je, “Michael, waar ben je?” … “St. Germaine leer me over het ego en help me te balanceren?”
Jullie doen deze dingen nauwelijks genoeg. En jullie doen hen niet omdat, op dat moment, natuurlijk, jullie compleet in jullie ego zijn. Jullie zijn niet in je hart. Maar als je ernaar kunt kijken, zelfs voor dat ogenblik, en tegen jezelf zegt, “Oh, nee. Daar ga ik weer!” … Niet op een manier van verslagenheid of afschuw of teleurstelling, van ongenade, desillusie met jezelf, de situatie, de andere persoon. Als je ernaar kunt kijken en vrij letterlijk een glimlach op je gezicht kunt plaatsen, ja, zelfs om te beginnen dat je het simuleert! Heb een glimlach op het gezicht alsof je een rechtstreekse lijn naar je hart hebt en zeg, “Oh, nee. Daar ga ik weer!”
Dit is waar het tapijtwerk van vergiffenis is, waar die draad geweven wordt. Wanneer je onmiddellijk naar vergiffenis en hulp gaat, zal je ontdekken dat de terugkeer naar evenwicht niet is zoals een continentverschuiving en langzaam is zoals het komen van de Lente in de Arctica. Het is onmiddellijk.
Wij zijn zeer, zeer druk met jullie. En het geeft ons de grootste vreugde van alles. Niettemin hebben wij nog steeds ruimte om te helpen, om meer te doen om jullie te helpen het volledige ontwerp te zijn, de expressie van wie jullie zijn. Maar het kan niet komen vanuit deze oude paradigma’s van kwaadheid. Dus, wanneer je ziet dat dat patroon tevoorschijn gekomen is, dat je getriggerd werd, roep om hulp, glimlach, veranker en keer terug.
Wat er weer gebeurt, en ja, het is een uitoefening, maar het wordt dan eenvoudig wie je bent. En, in die zin, waar jullie aan denken als triggers verdwijnen. Het is niet dat jullie niet zullen zien, omdat de totaliteit nog niet in uitlijning is. Dus, het is niet dat jullie de situaties of mensen of omgevingen niet zullen zien die disharmonisch of afleidend zijn. Maar wat er zal gebeuren, de verandering is dat jullie in de zekerheid zullen blijven van wie jullie zijn en het zal op een andere manier aansluiten dat niet, ja, zoals St. Germain, het buigen van jullie fysieke spieren nodig heeft. Het zal het niet nodig hebben dat jullie voelen dat jullie in overmacht of in macht moeten zijn. Omdat de wetendheid van wie jullie zijn, jullie waarde en jullie Liefde, daar zal zijn.
En dat is waar in alle tijdlijnen, alle dimensies, alle situaties. Het gaat niet over zachtaardig te zijn met de persoon of de situatie die jou beledigde. Eerst, ben je zachtaardig en vergevend en wetend van het evenwicht binnenin jou, de uitlijning binnenin jou. Dan het antwoord - en niet … ik zeg antwoord en niet reactie - wordt het antwoord volledig anders. En het wordt een kwaliteit die van Nova Aarde en Nova Wezen is in plaats van de oude paradigma’s.
Dus, lach wanneer je een misstap maakt. Roep mijn naam, en kom dan terug naar wie je bent, mijn vrienden.
SB: Dank u wel voor deze discussie. We zullen erover nadenken en proberen zeker en wetend te worden van het concept van evenwicht.
AEM: Welnu, laat ons dit afsluiten door te zeggen dat jullie al zeker zijn. Jullie zijn al in het weten. Jullie zijn al in het evenwicht. Jullie hebben het eenvoudig, tijdelijk misschien, vergeten. Maar, het is de ware kern en waarheid van wie jullie zijn. Jullie zijn schitterend. Jullie zijn van de Moeder. Het patroon is goddelijk een aldus zijn jullie dat. Ga met mijn Liefde, dierbaar hart, en ga in vrede.
SB: Dank u wel, Heer. Vaarwel.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Channeled by Linda Dillon
© 2016 Council of Love, Inc.
http://counciloflove.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten