dinsdag, maart 22, 2016

Vaarwel Angst Vriend - 21 Maart 2016 / Brenda Hoffman


Vaarwel Angst Vriend
21 Maart 2016 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Zoveel is er aan het gebeuren, doch het is alsof er niets anders gebeurt dan vrees, pijn en angst. Hebben jullie nog niet jullie 3D angst project voltooid? Doen jullie iets verkeerd? Houden jullie jezelf en anderen voor te gek met te geloven dat jullie van de 5D zijn?
NEE! Alles is zoals geprojecteerd. Jullie zijn een nieuw leven aan het opbouwen met nieuwe gereedschappen. Maar voordat jullie je nieuwe leven beginnen op te bouwen/creëren, moeten jullie aan jezelf verkondigen dat deze chaos niet jullie leven is - louter een voorbijgaande fase.
Jullie zijn eerder door deze angst heen gegaan. Jullie doen het aldus nu om aan jezelf te verkondigen dat jullie niet langer van de 3D zijn.
Hetzelfde is waar voor de Aarde en wat voor Aarde wezens dan ook die wensen over te gaan voorbij de 3D. Totale chaos creërend - in jullie leven, het leven van diegenen waar jullie van houden, alle Aarde entiteiten, alsook de Aarde. Dit is een tijd van verbrokkelende structuren - inclusief deze welke jullie creëerden om volledig op de Aarde deel te nemen aan dit en ieder voorafgaand leven.
Tot nu toe bleef die structuur, ondanks een zwakke houvast aan jullie leven en Aarde wezen - een structuur ‘die aan een dunne draad hangt’ binnenin jullie wezen. Net voldoende om jou te bezoeken en opnieuw te bezoeken - niet zo dramatisch als waar was toen je van de 3D was - maar als een deel van je wezen, wens je het noodzakelijkerwijs niet te adresseren of het je te herinneren. Aldus is het nu dat de extra energieën, geschonken aan jullie en de Aarde, jullie helpen om die draad te breken, wat voor banden dan ook door te snijden die jullie hebben aangaande die angst.

Maar dat aldus te doen is niet zo gemakkelijk als jullie graag zouden willen. Niet omdat jullie niet volledige capabel zijn van die draad te breken - en dat gedurende enige tijd geweest zijn - maar omdat die angst aldus diep ingebed is in jullie wezen. Op een bepaalde manier, is het verwijderen van die angst een beetje zoals het afsnijden van een deel van jullie fysieke wezen - je zult leven, maar niet zo comfortabel als waar was voorafgaand aan het verwijderen van dat lichaamsdeel.
Velen van jullie zijn nu angstig. Betekent dit dat jullie die angst in jullie leven nodig zijn? Nee - slechts dat jullie nog niet weten hoe te leven zonder die pijn, dat angstige stukje van comfort dat gedurende jaren, misschien eonen, deel van jullie uitgemaakt heeft.
Dat is de chaos die velen van jullie nu voelen/ervaren. Een deel van jezelf verwijderen dat niet langer wat voor doel dan ook maar dient, maar zo diep ondergedompeld is in je wezen dat je niet zeker bent dat je zonder het kunt bestaan.
Jullie zijn jezelf aan het bevechten. Zijn jullie van het vreugdevolle Licht? Of wensen jullie deze angst te behouden? Beide opties schijnen nu beangstigend te zijn, want de ene is het onbekende en de andere is een comfortzone die jullie creëerden om meer volledig van de Aarde te zijn. En aldus is het dat jullie heen en weer schommelen - niet omdat jullie dat moeten, maar omdat iets dergelijks in deze tijd juist voelt.
Waarom zou wat voor 3D angst dan ook juist voelen?
Je kent deze angst. Je hebt het steeds maar weer opnieuw gecreëerd en onder ogen gezien. Het is bijna zoals een oude vriend die jou eraan herinnert van wie je was. Je wenst noodzakelijkerwijs niet om naar dat voormalige leven terug te keren, maar die angst bevat vele dierbare herinneringen van je groei, moed en vastberadenheid. Die angst is verschoven van een tegenstander naar een vriend. En je bent er nog niet zeker van dat je gereed bent om die vriend los te laten, die gevuld is met herinneringen die niemand anders dan jij begrijpt.
Natuurlijk, je zult het op de korte termijn loslaten. Maar voor nu, voel je een behoefte om je aan deze herinneringen van hoe het leven was vast te houden, aan hoeveel je bereikte. Want wanneer je die vrees, die angst, eenmaal loslaat, zullen je herinneringen dramatisch verschuiven. Je zult de momenten, de wisselwerkingen, de angst bekijken met een afstandelijkheid waar je nu alleen maar van kunt dromen.
Als je deze dierbare angst herinnering loslaat, zal jouw perspectief van die angst en van de gevechten die je won en verloor met die angst in/naar nietsheid vervagen. Dat is waar jij en anderen nu in wanhoop over zijn te verliezen.
Aldus is het dat jullie maatschappij vertoornd, kwaad en angstig is. Want de één na de ander, vernietigen jullie allemaal de structuren die nauwelijks zichtbaar zijn en die jullie onderbewust doen laten terugkeren naar een angst die jullie ontgroeit zijn, maar waar jullie mee doorgaan deze met dierbaarheid te herinneren.
En aldus is het dat jullie angststructuren vernietigd worden, aldus jullie nieuwe wezen kan verhuizen in/naar vreugde zonder dat laatste, diep gezetelde rondkletterende angststukje, dat wachtende is op een volgende krachtmeting met jou.
Sta jezelf toe te weten dat je leven anders zal zijn - net zoals dat van ieder ander wezen zal zijn die wenst om nu of in de toekomst van het Licht te zijn - wanneer jij jezelf eenmaal toestaat om de laatste schorriemorrie op te blazen dat overblijft van je diep ingebedde angst. Een angst dat jou gedurende jaren of eonen aldus goed gediend heeft.
Een vernietigingsfase is nooit mooi of zelfs noodzakelijkerwijze schoon. Aldus is het dat miljoenen van kleine bommen, zo je wilt, tegelijkertijd of bijna gelijktijdig exploderen. Het resultaat is de chaos die jullie in jullie zelf en anderen voelen en bespeuren. Sta het toe te zijn. Het is kortdurend, want jullie angstvriend houdt zich vast aan een zeer dunne draad.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten