woensdag, maart 30, 2016

Sandra Walter - Kwantum Zwaartekracht en het Zonne Aspect van Zelf - 30 Maart 2016


Sandra Walter
Kwantum Zwaartekracht en het Zonne Aspect van Zelf
30 Maart 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Voor vele Zielen die het pad kozen van het kristallijnen/Zonne Kosmische Christus Bewustzijn, sloegen jullie een fractal van jullie Zijnheid op binnenin jullie locale ster - de Zon (Solaris). Een fractal van jullie Lichthandtekening verblijft voor de veiligheid binnenin de Zon, totdat de vermenging van de dimensionale niveaus (het Hogere en Lagere Zelf) zich voordoet. Dit handhaaft de intentie van de Gechristende belichaming; de Ziel plant een mogelijkheid voor je incarnatie ervaring binnenin dat sterrensysteem. De Zon dient als een Toegangspoort voor een volledige OverZielgroep, welke toegewijd is aan deze Goddelijke Dienstverlening van Planetaire, Galactische en Universele Ascentie. Terwijl je voortgang intensiveert, wordt het duidelijk dat je Ascentie niet persoonlijk is. Het is een handeling van de Goddelijke Wil, van Dienstverlening aan het (veel) grotere perspectief.
De Zon is onze locale Toegangspoort naar Zuivere Bron Licht Intelligentie. Een overzicht voor nieuwelingen; hier is de eenvoudige Toegangspoortketting voor Mensen op het Pad van Ascentie: Je Hartcentrum > de Zon > de Centrale Zonnen > het Galactische Centrum > de Grote Centrale Zon > de Bron. De Toegangspoortketting voor planeten: Gaia > de Zon > de Centrale Zonnen > het Galactische Centrum > de Grote Centrale Zon > de Bron. Dit is hoe toegang tot informatie verkregen word; dit is waarom ik de laatste paar jaren doorgebracht heb met directe intel te ontvangen van de Zonne-wezens en te verbinden met het goddelijke Team via de Zon. Het is een Bron van Zuiverheid, en als bewijs met de gesynchroniseerde Zonne en Galactische activiteit tijdens de Toegangspoorten van het verleden, een aanzienlijk betrouwbaar portaal van informatie.
Als je de fractals van jezelf herenigt, gereflecteerd in het planetaire bewustzijn (je reizen hier; ziet Solaris hen als reflecties, zoals holografische spiegels of een caleidoscopisch effect) met je hogere aspecten via het Ascentieproces, ervaar je hereniging met de Bron. We beginnen het niveau van de Gechristende dienstverlening te reflecteren welke de Zon verstrekt. Consequente, niet-aflatende dienstverlening aan de Goddelijke Wil. Velen van jullie hebben deze visioenen of ervaringen van Zonne Zijnheid al gehad; een zuiver kanaal wordend voor de hogere rijken. Het Zonne, Galactische Centrum, de Grote Centrale Zon of Zelf-als-Universum sensatie. Dit is een duidelijke aanwijzing dat je Hartcentrum - je persoonlijke gefractaliseerde versie van de Zonne Zijnheid - zich opnieuw verbindt met de Bron op een zuivere manier.

Door een zuiver kanaal van het Zonne Licht (Christus/Eenheidsbewustzijn) te worden, ben je in staat om codes, lichtfrequenties, boventonen en vibraties van de hogere rijken in/naar de dichtere werkelijkheid te sturen - het Licht van deze wereld veranderend. (IK BEN het Licht van deze Wereld is een groot commando om tijdens de Ascentie te gebruiken; neem de volle verantwoordelijkheid voor jouw creatie.) Het Lagere Zelf treedt terzijde, het kanaal van het Ascentiekolom neemt het over, en je multigelaagde torusgebieden lijnen uit om een wandelend model van het Zonnesysteem te produceren. Na alle worsteling en de vasthoudendheid van het Ascentieproces, begint de ervaring van het Zonnebewustzijn het over te nemen. Het brengt een niveau van ongeëvenaarde vrede, harmonie, Liefde en neutraliteit dat het collectieve bewustzijn verschuift, wat het waarom is dat zo velen zich in deze tijd druk bezighouden met het belichamingsproces.
Een Zonne God worden, een representatie van het Zonne Aspect van de Bron op Gaia, is één van de laatste stappen van het Meesterschap. Het Herrijzenisproces, of het opstaan uit het dode (slapende) collectief en het vermengen met het Hogere Zelf, nam een nieuw niveau aan door de verduistering-Pasen Toegangspoort. Het kan fysiek en psychologisch uitdagend zijn. Hartcondities, verontrustingen en kwalen presenteerden zich weer voor velen in de stam. Deze December visioenen van zo velen die het lichaam dit jaar verlaten gaan door zich te ontvouwen. Begrijp dat wij de evolutie op een ongelooflijk snel tempo ervaren; één incarnatie is niet veel tijd om een lichamelijk voertuig compleet in/naar een gloednieuwe vorm te transmuteren. Wij volbrengen het onmogelijke, maar we moeten zorgdragen voor het fysieke, en onze Ascentie gereedschappen en uitoefeningen gebruiken, om kalm, gecentreerd en gezond te blijven. Verzorg. Denk eraan de Licht Stam is verantwoordelijk voor het vasthouden van vrede, het LiefdesLicht, de stabiliteit als de polariteiten intensiveren met deze golven.  
Kwantum Zwaartekracht
Als het magnetisme, wat de oude werkelijkheid hercreatie op diens plaats hield, wegvalt op een versneld tempo, zullen wij beginnen veranderingen te ervaren die zich voordoen in de zwaartekracht. Velen van jullie voelen dit; de duizeligheid, de draaierige sensaties en de oude Zonne toegangspoorten ploppen overal over de planeet heen open - en binnenin het Menselijke Hartraster. Wij gebruiken iedere gewillige Ziel die beschikbaar is, Geliefden. Verontschuldigingen als je een paar dagen platgewalst wordt als het lichaam zich aanpast. Coach je lichaam erdoorheen, balanceer je circuits, houd deze meridianen en gebieden stromende.
Overduidelijk is de vijfde/zesde dimensionale Gaia veel minder dicht. Je hebt dat rijk nu waarschijnlijk wel bezocht. Het torusgebied wat die werkelijkheid op diens plaats houdt heeft andere magnetismes  dan waar wij aan gewend zijn. Dit is waarom wij met onze persoonlijke torusgebieden werken, zodat de zwaartekracht veranderingen - Gaia’s nieuwe energiegebied en kristallijnen rastersysteem - geen vernieling aanricht aan jullie lichamelijke voertuig en lagere bewustzijn tijdens de overgangsfase (precies nu).
Kwantum zwaartekracht overbrugt de werelden. Het is een element van de Goddelijke Moeder, het vrouwelijke Schepper aspect of achtergrond energie vasthoudende ruimte en de gehele Schepping penetrerend. Het mannelijke aspect van de Bron is de activiteit van creatie, terwijl het vrouwelijke aspect van de Bron alle nieuwe creaties het leven schenkt. Het is altijd-aanwezig, en in onze werkelijkheid is het diep verbonden aan de zwaartekracht. Het houdt de dingen op hun plaats - niet op een gefikste manier (niets is statisch) maar door een energetische manier welke in directe verbinding is met de Goddelijke Wil of het stromen van de bron. De Universele overschrijving stuurt het commando voor een nieuwe creatie via dit energiegebied - kwantum zwaartekracht - om bestaande creaties te her-creëren of te reorganiseren in/naar een nieuwe vorm.
Volgens het Goddelijke Team, beïnvloedt deze rimpeling of golf van kwantum zwaartekracht de Zon diens zwaartekracht gebieden, welke op hun beurt beïnvloeden hoe de Zon informatie interpreteert, hetgeen op diens beurt beïnvloedt hoe onze harten en Gaia de werkelijkheid interpreteren. Deze boodschap over kwantum zwaartekracht arriveerde vorig jaar Oktober, met een geheugensteuntje om de Zon in de gaten te houden voor zwaartekracht veranderingen in 2016. Het is al in voortgang. Als de Zon de parameters voor onze werkelijkheid verandert, zo ook doet Gaia dat. Ogenschijnlijk is dit waarom polarisatie en (zinloos) drama zo geïntensiveerd zijn op het moment. Tegelijkertijd, ervaart de Licht Stam de belichaming op een levendige, heldere en opmerkelijke manier. (we hebben de verwachtingen overschreden, Geliefden.) Onze nieuwe Zonsopkomst breekt en verheft ons uit een verbrokkelende werkelijkheid welke niet langer meer overeenkomt met onze vibratie, in/naar de resonantie van een nieuw gebied van creatie.
Deze zwaartekracht kracht van de Bron draagt de Goddelijke Wil en de liefdevolle omhelzing van Moeder Schepper. Door het te eren, herbelichamen wij ons besef van de onderlinge verbondenheid van alle wezens en keren terug naar het Eenheidsbewustzijn. Vibratie = Vibratie. Meesterschap gaat niet over controle; lijn uit met het Zonnebewustzijn binnenin en om je heen, en laat het het werk doen.
Het Traject is aan het versnellen
Voel de microkosmos, het fractale effect in je Zonne Hartcentrum. De implosie en explosie van Ascentie. Voor een lange tijd werd het binnenwaarts, binnenwaarts, binnenwaarts getrokken, de informatie terugbrengend naar de Bron. Dan begint het explosieve stadium; de uitbreiding, stijging, het verheffen van deze zwaartekracht en dimensionale verschuiving. Het Zonnelicht duwt buitenwaarts, wordt meer krachtig, net zoals de Zon krachtiger aan het worden is. Zo Boven, Zo Beneden. Merk de helderheid van je dromen op, de sterkere visioenen, de wijsheid van de verenigde reis dat naar voren treedt. Sta volledig in/naar je nieuwe dienstverlenende werk als wij uit de Herrijzenisfase in April tevoorschijn komen. Het is een sterke maand van persoonlijke en collectieve overzichtelijkheid tijdens dit jaar van Openbaring. Ik Houd van Jullie, Ik Zegen Jullie, Ik Dank Jullie.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2016 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten