vrijdag, maart 25, 2016

Quan Yin - Kijk met Frisse Ogen naar Alles Om Je Heen - 23 Maart 2016 / Jenny Schiltz


Quan Yin
Kijk met Frisse Ogen naar Alles Om Je Heen
23 Maart 2016 / Jenny Schiltz

Kan je de veranderingen voelen die zich binnenin jou, je medemensen en je planeet plaatsvinden? Dit is een zeer opwindende tijd, terwijl we steeds meer van jullie de 5D frequenties zien bereiken. Van hieruit wordt aan allen de optie gegeven om door te gaan met hun groei, hun frequentie steeds hoger te verheffen. Met iedere frequentie verhoging, waar ook naar gerefereerd wordt als dimensies, zal je in staat zijn om meer van je Ziel te belichamen. Als de hoeveelheid van Licht binnenin je vorm stijgt, is je Ziel in staat om steeds meer binnenin jou te vermengen. Het is gedurende deze tijd dat jij je zult herinneren wie je werkelijk bent. Met iedere stapsgewijze verhoging zal je uitgedaagd worden om door te gaan te werken doorheen de  lagen van het bewustzijn van de matrix. Aan jou zal getoond worden waar je gedachten, overtuigingen en acties wel of niet in uitlijning zijn met de hogere Lichtfrequenties. Alles dat geen deel uitmaakt van een hartgecentreerd bestaan zal moeten vertrekken. Het kan niet langer naast elkaar bestaan als jullie doorgaan met deze reis.
De tweede golf van Ascentie doet zich in deze momenten voor. Dit is een prachtig/wonderbaarlijk iets, aangezien met iedere persoon die de drempel van de 5D oversteekt het een momentum creëert dat anderen toestaat om met een groter gemak te volgen. Hoewel het voor velen is dat zij mogen gewaarworden dat de fysieke handeling van het vasthouden van meer Licht snel complicaties zal hebben als het lichaam zich aanpast. Wij vragen dat diegenen die door de symptomen heengegaan zijn gidsen worden, om te helpen de angst te verlagen. Help hen te begrijpen dat het het nieuwe normale is en dat het voorbij zal gaan.
Er is veel disinformatie geweest betreffende de 5de Dimensie en diens hogere frequentie. Het is je platform naar de grotere energieën en je platform voor te vermengen met je Ziel en je te herinneren wie je bent. Het is je doorgang naar een duurzaam bestaan en de overvloed die je op alle manieren nastreeft. Het is de doorgang naar een genezen/herstelde Aarde en op dezelfde wijze een genezen/herstelde vorm. Het is echter, slechts een doorgang. Geen van de veranderingen die je nastreeft zal ogenblikkelijk zijn, maar zij zullen gestaag zijn als je het toestaat. Daar zijn velen van jullie die de drempel naar de 5D overstaken in de laatste 6 maanden, maar er is een gebrek aan geloof. De verwachtingen kwamen niet overeen met de werkelijkheid en het veroorzaakte bij velen om in/naar de angst en twijfel te gaan. Het is de onbekwaamheid om de veranderingen te zien die het lijden en de herhaling van oude programmeringen veroorzaken, hetgeen iemand gehecht houdt aan de werkelijkheid die achtergelaten werd.

Dit is waarom wij aan een ieder van jullie vragen, ongeacht van waar jullie zijn in jullie reis, om met frisse ogen en een open hart naar ieder moment te kijken. Schrijf de synchroniciteiten op, de vreugdevolle momenten en de vooruitgang die gemaakt werd. Wanneer jij je verwachtingen aanpast om de schoonheid in de kleine dingen te zien, zal je gewaarworden dat je leven zal werken binnenin het stromen van de Bronenergie. Je mag opmerken dat je meer naar je intuïtie luistert en daardoor onplezierige gebeurtenissen in je leven vermijdt. De verandering mag zichtbaar zijn in je wisselwerkingen met anderen waar er eerder geen spanning was. Je mag je verhoogde bekwaamheid opmerken om jezelf en anderen te observeren. De bekwaamheid om je gedachten en gedragingen te zien en dan een andere koers te kiezen. Je bewijs mag in de verhoogde communicaties komen die ontvangen wordt in dromen, meditaties en een grotere gevoeligheid om met andere Rijken te communiceren.
Deze zijn prachtige bevestigingen van je groei. Wanneer je deze gebeurtenissen opschrijft, ben je dan in staat om terug te kijken in de momenten toen je voelde dat je onmogelijk zou kunnen veranderen en groeien. Denk aan kinderen die fysiek groeien maar zich daar niet bewust van zijn, totdat zij kleding aantrekken dat niet langer meer past. Vaak zijn het anderen die de groei zien voorafgaand aan het besef van het kind. Het is om deze reden dat het belangrijk is om jezelf te omringen met diegenen die in staat zijn om jouw vooruitgang te zien, die je succes verdedigen en helpen om jou op het spoor te houden wanneer je afwijkt van het Licht binnenin jou. We vragen jullie om te zien hoe verwachtingen jullie tegen zouden kunnen houden van de schoonheid recht voor jullie te zien. Wanneer je eenmaal verzekerd bent in jezelf, zal jij het zijn die anderen helpt hun Licht te handhaven tijdens deze reis van herinnering.
Sta dit toe jou te helpen het nieuwe in ieder moment, in jezelf, anderen en de wereld om je heen te zien. Zoek naar de veranderingen, zij zijn er. Aan jullie allemaal wordt gevraagd om in jullie hartcentrum te blijven, het is vanuit deze positie dat je niet alleen alles vindt waar je naar gezocht hebt, maar ook anderen helpt te gidsen.
Diepe Liefde en bewondering voor jullie allemaal,
Quan Yin
*****
Persoonlijke Conversatie met Quan Yin:
Ik: Ik had onlangs een droom waar ik dit zwarte groeiproces op mijn been had, het was zo groot als mijn vuist. Ik liet het aan mijn man zien en zei dat het echt vreemd was omdat ik niet wist wat het was en dat het ook geen pijn deed. Ik vertelde hem dat ik mogelijk naar de dokter moest gaan, maar toen drukte ik het uit en opende het zich om mij een diepe uitsparing in mijn been te laten zien dat deze prachtige witte en paarse kristallen bevatte. Ik ontwaakte en besefte dat het een boodschap van mijn spirit was, die mij liet zien dat het Kristallijnen proces inderdaad aan het plaatsvinden is en om de veranderingen die plaatsvinden niet te vrezen, zelfs wanneer het onzacht aanvoelt.
Quan Yin: Ja, velen dromen over kristallen en ontdekken ook dat de communicatie met hun kristallen aan het toenemen is. Wanneer een ieder van jullie deze boodschappen deelt, helpt het anderen ook door dit proces heen.
Ik: Velen rapporteren een toename in communicatie met de dieren, hun huisdieren en zelfs wilde dieren.
Quan Yin: Als steeds meer hun vibratie verhogen en terugkeren naar hun natuurlijke staat, zal deze communicatie vrij natuurlijk zijn. Het is de communicatie van vertrouwen en Liefde. Jullie huisdieren helpen jullie om de veranderingen binnenin jullie te zien, en de dieren in de natuur helpen om boodschappen van spirit te brengen en jullie te laten zien dat ook zij zich ontwikkelen.
Ik: Ik zie in mensen hun levens, inclusief mijn eigen leven, waar er deuren dichtgaan die levensvatbaar en goed toeschenen. Tezelfdertijd gaan andere deuren open, niettemin heeft het naar verwarring geleid.
Quan Yin: Jullie Aarde neemt niet langer meer deel aan de dualiteit en de tijdlijnen. Terwijl jullie nog steeds dualiteit hebben dat vastgesteld wordt, is het het uitspelen van het collectieve bewustzijn wat anderen toestaat om door hun overtuigingen en lagen heen te werken. Tijdlijnen worden ontbonden of in/naar één geabsorbeerd. Wat eens een levensvatbaar pad was hoeft nu niet langer meer in je beste interesse zijn.  Vertrouw erop dat alles dat aan het plaatsvinden is in je absolute hoogste goede is en voor de verbetering van je groei.
Ik: Er schijnt een drang in het collectief te zijn, een angst dat de dingen nu moeten veranderen of er zullen verschrikkelijke consequenties zijn. Zijn wij op een keerpunt waar de Ascentie als een geheel niet plaats zal vinden als bepaalde condities niet gebeuren?
Quan Yin: Nee, de beslissing voor de Aarde en Haar mensen om te Ascenderen werd lang geleden gemaakt. Niets gaat het binnenkomende Licht en de groei die zich voordoet stoppen. Wat niet besloten is, is hoe lang de dualiteit door zal gaan zich uit te spelen in de wereld om jullie heen. Een ieder van jullie die een hartgecentreerd bestaan kiest en kiest om van iedereen om zich heen te houden zal helpen de koers aan te sturen.
*****
Ik hoop dat mijn vragen jullie geholpen hebben zoals zij dat mij gedaan hebben. Dank je wel aan allen die dit werk delen, het betekent meer dan jullie weten. Ik stuur alle Liefde en zegeningen die we kunnen hanteren.
Jenny

Geen opmerkingen:

Een reactie posten