vrijdag, maart 04, 2016

Mike Quinsey - Het wordt Verwacht dat de Volgers van het Licht zullen Slagen - 4 Maart 2016


Mike Quinsey
Het wordt Verwacht dat de Volgers van het Licht zullen Slagen
4 Maart 2016

Mensen die in staat zijn om de Ascentie een heel stuk dichterbij te brengen zijn zeer actief, maar voorlopig hebben zij nog steeds te maken met de acties van de Duisteren die vertragingstactieken gebruiken. Echter, hun pogingen om het onvermijdelijke uit te stellen zijn zinloos en zullen weinig doen om Disclosure tegen te houden uit te komen binnen een redelijke tijdsperiode. Het werd door de hogere machten gedecreteerd dat de noodzakelijke actie ondernomen zou moeten worden om completering zoals gepland te verzekeren. Diegenen die het werk van het Licht doen worden beschermd en geholpen om hun taken uit te voeren. De Blue Avians gaan door met te overzien wat er aan het plaatsvinden is, maar zullen niet tussenbeide komen met jullie Vrije Wil, zouden jullie verkiezen een ander pad naar het Licht te volgen. Er is echter een plan op z’n plaats dat ons immer voorwaarts zal leiden naar een succesvolle Ascentie. Het kan niet toegestaan worden te falen en het wordt verwacht dat de volgers van het Licht zullen slagen. Er zijn een aantal krachtige invloeden aan het werk, en het wordt verwacht dat zij wat voor obstakels dan ook zullen overwinnen die op het pad van het Licht geplaatst zijn. Dus ben zelfverzekerd en sta geen twijfels toe om jullie gedachten binnen te kruipen.
De Duisteren zijn bezorgd dat zij niet langer kunnen dicteren wat er plaatsvindt, en proberen eigenzinnig de macht van de Licht Strijdkrachten te overwinnen die hun succes tegenwerken. Zij bedreigen diegenen die in hun weg staan zonder enig effect. Hun macht werd ernstig gereduceerd en zij kunnen niet langer meer doen zoals zij verkiezen. Hoewel zij nog steeds dreigen om nucleaire apparatuur te gebruiken, weten zij dat het in werkelijkheid niet toegestaan wordt. De Strijdkrachten van het Licht worden over het algemeen beschermd maar sommige zielen hebben er al mee ingestemd om hun leven voor het goede van anderen op te offeren. Ben ervan verzekerd dat dergelijke acties adequaat beloond zullen worden, maar in sommige situaties wordt vanzelfsprekend karma uitgespeeld en is de uitkomst vooraf gepland. Zoals jullie zonder enige twijfel geleerd hebben gebeurt niets echt bij toeval, aangezien jullie levensplan gearrangeerd werd om bij jullie specifieke behoeften te passen.
Als je niet rechtstreeks diegenen kunt helpen die ferm vechten voor volledige Disclosure, kan je helpen door het te visualiseren en het de macht te geven om succesvol te zijn. Het wordt zeer zeker beschouwd de meest wenselijke uitkomst te zijn, en vele zielen werken ervoor. Terwijl het net zich om de Duisteren sluit, wordt volledige Disclosure bijna een zekerheid en vele wezens van het Licht helpen mee om de vibraties te verhogen. Jullie kijken om je heen en de Aarde schijnt in beroering te zijn, maar weet dat Moeder Aarde, met de assistentie van jullie Ruimte familie, in staat is om het vrij snel te reinigen, en er zal geen onnodige vertraging zijn wanneer de tijd ervoor komt om gedaan te worden. Jullie zouden in gedachten moeten houden dat jullie geholpen worden door Wezens die duizenden van jaren op jullie voor liggen. Voor hen zijn problemen, die jullie beschouwen moeilijk te zijn, eenvoudig en worden gemakkelijk afgehandeld.

Overal om jullie heen zijn zielen aan het ontwaken aangaande het besef dat Mensen Eén Ras zijn. Een ieder van jullie is jullie broeder diens bewaker en jullie werden voor veel te lang afgescheiden. De Aarde heeft jullie vele gevarieerde ervaringen gegeven terwijl jullie van het ene naar het andere Ras gingen, maar de tijd is gekomen om hen allemaal als Eén te zien. In leven na leven werden jullie opzettelijk ertoe geleid te geloven dat jullie allemaal anders zijn, en dat heeft naar vele oorlogen en moeilijkheden geleid. De mensen moeten eraan herinnerd worden dat er slechts één Ras op Aarde is, en het is nu tijd om samen te komen. Help elkaar, aangezien velen lijden door oorlogen en ontberingen, grotendeels verwezenlijkt door diegenen die van de Kliek zijn. Er is een tijd naderbij aan het komen waarin de Kliek niet langer in staat zal zijn om op Aarde te blijven, aangezien hun vibraties te laag zullen zijn om te ascenderen. Vanaf die tijd voorwaarts zal er grote vreugde zijn aangezien het Licht zegevierend geweest zal zijn.
Jullie allemaal zijn een lange weg gegaan om het punt te bereiken waar jullie nu zijn en jullie hebben ieder recht om je tevreden te voelen, en in de loop van de tijd zullen jullie meer over jullie ervaringen leren. Jullie hebben vele levens en talrijke ervaringen gehad van waaruit jullie je snel ontwikkeld hebben. Het maakt slechts deel uit van jullie reis terug naar het volle bewustzijn, wat jullie in staat stelt om de lagere vibraties achter te laten. Vanaf die tijd voorwaarts zullen jullie wederom de waarheid leren van jullie reizen doorheen de verschillende niveaus, hoewel jullie meer betrokken zullen zijn bij jullie nieuwe leven in de hogere vibraties. Jullie zullen in feite veel meer te zeggen hebben als tot waar jullie zullen gaan en verder zullen gaan met jullie evolutie.
Terwijl jullie in het laatste stadium zijn van jullie huidige leven, accepteer dat Moeder Aarde zich ook aan het voorbereiden is op de Ascentie. Zij heeft zo lang als mogelijk is vastgehouden om iedere ziel de maximale kans te geven om op te staan. Dus focus je op je onmiddellijke taken en houd hen in je blikveld en ben niet afgeleid door de externe gebeurtenissen om je heen. Velen zijn overweldigd door de gebeurtenissen die plaatsvinden en onbewust zijn van hun werkelijke natuur, niettemin zullen zij hulp krijgen van hun Gidsen zodat zij het maximale voordeel van hen krijgen. In alle mogelijkheid maak je deel uit van een familie die naar alle waarschijnlijkheid samen evolueert, maar dat is niet altijd het geval aangezien sommige leden een ander levensplan mogen hebben. In ieder leven zullen jullie ervaringen uitgekozen hebben die jullie specifieke behoeften bevredigden om te verzekeren dat jullie doorgingen je te ontwikkelen, en zij hoefden niet noodzakelijkerwijs hetzelfde te zijn als die van jullie partners. Aldus zullen jullie je pad volgen, ondertussen anderen toestaand om die van hen te volgen.
Op Aarde is zoveel aan het gebeuren, het meeste waarvan jullie onbewust zijn, maar weldra zullen details beginnen tevoorschijn te komen. Wanneer deze periode echt op gang begint te komen zal het leven zeer snel verder gaan, en zullen jullie de verloren tijd inhalen met dat jullie de voordelen van nieuwe ontdekkingen ontkend werd. Omdat jullie geavanceerde beschavingen zullen hebben die jullie helpen, zullen zij jullie in staat stellen om de verloren tijd in te halen. Jullie zullen weggaan van de fossiele brandstoffen en in plaats daarvan vrije schone energie gebruiken hetgeen al jullie behoeften zal verstrekken. Met één slag zal het een gigantisch verschil voor jullie  levens maken, en jullie zelfvoorzienend maken. Jullie zullen meer onafhankelijkheid hebben, en nooit weer lijden voor de behoefte aan warmte of adequate schone watervoorraden. Er is veel meer dat zal volgen wanneer de mensen eenmaal hun essentiële behoeften gedekt hebben.
Eén ding dat vaak niet positief gegeven kan worden is de exacte timing van de gebeurtenissen die genoemd worden. Echter, iedere inspanning wordt gemaakt om hen te verwerkelijken, maar soms komen onvoorziene factoren naar boven die resulteren in vertragingen. Eén ding waar jullie beslist zeker van kunnen zijn is dat belangrijke gebeurtenissen plaats zullen vinden zelfs als zij ietwat vertraagd zijn, en de herwaardering van de valuta’s is vrijwel gereed van start te gaan. Er zijn zoals altijd geïnteresseerde partijen die dralen voor tijd, maar als zij opzettelijk of onnodig vertraging veroorzaken zullen zij verwijderd en achtergelaten worden. De machten die zijn, zijn vastberaden om te beginnen bij de eerst mogelijke gelegenheid. Jullie mogen geen regelmatige updates krijgen aangaande al dergelijke kwesties, maar iets van vooruitgang wordt altijd gemaakt.
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik verlaat jullie met Liefde en Zegeningen, en dat het Licht jullie dagen en pad naar de voltooiing mag verhelderen.
In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten