dinsdag, maart 29, 2016

Is Het Geen Tijd om te Stoppen met Opofferen? - 28 Maart 2016 / Brenda Hoffman


Is Het Geen Tijd om te Stoppen met Opofferen?
28 Maart 2016 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Hoewel jullie de volle capaciteiten hebben om te creëren, om te zijn wat jullie wensen, gaan jullie door met te wachten op iemand om jullie te vertellen dat iets dergelijks zo is - inclusief ons. Jullie zijn van de 5de dimensie (5D). Jullie kunnen nu dat bereiken wat eens een droom was in jullie 3de dimensionale (3D) leven.
Sommigen van jullie stellen die verkondiging in vraag, want jullie weten diep binnenin jullie dat er vele niveaus meer zijn aan zijnheid dan dat waar jullie over dromen. Iets dergelijks is aldus - maar jullie kunnen deze niveaus in jullie huidige fysieke wezen niet waarnemen. Dus is er niets in jullie dromen, verbeeldingskracht, visioenen of gedachten dat jullie niet kunnen creëren.
Als die laatste verkondiging waar is - en dat is het - waarom creëren jullie dan jullie dromen niet? Omdat, hoewel jullie nu de capaciteiten hebben waar jullie eens over droomden, jullie niet accepteren dat iets dergelijks zo is.
Aldus is het dat jullie doorgaan met te wachten op landingen van ruimteschepen, op de Tovenaar van OZ om jullie te helpen met jullie nieuwe vaardigheden. Reddingsmissies arriveren in geen enkele vorm, want het is tijd voor jullie om jezelf op te eisen. En iets dergelijks kan alleen gebeuren wanneer jullie eenmaal waarlijk geloven dat jullie een zelfstandig wonder zijn.
Jullie beginnen nog maar net te beseffen dat iets dergelijks zo is.

Recentelijk, bespraken wij hoe velen van jullie, om uiteenlopende redenen - niet in het minst waar jullie overdreven avontuurlijk zijn bij tijden - jullie Aarde droom uitstelden, aldus jullie aan jezelf zouden kunnen bewijzen hoe moedig jullie zijn. Een dwaas concept dat niet vereist is, niet nodig en zeer zeker niet productief.
Jullie onwil om jullie Aarde droom te creëren in het tijdskader dat door ons en anderen aangemoedigd wordt, heeft slechts een grotere aarzeling in jullie gecreëerd om jullie macht te accepteren, jullie vaardigheidsset dat nu “niet langer meer kan wachten”, zo je wilt, om losgelaten te worden.
Aldus is het dat jullie je verward, kwaad en intolerant voelen aangaande anderen en gewoonweg woedend op alles en iedereen zijn. “Waar is mijn droom?” is jullie altijd-groeiende schreeuw. Net zoals waar was voor Dorothy in de Tovenaar van OZ. “Als de Tovenaar mij niet zal helpen, hoe zal ik dan ooit terug kunnen keren naar Kansas?” Het was slechts voor Dorothy om te ontdekken dat zij de bekwaamheid had om de gehele tijd terug te keren door slechts met haar hielen tegen elkaar aan te klikken. Simpel. En aldus is het voor jullie. Weet gewoon en geloof waarlijk dat je een zelfstandige god/godin/schepper bent.
Sommigen van jullie voelen zich beledigd door onze woorden, want jullie voelen dat wij jullie beschuldigen/beschamen - en door dat aldus te doen, verlengen wij jullie kwelling. Nogal het tegendeel. Jullie kunnen op jullie dromen wachten net zolang als jullie wensen, want jullie hebben zowel jullie zelf als de Aarde in/naar 5D verhuisd. Nu wensen wij voor jullie om jezelf te belonen door te begrijpen hoe waarlijk machtig jullie zijn.
Jullie bereikten meer dan jullie verwachtten toen jullie op Aarde arriveerden in dit leven. Eer die moed, die vervulling met de creatie van jullie dromen. Want als je niets meer dan wat je al hebt bereikt, heb je meer dan wat dan ook je Universele contract vervuld voorafgaand aan je Aarde entree in dit leven.
Welnu, beloon jezelf. Je bent niet slecht of onbetamelijk of minder capabel dan anderen als je het niet doet. Je staat jezelf gewoon niet toe om jezelf te belonen voor een ervaring, verschuiving, overgang welke uitermate goed gedaan werd.
Beloon jezelf. Sta jezelf toe over te gaan van je 3D dictaat om van jezelf aan anderen te geven zonder verwachtingen of beloningen. Dit is een Nieuwe Aarde met nieuwe eisen, zo je wilt. Doorslaggevend van wat net zoveel van jou houdt als jij van anderen houdt.
Velen van jullie hebben weinig moeite met aan anderen tijd, energie of geld te geven. Echter, jezelf belonen voor dat aldus te doen, en zoveel meer, voelt verkeerd. Niet omdat het dat is, maar omdat jullie nog niet volledig geleerd hebben om van jezelf te houden zoals jullie van anderen houden.
Je hebt geen egoïstisch bot in je lichaam. Als je dat deed, zou jij jezelf niet opgeofferd hebben zoals je gedaan hebt om naar de Aarde terug te keren om deze overgang te voltooien.
Hoewel jij je egoïstisch mag voelen, is iets dergelijks een 3D laag die niet je werkelijkheid is. Als je dit volledig accepteert, zal je begrijpen waarom het belangrijk voor jou is om jezelf nu en doorheen het overblijfsel van je tijd op de Aarde te belonen.
Is het niet waar, dat als er een Aarde ramp was, je een trekken aan het hart zou voelen om diegenen in behoefte te helpen? En als je ontdekte dat één mens diens behoeften negeerde, diens fysieke veiligheid om miljoenen anderen in die ramp te helpen, zou je dan geen behoefte voelen om die persoon op de één of andere manier te belonen?
Jij bent die persoon. Jouw opoffering van terug te keren naar de Aarde - of het nu wel of niet opwindend leek voorafgaand aan dat aldus te doen - resulteerde in fysieke en emotionele schade aan je wezen op zoveel manieren.
Toegegeven, velen van jullie schreeuwen dat, door dat aldus te doen jullie veel of alles van jullie zogenaamde karma opruimden. De waarheid is dat karma uitgewist zou zijn geweest of jullie nu wel of niet terugkeerden naar de Aarde. Want deze overgang was om een Nieuw Aarde tijdperk te implementeren zonder de benauwdheid, de pijn van het voormalige Aarde tijdperk.
Jullie zijn de redders van vandaag. Niet één van jullie, maar jullie allemaal. De aantallen waren belangrijk, aldus dit nieuwe tijdperk ervaren zou worden over de gehele globe heen en daarom, de Universums in één of twee generaties in plaats van de honderden aan jaren die vereist zijn voor de diverse religieuze lichamen om houvast in jullie maatschappij te nemen.
Aan jullie werd gegeven en jullie accepteerden een uitermate gevaarlijke missie die jullie klaarspeelden te bereiken ver voorbij jullie dromen of die van ons. Sta jezelf nu toe om jezelf te belonen voor een taak goed gedaan. Want inderdaad, de bekwaamheid om dat aldus te doen is waarom je deze gevaarlijke missie accepteerde om de Aarde in deze tijd over te laten gaan.  
Velen van jullie verwonderen zich over de moed van Boeddha, Mohammed en Jezus - doch, jullie zijn allemaal van dezen en meer.
Jullie hoeven niet over te gaan van de Aarde af om jullie beloningen te ontvangen. Want jullie hebben de missie volbracht, jezelf en alle anderen NU toestaand om de Hemel te creëren en daarom, jullie beloningen op Aarde.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten