donderdag, maart 17, 2016

Het Team - Wat Is Liefde? - 16 Maart 2016 / Peggy Black


Het Team
Wat Is Liefde?
16 Maart 2016 / Peggy Black

Wij zijn wederom vereerd om deze kans te hebben om onze energie met jullie te delen. Wij bieden onze waardering aan, terwijl wij jullie vastberadenheid en dienstverlening her/erkennen om werkelijk een verschil te maken.
Wij breiden onze ondersteuning uit terwijl jullie de uitdagingen en de chaos van jullie werkelijkheid tegemoet treden.
Wij weten dat jullie begrijpen dat jullie hier zijn om wat jullie ervaren te verheffen en te transformeren. Dit is een boodschap die jullie gedurende de tijdperken van anderen ontvangen hebben. Wij herinneren jullie er weer aan van wie jullie zijn en waarom jullie hier zijn.
Jij bent een multidimensionaal goddelijk wezen die verkozen heeft om deze dichte werkelijkheid en dimensie te ervaren. Vanuit je goddelijke perspectief en werkelijke weten was jij je bewust, dat om verandering en verheffing aan deze 3D werkelijkheid aan te bieden, je aanwezig moest zijn in een fysiek lichaam.
Dat fysieke lichaam is gevoelig voor vibraties en frequenties. Dat fysieke lichaam staat je toe om al je goddelijke besef en ongelooflijke gaven en bekwaamheden te gebruiken van het goddelijke zuivere Licht en de Liefde in een omgeving te verankeren, waarin deze waarheden vervormden om onjuist gekwalificeerd te worden.
Ieder multidimensionaal goddelijk mens is uitgerust met het meesterschap en de vaardigheid van de emotionele vibraties, aangeboden door anderen om te lezen en te voelen. Het Goddelijke Plan was om een emotie te voelen of tegemoet te treden welke een lage vibratie was en om de lage of onjuist gekwalificeerde vibratie of emotie te transmuteren en te verheffen. Het is een goed plan. Jij als een multidimensionaal goddelijk mens hebt de bekwaamheid als een alchemist om energie te transformeren dat levenreduceerend is.

Helaas, wanneer je de vorm van een zuigeling binnengaat en de intense energie en emoties van anderen voelt, heb je een neiging om je best te doen je gevoeligheid uit te zetten. Dit kan zich op vele manieren voordoen. Vanuit onze waarneming zijn er vele slimme en vaardige manieren die emoties onderdrukken. Jullie verwerkte suiker is één van de simpelste methodes om deze gevoelens af te sluiten.
Wanneer onplezierige emoties gevoeld en niet getransmuteerd worden, dan worden zij opgeslagen in het fysieke lichaam. Deze uitoefening is een aangeleerd gedrag van de meeste mensen. Echter, jullie zijn hier om dat gedrag te verschuiven en het besef en de energie van levensondersteunende emoties, frequenties en vibraties te verankeren.
Een mens voelt een emotie en vertaalt die emotie/vibratie als plezierig of onplezierig, als goed of slecht, en hecht een verhaal aan die emotie. Deze emoties en hun verhalen worden dan samen in een ingewikkeld systeem opgeslagen binnenin het elektromagnetische gebied en circuits van het lichaam.
De energieën van deze emoties worden ook toegevoegd aan het collectieve elektromagnetische gebied. Zij worden een deel van de energie die het collectieve bewustzijn creëert. Aangezien het lijkt dat de meest onplezierige laagste frequenties en vibraties onderdrukt worden, wordt dit een groot energiegebied dat alle empathische individuen voelen en waar zij op intappen.
Dus in deze tijd, zijn jullie getuige van de intens negatieve levenreducerende emoties van haat, kwaadheid, oordeel, intolerantie, en dweepzucht dat in expressie toegenomen is. Deze emotionele vibraties kunnen tot actie aangezet worden en escaleren in de mensheid. Het is een negatieve vorm van meevoering of resonantie. Jullie hebben dit waargenomen in zich voordoende wereldgebeurtenissen.
Denk eraan dat een emotie die niet getransformeerd is en, in plaats daarvan, opgeslagen is in de circuits van het lichaam, geactiveerd kan en zal worden door een gelijkaardige emotionele vibratie.
Jullie doel als een goddelijk bewust wezen is om de levensonderhoudende frequentie en emotie van Liefde te verankeren. Wederom, vanuit onze waarneming, werd deze emotie ook vervormd.
Wij nodigen zelden de expressie van Liefde uit, omdat er zoveel verschillende vertalingen en vervormingen van deze goddelijke expressie zijn. De mensheid heeft dit woord misbruikt, wat zo een krachtige emotionele frequentie omschrijft. Wij hebben waargenomen dat er vele soorten van Liefde zijn. Het woord Liefde wordt vaak misbruikt om jullie favoriete voedsel of film of activiteit tot uitdrukking te brengen. In feite, zouden wij kunnen zeggen dat jullie net zoveel betekenissen hebben voor het woord Liefde als de inlandse mensen hebben voor hun sneeuw.
Wanneer iemand de expressie van Liefde uitbreidde en het op de één of andere manier afgewezen werd, of zij ervoeren een onplezierige sensatie verbonden aan het woord of het gevoel van Liefde, worden zij beschermd met betrekking tot het uitbreiden of ontvangen van deze krachtige emotie. Zij willen zich op geen enkele manier gekwetst of ongewild voelen. Dus wordt Liefde voorwaardelijk. Er worden mentale verhalen en voorwaarden verbonden aan deze emotie genaamd Liefde.
Wij beseffen dat het het doel van alle mensen is om de emotie van Liefde te voelen en tot uitdrukking te brengen. Het is een gevoel ongelijk aan wat anders dan ook. Liefde, wanneer tot uitdrukking gebracht en gevoeld, beïnvloedt ieder aspect. De mentale, fysieke en energetische sensaties zijn fenomenaal. Het is waarlijk levenonderhoudend. Iedereen is altijd op zoek naar Liefde.
Als een multidimensionaal goddelijk mens, kwam je hier om een expressie van Goddelijke Liefde te zijn, en om deze Liefde op een onvoorwaardelijke manier aan allen aan te bieden die je ontmoet. Aan ons werd gevraagd, “Wat is Liefde?”
De energie van Liefde in diens zuiverste vorm is de meest krachtige frequentie in het Universum. Het is de goddelijke draad, de kosmische link en verbinding met het Alles Dat Is, de Heiligste Heilige, Goddelijke Bron.
Dus Liefde in diens meest oprechte vorm is de expressie en het gevoel dat wanneer je iemand anders ontmoet, je eert en her/erkent dat zij goddelijk zijn. Je ziet hen en biedt deze goddelijke expressie van Liefde aan voor wie zij waarlijk zijn, schitterende multidimensionale bewuste wezens net zoals jezelf. Her/erken dat net zoals jij, zij in het proces van verandering betrokken zijn en vaak niet in staat zijn om elkaar duidelijk en volledig te zien voor de goddelijke wezens die jullie waarlijk zijn.
Begin te kijken naar jullie vele vertalingen en expressies van Liefde, Liefde voor de familie of de stam, romantische Liefde, Liefde en zorgen voor de natuur en dieren, Liefde voor traditie of religie, Liefde voor je zelf. Merk op of je expressie van Liefde op wat voor manier dan ook voorwaardelijk, vervormd of misplaatst is.
Wij nodigen jullie uit om te beginnen deze vaardigheid te beoefenen van het aanbieden van de expressie van Liefde op een onvoorwaardelijke manier. Wij beseffen dat dit een uitstrekken voor jullie is. Misschien kunnen jullie eenvoudig en ongemerkt hun goddelijkheid eren. Als je begint dit uit te oefenen en deze bekwaamheid te verankeren, zal het toenemen en in feite gemakkelijker worden. Want zie, het is werkelijk wie je bent. Het is Liefde dat jullie hier tot uitdrukking kwamen brengen en aan te bieden, en het is Liefde dat jullie hier kwamen voelen en ontvangen. Deze onvoorwaardelijke expressie van Goddelijke Liefde en het eren van de ander is wat de mensheid zal en kan verheffen.
Jij bent een krachtige alchemist; jij bent hier om deze Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde naar alles dat je ontmoet en tegemoet treedt te brengen. Begin dit mentaal aan te bieden, begin om je hart toe te staan te verzachten en Liefde en acceptatie naar iedereen uit te breiden. Je zult verbaasd zijn over het effect op degenen om je heen. Het zal al je persoonlijke relaties met je geliefde, familie, vrienden en gemeenschap transformeren. Het zal transformeren hoe je jouw wereld bekijkt. Het zal jou transformeren. Dit is wie je bent, de Goddelijke Expressie van Liefde en Licht. Leef het.
Wij zijn vereerd dat jullie getuige zijn van deze woorden en deze krachtige uitnodiging. Wij zijn compleet.
Het Team

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2016 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address.  www.morningmessages.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten