zondag, maart 06, 2016

De Wezens van Venus - De Ontwaking van Goddelijke Relaties en Nieuw Bewustzijn - 4 Maart 2016 / Natalie Glasson


De Wezens van Venus 
De Ontwaking van Goddelijke Relaties en Nieuw Bewustzijn
4 Maart 2016 / Natalie Glasson

Wij, de Wezens van Venus, breiden onze Liefde en het verenigde bewustzijn met de Schepper uit naar diegenen die bereid zijn om onze energieën te accepteren. Wij zijn niet aanwezig omdat wij meer betrokken zijn, noch zelfs omdat onze Liefde zo zuiver is. Onze aanwezigheid bij jullie en het ondersteunen van de Aarde is verschuldigd aan ons bewuste besef van de Liefde van de Schepper, aldus de aanwezigheid van Liefde binnenin iedereen, zelfs voorbij de Aarde, vergrotend en versterkend.
Wanneer een aspect van de Schepper, zoals de mensheid, ontwaakt en zich een nieuwe kwaliteit van de Schepper van binnenuit hun wezens herinneren, deze energie in/naar actie aanzettend, doet een ontwaking van dezelfde energie zich voor binnenin alle aspecten van de Schepper, dwars doorheen het volledige Universum van de Schepper. Dit is omdat alle aspecten van de Schepper met elkaar verbonden zijn. Dit geeft aan dat de verschuivingen en herinneringen die zich binnenin jullie wezen voordoen, nu de energieën toestaan, waaruit jullie aan het ontwaken zijn van binnenuit jullie wezen, geactiveerd te worden binnenin anderen op de Aarde en de innerlijke vlakken. Als aspecten van de Schepper al geactiveerd werden of dat deze kwaliteiten al herinnerd werden, dan zullen zij versterkt worden voor de verdere expressie, ervaring en contemplatie binnenin hun wezens. Kleineer of oordeel de verschuivingen van de ontwaking niet die binnenin jullie wezen gemaakt worden, aangezien jullie deel uitmaken van een evoluerend Licht en Bewustzijn. De uitdagingen in jullie werkelijkheid, hoe groot of klein zij jullie ook toeschijnen, moedigen jullie aan om jullie rol in het grotere plaatje van de evolutie van de Schepper te spelen. Wanneer jullie jezelf toestaan om meer volledig jullie natuurlijke Liefde te herinneren, draagt het bewustzijn het dagelijks met een grotere expressie over, en dan zal jullie herinnering van de Schepper geactiveerd worden door liefdevolle ervaringen in plaats van  uitdagende situaties.    
De energie die wij aan de Aarde en de mensheid verstrekken is verwant aan een groot energielichaam van Liefde Bewustzijn. Binnenin deze energie zijn activeringen en herinneringen van denken, voelen en weten van een ruimte van Liefde; de natuurlijke Liefde welke binnenin iedereen bestaat en die Liefde is van de Schepper. Denken, voelen en weten vanuit een ruimte van Liefde kan alleen van binnenuit jullie geboren worden. Echter, wij, de Wezens van Venus, brengen een Bewustzijn van Liefde voort om hetzelfde te inspireren om van binnenuit jullie wezen te activeren. Niet alleen moedigt onze energie jullie aan om Liefde te belichamen, het moedigt jullie ook aan om anderen als Liefde te her/erkennen met nieuwe duidelijkheid en waarheid. Jullie mogen specifiek richting het einde van 2016 opmerken, dat jullie bekwaamheid om de aanwezigheid van Liefde binnenin al jullie relaties te her/erkennen zal verbeteren en ontwikkelen. Dit zal ook aangeven dat jullie in staat zullen zijn om het gebrek aan Liefde te herkennen in de talrijke vormen van relaties die jullie creëren en gecreëerd hebben. Jullie idee en begrip van Goddelijke Liefde relaties zal vooruitgaan met het cultiveren van nieuwe ideeën van hoe jullie met de Schepper via diegenen om jullie heen wisselwerken. Dus, zullen jullie ontdekken dat jullie in staat zijn om goddelijke relaties te creëren met alle wezens op de Aarde, wanneer gegidst, dat resulteert in een grotere ervaring en her/erkenning van de eenheid van allen, met elkaar en de Schepper.

Een goddelijke relatie kan op aldus vele manieren en vormen omschreven worden. Het bewustzijn dat wij, de Wezens van Venus, herontwaken en vergroten  van binnenuit jullie wezen omschrijft alle relaties als goddelijk. Een goddelijke relatie is niet de Liefde in jezelf en iemand anders zoeken, het is weten en geloven dat Liefde binnenin jou en de ander aanwezig is, of zij nu een vreemde of een geliefde zijn. Hoe meer een goddelijke relatie uitgelegd wordt als de expressie en uitwisseling van het Schepper Liefde Bewustzijn dat zich voordoet tussen jullie op een innerlijk vlak en het Aardse vlak, hoe meer jullie je bewust worden van de Liefde van het Schepper Bewustzijn binnenin jullie zelf en anderen, hoe gemakkelijker jullie het zullen vinden om deze Liefde van de Schepper in iedere relatie te identificeren, een expressie van waarheid en Schepper Eenheid creërend.
Wanneer je een persoon ontmoet, of het nu een geliefde, een vreemde, iemand die je niet mag of onverschillig tegen bent, doet een uitwisseling van energie zich voor zoals op de innerlijke vlakken. Jouw Ziel en de Ziel van de andere persoon weten precies waarom jullie elkaar ontmoet hebben, de reden van de relatie of het nu intiem, zakelijk of vriendschappelijk is. Jullie zielen beginnen ook een uitwisseling van Licht, bewustzijn, begrip en zelfs genezing. Deze uitwisseling hoeft niet overduidelijk te zijn op de Aardse vlakken, hoewel het het fysieke lichaam energetisch beïnvloedt. Ieder persoon diens reden/doel op de Aarde is om hun complete Schepper Zelf binnenin hen te her/erkennen. De uitwisseling van energie, wat gebeurt wanneer twee zielen bij elkaar aanwezig zijn, of zij zich met elkaar bezighouden of niet, ondersteund de onophoudelijke ontwikkeling van de herinnering van de Schepper binnenin. Zelfs zogenaamd negatieve of kwetsende ervaringen tussen mensen op een Aards niveau kan een uitwisseling van Licht, bewustzijn en herinnering triggeren op een energetisch niveau tussen de zielen. Iedere uitwisseling ondersteund de zielen bij het meer volledig herinneren van de Schepper binnenin hun fysieke wezens, aldus een bewustzijn wordend van Schepper Liefde.
Het Schepper Liefde Bewustzijn dat, wij, de Wezens van Venus, nu met jullie delen, is om een gloren van het besef te ondersteunen waar de zieluitwisseling, wat zich energetisch en vaak voordoet, zonder dat de mensen die erbij betrokken zijn zich er bewust van zijn, zal zich voordoen binnenin het fysieke lichaam en de geest met bewust besef. Verbeeld je een werkelijkheid waar ieder persoon de uitwisseling van zielenergie zou kunnen ervaren,  de energieën en kwaliteiten van de ontwaking begrijpend, ondertussen realiserend hoe een rol te spelen in het ondersteunen van de andere persoon diens ascentie in dat moment (wat een minuut zou kunnen zijn) en aldus diens eigen ascentie toestaat versneld te worden. Dit zou een nieuw bewustzijn in de mensheid ontwikkelen, wat gedefinieerd zou worden als een Bewustzijn van Liefde vanwege de openheid, het vertrouwen en de waarheid wat onophoudelijk door iedereen ervaren zou worden. Het zou als een Bewustzijn van Liefde gelabeld worden, omdat velen de Schepper doorheen hun wezen van binnenuit hun wezens zouden ervaren en het tot uitdrukking gebracht zou worden, met een gevoel van goddelijke begeleid te zijn. Iedere relatie ofwel tijdelijk, korte of lange termijn, intiem of vriendschappelijk zal aldus geëerd worden als een goddelijke relatie welke niet alleen diegenen dient die betrokken zijn bij de uitwisseling, maar ook ieder persoon op de Aarde en de innerlijke vlakken, aangezien allen als één verbonden zijn.
De Liefde binnenin jou te belichamen en te her/erkennen geeft aan dat talrijke verschuivingen zich voor zullen doen in alle aspecten van je wezen, specifiek binnenin je geest en emoties. Dus, de manier waarop de mensheid handelt, reageert, denkt, voelt en ervaart is aan het veranderen wat verschuldigd is aan de energie die wij, de Wezens van Venus, aan het verankeren zijn doorheen 2016 en de energie die jullie bereid zijn om te ontvangen. Door de eenvoudige dagelijkse focus van de Liefde te ontvangen die wij, de Wezens van Venus, met jullie delen en de Liefde die jullie Ziel jullie voedt, zal de evolutie van jullie zelf als een menselijk wezen toestaan om plaats te vinden. Het is tijd voor de mensheid om een ontwikkelde en meer geavanceerde geestesstaat, emoties en verbinding met de Schepper en het bestaan op de Aarde te accepteren. Dit zou vergeleken kunnen worden met een download of herinnering van verlichting. Het kan alleen plaatsvinden door de acceptatie van Liefde. De Liefde van de Schepper her/erkend en belichaamd in je wezen is de katalysator voor het goddelijke en de vooruitstrevende evolutie van de mensheid.
Niet alleen nodigen wij jullie uit om te beseffen dat jullie relatie met jullie zelf aan het veranderen is in/naar een meer liefdevolle en genezende ervaring, jullie relatie met diegenen om jullie heen is ook dramatisch aan het veranderen. Beide verschuivingen staan jullie toe om je vollediger met de Schepper te verbinden, voorbij de illusie te kijken met een groter begrip van de waarheid van de Schepper. Je mag bij jezelf gewaar worden gevoeliger te worden voor je eigen behoeften en scherpzinniger bewust te zijn van de invloed van andere mensen hun energie op jouw wezen. Je mag ontdekken dat sommige relaties van wat voor vorm dan ook aan mogen voelen alsof zij afgedankt moeten worden, aangezien de zieluitwisseling van energie en bewustzijn voltooid werd, terwijl andere mensen je leven binnenkomen om je aan te  moedigen meer bewust te worden van de onophoudelijke zieluitwisseling, welke plaatsvindt op ieder gegeven tijdstip, jouw acceptatie van je Schepper Liefde Bewustzijn verhogend.   
Om je Schepper Liefde Bewustzijn te ontwikkelen:
  • Ben bewust van de Liefde binnenin je wezen,
  • Ben alert en bewust dat Liefde bestaat binnenin ieder persoon die je ontmoet, ongeacht hoe zij aan jou verschijnen,
  • Ben bewust dat wanneer je met wie dan ook spreekt of zit, een vreemde of bekende, jullie zielen waardevolle energie en verlichting aan het uitwisselen zijn,
  • Ben alert en bewust dat iedere relatie goddelijk en heilig is en je spirituele evolutie dient,  
  • Ben bewust van Liefde te ontvangen van Venus en van je Ziel,
  • Ben bewust dat de energie die de Wezens van Venus nu verstrekken is om Liefde binnenin jou te ontwaken en een nieuwe perspectief van Liefde te creëren, wat jou toe zal staan om je relaties op een volledige andere manier gewaar te worden.
  • Ben bewust en denk na over hoe jouw Ziel alle relaties, bijeenkomsten of verbindingen tussen jezelf en andere mensen bekijkt, aldus je intuïtie en gevoeligheid aangaande de Schepper ontwikkelend.
Wij, de Wezens van Venus, zijn aanwezig om prachtige verschuivingen van Liefde, gevoeligheid en besef binnenin jullie wezen te creëren, jullie en de gehele mensheid toestaand om jullie innerlijke energieën en bewustzijn van verlichting te belichamen.
In onophoudelijke ondersteuning en Liefdevolle dienstverlening,
De Wezens van Venus.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten