zondag, maart 27, 2016

De Hemelse Witte Wezens en de Pleiaden - Goddelijk Innerlijk Bewustzijn - 24 Maart 2016 / Natalie Glasson


De Hemelse Witte Wezens en de Pleiaden
Goddelijk Innerlijk Bewustzijn
24 Maart 2016 / Natalie Glasson

Het is met Liefde dat wij naar voren stappen om jullie te begroeten; wij zijn de energie en het bewustzijn van de Hemelse Witte Wezens en de Pleiaden. Wij vermengen onze energie in een prachtige synthese, een wonderbaarlijk ensemble van Licht creërend, welke wij over en door jullie wezen heen gieten. De kleuren van wit, blauw en groen zoals watervallen van juwelen van Licht, distribueren onze gecombineerde energie, bewustzijn en frequentie om de aanwezigheid van het Licht van de Schepper binnenin allen te ondersteunen. Ons Licht heeft een groter doel, wat is om illusies af te schudden die verbonden zijn aan het concept van de waarheid en het perspectief van spirituele of Schepper Waarheid, om velen aan te moedigen om zich bezig te houden met hun Goddelijke Innerlijke Bewustzijn.
Zelfs mensen die zich in spirituele cirkels bewegen kunnen vasthouden aan concepten en ideeën van spirituele of Schepper Waarheid. Echter, wanneer de kennis binnenin het verstand vastgehouden wordt is het alleen een product van leren in plaats van ervaren of belichamen. Het verstand kan niet volledig het zuivere bewustzijn van de Schepper begrijpen door het leren of het gebrek aan ervaring. Niettemin, kan het vaak het leren zijn hetgeen de geest opent. De geest kan zich aansluiten bij het zuivere bewustzijn van de Schepper; het is vaak dat wanneer de geest een idee ontvangt, het kan wensen om vast te houden aan het idee en de acceptatie van andere inzichten te veronachtzamen. Wanneer de geest en de zuivere Liefde van de Schepper als één werken, dan is de geest in staat om de vrij stromende natuur van de Ziel en de Schepper te adopteren, en wordt constant goddelijk geïnspireerd.
Je Goddelijke Innerlijke Bewustzijn is een actief Licht binnenin je wezen welke op dezelfde frequentie als de Schepper vibreert en, daarom, het echte en zuivere bewustzijn van de Schepper bezit. Je Goddelijke Innerlijke Bewustzijn bestaat eenvoudig binnenin jou, en wanneer jij je erbij aansluit, zijn de resultaten de staten van Liefde, Vrede, Harmonie, Wetendheid, Eenheid/Eensgezindheid en acceptatie. Deze sensaties of staten van bewustzijn vullen overvloedig iedere cel van je wezen, iedere chakra, ieder aspect van je auragebied alsook je gedachten en gevoelens. De sensaties kunnen vergeleken worden met vuurwerk van helder Licht en inspiratie dat beweegt als een stroming doorheen je gehele wezen.

Je Goddelijke Innerlijke Bewustzijn, welke de zuiverste waarheidsfrequentie van de Schepper uitstraalt zou ook gelabeld kunnen zijn als de wijsheid van je Ziel, je spirit of zelfs je Hogere Zelf. Echter, wij spreken over staten van het hogere vibrationale zuivere bewustzijn geboren vanuit jouw verbinding met de Schepper. Deze staten van bewustzijn bewegen voorbij je gedachten, gevoelens, perspectieven en meningen, ervoor zorgend dat al hun eerdere programmeringen wegvallen. Dit Goddelijke Innerlijk Bewustzijn is vrij van oordeel, angst of illusie; het is een bewustzijn van Liefde, welke, wanneer je ermee verbonden bent, een nieuwe staat van bewustzijn binnenin je wezen creëert. Dit Bewustzijn van Liefde heeft de macht om geleidelijk, als doorgegaan wordt ermee verbonden te zijn, alle eerdere gedachtepatronen van negativiteit, angst of illusie uitwist. Zo machtig is je Goddelijke Innerlijke Bewustzijn van de Zuivere Bewustzijnsstaat van Liefde, dat immens genezend is voor je lichaam, wezen en werkelijkheid. Alles dat er nodig is, is je bereidheid om toegang te verkrijgen tot je Goddelijke Innerlijke Bewustzijn, het toestaand te intensiveren en doorheen je wezen te bewegen terwijl je accepteert, waarneemt en ervaart.
Er zijn aspecten van je huidige staat van Zijn en Bewustzijn, welke je hinderen of blokkeren van toegang te verkrijgen tot je Goddelijke Innerlijke Bewustzijn en deze te ervaren. Zulke gedragingen als jezelf of anderen te oordelen, onflexibel te zijn bij het observeren van de meningen van anderen, twijfelen aan jezelf of anderen, gebrek aan vertrouwen of geloof in zelf, anderen en de Schepper, angst voor verandering of angst voor koesterende ervaringen, gebrek aan zelf-liefde of gebrek aan Liefde voor anderen, ondankbaarheid, koppigheid, te proberen om zelf, anderen, situaties of de Schepper te controleren. We zouden door kunnen gaan met onze uitleg, nochtans weten wij dat jullie onze bedoeling begrijpen. Wat voor proces dan ook dat jou aanmoedigt in afscheiding te geloven, leidt je weg van je Goddelijke Innerlijke Bewustzijn. Velen op de Aarde bezitten spirituele kennis, zij geloven misschien in spirituele of genezende technieken, in filosofie, religie of een manier van leven of denken. Als het individu alleen open staat voor diens spirituele kennis en niet in staat is om waar te nemen, te begrijpen, te accepteren of zelfs eenvoudig vrij van oordeel te zijn toe te staan, dan kan dit een blokkade zijn voor toegang te verkrijgen tot hun Goddelijke Innerlijke Bewustzijn. Oordeel, de creatie van angst of intolerantie zelfs binnenin de spirituele concepten, ideeën of ervaringen, veroorzaken een afleiding van de geest voor afscheiding in plaats van vereniging. Wanneer er een geloof in vereniging is, kan dan het Goddelijke Innerlijke Bewustzijn gemakkelijk betreden worden. Geloof in vereniging kan manifesteren door je mededogen voor zelf en anderen, Liefde voor zelf en anderen, acceptatie van zelf en anderen, ruimdenkendheid richting zelf en anderen. In waarheid, zal een liefdevolle onbevangenheid, geschonken aan zelf, vrede binnenin je wezen creëren wat jou voort zal leiden om je te verbinden met je Goddelijke Innerlijke Bewustzijn, het waar te nemen en te ervaren.  
Iedere keer dat je een gedachte, een gevoel of actie creëert, geboren vanuit en gefocust op eenheid, sta jij jezelf dan toe om je Goddelijke Innerlijke Bewustzijn te accepteren.
We kunnen herkennen dat gedragingen zoals oordeel, (waarvan wij voelen dat dit het meest schadelijk is) een blokkade veroorzaken in het verbinden met je Goddelijke Innerlijke Bewustzijn. Niettemin herkennen wij dat oordeel deel uitmaakt van een persoon diens reis richting de spirituele ontwaking. Oordeel komt vanuit het geloof van afscheiding binnenin een individu; afscheiding is een gevoel en ervaring van pijn. Een individu die zich bezighoudt met oordeel heeft nochtans zichzelf volledig te accepteren als een wezen van Liefde, en is ook niet in staat te beseffen of is niet in staat de schoonheid van de Schepper in alles waar te nemen; dit omvat de expressies die allen creëren.
Ieder oordeel wordt geboren vanuit de pijn van afscheiding binnenin je wezen, specifiek wanneer je gehecht bent aan het oordeel dat je maakt over jezelf of iemand anders. Gehecht zijn aan een oordeel is ervan te genieten het oordeel te delen, het voelen van het oordeel bewijst je belangrijkheid of kennis, alsook het voelen dat het oordeel verstrekt moet worden. Het kan uitdagend zijn om de patronen  van de geest op te lossen van het oordelen van zelf of anderen, zelfs oordelen wanneer bepaalde situaties ofwel goed of slecht zijn, hoewel oordeel opgelost kan worden wanneer jij je gehechtheid aan oordeel loslaat. Wanneer een oordeel binnenin naar boven komt, kan je het eerst her/erkennen en dan loslaten door het weg te ademen. Ga hiermee door als dat moet totdat je gehechtheid aan het oordeel opgelost is. Denk dan na, houdt het oordeel waarheid er binnenin vast en is het jou, anderen of de situatie van dienst? Als het oordeel van dienst is zal je in staat zijn het te verstrekken vanuit Liefde en mededogen, het zal in feite transformeren van een oordeel in/naar een waarneming. Als het oordeel jou niet dient, zal het gemakkelijker zijn om het met Liefde te verwijderen. Oordeel komt vanuit een behoefte om je binnenin belangrijk te voelen, en wanneer je Onvoorwaardelijk van jezelf houdt, lost de behoefte om je belangrijk te voelen op omdat je volledig gekoesterd bent. Dit verandert je perspectief over jezelf en anderen, terwijl het jou toestaat je aan te sluiten bij je Goddelijke Innerlijke Bewustzijn.
Herken alsjeblieft dat wij jullie niet oordelen door dit naar jullie aandacht te brengen, wij wensen eenvoudig om jullie te helpen bij het herkennen van dat wat jullie blokkeert van het accepteren en je aansluiten bij jullie Goddelijke Innerlijke Bewustzijn. Wij wensen ook voor jullie om te beseffen dat oordelen naar boven zullen komen, en dat er voor jullie geen behoefte is om jullie oordelen met verdere schadelijke en bekritiserende gedachten te oordelen. Van jezelf houden, en ondertussen de oordelen her/erkennen die je creëert, zal je toestaan je te onthechten van de patronen van oordeel binnenin je wezen. Het betekent ook niet dat jij jezelf niet op de manier tot uitdrukking kunt brengen die je wenst, om jezelf en anderen te ondersteunen. Nochtans, is het om alle expressies aan te moedigen te stromen vanuit een ruimte van het zuivere Bewustzijn binnenin jou.
Om je aan te sluiten bij je Goddelijke Innerlijke Bewustzijn:
• Moedig jezelf aan om staten van vrede en ontspanning binnen te gaan door ademhaling, meditatie en de focus op om van jezelf te houden.
• Her/erken dat je Goddelijke Innerlijke Bewustzijn een bewustzijn is van zuivere Liefde van de Schepper, wanneer jij je met dit deel van je wezen verbindt communiceer je met en breng je de Schepper tot uitdrukking.
• Affirmeer, “Ik sluit me aan bij en belichaam mijn Goddelijke Innerlijke Bewustzijn”.
• Doe een beroep op onze gecombineerde energie en het Licht van de Hemelse Witte Wezens en de Pleiaden, voel ons witte, blauwe en groene Licht jou omringen als je het in je wezen ademt. Wij vergroten je gevoeligheid voor je Goddelijke Innerlijke Bewustzijn.
• Verbeeld, voel of her/erken een Bron van Zuiver Bewustzijn binnenin je wezen. Ontdek waar deze Bron van Zuiver Bewustzijn is en hoe het aanvoelt. Verbeeld je dat je in het Zuivere Bewustzijn verzinkt en dat het je volledige wezen vult, jou verlichtend en jou verhuizend in/naar een nieuwe staat van bewustzijn.
Hoe meer je dit ervaart en uitoefent, hoe meer je de sterkte en kracht van je zuivere bewustzijn her/erkent, en voelt dat het je wezen penetreert. Het zal aan jou staten van vrede aanbieden, van vervulling, vernieuwing en genezing. Door je herhaling en her/erkenning, zal je de overvloed ontdekken van je Goddelijke Innerlijke Bewustzijn dat vrijelijk doorheen je gehele wezen stroomt en de wetendheid dat het promoot binnenin je wezen, geest en gevoelens.
Wij zijn in Goddelijke Liefde bij jullie,
De Hemelse Witte Wezens en de Pleiaden

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten