maandag, maart 21, 2016

De Arcturiaanse Groep - Overvloed Is een Eindeloze en Altijd Aanwezige Goddelijke Wet - 20 Maart 2016 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
“Overvloed Is een Eindeloze en Altijd Aanwezige Goddelijke Wet”
20 Maart 2016 / Marilyn Rafaelle

Dierbaren, welkom naar een tijd waarin de dingen hetzelfde schijnen te zijn voor veel van de wereld, maar niet voor jullie die aan het ontwaken zijn. Velen van jullie beginnen om nieuwe en ongebruikelijke ervaringen te hebben, alsook diepere inzichten waar de anderen zich onbewust van zijn. Blijf doorgaan, want de evolutie beweegt in de richting van een Nieuwe Aarde en een nieuwe staat van bewustzijn voor diegenen die daarvoor kiezen.
Wij wensen om over geld te spreken, een onderwerp dat veel chaos en vele problemen voor de wereld schijnt te veroorzaken. Het menselijke geloofsysteem betreffende geld is opgebouwd rondom de dualiteit -- het bewustzijn van geld als een “goed” iets dat verworven moet worden of als een “slecht”iets dat afgewezen moet worden. Beide zijn onjuist en zijn gebaseerd op een algemene onwetendheid van de waarheid, dat vaak samengaat met de wens van velen voor macht. Geld is een medium van uitwisseling in en van zichzelf, geen macht hebbende anders dan de macht die jullie eraan geven.
Iedere ziel streeft ernaar om Zichzelf te vinden en te herinneren, om in de vrede en vreugde en Liefde te rusten, wederom ervarend wie en wat het werkelijk is. Wanneer een individu incarneert in de derde dimensionale energie, komt hij/zij met een plan voor wat voor ervaringen dan ook die noodzakelijk zijn voor zijn/haar evolutionaire proces. Eenmaal in de dichtere energie van de derde dimensie vergeet men dit, maar behoudt die diepe hunkering naar volledigheid. Niet begrijpend dat wat hij/zij voelt spiritueel is, begint hij/zij buitenwaarts te zoeken naar wat hij/zij ook maar gelooft dat hem/haar geluk brengt in overeenstemming met zijn/haar verworven staat van bewustzijn.
Zoekend en worstelend naar het één of andere waargenomen goede (vaak geld) in het externe, ongeacht of het ten koste van anderen gaat, is hoeveel van de wereld nog steeds functioneert. Het is de bron van al het criminele gedrag, machtworstelingen, oneerlijkheid, religiositeit, en ga zo maar verder. Elk individu streeft ernaar om diens aangeboren heelheid te ervaren, maar is zich nog niet bewust dat het binnenin ligt, zij wenden zich iedere kant op in het externe, totdat in het één op andere leven op het één of andere punt, zij het opgeven en beginnen binnenin te kijken naar waar het is.
Geld, alsook alle vormen van overvloed, is een verstandelijke interpretatie van de altijd aanwezige volledigheid en heelheid binnenin elk individu. Het verstand kan alleen interpreteren en buitenwaarts manifesteren in overeenstemming met de verwordven staat van bewustzijn en persoonlijke geloofsysteem van een ieder. Als Goddelijke heelheid niet al binnenin belichaamd was, zou het nooit buitenwaarts kunnen verschijnen, omdat het externe het innerlijke is.

Overvloed is een eindeloze en altijd aanwezige Goddelijke Wet, maar het universele geloof in de dualiteit en afscheiding heeft geresulteerd in een wereld van gebrek en beperking. In de dualiteit zullen daar altijd de paren van tegengestelden zijn (overvloed en schaarste) en met afscheiding zullen er altijd sommigen zijn die hebben en sommigen die niet hebben. Deze overtuigingen worden onophoudelijk herbekrachtigd door het overeenstemmende bewustzijn.
De Wet van Overvloed wordt gemakkelijk in de natuur waargenomen -- de bladeren aan de bomen, de grassprieten, de bloemen in de velden en de vogels in de lucht. De natuur, wanneer toegestaan, functioneert altijd in overeenstemming met de Wet van Goddelijke Overvloed. De tijd is gekomen voor de evoluerende mensheid om het proces te beginnen van voorbij te gaan aan overbodige overtuigingen van gebrek en diens vele vormen, want in werkelijkheid is er niet zoiets als gebrek.
Gebrek, specifiek in de vorm van geld is een zeer moeilijke overtuiging om aan voorbij te gaan. Dat, en lessen van relatie representeren de twee meest moeilijke blokkades voor het menselijke bewustzijn. Overtuigingen van gebrek en beperking hebben zich tot aan het punt ontwikkeld van menselijke wetten te worden omdat voor het merendeel, alle voorafgaande levensspannen volledig ondergedompeld in de derde dimensionale energie geleefd werden.
Het cellulaire geheugen, totdat het gereinigd is, draagt nog steeds energieën die associëren met ervaringen van armoede en verhongering van sommige van deze levensspannen. Echter, de menselijke wetten, zo echt als zij mogen schijnen te zijn, zijn slechts overtuigingen die nooit de Goddelijke Wet kunnen vervangen.  
Dankbaarheid is een krachtige sleutel voor het ontsluiten van overvloed, omdat het de erkenning is dat “Ik heb”. Begin met wat vertrouwd is, dankbaarheid gevend aan het Goddelijke binnenin jou voor alles, ongeacht hoe alledaags of zogenaamd onbelangrijk het mag toeschijnen. Begin overvloed overal om je heen te her/erkennen, zelfs met zoiets eenvoudigs als het mooie pak dat iemand draagt op te merken of een prachtig huis dat je bewondert.
Begin dank te zeggen voorafgaand aan maaltijden als je dat nog niet doet, het een her/erkenning en dankbaarheid maken voor je Goddelijke heelheid dat zich buitenwaarts manifesteert als voedsel. Sta het eenvoudige maaltijd gebed toe om jou voorbij het onthouden en herhalend bedanken te gaan van het één of andere ver weg concept van een God die uitkiest wie te zegenen - de God welke de mens gecreëerd heeft naar diens eigen beeltenis en gelijkenis.
Met het tot uitdrukking brengen van dankbaarheid jegens een ander voor wat dan ook, erken en eer je automatisch Zelf, wanneer je beseft dat dit niet van de ander gekomen is maar via de ander. Er is geen “ander” en binnenin het besef van de ENE, verhuizen alle dingen eenvoudig van de ene zak naar de andere. Dit is waarom het aldus zeer belangrijk is om te stoppen met buitenwaarts te zoeken naar wat dan ook - je goede, geluk of vervulling. Een ontwikkelde staat van bewustzijn weet dat al het goede van binnenuit stroomt, maar dat het toeschijnt van anderen te komen.
Als jullie beginnen de waarheid te accepteren van wie en wat jullie zijn, eer en houd van jezelf als Goddelijke wezens, jullie zullen jezelf automatisch gewaarworden dankbaarheid voor alles te voelen. Dit gebeurt omdat jullie nu in staat zijn om iedere fysieke, emotionele, mentale of spirituele ervaring te herkennen (de plezierige alsook de niet zo plezierige), om een leraar te zijn.
Overvloed verschijnt in eindeloze vorm en variëteit in overeenstemming met de behoefte van het moment. Geld is slechts één vorm van overvloed. Wanneer je een rekening opent, of in je portemonnee kijkt en zegt; “Ik heb niet,” kan je er verzekerd van zijn dat dat precies is wat je creëert, want jullie zijn scheppers. Zelfs als je slechts één magere munt  van de laagste benaming hebt, kijk ernaar zonder oordeel en erken; “Ik heb”.
Zoals met ieder aspect van de spirituele evolutie, is intellectuele kennis van een waarheid slechts de eerste stap. Je kunt niet gaan zitten in absolute afwachting van een zak met geld om uit de lucht vandaan te vallen (hoewel dit zou kunnen gebeuren als je er het bewustzijn van had). Ken de waarheid en neem dan wat voor menselijke stappen dan ook waartoe je gegidst wordt om te nemen, zij het in dienstverband of hulp van de één of andere soort. Laat jouw acties zijn wat met jou resoneert, en niet wat anderen jou mogen vertellen te doen, want hun begeleiding alsook betekenis zoals het mag zijn, is representatief van hun staat van bewustzijn en niet die van jou.
Houd jezelf open en begeleid met betrekking tot alle tewerkstellende kansen, niet slechts de “volmaakte baan”. Een baan te nemen die je beschouwt beneden jouw kunnen te zijn en het uit te voeren ten beste van je bekwaamheid, stuurt een boodschap van intentie naar het Universum dat je serieus bent over meer overvloed te ervaren en dat je gereed bent om te ontvangen. Vaak zal een andere meer passende vorm van tewerkstelling zichzelf weldra presenteren. Alle werkgelegenheid  is dienstverlening en iedere taak die je oppakt kan Lichtwerk zijn wanneer gedaan in een energie van Liefde.
Begin het stromen van “Ik heb” door te geven op alle niveaus -- fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Het kan zo eenvoudig zijn als het nemen van tijd om gebruikte kleding en items te vinden om te doneren. Laat volledig de overtuiging los dat wanneer je geeft, dit automatisch minder voor jou betekent. Jullie zijn voorbij die staat van bewustzijn verhuisd en begrijpen nu dat alles door jullie heen stroomt vanuit een oneindige bron van overvloed en niet vanuit een beperkte persoonlijke voorraad.
Gebruik ieder geven als een kans om te beseffen “Ik heb” omdat “Ik ben”. Laat de energie van je Goddelijke heelheid stromen waar je gegidst wordt het te laten stromen in het besef dat er niet van je verwacht wordt de gehele wereld op te tillen, want er zijn nog steeds velen die het oude nodig zijn. Denk er altijd aan om nauwkeurig naar je intuïtie te luisteren, want het kan soms gebeuren dat een enthousiaste student onwetend een in-staat-steller wordt.
Gebrek moet begrepen worden voor wat het is -- een overtuiging gebaseerd in de dualiteit en afscheiding geen wet hebbend om het te ondersteunen -- illusie. De angst en paniek welke naar boven komen van niet genoeg te hebben is wat de misdaad aanstuurt en het gevoel van afscheiding vereeuwigt. Wij begrijpen jullie worstelingen. Onze boodschap van vandaag is dat jullie nu gereed zijn om geld te beginnen te zien en te ervaren als energie en niet materieel, hoewel het op die manier schijnt te zijn.
Neem iets aan materieel geld en voel het, houd het vast, en besef dat het een materieel concept is dat de volledigheid representeert van het Goddelijke Bewustzijn dat jullie zijn.
Het Goddelijke Bewustzijn is Zelf handhavend en Zelf onderhoudend, alles dat is belichamend en het eeuwig op diens plaats houdend door de Goddelijke Wet. Het kan nooit meer of minder zijn, noch kan het veranderen of afwezig zijn, want het is alles dat er is en moet daarom de substantie zijn van waaruit jullie gevormd werden.  
“Ik ben de substantie van waaruit geld gevormd is.”
Wij zijn de Arcturiaanse Groep.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten