zondag, maart 27, 2016

Aartsengel Zadkiel - “Laat Je Hart Zingen” - April 2016 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“Laat Je Hart Zingen”
April 2016 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, met Heilige Lady Amethyst, en een Schare van het Engelachtige Rijk van Licht. Vandaag, wensen wij om jullie een Boodschap van Licht te brengen over het laten zingen van je hart.
Het hart is waar jullie toegang beginnen te krijgen tot de energie van de hogere dimensies. De energie van het hart is de energie van Liefde. De energie van de hogere dimensies is gebaseerd op Liefde. Dit is een Universele Liefde dat ver voorbij de romantische Liefde gaat.
De energie van Liefde is een universele vibratie dat de gehele Schepping omvat. Het is een energie welke door het gehele Omniversum heen zoemt en zowel het gemanifesteerde als ongemanifesteerde potentieel van Alles Dat Is verbindt. Het is de substantie van puur Licht.
Het Licht verbindt je met Alles Dat Is door de Goddelijke Vonk in je hartcentrum. Dit is de plaats waar je naartoe kunt gaan om je verbinding met de gehele mensheid en met Alles Dat Is te voelen.
Wanneer je op zo een manier leeft dat je hart zingt, blijft de energie in je hartcentrum schoon, en straalt je Licht helder. Hoe schoner de energie in je hartcentrum is, hoe helderder je Licht zal stralen.

Wanneer je hart zingt, is het Licht samenhangend en beweegt op een georganiseerde manier in dezelfde richting. Er is geen duwen of trekken om de energie aan te sturen om in uiteenlopende richtingen te bewegen. Jij bent duidelijk over wat je wilt en wat maakt dat je hart zingt. Dit staat de energie toe om op een georganiseerde manier voorwaarts te gaan.
Wanneer dit zich voordoet, is je persoonlijke energetische frequentie hoger. Dit staat jou toe om toegang te verkrijgen tot de energie in de hogere dimensies, en begin je naar hogere niveaus op te stijgen. Er is geen worstelen of inspanning. Het gebeurt automatisch omdat jij je hart toegestaan hebt te zingen.
De vele planetaire energieverschuivingen helpen het proces van je hart toe te staan te zingen. Iedere verschuiving brengt dingen naar de oppervlakte en naar je besef voor onderzoek. Je hebt de kans om te beslissen wat ervoor zorgt dat je hart zingt.
Wanneer je duidelijk bent over wat ervoor zorgt dat je hart zingt, wordt aan jou de kans aangeboden om naar hogere niveaus te verhuizen.
Duidelijk zijn over wat ervoor zorgt dat je hart zingt is een doorgaand proces. Als een Wezen van Licht, is je energiegebied onophoudelijk aan het veranderen en stromen in overeenstemming met je gedachten en emoties, alsook met de planetaire energieverschuivingen. Dit verstrekt aan jou een prachtige kans om voorwaarts te gaan.
Bewust te zijn van de veranderende energie is een belangrijk deel van je hart te laten zingen. Dit Staat jou toe om met de energie mee te bewegen en te stromen. Het staat je toe om los te laten wat voor jou niet langer meer juist aanvoelt. Dit bevrijdt energie voor jou om nieuwe interesses te onderzoeken. Wanneer dit zich voordoet, is je energie zichzelf constant aan het vernieuwen, en zingt je hart.
Iedere dag brengt de mogelijkheid van nieuwe inzichten omdat je in het moment leeft. Je wordt je bewust van het concept dat het huidige moment alles is dat er is. Wanneer jij je bewust bent van het huidige moment, begint een gevoel van vreedzaamheid uit jou vandaan te stromen, en zingt je hart.
Als jij je focust op wat het ook maar is dat ervoor zorgt dat je hart zingt, staat dit de inzichten toe om meer vanzelfsprekend te stromen, omdat je jouw energetische vibratie verhoogd hebt. Je bent in die ruimte van samenhangend Licht. Je bent in het stromen. Hoe meer jij je met dit proces bezighoudt, hoe meer het zal gebeuren. Weldra, zal het een manier van leven voor jou worden.
Dit betekent niet dat je alle verantwoordelijkheden in de steek laat. Het betekent dat je iedere dag bewust tijd maakt voor te doen wat ervoor zorgt dat je hart zingt. Deze activiteiten die ervoor zorgen dat je hart zingt, beginnen een brug of netwerk van Lichtpunten te bouwen die jou door wat het ook maar is dat je ook moet doen gedurende je dag heen dragen.
Hoe meer Lichtpunten je creëert, hoe gemakkelijker je dag zal stromen. Je begint op te stijgen naar een hogere vibratie dat jou ondersteund terwijl je voorwaarts gaat. Het is een creëren van Lichtpunten en hen te onderhouden door bewust te zijn van wat ervoor zorgt dat je hart zingt.
Als je een activiteit gewaarwordt dat jou voorheen gelukkig maakte en het niet langer meer naar jou roept, zegen het voor het geluk dat het jou bracht en laat het met Liefde naar het Universum los. De vreedzame energie dat deze activiteit omringde is dan vrij om in/naar iets getransmuteerd en getransformeerd te worden dat een energetische overeenstemming voor jou zal zijn in de huidige tijd.
Wanneer je in het huidige moment blijft, ben je meer bewust van wanneer deze verschuiving zich voordoet. Je bent in staat om meer geleidelijk en gemakkelijk veranderingen te maken. Het wordt een stromen van bewust te zijn van wat ervoor zorgt dat je hart zingt in het huidige moment.
Terwijl dit proces gebeurt, zingt je hart, en begin je met de muziek van de sferen te stromen.
Geliefden, wij zijn blij dat jullie je hart toestaan om te zingen. Wij verheugen ons iedere keer met jullie dat wij de prachtige muziek van jullie zingende hart horen.
Weet dat er groots van jullie gehouden wordt.
WIJ ZIJN Aartsengel  Zadkiel en Lady Amethyst en Wij omringen jullie met Liefde
En zo zij het.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
All Rights Reserved Linda M. Robinson, http://personalpathwaysoflight.com/
Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given. Linda M. Robinson, http://personalpathwaysoflight.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten