dinsdag, maart 22, 2016

Aartsengel Michael - Het Licht is In Ieder Mens Aanwezig - 21 Maart 2016 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
“Het Licht is In Ieder Mens Aanwezig”
21 Maart 2016 / Rita Pulmans
Rita: Geliefde Aartsengel Michael,
Graag een boodschap voor het grote Lichtfeest Pasen.
*****
Geliefden,
Reeds zijn de dagen zo ver gevorderd dat het Lichtfeest Pasen in zicht komt.
Dit Lichtfeest is een omkeer in de frequentie van Licht doorstraling, Licht doorlating als het ware. Het is een omwenteling van donkere dagen naar lichte dagen.
Laat dit ook voor jullie geliefden een omwenteling zijn in jullie zelven. Een omwenteling van duister naar Licht. Steeds meer en meer Licht integrerend in jullie systeem, vanuit jullie eigen heilige Harten geliefden.
Het Licht moeten jullie niet steeds van buiten jullie bekijken, aanschouwen, maar zie ook dit Licht branden in je binnenste, vanuit jullie harten mededogenschap met zich meedragend.
Het grote Licht zijn jullie lieverds, jullie zijn wandelende fakkels van Licht en Liefde. Alleen weten sommigen onder jullie dit nog steeds niet, of zijn dit vergeten.
De hamvraag hierin is, wat zijn wij dan vergeten?


Jullie geliefden, zijn somtijds vergeten dat jullie allen Godskinderen zijn, GodsLichten, geboren uit hetzelfde vlees en bloed. Of dachten jullie soms dat er creaties zijn buiten jullie die niet van God zijn? Onmogelijk geliefden, dit bestaat niet.
Alles is doordrongen van het Heilige Vuur van Gods Wezen, Gods Creatie, Gods Schepping.
Jullie geliefden vragen je nu af, maar dit ...en die ...en dat..., die mensen, die mij dit hebben aangedaan of die dat hebben verricht. De Liefde oordeelt niet, noch moeten jullie dit niet doen geliefden.
Het Licht is in ieder mens aanwezig, al is het verschijnsel ervan niet bij eenieder het zelfde. Doch geliefden, daarom moet Pasen steeds in herinnering gebracht worden, met en in dit Christuslicht. Het vraagt, neen het smeekt, om verbinding en diegenen die reeds bewust zijn van wat het voor eenieder kan en zal betekenen, zij zullen de voordragers zijn van dit Licht.
Het is dan ook de taak van jullie allen om hierin bij te staan, door begrip en Liefde voor elk levend wezen op Aarde. Delend dit onvoorwaardelijke liefdeslicht. Ga aan de slag en zie doorheen elke vorm van duisternis, kijk er als het ware doorheen en ontdek het grote Licht, het ChristusLicht in en achter alle/elke donkerte. Daar het ChristusLicht alles en iedereen doordringt en niet onbetogen (Rita: onbedekt) laat.
Daarom is het ook te vinden in zelfs het duisterste hart van een mens. Daar ook is dit Licht aanwezig. En Pasen en de paastijd brengt jullie allen dit in herinnering.
Herinner jullie geliefde harten dat alles Licht is. Laat ook dit Licht schijnen en alles omtoveren in Liefde.
Moge dit de Paasgedachte zijn:
Ik ... (naam) ... verbreid mijn liefdesLicht, mijn Paasvlam in en over Moeder Aarde en in ieder levend wezen, NU.
Ik deel mijn Christuslicht waar ik ook ga.
Ik ben het Licht, de waarheid en het Leven.
Deze woorden mogen jullie uitspreken geliefden, uitdelen als krachtige liefdesvlammetjes. Want ze zijn de waarheid. Laat dit steeds bewaarheid worden.
Ga verder in je Licht en verenig je meer en meer in je ChristusLicht, jouw koningsschap dat Jezus, de grote weldoener jullie kwam brengen, openbaren. Deze openbaring gebeurt vanuit jullie binnenste geliefde harten. Raak je Christus/Koningschap aan met je eigenste Liefdesvuur.
Ik wens jullie allen een verlicht Paasfeest toe in jullie harten.
Ik, Aartsengel Michael heb gesproken.

© Copyright 2016 - Rita Pulmans 
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.
De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be  Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten