maandag, maart 07, 2016

Aartsengel Michael - Een Mens die vanuit Bewustzijn tot Handelen Komt, Kan de Hele Wereld Veranderen - 6 Maart 2016 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
“Een Mens die vanuit Bewustzijn tot Handelen Komt, Kan de Hele Wereld Veranderen”
6 Maart 2016 / Rita Pulmans

Geliefde Lord,
Ik ben in het boek aan het lezen: "De terugkeer in het Paradijs - Aartsengel Michael, gechanneld Christoph  Fasching". Hierin lees ik de volgende tekst;
"Het facet om afgescheiden van elkaar te leven hebben jullie tot in al je poriën doorleefd en er is geen reden meer om jullie nog langer met deze ervaring bezig te houden. Het zal een grote opluchting zijn als jullie erachter komen dat alle mensen precies hetzelfde voelen en dezelfde wensen koesteren om eindelijk deze kant van de wereld te kunnen verruilen voor de andere. Jullie staan op deze drempel en beginnen langzaam de deuren te openen naar de toekomst van de eenheid." 
Dit boek is ook alweer een paar jaar geleden geschreven, niettemin mooi om te herlezen. Mijn vraag aan u geliefde Lord is de volgende: Hoe komt het dat er nog steeds mensen zijn die niet op deze manier leven. Zijn velen er dan nog niet achter gekomen dat wij allemaal, zoals u zegt in de tekst, precies hetzelfde voelen en dezelfde wensen koesteren? Dit lijkt mijns inziens nog niet echt het geval te zijn, daar er nog zoveel tegenstrijdigheden plaatsvinden in gedachten, woorden en daden. Dus het moment van de grote opluchting is er nog niet, denk ik zo.
Ik weet ook wel geliefde Michael dat jullie net zomin als wij in de glazen bol kunnen of zullen kijken, daar de toekomst niet echt vastligt. Maar kunt u ons een beetje overzicht hiervan geven, hoever wij reeds "gevorderd " zijn op het pad van heling en transformatie in zijn algemeenheid als menselijk ras.
Ik dank u voor uw antwoord.
Rita
*****
Geliefde zielen, kinderen van het Licht.
Jazeker ik, Aartsengel Michael, blijf deze woorden steeds herhalen, niet zo maar voor de enkeling hier of daar, of diegene die zegt een Lichtwerker te zijn, of Lichtwerker is. Ook niet alleen voor enkelen die uitverkorenen lijken te zijn, of zal ik, Aartsengel Michael zeggen uitverkorenen "spelen" somtijds.

Neen geliefden, deze woorden "kinderen van het Licht", zijn voor eenieder van jullie bestemd. Niet enkel voor diegenen die het Licht dienen. Maar ook voor diegenen die de duisternis van dichtbij hebben ervaren. Diegenen die de duisternis gediend hebben en tot de ervaring gekomen zijn dat het duister hen niet langer dient, hen niet meer van nut blijkt te zijn.
Daarom geliefden, kan ik op de vraag hier gesteld, namelijk: "Zijn velen er dan nog niet achter gekomen dat wij allemaal precies hetzelfde voelen en dezelfde wensen koesteren", antwoorden met ja en neen.
Wat bedoel ik, Aartsengel Michael, hier nu mee te zeggen geliefde harten. Dat eenieder, ieder mens een verlangen in zich draagt om het "goede" te doen, het "juiste" te doen, te handelen in geloof en vertrouwen, in iets waar hij of zij achter staat, of voor staat. Dit naar zijn of haar inzicht, bewustzijn die de persoon op dat moment in zich draagt, bij zich heeft.
En waarom, zult u zeggen, is er dan zoveel onrecht, kwaadheid, en onwil in deze wereld.
Geliefden met de woorden het "goede" of het "juiste" doen, bedoel ik, Aartsengel Michael, te zeggen, hetgeen wat die persoon  op dat moment meent te moeten doen. Al naargelang zijn/haar overtuigingen betreffende vele kwesties, in overeenstemming met zijn/haar overtuigingen en bewustzijn. En deze kwesties zijn zo uiteenlopend van verlangen en wat dan nog, dat het hierdoor weleens fout kan lopen of aflopen.
Dit is niet wat ik, Aartsengel Michael, prefereer in de bovenstaande boodschap. Wat ik, Aartsengel Michael, hierin constateer is, dat door al die tegenstrijdige overtuigingen en verlangens men steeds verder uit elkaar gaat.
Doch de woorden die ik hierboven beschrijf zijn nog steeds niet voor iedereen vatbaar, met dien verstande, dat er nog steeds mensen zijn die wensen of menen een ander doel te moeten dienen dan de Liefde. Zij wensen hun overtuigingen te dienen die somtijds zijn ingeprent vanuit het oude denkpatroon, vanuit het oude paradigma.
Daarom geliefden is het noodzakelijk om als geslaagd te worden gekwalificeerd, dat je dit enkel en alleen kunt bekomen in gezamenlijkheid. Alles is ÉÉN en alles zal als eenheidsbewustzijn fungeren.
Jullie, geliefden, kunnen dit gegeven niet buitensluiten, laat staan beleven, als niet ieder persoon op Aarde dit bewustzijn heeft geïntegreerd en uitgedragen en beleefd als zodanig. Jullie kunnen wel al veel bijdragen door meditaties, affirmaties, gebed en zoveel meer. Door als het ware "de honderdste aap" te zijn, bij wijze van spreken en om jullie woorden te gebruiken. Want zo werkt dit ook geliefden.
Een mens die vanuit bewustzijn tot handelen komt, kan de hele wereld veranderen. Doch fijn voor jullie allen zou zijn, dat het zo vele Lichtzielen betreft die samen werken, samen komen en samen handelen voor hetzelfde doel. Hierin werkt de liefdesenergie duizend maal duizend, versterkt in aantal met de personen vermenigvuldigd.
Daarom geliefden is het heel belangrijk om steeds met volle moed en vertrouwen verder te gaan in de trilling van de Liefde. Deze energie versterkt zich en is niet onzichtbaar voor ons de goddelijke wereld,  integendeel het verlicht reeds een groot deel van jullie prachtige Aarde.
God zegent jullie allen geliefden, wij de goddelijke wereld staan jullie bij.
Ik Aartsengel Michael heb gesproken.
Amen 

© Copyright 2016 - Rita Pulmans 
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.
De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be  Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten