dinsdag, maart 15, 2016

Aartsengel Gabriel - Lente Equinox - De Tuin van Je Ziel Planten - 13 Maart 2016 / Shanta Gabriel


Aartsengel Gabriel
Lente Equinox - De Tuin van Je Ziel Planten
13 Maart 2016 / Shanta Gabriel

Dierbaren,
Het planten van de Tuin van je Ziel nodigt de Goedgunstigheid van de Engelen uit om in jullie dagelijkse leven met jullie te werken. Deze gefocuste activiteit demonstreert jullie wens om te co-creëren wat jullie moeten oogsten, een meer overvloedige toekomst.
De noordelijke hemisfeer zal de Lente Equinox op 19 Maart ervaren, een seizoen van nieuwe geboorte en vernieuwing. Als je in de zuidelijke hemisfeer bent, staat het planten van jullie innerlijke tuin jullie nu toe om een winter focus te creëren die op diens juiste tijdstip tot bloei zal komen. De Equinox is de optimale tijd om jullie persoonlijke tuin van krachtige voornemens binnenin jullie wezen te planten. Deze tijdige actie zal grote beloningen brengen als jullie de rijke en vruchtbare grond van jullie ziel bebouwen, jullie gedachten verheffen en het nieuwe leven binnenin en rondom jullie heen activeren.
De Equinox is altijd een moment van diepgaande Balans - een tijd om je leven te evalueren en opnieuw te kiezen. Wanneer je duidelijke intenties plant voor je meest bekrachtigende toekomst, zal de manifestatie van je dromen je nieuwe werkelijkheid worden.
Wat betekent het om de Tuin van je Ziel te planten?
Het is echt zeer eenvoudig om je persoonlijke tuin te planten. Wat zijn de  kwaliteiten die je het meest wilt zien manifesteren in je leven? Wat zijn je doelstellingen en dromen voor een vreugdevolle toekomst? Aan welke behoeften moet tegemoet gekomen worden aldus je gelukkig kunt zijn? Deze zijn de zaden om in de tuin van je wezen te planten, aldus je een nieuwe structuur voor je leven kunt creëren.

Wanneer je de zaden van groei en vernieuwing plant, kan het een plezierige, creatieve en positieve manier zijn om een vreugdevol, overvloedig leven te promoten. Neem die dingen in overweging die je het meest bloeiend wilt hebben in je inwendige tuin. Misschien zou je graag de vruchtbare zaden willen planten die leiden naar Overvloedige Welvaart? Misschien wil je de zaden van Harmonie in al je relaties bekrachtigen? Wat aangaande het planten van zaden voor Gezondheid en Welzijn diep in je basis chakra, aldus zij met passie en levendigheid kunnen groeien?
De grond van vreugdevol potentieel bestaat binnenin jou en is in afwachting van jouw aandacht.
Ben je te druk om de Tuin van je Ziel te planten?
Deze grote verheven ideeën vereisen verrassend genoeg zeer weinig tijd gedurende jullie drukke leven, vol van verplichtingen en streefdatums. In feite, zal de kleine hoeveelheid aan tijd die jullie geven aan het planten en voeden van jullie inwendige tuin, ieder gebied van jullie leven met een overvloedige terugkeer verbeteren. Het wordt gezegd, dat wanneer een persoon één stap neemt richting het Goddelijke, deze Hogere Macht tien stappen richting jou zal nemen.
Laat je verbeeldingskracht hoog vliegen terwijl je deze magische kwaliteiten naar voren brengt waar je in wenst te leven. Niets is te groot voor jouw droom om een gelukkiger leven te manifesteren. Als je met dit proces speelt, co-creëer je een gebied van grenzeloos potentieel binnenin en om je heen. Wanneer je groot droomt en de vreugde ervan voelt, zal je vibrationale frequentie opgetild worden en zal je energiegebied uitbreiden. Dit staat deuren toe om open te gaan, waarvan jij je niet voorgesteld had dat dit mogelijk was. Het is je open geest, en een hart dat onbelast is door twijfel en zelfkritiek, dat nieuwe groei en evolutie in/naar je leven aantrekt.
Het Planten van de Tuin van je Ziel inspireert grote ondersteuning van de geziene en ongeziene wereld, aldus je op een meer geïnspireerde manier het leven kunt leven. Wanneer jij jezelf toestaat om deel uit te maken van deze cocreatie, kan aan al je behoeften tegemoet gekomen worden met Gratie en Gemak.
Hoe de Tuin van je Ziel planten?
Aangezien ieder nieuw project enige gedachte en planning nodig heeft, wanneer je met je innerlijke tuin begint, maak het dan creatief en plezierig. De visuele beelden die je kiest zullen aanzienlijk je bekwaamheid verbeteren om hen te manifesteren. Het zou een prachtig kunstwerk kunnen zijn met vele kleuren, magazine plaatjes of een schilderij. De vorm die je inwendige tuin aanneemt zou een patroon kunnen zijn, zoals een spiraal, hetgeen jou inspireert. Je zou kunnen beslissen om gewoon een lijst van deze kwaliteiten van bewustzijn te maken die je in je leven wilt ervaren. De actie van het schrijven zal de energie van je tuin helpen, via je dromen, uit het innerlijke naar het uiterlijke niveau te brengen.
De Engelen van Creativiteit zijn beschikbaar om met jou aan dit project te werken, en kunnen je inspireren, aldus het plezierig zal zijn. Wanneer je innerlijke spirit gestimuleerd is op deze manier, stroomt nieuw leven in/naar je geest en hart, en voel jij je opgetild. Deze verhoogde energiestroom trekt meer vreugde aan en je voelt je gelukkiger, wat op diens beurt, meer creatieve ideeën en een gevoel van Welzijn brengt. Je leven zal op verrassende manieren beginnen te veranderen.
Wanneer je oude gedachtepatronen en actie ziet manifesteren, en je ermee begint je klem te voelen zitten in problematische energieën, beschouw hen compost te zijn voor je nieuwe innerlijke tuin. Vraag aan de Engelen die in je leven werken om je te helpen dit onkruid eruit te trekken en oude gedragsmanieren met het Goddelijke Licht te transmuteren. Dit zal helpen de tuin van je Ziel te voeden met liefdevolle energie. Weldra zal je de nieuwe scheuten van andere manieren van Zijn zien.  
Verheug je in deze levendige groei, wetende dat als je anders op oude situaties reageert, je frisse, positieve resultaten zult ontvangen in ieder gebied van je leven. Door iedere dag een klein beetje te focussen op wat je wilt zien manifesteren in je leven, verstrek je een nieuwe structuur aldus je inwendige tuin zal floreren. Denk eraan dat als je de zaden van het Nieuwe Bewustzijn in je tuin van Zuiver Potentieel plant, je de Creatieve Essentie in de Aarde aard. Door deze actie van prachtige kwaliteiten van bewustzijn in/naar je wereld te brengen, wordt je een brug van de Hemel naar de Aarde.
Geniet in het Zonlicht van Goddelijke Verlichting
De Tuin van je Ziel heeft verbazingwekkend potentieel om naar jou het leven te brengen dat je wilt ervaren. Zelfs de bereidheid om jezelf voor nieuwe gedachten en gedragingen te openen trekt hulp aan op manieren waarvan je nooit wist dat het bestond. Deze prachtige tuin die binnenin jou floreert zal een magneet worden voor je Nieuwe Ziel Gemeenschap, aangezien vele mensen aangetrokken worden tot je innerlijke balans en vreugde. Op deze manier reikt je nieuwe groei en de florerende ruimte binnenin je uit om de wereld te zegenen. Als je tuin in bloei komt, zal je leven op overvloedige manieren gevoed gewaarworden.
Het Gezelschap van de Hemel is in afwachting van jullie als jullie beginnen deze zaden voor jullie nieuwe leven te planten. Geniet in het Zonlicht van Goddelijke Verlichting. Adem het diep in en laat het de nieuwe groei binnenin jullie voeden. Weet dat de Engelen jullie vreugdevol helpen met het uittrekken van de oude manieren die niet langer meer werken, aldus jullie tuin met nieuw leven zal floreren.
Je bent nooit alleen. Je wordt begeleid als jij je opent voor een nieuwe manier van Zijn. Laat alle vertwijfelde activiteit in je leven wegvallen terwijl nieuw Evenwicht en goddelijk geïnspireerde actie wortel schieten binnenin de tuin van je leven. Dit eenvoudige proces zal je levensdoel verrijken, aldus je volgende stappen zeer duidelijk worden.
Daar is een tot bloei komen van nieuw leven dat binnenin je hart begint, en een nieuw evenwicht dat in je leven floreert. Sta jezelf toe geïnspireerd en gevoeld/gekoesterd te zijn terwijl je de Tuin van je Ziel plant. Denk eraan, dat als je deze verheven spirituele kwaliteiten bekrachtigt en hen in je bewustzijn plant, zij levende gebieden van energie worden die ieder gebied van je leven zullen verbeteren.
Als je naar het tot bloei komen van de Natuur om je heen kijkt, kan het jou eraan herinneren dat dezelfde prachtige nieuwe groei binnenin je waarachtige wezen plaatsvindt. Jij bent een kostbaar wezen, waardig van alles dat je nastreeft om te ontvangen en aldus te manifesteren. Weet diep binnenin je hart dat alles goed is. En zo zij het.
Shanta Gabriel
voor Aartsengel Gabriel
Maart 14, 2016
www.TheGabrielMessages.com
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten