maandag, februari 15, 2016

Zesde Chakra (Derde Oog) Meditatie - 15 Februari 2016 / Dr. Suzanne Lie


Zesde Chakra (Derde Oog) Meditatie
Onvoorwaardelijke Liefde voor Ons Zelf
15 Februari 2016 / Dr. Suzanne Lie

Om Je 7-minuten Meditatie (Engelstalig) te Downloaden
Klik Alsjeblieft
(Opmerking van Cobie: Zodra het transcript van de meditatie vrijgegeven wordt zal deze door mij vertaald worden, dus houd de Blog in de gaten hiervoor!)
***
Dear Readers, 
We zijn voorbij ons persoonlijke zelf gegaan, die gerepresenteerd wordt door onze eerste Vijf chakra’s en in/naar ons Multidimensionale Zelf, die gerepresenteerd wordt door onze Zesde en Zevende Chakra. Daarom, zullen de meditaties voor Onvoorwaardelijke van deze Chakra’s te houden minder over ons persoonlijke zelf gaan en meer over het ontdekken, loslaten en het leven van de Onvoorwaardelijke Liefde, de Multidimensionale Macht en Oneindige Wijsheid van ONS WARE Multidimensionale ZELF. Dank jullie allemaal voor door te gaan met dit proces doorheen jullie kindertijd, volwassenheid en in/naar jullie ware Multidimensionale ZELF.  
****
OVER DE VIERDE CHAKRA
LOCATIE: De locatie van de zesde chakra, ook bekend als de Wenkbrauw Chakra, is tussen de ogen in het midden van het voorhoofd.
BLOEMBLAADJES: Er zijn 96 bloemblaadjes in deze chakra. Deze draaiende bloemblaadjes versnellen in/naar een wervelende draaikolk wanneer het Derde Oog geopend is.
NOOT EN MANTRA: de noot voor deze chakra is de hoge A, en de mantra is "aum", "om", of "mmm". De mantra "om" wordt door vele tradities gebruikt om het theta golf bewustzijn te bereiken.
KLEUR: De kleur voor de wenkbrauw chakra is indigo. De kinderen die nu geboren worden, worden de "Indigo Kinderen" genoemd omdat zij met hun Derde Oog volledig geopend geboren worden. Het zal onze uitdaging zijn om deze kinderen te beschermen voor onze gevaarlijke wereld totdat zij oud genoeg zijn om onze leiders te worden.
REGELGEVING: De zesde chakra regelt onze intuïtie en verbeeldingskracht en wordt geassocieerd met de delen van ons bewustzijn die zich inlaten met een spiritueel overzicht van het leven. Deze chakra is soms bekend als de Thuis van Spirit, aangezien het de bekwaamheid heeft om ons te informeren over de motivering achter acties. Door de zesde chakra kunnen wij het buitentheater van het leven observeren vanuit een innerlijk gezichtspunt. De innerlijke visie wordt ook door deze chakra bestuurd. Door meditatie op/over onze wenkbrauw chakra, kunnen we grote inspiratie en het inzicht van ons doel en onze bestemming verkrijgen.
Deze wenkbrauw chakra regelt onze slapende dromen. Er zijn drie soorten van dromen:


1   Onze onbewuste dromen, welke oude kwesties naar boven brengen vanuit ons onderbewuste zodat we een duidelijker begrip kunnen verkrijgen van hoe wij ons echt voelen in plaats van hoe wij ons "zouden moeten" voelen. We kunnen deze dromen als nachtmerries gewaarworden of als kansen/mogelijkheden om bewust te zijn van onze eigen duisternis zodat het genezen en losgelaten kan worden.
2   Onze bewuste dromen, welke vaak generale repetities zijn voor wat wij aan het doen zijn of proberen te doen in ons wakende leven. Na deze dromen gehad te hebben mogen wij ons moe voelen, alsof we de gehele nacht gewerkt hebben, en op een bepaalde manier, hebben we dat.
3   Onze super-bewuste dromen, welke ons toestaan om in feite wakkere reizen te hebben doorheen de innerlijke vlakken. Het is belangrijk om deze dromen op te schrijven en hen te integreren in onze alledaagse levens, want zij zijn in feite, spirituele begeleiding.
Zelfs als een droom niet herinnerd wordt, laat het nog steeds psychische spanning los. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die adequate slaap ontvangen hadden, echter van het dromen ontdaan werden, gedesoriënteerd en psychologisch verstoord raken. Het is zelfs voordeliger als wij leren om onze belangrijke dromen te herinneren, omdat zij ons belangrijke informatie over ons ZELF geven.
Er zijn twee effectieve manieren om onze dromen te herinneren. Eén, we vertellen onszelf bij het in slaap vallen, "Ik zal me mijn dromen herinneren".  Twee, voordat we onze ogen 's ochtends openen, vertellen we onszelf wat onze droom was. Deze activiteit plaatst de dromen over vanuit ons imagistische rechter brein naar de taal gebieden van ons linker brein.
Dan kunnen we ons vaak lang genoeg de droom herinneren om het op te schrijven. Sommige dromen zij niet moeilijk om te onthouden, en achtervolgen ons in feite totdat we hen verwerken en totdat we volledig hun betekenis begrijpen.
ZINTUIG: De laatste twee chakra's regelen onze hogere zintuigen. De zesde chakra regelt onze hogere zintuig van telepathie, het inlevingsvermogen, ESP, en alle andere vaardigheden die latent zijn binnenin de 85% van ons brein, welke we normaal gesproken niet gebruiken.
ASTROLOGISCH TEKEN: De holistische gedachten en het besef van de innerlijke correlaties van Boogschutter/Jupiter, de goddelijk geïnspireerde gedachten, de hogere kennis, en flitsen van intuïtie van Waterman/Uranus, en de verbeeldingskracht, intuïtie, en toegang to de innerlijke waarheden door de toewijding van Vissen/Neptunus beheersen deze chakra.
ELEMENT: De elementen voor de laatste twee chakra's zijn ook metafysisch, of voorbij het fysieke. De zesde chakra regelt de spirituele visie en het innerlijke geluid. 
BEWUSTZIJN: Deze chakra bestuurt de uitbreiding van ons derde dimensionale bewustzijn om onze bewuste gewaarwording van de vierde dimensie te omvatten. Deze bewuste gewaarwording van de vierde dimensie betekent dat wij ons onze innerlijke reizen herinneren, ofwel zij door slaap of meditatie zijn. Het betekent ook dat wij leren hoe de inspiratie, verlichting en kennis die we vergaard hebben in onze alledaagse fysieke levens te integreren.
PERSOONLIJKE TIJDLIJN: De wenkbrauw chakra representeert het stadium van het leven waar wij zelf-gerealiseerde volwassenen zijn en geleerd hebben in harmonie te leven met ons uitgebreide ZELF en met anderen. Aangezien wij in de derde dimensie leven, betekent dit niet dat wij nooit problemen hebben maar eerder dat wij hen niet als "problemen" zien.
In plaats daarvan, ervaren wij de moeilijkheden van het leven als initiaties/inwijdingen waardoor wij kunnen groeien en ons bewustzijn uit kunnen breiden. Wij beseffen dat onze werkelijke zelf een multidimensionaal wezen is die een hologram gesponnen heeft van diens essentie in/naar de lagere dimensies om ervaringen te verzamelen. Onze zelf-gerealiseerde volwassene voelt in eenheid met Alles Dat Is en is bewust van de verantwoordelijkheden van die eenheid.
SOCIALE TIJDLIJN: Het tijdperk dat de wenkbrauw chakra het beste representeert is de hoopvolle nabije toekomst. Als wij de uitdagingen van vandaag kunnen overleven en ons verbinden met het bewustzijn van de Aarde, Lady Gaia, zullen wij de diepgaande vereniging van de Planetaire Beschaving ervaren. In deze tijd, ziet die mogelijkheid er een beetje grimmig uit, maar we moeten ons herinneren dat het donkerste uur net voorafgaand aan de dageraad is.
Wij werden nu gedurende vele decennia geïnformeerd dat wij in/naar een Gouden Tijdperk verhuizen waar wij in een constante verbinding zullen leven met onze multidimensionale zelf. Er zijn velen van ons die deze ervaring in dit jaar van 2001 hebben, maar er zijn er velen meer die dat niet hebben. Als we bewust kunnen vermengen met de God/Godin/alles Dat is, en ons overgeven aan die Eenheid, zullen wij vrij zijn van de angst van dit hologram en de werkelijkheid kiezen waar wij bewust naar de vierde en vijfde dimensionale Aarde verhuizen.  
HORMOON/ENDOCRIENE KLIER: De endocriene klier voor de zesde chakra is de hypofyse. Deze klier wordt diepgaand besproken in het "Openen van het Derde Oog".
ZENUW PLEXUS: De zenuw plexus voor deze chakra is de halsslagader plexus, welke de zenuwen van het gezicht, de holtes, de visie en het gehoor regelt/bestuurt.
ZUIVER: Wanneer deze chakra zuiver is, zijn er verbeterde intellectuele en psychische vaardigheden. Ons geheugen is goed en onze gewaarwordingen/waarnemingen zijn accuraat. Door onze bekwaamheid om bewust in/naar de hogere dimensies van onze innerlijke werkelijkheid te reizen, is onze bekwaamheid om te visualiseren versterkt, onze verbeeldingskracht uitgebreid en zijn wij in staat om onze inzichten en het voorstellingsvermogen in/naar onze externe wereld te projecteren. Onze holtes zijn zuiver en ons gehoor en visie zijn versterkt door onze bekwaamheid om onze aangeboren innerlijke zintuigen te gebruiken om de verkregen informatie door onze vijf fysieke zintuigen aan te scherpen.
ONZUIVER: Wanneer de zesde chakra onzuiver is hebben we het moeilijk om ons in het leven te focussen, we kunnen mentale gezondheidsproblemen hebben, we mogen onthecht en afstandelijk van anderen zijn en we lijden aan intellectuele stagnatie. We mogen te lijden hebben van hoofdpijnen en wazig denken alsook problemen met de holtes, hoofdpijnen en visie en gehoorproblemen.
AARDE CHAKRA: Het is passend dat de zesde chakra van de Aarde gelokaliseerd is in de Himalaya's, Tibet, aangezien dit een gebied is dat altijd bewustzijnsuitbreiding en het reizen in/naar de innerlijke, hogere gebieden van de werkelijkheid gekoesterd heeft.
DIMENSIES: De wenkbrauw chakra regelt de theta golven van ons uitgebreide besef alsook de intellectuele en psychische uitstekendheid. Deze chakra representeert onze bewuste ontdekkingstocht van de hogere dimensies gevonden binnenin ons ZELF. Door meditatie op de zesde chakra kunnen wij ons besef openen om de vierde dimensie te omvatten op de drempel van de vijfde dimensie.
SAMENVATTING: De zesde chakra representeert de eerste stap richting onze reis naar Huis. Wanneer deze chakra eenmaal geopend is, zijn onze hogere zintuigen geactiveerd en onze inzichten van het leven breiden uit. We zijn niet langer in staat om onszelf aangaande de fysieke regels van afgescheidenheid van anderen en van ZELF te beperken. We zullen nooit weer het fysieke leven op dezelfde manier ervaren omdat wij onszelf niet meer kunnen beperken tot de "kaders" van het alledaagse leven.
Onze reis is begonnen en Goddelijke Ontevredenheid zal ons overnemen als we proberen om ons van ons grotere leven af te wenden. Gelukkig, is de beloning dat onze creativiteit aanzienlijk verbeterd is als we intappen op onze innerlijke opslagplaats van inspiratie en verlichting. We zoeken nu binnenin naar onze antwoorden, en we gebruiken de externe hulpmiddelen voor de validatie in plaats van als onze enige bron van informatie. De deur naar de vijfde dimensie staat op een kier en we worden in verzoeking gebracht om naar binnen te gaan.
Het alledaagse leven roept naar ons om door te gaan zoals we voorheen deden, maar we KUNNEN DAT NIET. We zijn anders en deze verschillendheid moet in onze externe wereld tot uitdrukking gebracht worden voor ons om vrede te vinden. We zoeken, binnenin en buiten, om een leven te vinden dat past bij deze nieuwe resonantie die we binnenin gevonden hebben. Banen veranderen, vrienden veranderen en relaties veranderen.
Uiteindelijk, vinden we nieuwe banen, vrienden en relaties die onze grotere zelf kunnen accepteren en waarderen, en gelukkig, zijn er diegenen die onze waarachtige metgezellen blijven. Met onze uitgebreide hulpmiddelen vinden we anderen om ons te helpen als wij, op ons beurt, anderen helpen.
We zijn op het Pad naar de Ziel gestapt en we gaan naar Huis - Naar Huis binnenin ons ZELF.

*******************
Transcript van Derde Oog Chakra Meditatie - Zesde Chakra
15 Februari 2016 / Dr. Suzanne Lie


Ik ervaar her/erkenning van iets binnenin mij waarvan ik weet dat het altijd daar geweest is, maar ik kan het niet helemaal uitleggen. Ik ben er niet zeker van wat ik uitleg, maar ik denk dat het een gevoel is. Hoe leg je een gevoel uit als dit gevoel niet menselijk aanvoelt? Het voelt tenminste niet aan zoals een driedimensionaal mens met al deze beperkingen.
Misschien, hopelijk, is het een “mij” dat in een overgangsfrequentie is tussen de derde en vijfde dimensie. Ja, dat is het. Het is alsof ik me iets herinner dat ik geprobeerd heb te vergeten. Ik weet niet waarom ik geprobeerd heb om deze werkelijkheid te vergeten, omdat de glinstering ervan zo heel erg speciaal is.
Echter, ik kan niet zeggen dat ik niet zeker ben over dit gevoel. In feite, hoe meer ik over dit gevoel weet - hoe meer ik weet dat ik het niet weet.
Ik heb instructies, intuïties en overgangen gehad - hoe ik het nu ook noem, dat er zich iets binnenin mij aan het vormen is. Dit, dat binnenin mij is, betekent slechts dat ik eindelijk bezit, dat iedereen die ik hoor, iedereen die ik channel, iedereen met wie ik schrijf en iedereen die ik ervaar een versie van “mij” is.
Wat als al deze versies, al deze levensspannen, al deze mogelijke werkelijkheden in/naar het Nu kwamen? Wat als al de dingen die wij met de tijd gescheiden hebben, ermee beginnen in elkaar te stromen. Hoe zouden zij aanvoelen?

Wij zijn in staat geweest om de uitdagingen van de derde dimensie te scheiden door hen in/naar stukjes en beetjes te scheiden. Echter, die tactiek heeft slechts meer illusies gecreëerd, terwijl eenheid de sleutel is die de deur zal openen voor de puzzel van ons om onze ware multidimensionale zelf in onze dagelijkse levens te worden.
Bij ontwerp, kozen wij allemaal afgescheiden, individuele levens en interesses, zodat een ieder van ons een eigen stukje van een grotere puzzel heeft. Maar nu worden onze puzzelstukjes opgeroepen zich aan te sluiten in het geheel van Gaia’s gevoelhebbende/gewaarwordende wezen.
Toen wij deze puzzel ontelbare levens geleden begonnen, dachten wij alleen maar na over mensen die er zoals ons uitzagen, onze taal spraken, als we een taal hadden, omdat we allemaal in één kleine grot leefden. Zelfs toen hadden wij afgescheiden grotten van afgescheiden stammen. Nu moeten wij ons realiseren dat we nu die gewoonte moeten beseffen, omdat niemand van ons anders binnenin onszelf is.
Wij zijn dezelfde wezens die zeer andere kostuums dragen, waar wij aan denken als ons fysieke lichaam. Sommige van deze kostuums zijn zelfs niet mensachtig. Sommige van deze kostuums zijn walvisachtigen; sommige van deze kostuums zijn katachtigen. Sommige van deze kostuums zijn hondachtigen. Sommige van deze kostuums zijn reptielen of insecten. De lijst gaat alsmaar verder.
Het is het Nu om deze kostuums uit te trekken en Allen te zien als zuiver bewustzijn, als zuiver Licht en als zuiver Spirit. Waarom is het maatschappelijk acceptabel om bang te zijn, depressief, verontrust of ziek wanneer het toeschijnt maatschappelijk onacceptabel te zijn om lid te zijn van ons eigen Multidimensionale ZELF?
Wat als we totaal eerlijk moeten zijn en iets zeiden zoals, “Hi, mijn naam is Sue Lie en ik ben een mens, een Arcturiaan, Pleiadiaan met iets Sirisch en een beetje Draconiaans en ook Zeta. Ik heb ook een sterke Antariaanse verbinding en een Andromedaans scheutje. En, oh ja momenteel draag ik een driedimensionale mensachtige vorm op een kleine planeet genaamd de Aarde.”
Het schijnt dat de Aarde helemaal gonzend is omdat de leden van die planeet beginnen om de mogelijkheid in overweging te nemen van persoonlijke en planetaire Ascentie. Natuurlijk is dat slechts een klein percentage van deze mensen, omdat vele anderen denken dat zij alleen maar een mens zijn.
Ik hoop dat zij niet te overstuur raken wanneer zij anderszins uitvinden. Voor diegenen die bang zijn om van baan te veranderen, welke zij haten, kan ik me alleen maar voorstellen hoe angstaanjagend het voor hen zou zijn om te accepteren dat hun volledige werkelijkheid aan het veranderen is.
Ik besef nu wat er binnenin mij aan het veranderen is. Ik kan het gewoonweg niet meer verbergen. Net zo min als ik zeer ongebruikelijke dingen op de Blog kan zeggen, die ik gewoonlijk terughoudt - slechts een beetje. Probeer ik het een beetje af te zwakken aldus de mensen niet doodsbang worden, niet angstig worden. Maar de mensen die bang voor verandering geweest zijn zullen veel angstiger zijn als zij niet beseffen dat iets anders is.
Nee, het is niet fysiek. Het is echter psychologisch en spiritueel. Maar in hetzelfde Nu is het voor al deze dingen in één keer. Het is alsof wij net zoals zij door een reset heengaan,  waar en wie zij ook maar zijn - sprekend over een financiële reset - en sommigen van ons zijn meer betrokken bij een reset van het bewustzijn. In plaats van te proberen te krijgen wat we altijd wilden in de derde dimensie, willen wij dat gevoel volgen dat diep binnenin en overal om ons heen is.
Wanneer we moe zijn, ziek, emotioneel, slaperig of hongerig - met andere woorden, wanneer onze aarde voertuigen onze aandacht nodig zijn, vergeten wij dit nieuwe gevoel. Ja het is een nieuw gevoel. Echter, voor ons, die op het pad geweest zijn van het her/erkennen van onze vijfdimensionale gewaarwordingen/inzichten - voelt dit gevoel aan alsof het zeer oud is. Het voelt alsof het er altijd geweest is, maar het is slechts Nu dat wij het nu pas her/erkennen.
Wij weten niet altijd hoe of waarom of zelfs wat er anders is. Maar binnenin voelen wij iets in onze kern dat wij nog nooit eerder gevoeld hebben, niet in welke van onze veelvoudige werkelijkheden en veelvoudige tijdlijnen dan ook hebben wij deze ervaring gevoelt, tenzij we genoeg gewaardeerd werden om persoonlijke en menselijke Ascentie te ervaren.
Natuurlijk waren wij niet langer meer gewoon mens dan dat wij NU zijn. Maar wij droegen een menselijk Aards Voertuig. Daarom geloofden wij dat wij slechts mens waren. En wat wij geloven nemen wij waar.
Het neemt een grote hoeveelheid aan moed om het volledige multidimensionale perspectief van het leven te zien, terwijl we nog steeds een Aarde voertuig dragen. Echter, wij moeten naar die graad van bewust besef van onze ware zelven komen als wij deze transmutatie in/naar ons ware vijfdimensionale Lichtlichaam gaan maken.
Dus hier zijn we in dit Nu - in deze staat van bewustzijn waarin wij weten dat er iets geheel anders is, en wij zijn hier om te beseffen dat een ieder van ons weet wat wij slechts weten. Wij zijn puzzelstukjes die wij met elkaar moeten verenigen, om al onze puzzelstukjes te nemen en hen aaneen te leggen om dit volledige plaatje te krijgen van wat er in feite in onze werkelijkheid aan het gebeuren is.
Nog één extra ding om te herinneren is dat onze werkelijkheid zo snel aan het veranderen is, dat wij niet gehecht kunnen raken aan iedere gegeven versie van onze persoonlijke en zelfs onze mogelijke werkelijkheid, of we zouden “de boot kunnen missen” van deze nieuwe werkelijkheid die wij binnenin onszelf aan het creëren zijn.
Wij zijn allemaal van dezelfde gradatie van belangrijkheid. Wij zijn allemaal kiezels die het strand van de miljoenen sterren creëren die de hemel vullen. Wij zijn allen de Aarde en wij zijn allen Spirit. Wij zijn Allen de Spirit van Gaia. En de Spirit van Gaia is Wij allemaal.
Wij zijn de personen die Onvoorwaardelijk van deze Planeet Houden welke ons Thuis is. En wanneer wij naar onze sterrenschepen terugkeren, die wij zo wanhopig missen, zullen wij elkaar in de holosuite van de derde dimensionale Aarde ontmoeten om met elkaar te bespreken, wat een fantastisch werk Gaia deed van het zijn van een planeet.
We zullen lachen en praten over hoe wij mensen bedoeld waren om de opzichters van het land te zijn en hoe sommigen van ons mensen in staat waren om zich te herinneren dat Gaia onze Aarde moeder was.
Ja, natuurlijk houdt iedereen, die geïnteresseerd is in deze overgang, van Moeder Gaia en doet diens uiterste best om het contract met Gaia te vervullen waar zij, waar jullie, waar wij in dit proces van zijn van te vervullen, terwijl wij onze geliefde driedimensionale Gaia transmuteren in/naar Haar Vierde dimensionale expressie en Haar vijfde dimensionale expressie.
Wij herinneren ons dat wij in/naar onze huidige Aarde voertuigen gekomen zijn om Gaia met wat dan ook te helpen dat wij kennen, omdat wij ons aangesloten hebben bij het Eenheidsbewustzijn van “Ik kwam voor Gaia”. En Ik, Wij, wij Allemaal zijn hier Nu voor Gaia.


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten