maandag, februari 29, 2016

Uitwisseling van Energie om Verlichting te Ontwaken - 26 Februari 2016 / Natalie Glasson


De Hemelse Witte Wezens, Godin Isis en de Wezens van Venus
Uitwisseling van Energie om Verlichting te Ontwaken
26 Februari 2016 / Natalie Glasson

De Hemelse Witte Wezens: Wij komen bijeen op de Hemelse Vlakken in een Ashram van Vrede om een uitwisseling van energie te bespreken en te co-creëren, om het bewustzijn van de mensheid aan te sporen en te helpen met terug te keren naar een grotere snelheid. Velen op de Aarde vragen aan de Schepper om hen te avanceren en te ondersteunen om verlichting te ervaren, wat de uitwisseling van het Licht of een meer waarheidsgetrouw bewustzijn is. Wij staan onze bijeenkomst toe om door velen geobserveerd en waargenomen te worden, om ons antwoord en actie in staat te stellen verder geaccepteerd en belichaamd te worden door diegenen die aanvankelijk een verzoek creëerden voor het versnellen van de verlichting. Wij, de Hemelse Witte Wezens, eren diegenen die aanwezig zijn diepgaand, Godin Isis representeert het Lichtlichaam en het bewustzijn van de Godin en de Wezens van Venus die diepgaand welkom zijn. Wij representeren drie lichamen van Licht en Bewustzijn die de waarheid en de Goddelijke macht van de Schepper tot uitdrukking brengen. Dank je wel aan diegenen die zich bij ons aansluiten in hun Lichtlichamen of met bewust besef vanaf de Aarde als waarnemers van onze creaties.
Godin Isis: Op dit moment ben ik aanwezig met alle Godin Bewustzijn uitstralend vanuit mijn wezen, Ik Ben meer dan mijn Ziel, Ik Ben het Godin Bewustzijn van iedereen op dit moment. Ons doel zoals Ik me ervan bewust ben en wat aan ons geschonken is door de Schepper, is om een uitwisseling van Licht te creëren. Voor mij symboliseert dit twee paden van creatie, hetgeen resulteert in één en de eenwording ondersteunt van diegenen die wensen om de Schepper te ontvangen. Het verzoek dat wij van de Mensheid ontvangen hebben is voor een hoger bewustzijn om geactiveerd te worden binnenin diegenen die gereed zijn, terwijl de Schepper een uitwisseling van Licht inspireert. Voor mij lijkt het dat het verzoek van de Mensheid een antwoord is op de stimulering van de Schepper, aangezien de Schepper binnenin ons allemaal bestaat. Een uitwisseling van Licht is om de conversatie te verbeteren welke onophoudelijk plaatsvindt tussen de Schepper aspecten op de Aarde (de Mensheid) en de Schepper. Zoals wij weten is een conversatie met de Schepper een hele lichaamservaring, ieder aspect van iemand diens wezen is in constante communicatie met de Schepper, gevend en ontvangen. Het doel in deze tijd is om de netwerken binnenin velen op de Aarde te openen waardoorheen de Schepper stroomt, zodat een hoger bewustzijn, besef en wetendheid onderkend mag worden. Het aanvullende doel van een uitwisseling van Licht is om te herkennen dat dit een omwisseling of een wijziging van Licht/Bewustzijn zal creëren, het oude bewustzijn toestaand weg te vallen of ervan te onthechten en het nieuwe bewustzijn toestaand om geaccepteerd te worden. Dit is ons begrip als het Godin Bewustzijn.

De Hemelse Witte Wezens: Dit is ook ons begrip en iets dat wij op de Aarde wensen te promoten door de eenheid/eensgezindheid van onze drie expressies van de Schepper. Wij hebben jullie energieën verzameld om een bewustzijn en Lichtbron te co-creëren om aan de mensheid verstrekt te worden, specifiek als een antwoord aan diegenen die ondersteuning zoeken bij het toegang verkrijgen tot een hoger bewustzijn en tot verlichting. Wij, de Hemelse Witte Wezens, wensen om de energie van vrijheid en uitbreiding vanuit de kern van onze Bron. de verbinding met de Schepper, te geven. Wij nodigen jullie uit om ook jullie energieën te lenen.  
Godin Isis: Het bewustzijn van de Godin wenst mee te delen en aan deze cocreatie de kwaliteiten van onze Bron en expressie van de Schepper, evenwichtigheid, evenwicht en gelijkwaardigheid toe te voegen, gegeven in een vibratie van vrede als de hoogste expressies van deze kwaliteiten die aanwezig zijn in het Godin Bewustzijn.
De Hemelse Witte Wezens: Dank je wel.
De Wezens van Venus: Wij zijn vereerd om hier aanwezig te zijn, om van dienstverlening te zijn in een cocreatie welke de Mensheid verder zal doen laten ontwaken. De focus van onze planeet in deze tijd is expressie, wij brengen openlijk ons bewustzijn van Liefde en wijsheid vrijelijk voor de mensheid en Moeder Aarde tot uitdrukking, zonder de verwachting van ook maar iets daarvoor terug te krijgen. Het is onze rol en ons doel in deze tijd. Vanuit de kern van onze energie wensen wij een expressie te delen van onze Liefde en Vrede. Terwijl deze expressie eenvoudig schijnt te zijn, is het veelzijdig met talrijke niveaus van Liefde en Vrede Bewustzijn, Inzichten en activeringen voor de individuen op de Aarde om te onderzoeken, toegang verkrijgend tot hun innerlijke verlichting en wetendheid. Wij zijn aanwezig om nu liefdevol samen met jullie te co-creëren.
De Hemelse Witte Wezens: Laat ons onze Lichtcreatie beginnen. In onze Ashram van Vrede, nodigen wij de Schepper uit om volledig aanwezig te zijn als een Lichtbron, gevormd zoals een piramide. Binnenin het Licht van de Schepper en de Piramidevorm die zich vormt, vragen wij dat alle niveaus van het Universum van de Schepper aanwezig zijn in hun hoogste en snelste frequentie, de Planetaire, Zonne, Galactische, Universele, Multi Universele en Kosmische Niveaus. Dit staat degenen die zich met onze creatie verbinden toe om toegang te verkrijgen tot de hoogst geschikte bewustzijnsfrequentie om een versnelde verlichtingsontwaking te helpen. Wij nodigen ook Hemelse wezens uit zoals de Hemelse Dolfijnen, Leeuwen, Vogels en Olifanten die een specifiek bewustzijn van de Schepper representeren om hun energie in onze creatie te verankeren. Handel alsjeblieft als een bron van activering van de originele Bron binnenin allen die zich met onze creatie en uitwisseling van Licht verbinden.
Godin Isis: Aan onze Lichtcreatie voegen wij, het Godin Bewustzijn, evenwichtigheid, evenwicht en gelijkwaardigheid toe, gegeven in een vibratie van Vrede, wat overduidelijk zal zijn gedurende de volledige creatie, uitstralend vanuit de piramide en pulserend doorheen de kern.
De Wezens van Venus: In de kern van de piramide creëren wij een stergevormd Licht en bewustzijn van onze veelzijdige Liefde en Vrede.
De Hemelse Witte Wezens: En aldus is onze cocreatie compleet. Wij adresseren nu diegenen die bij ons aanwezig zijn of vanaf het Aardse vlak observeren. Onze creatie is een antwoord op jullie verzoek om de verlichting te versnellen. Gebruik alsjeblieft onze cocreatie zoals begeleid.
Jullie mogen in de meditatie wensen om te reizen, om bij ons in de Ashram van Vrede op een Hemels niveau via jullie intentie aanwezig te zijn, jezelf toestaand te bestaan in het centrum van de piramide met de Venus Ster rustend in en verbindend met jullie derde-oog-chakra. De Hemelse Dolfijnen, Leeuwen, Vogels en Olifanten zullen zachtjes doorheen jullie wezen gaan als Spirits van Licht, jullie wezen zuiverend en activeringen van herinneringen van jullie originele Bron van verlichting en kennis creërend. Sta dit alsjeblieft toe om zich voor te doen als jullie diep ademhalen. Je mag ook de gloed van de energie van de Schepper voelen, welke gerepresenteerd wordt door de piramide waar je binnenin bestaat, in/naar je wezen sijpelend, alsook de aanwezigheid van onze energieën die jullie, de Hemelse Witte Wezens, Godin Isis en het Godin Bewustzijn en de Wezens van Venus ondersteunen. Haal alsjeblieft diep adem als jij je focust op het absorberen van Licht en Bewustzijn om een hoogtepunt en zachte uitbarsting van de herinneringen binnenin je wezen te absorberen. Je mag je wel of niet bewust zijn van een uitbarsting van herinneringen die zich binnenin je wezen voordoet, je mag het ervaren als een toevloed van energie, Licht, verhitting of koelte.
De uiteindelijke ervaring in onze cocreatie is om een sleutel te gebruiken om verder jullie herinneringen van de Schepper binnenin jullie te ontsluiten. De sleutel die wij met jullie delen is een affirmatie, hetgeen jullie bewuste besef van jullie conversatie met de Schepper en jullie zuivering van het oude bewustzijn met de opkomst van het hogere bewustzijn aanzet. Herhaal met je focus op je derde-oog-chakra waar de Venus Ster rust, “Met alle aspecten van de Schepper, co-creëer ik nu het bewustzijn van een allerhoogste verlichting binnenin mijn wezen.”
Herhaal deze affirmatie gedurende een paar minuten of zoals het passend aanvoelt, en het zal jullie in/naar een open staat verhuizen van toegang te verkrijgen tot jullie verlichte bewustzijn binnenin, ondertussen het bewustzijn dat wij met jullie delen absorberend. Dit is een uitwisseling van Licht, en wij ontvangen jullie onnodige bewustzijn of lagere bewustzijn en transmuteren het in/naar Licht terwijl jullie het ingekapselde hogere bewustzijn absorberen dat verdere ontwaking binnenin jullie wezen creëert. Jullie conversatie met de Schepper, wat zich binnenin alle aspecten van jullie wezen voordoet, wordt verhoogd aldus jullie in staat zijn om het Nieuwe Bewustzijn van de Schepper van binnenuit jullie wezen te herkennen.
In de momenten nadat jullie de affirmatie voltooid hebben, laat jezelf stil en vreedzaam zijn, wat voor inzichten dan ook erkennend welke je geest of bewustzijn binnen mogen komen, dit is je conversatie met de Schepper, dit is de Schepper die op jou reageert en jou antwoord geeft.
Vraag dan eenvoudig, wanneer je gereed bent, om terug te keren en jezelf terug in je fysieke werkelijkheid te aarden. Je mag ook wensen om dit op te volgen met een reiniging van je fysieke lichaam zoals een bad, douche enzovoort, om de verschuivingen van het bewustzijn te versterken welke zich binnenin je eigen wezen voorgedaan heeft.
Je bent in een onophoudelijke conversatie met de Schepper, hoe meer jij de vibratie van je conversatie verhoogt, betekenend de energie, gedachten en emoties die je dagelijks jegens iedereen tot uitdrukking brengt, hoe hoger de frequentie van het bewustzijn je zult ontvangen of zult ontwaken jegens de Schepper binnenin jou.
Wij, de Hemelse Witte Wezens, Godin Isis en het Godin Bewustzijn en de Wezens van Venus, zullen aanwezig blijven in de Ashram van Vrede op een Hemels Niveau om jullie van dienst te zijn.
Hemelse Zegeningen,
De Hemelse Witte Wezens, Godin Isis en het Godin Bewustzijn en de Wezens van Venus.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten