dinsdag, februari 09, 2016

Stop ermee de Krachten van Anderen te Ontkennen - 8 Februari 2016 / Brenda Hoffman


Stop ermee de Krachten van Anderen te Ontkennen
8 Februari 2016 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Velen van jullie voelen zich versplinterd. Jullie adresseren waarschijnlijk 3D kwesties waarvan jullie dachten deze voltooid te hebben - en jullie zijn kwaad dat deze kwesties jullie in de weg schijnen te staan van toekomstige ontwikkelingen.
Kwesties die aldus van “gisteren” zijn - en jullie wensen om van vandaag en zelfs van morgen te zijn. Jullie angst, jullie angst is dat deze kwesties jullie nooit toe zullen staan om voorwaarts te gaan. Voorafgaand aan jullie overgang, beangstigen deze kwesties jullie. Nu maken zij jullie kwaad, “Waarom ik? Waarom nu?”
Want de stukjes die nu arriveren schijnen net zo ongepast te zijn voor jou als waar zou zijn als je afgestudeerd was van de middelbare school, om slechts te leren dat je een eerste-klas lezing moet herhalen voorafgaand aan het aanwezig zijn op college. Zeer definitief, ongepast en niet  bevorderlijk voor je goede humeur!
Aldus is het dat jullie leren te kijken naar een oude kwestie met nieuwe ogen en nieuwe perspectieven. Hoeveel, zo niet alles, ben je bereid op te offeren om een kwestie opnieuw te adresseren die je al vele keren eerder geadresseerd hebt? En als je niet bereid bent om de kwestie te adresseren, hoe ruim je het volledig uit je wezen op - om nooit weer geadresseerd te worden?
Dat is jullie stukje op het moment. Want inderdaad, dat stukje, zo je wilt, is het stukje dat jou in een plaats houdt waar je nooit eerder wenste om te zijn en zeer zeker nu niet.

Aldus is het dat wij voorstellen dat je geconcentreerd naar dat stukje kijkt om realistisch vast te stellen of je in staat bent om wat dan ook te doen om dat stukje te verschuiven of te veranderen. Zeer waarschijnlijk, omvat dat stukje andere mensen of menselijke activiteiten. Wensen de mensen die erbij betrokken zijn om hun rollen te veranderen? Wensen zij om hun kwesties vanuit een 5D perspectief te adresseren? Als het antwoord een weerklinkend “NEE,” is, hetgeen meer dan waarschijnlijk het geval zal zijn, is er niets dat je voor hen of die activiteit kunt doen. Jij bent in een andere plaats met andere perspectieven en doelstellingen.
Misschien een gemakkelijkere manier van de kwestie te begrijpen, zou het voorbeeld zijn van je eerste-klas kind die moeilijkheden heeft met te leren hoe geld te tellen. Je zou angstig kunnen zijn, samen met je kind, dat hij of zij die vaardigheid nooit zal bereiken. Of je zou met iedere vezel van je wezen kunnen weten dat jouw kind inderdaad het doel van het geld tellen zal bereiken, voordat hij/zij veel ouder wordt.
Je hebt een overzicht aan mogelijkheden en zekerheden die je niet had toen je voor het eerst het angst stukje tegenkwam dat je nu aan het adresseren bent. Het zal opgelost, verschoven of tenietgedaan worden zonder jouw angst of angsten. Want deze kwesties, hoewel zij je hartsnaren aan mogen raken gaan niet over jou, maar in plaats daarvan gaan zij over de persoon of personen in kwestie.
Je kunt niet lessen voor een ander leren, inclusief hun pijn wegnemen. Het is iets dat zij voor zichzelf moeten doen - net zoals dat voor jou waar was. Hoewel je hun pijn aangaande deze specifieke kwestie zou kunnen reduceren door hen in de één of andere formaat te redden - zoals de leraar van je kind te vertellen dat de geldtel les te moeilijk voor ieder kind is en daardoor de verwijdering van die les uit het leerprogramma forceert - zal die les voor hen alleen terugkeren totdat zij zelf verschuiven.
Er is niet langer wat voor redding dan ook meer mogelijk. Want dat is een stukje uit het zorgdrager/slachtoffer standpunt dat je maanden of zelfs jaren geleden adresseerde. Te proberen om iemand diens pijn te verwijderen keert alleen die pijn in een ander formaat naar hen terug - totdat zij het zelf adresseren.
Velen van jullie ervoeren hetzelfde. Misschien was je misbruik kwesties aan het adresseren. Totdat jij je focuste en weigerde deel te nemen aan misbruikende situaties die jou en/of anderen betrof, de kwestie kwam in vele formaten tevoorschijn. Aldus zal het zijn voor diegenen waarmee je ophoudt hen te redden. Zelfs als je een specifiek probleem voor hen oplost, hun kwestie van misbruik, gebrek aan zelfwaarde, verlating en ga zo maar verder, gaat door totdat zij besluiten om het op te ruimen. Want het is hun kwestie, en niet dat van jou. Jij hebt meer dan genoeg om in dit leven te voltooien met jouw kwesties - en jullie hebben het aldus opmerkelijk goed gedaan.
Je helpt je kinderen, vrienden of familieleden niet door te proberen hun kwesties ook op te ruimen. Je vertroebelt louter hun opruimings/reinigingsfase en vereeuwigt hun noodzaak om dezelfde kwestie in andere locaties te adresseren.
Sta hen de kracht toe om hun weg te vinden - als zij wensen om dat aldus te doen. Jij hebt jouw weg gevonden. Het is niet je plaats, noch heb je de energie om een moedereend te zijn voor de gehele mensheid of zelfs één ander mens. Je hebt meer dan genoeg om in dit leven te bereiken - en aldus doe je dat.
Maar te stoppen of te vertragen om een ander te helpen diens weg te vinden wanneer zij niet noodzakelijkerwijs daarnaar zoeken, helpt hen niet, noch helpt het jou. Dat aldus te doen is vanuit het 3D perspectief dat anderen belangrijker en waardevoller zijn dan jij. Wat, natuurlijk, niet langer deel uitmaakt van je 5D repertoire.
Want je weet zonder enige twijfel waar je naartoe gaat, alhoewel je mogelijk de bijzonderheden nog niet helemaal hebt. En je begint te begrijpen dat anderen net zo krachtig  en capabel zijn als jij - zij moeten zich slechts herinneren dat zij dat zijn. Dit kunnen zij niet doen als jij hen constant aan het redden bent voor hun leren en gaat ten nadele van jouw voorwaarts gaande beweging.
Het is tijd voor jou om je behoefte om anderen te redden of te sturen los te laten. Iets dergelijks is van de 3D. Dit leven gaat over jou die jou redt en het gloriëren in de bekwaamheid om te weten dat je in staat bent om dat aldus te doen. En dat hetzelfde waar is voor iedere entiteit die wenst om deel uit te maken van deze wonderbaarlijke overgang.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten