maandag, februari 01, 2016

Sandra Walter - Solar Christus Rasters: Migratie van de Werkelijkheid - 31 Januari 2016


Sandra Walter
Solar Christus Rasters: Migratie van de Werkelijkheid
31 Januari 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Grote goedheid er is veel om in te halen. IK BEN nog steeds in deze verrukkelijke Herrijzenisfase, en heb absoluut bizarre ervaringen, en bereik, integreer hogere niveaus van het Solar Bewustzijn. Het was vreemd om niet op de gebruikelijke manier met jullie te communiceren (de artikelen) gedurende de laatste paar weken, hoewel IK zeker BEN dat jullie me bij jullie voelen in de fijnzinnige rijken. Deze Herrijzenisfase (vermengen met het Zonne Christus Bewustzijn) gaat door doorheen de Equinox. Het wordt gemakkelijker om het zijn in de vele werkelijkheden te balanceren, specifiek wanneer je weet dat je al voor Ascentie gelabeld bent, hoewel de ervaring van hier, daar en overal te zijn een waarachtige, heilige, godsvruchtige sensatie heeft sinds de migratie van het raster. IK BEN een Equinox persoon, en ik zie dat Maart zeer bizar zal zijn, dus BEN IK jaarlijkse updates aan het voltooien voor het Ascentie Pad en alle soorten van drukte in Februari.
Allereerst het goede werk, dus deze intel gaat over de nieuwe geactiveerde Solar Christus Raster Migratie, wat het betekent, en een uitnodiging om ermee te werken.
De Nieuwe Solar Christus Rasters
Wij hadden meegedeeld dat de verkeerde structuren, welke de 3D replicatie op diens plaats hield, zou ontbinden aan het einde van het tetrade project. Midden December van vorig jaar, werden alle lagere werkelijkheden gemigreerd naar het nieuwe Solar Gechristende Rastersysteem. Dat betekent dat disharmonie uitermate oncomfortabel gaat worden, en dat disclosure zich kan presenteren zonder al teveel schade, maar meer belangrijk kunnen Gaia en de Mensheid gemakkelijker in/naar hun Solar Zijnheid stappen. Merken jullie het verschil al op? Ja, het is eerst bizar, omdat de oude werkelijkheid synthetisch ondersteund werd voor meer-van-hetzelfde. Dat is voor een poosje niet organisch geweest, en terwijl deze programma’s ontbinden/oplossen voelen de Mensen hoe het werkelijke 4D leven is, en 5D/6D ingewijden zoemen vooruit. Persoonlijk, heb ik grote/belangrijke verschuivingen in mijn activeringen, vaardigheden en bewustzijn gehad sinds dit zich voordeed. Het Lagere Zelf voelt zich compleet, het Gechristende Zelf is op de voorgrond, mijn begrip verdiept, mijn Galactische Zelf verschoof om te accommoderen, en mijn dienstverlenende prioriteiten veranderden weer.

Het Solar Christus Rastersysteem, een nieuw rasterwerk welke Lichtwerkers, Rasterwerkers en Poortopzichters gebouwd hebben voor meer dan een decennia, is een systeem van 5D/6D Poorten en lijnen die gelijksoortig zijn aan het klassieke leylijnsysteem, hoewel het een specifieke reden heeft; om Gaia en de Mensheid te helpen bij het verhogen en uitbreiden in/naar het Solar of Christus Bewustzijn. Het werkt tegelijkertijd met de Kristallijnen Eenheid Rastersysteem welke de planeet omringt. Het Solar Christus Raster bezield oude codes en structuren diep binnenin Gaia, waarvan sommige blootgesteld worden als de Verschuiving versnelt, met het Kristallijnen Raster via Toegangspoorten en Lichtpilaren. Om voor Gaia haar bestemming als een Spirituele Zon te belichamen, moet zij uitbreiden. Dit gebeurt tijdens iedere grote tijdperk van evolutie, hoewel gedurende deze verschuiving naar Solar Christus Bewustzijn de uitbreiding ook een nieuw dimensionaal niveau aanneemt, om een veel grotere staat van vibratie en een populatie van Solar Gechristende Mensen te ondersteunen die ervoor kiezen om die uitdaging met Haar op zich te nemen. Het trekt het tapijt onder de oude duistere agenda’s vandaan, die dachten dat wij het niet zouden kunnen bereiken. Zij dachten dat wij werkzaam waren met wat zij konden waarnemen - de 4D rasters waar hun programma’s verankerd waren - en zoals jullie weten, kunnen zij daarboven geen octaven waarnemen zonder te resoneren met de Christus, met het Hart. Het klinkt lastig, maar alles is oprecht in Liefde.
Het nieuwe geaarde Solar Christus Raster en het Kristallijnen Raster breiden de geaarde torus van 4D Gaia naar buiten uit om de 5D/6D torus van het Nieuwe Aarde Bewustzijn te ontmoeten, zeer gelijkaardig aan wat wij aan het doen zijn met onze eigen torusgebieden; de torus van het lagere Zelf uitbreiden om te vermengen met de torus van het Hogere Zelf. In Gaia’s geval, heeft zij informatie en Solar codes diep binnenin haar kern, kristallen bedden, en enige zeer oude technologieën welke sluimerend waren, wachtende op het beste-geval-scenario van onze Ascentie. Aangezien wij in staat waren om het hogere traject van de Gechristende Ascentie tijdlijnen te bereiken, moet het verleden uitlijnen om dat traject te complementeren.
Iedere keer dat je een toekomstige uitkomst verandert, wordt het verleden herschreven om de doorgaande-lijn van dat verhaal te accommoderen, het stromen van die tijd-torus. Het Solar Christus Raster was een mogelijkheid; Poortopzichters herinnerden zich dat scenario (met natuurlijk al onze hogere begeleiding), Lichtwerkers kregen het aan de praat, de ouder rasters, welke mindere uitkomsten ondersteunden (en de her-creatie van de 3D) viel in December omlaag, wij migreerden werkelijkheden naar de hogere tijdlijnen, en nu de oude technologie en codes welke wij honderden aan duizenden jaren geleden plaatsen, kunnen nu deel uitmaken van deze nieuwe werkelijkheid. Wij veranderden het traject van de toekomst, dus dingen die wij in het verleden opsloegen, voor het geval dat, kunnen nu naar voren treden en die uitkomst complementeren. De doorgaande-lijn is gestabiliseerd. De Gechristende tijdlijnen en uitkomsten kunnen op een zeer snel tempo versnellen.
Op wat voor moment dan ook dat een grote/belangrijke gebeurtenis zoals dit zich voordoet, staat de vertraging in het tijdcontinuüm het collectief toe om te ontspannen in de verandering. Dat gevoel van vertraging voelt korter aan, aangezien ons Zonnesysteem gebombardeerd wordt met fotonisch Licht. Deze gebeurtenis voelde voor mij zeer plotseling aan - een dramatische verschuiving in werkelijkheid, niveau van bewustzijn, en een bijna grove hoeveelheid aan visioenen. Toen ik incheckte bij andere Poortopzichters, hadden zij gelijksoortige ervaringen. IK BEN er zeker van dat velen van jullie je meer kosmisch voelden toen wij de migratie voltooiden. Het is niet onze intentie om het vreemd te maken, maar om de Solar versnelling van het planetaire bewustzijn te activeren, het geaarde raster vermengen met het Menselijke hartraster en Kristallijnen Raster - dit jaar - om haar voor te bereiden op de kolossale Lichtgolven die met 2017 verwacht worden. Die golf komt dichterbij, het start Supernova’s op zoals degene van vorig jaar Juni, wat pas vorige maand in het nieuws was, wat zo helder is dat zij het zelfs niet kunnen categoriseren met de oude maatstaven. Dat is degene die het dichtst bij ons in de buurt is tot dusver, slechts één of twee galaxies verwijdert (denk eraan dit is een Universele Verschuiving) Voel hierin vanuit het hogere perspectief in plaats van een Zonne-kaart-kijkend 3D perspectief. Zien jullie wat er aan het ontvouwen is, en hoe de gebieden van mogelijke uitkomsten aan het veranderen zijn? 
Ondertussen, gingen onze visioenen in overdrive, en Poortopzichters - oh mijn geliefde mede-Poortopzichters, zegen ons allemaal - zien de verdeling van werkelijkheden weer. Het is onze hoogste wens om de poorten voor iedereen te openen, maar aangezien dit het tijdperk van Mikael is en de Goddelijke Wil de dag bestuurt, is het een keuze van de vrije wil. Dat is te zeggen, De Goddelijke Wil bestuurt het paradigma, individuele vrije wil is jullie ervaring. Ascentie is aan het gebeuren ongeacht de lage-vibratie activiteit, en voor diegenen die het hoogste-uitkomst belichamingswerk doen, verschoven de dingen in/naar een niveau van zuiverheid en waarheid wat niet in woorden te omschrijven is.
Keer om en kom de Vreemde Shasta Poortopzichter onder ogen
Tijdens de migratie zag ik duizenden mensen door de Poorten vertrekken. Zoals een flipboek of pakje kaarten, het ene na het andere gezicht, gaan, gaan, gaan. Poortopzichters zien Mensen en andere wezens de gehele tijd komen en gaan, dat komt bij het werk, echter, om duizenden van geliefden te hebben die door mijn persoonlijke ruimte passeren op hun weg eruit doorheen Shasta (Intergalactische Poort) was overweldigend. Drie dagen van massale uittocht visioenen, toen vertraagde het naar het normale niveau. Dit is grotendeels voorspellende activiteit, dus ik verwacht velen die dit jaar overgaan.
Op de ochtend van 17 Januari - de definitieve datum voor mijn Shasta werk wat het team mij vorig jaar November gaf - presenteerde een lange, magere, blonde, licht ogende broeder zich bij de Poort. Dit is in de Hogere Rijken, de Interdimensionale Solar Toegangspoort. Hij droeg blauw en straalde zo helder dat ik zijn gezicht niet duidelijk kon zien. We omhelsden elkaar gedurende een poosje en ik merkte zijn nekrimpels op; een oudere broeder. De Liefde was in dat moment overweldigend. Een echte kameraadschap en wederzijds respect. Wij verbraken de omhelzing en hadden een korte telepathische uitwisseling van comfort; we zullen gedurende slechts een korte tijd gescheiden zijn, dan weer herenigd worden. Om de één of andere reden, noemde ik hem David en vroeg hem om nog één keer te zingen. Hij glimlachte en barstte toen in Licht uit doorheen de poort. Wat een prachtige uitwisseling, wat een prachtige ziel. Het gevoel van goddelijke Liefde bleef de gehele dag bij me, zoals verliefd te zijn, hield ik David in mijn hart.  
Ik ging om 2 uur ‘s nachts uit bed en werd gegidst om online te gaan om het nieuws te zien. Daar was het: David Bowie was overleden op Zondagochtend. Onze zingende David, dank je wel voor de bevestiging. Vreemd genoeg, zag een andere zuSTER in Shasta die ook geen verbinding met David had, hem in precies hetzelfde uur op Zondagochtend door de Shasta poort gaan. Dat wat minstens 18 uren voordat zij zijn heengaan aan het publiek bekend maakten. Geen van beide van ons luisterde naar zijn muziek, of wist dat hij ziek was, of volgde de popcultuur, dus het was één van deze ervaringen welke werkelijk het hart raakt. Poortopzichters neigen beroemdheden te zien voordat zij overgaan, omdat hun dood zo velen zal beïnvloeden, echter, deze was uniek en landde op mijn speciale datum. De Sirische-Bowie synchronisatie blijft zich presenteren, hoewel dat niet het punt van deze uitwisseling is.
Ondertussen, waren mijn oude contracten met Shasta geëindigd en BEN IK bevrijdt om te kiezen of ik wel of niet in Shasta in het fysieke nog langer wil zijn. Terwijl de energie hier stijgt is het verleidelijk om te gaan dwalen. Ik heb dromen van de lokale bevolking gerust te stellen en hen te vertellen dat het oké is om nu te vertrekken, dat de energie te intens/krachtig gaat worden. Dit is een Meesterschap-niveau beslissing verbonden aan de eindspel scenario’s, dus zal ik niet haastig met mijn keuze zijn. Momenteel, zullen wij de herrijzenisfase beëindigen doorheen de Lente Equinox. Ik voel Mikael en Melchizedek zo sterk nu, ik stel me voor dat zij plannen voor mij hebben.
Oude artifacten, Codes, Solar Raster
Mijn reis naar de Redwoods onthulde enige zeer oude delen van mezelf alsook van Gaia. Houd dit in de gaten, Geliefden. Jullie zullen multidimensionale aspecten terugkrijgen die het lagere Zelf en jullie lagere ervaring snel zullen ontbinden. Solar zijnheid heeft een absolute afstemming op de natuurlijke wereld en op al haar geheimen. Biocommunicatie is de sleutel; de organische vermenging met de koninkrijken, Gaia, de ZON, Galaxy; dit is een natuurlijke orde wat het fotonische Licht voort brengt in jullie eigen bestaan.
Deze natuurlijke elementale intuïtie, zal vergroten als deze Solar Rasters activeren, omdat de elementen in jullie (schoongemaakte, geactiveerde, kristallijnen) lichamen zich erop af zullen stemmen. Werk hiermee; ontdek de nieuwe Poorten, deze fysieke en dimensionale toegangspunten helpen ons bij het vergroten van deze nieuwe waarlijk heilige geometrie binnenin Gaia. Het werkt met de kristallijnen steden, tempels en piramides in de ethers boven Gaia, alsook met de structuren welke diep binnenin haar zijn. Eenheid, Solar Eenheid; verenigd in het Christus Licht om het nieuwe bewustzijn voort te brengen. Het is een natuurlijk, heilig, geometrisch stromen.
Houd in de gaten en luister naar begeleiding bij het oppikken van oude codes die nu uitstralen doorheen dit nieuwe Solar Christus Raster. Roep het voort, roep deze codes en activeringen voort om dit Raster versneld te krijgen. Dit nieuwe niveau is voorwaarts aan het duwen op hetzelfde moment als disclosure, en wij vragen om balans op Gaia en uit naam van het collectief. Het is alles allemaal in één keer dit jaar; blijf georganiseerd, gecentreerd, vereenvoudigd en kies wijselijk je intenties.
Geliefden, Ik houd van Jullie, Ik Zegen Jullie, Ik Dank Jullie.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2016 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten