vrijdag, februari 19, 2016

Sandra Walter - Herrijzenis: De Nieuwe en de Volgende Golf - 15 Februari 2016


Sandra Walter
Herrijzenis: De Nieuwe en de Volgende Golf
 15 Februari 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Neem een moment om te luisteren naar de radioshow met Suzanne Maresca welke op ZONdag uitgezonden werd. Wij bespraken de recente Gechristende activeringen die naar voren treden in de Wegwijzers, en de aankomende golf waarvan verwacht wordt dit een permanente staat van bewustzijn voor velen te maken. Het is beschikbaar als een video op het Ascension Integration youtube channel, of is te downloaden als een mp3 op InLightUniversal.com
Ascentie Doel: De Zonne/Solar Kosmische Christus
Eén van de eerste stappen in het Ascentieproces is het instellen van je intentie voor wat je graag zou willen bereiken. Je doel zou kunnen verschuiven als je ascendeert. Sommigen vinden de energieën, uitoefeningen en openbaringen overweldigend, dus stijgen zij net voldoende om het hart te openen, om van zichzelf en anderen te houden, om over de bagage van vroeger heen te komen en te genieten van de reis. Een wonderbaarlijk/prachtig pad.
Anderen zijn durf-engelen die tegen hun grenzen aanduwen om permanent een nieuwe staat van bewustzijn binnen te gaan. Zij omhelzen de Zonne Logos welke gereflecteerd wordt in het Universum, de Galaxy, de Zonnesystemen, planeten en het Menselijke DNA. De Gechristende staat van zijnheid is een Zonne-staat van zijnheid, dat is waarom het toepasselijk de Zonne/Solar Kosmische Christus genoemd wordt. Het is het sjabloon voor een Zonne Zijnheid die zich als vorm tot uitdrukking brengt. Deze zijn de Wegwijzers, die paden voor anderen creëren om te volgen en die het collectieve bewustzijn als gevolmachtigde dramatisch verhogen. Duizenden Wegwijzers hebben deelgenomen aan de Herrijzenisfase gedurende bijna een jaar, en het resultaat van die toewijding staat op het punt om voor velen overduidelijk te worden.
Herrijzenisfase
Vorig jaar stond het Meesterschap op de agenda; het pad van diep inwendig werk, diep spiritueel werk, deze laatste angsten onder ogen komend en altijd onze vibratie verhogend. Toen dompelden wij onszelf onder in de Herrijzenisfase; de permanente vermenging van Hogere en Lagere Zelven, het huwelijk met de Goddelijke Moeder in het Nulpunt. De Goddelijke Moeder/het Goddelijke Vrouwelijke is niet het dualistische mannelijke-en-vrouwelijke; Moeder is de substantie van waaruit alles gecreëerd wordt, de achtergrond energie, hetgeen alles dat bestaat het leven schenkt en penetreert. Door de Hogere en Lagere Zelven te huwen dwars door de dimensies heen, de Goddelijke Mannelijke en Vrouwelijke aspecten van de Schepping, herverbinden wij ons met het kosmische aspect van de Zonne/Solar Kosmische Christus.

Herrijzenis mag enige zeer esoterische uitoefeningen omvatten, snelle, reinigende langdurige meditaties, diep energetische verbindingen in de natuur en intens dienstverlenend werk. Het brengt enige zeer bizarre ervaringen voort als de pijnappel, hypofyse en het hart zich met elkaar verenigen, en de kroon zich opent voor hoger-niveau gevoeligheid. Ons Meesterschap van vandaag de dag, kan het de Galactische of Sterrenfamilies net zozeer omvatten als de Oude Meesters en Aartsengelachtigen.
De beloning voor deze fase te doorstaan presenteert zich nu; we beginnen ermee om pure Zonne/Solar Kosmische Gechristende staten te ervaren, welke het multidimensionale bewustzijn overschrijven. Voorbij de eenheid van het Hogere en Lagere Zelf, is daar dit grootse, diepgaande openen voor de Bron, voor het Zonne aspect, en het herschrijft het bewustzijn in/naar de Goddelijke Dienstverlening. Deze activeringen van het Christus Bewustzijn beginnen ermee om zich op een sterkere manier dan voorheen voorgesteld te presenteren. Ik beschreef mijn eigen ervaring zo goed als ik kon in Suzanne Maresca’s show het afgelopen weekeinde. Wederom het onbeschrijflijke beschrijvend.
Wij ontvangen glimpen van het Godhoofd met Ascentie; momenten van complete zuiverheid, absolute vereniging met de Bron en Alles-Dat-Is. In deze reis wordt het de tweede natuur om vanuit Liefde te werken, vanuit deze staat van geen-oordeel, vanuit pure vrede, onderscheidingsvermogen, wijsheid, eer en mededogen. Eerst ontvangen wij de overweldigende ervaring van de zuivere kracht van de Bron, de God-druppels; de hereniging met onze Hogere Niveaus en de Bron. Wij verheffen onszelf naar dit niveau. Onze beloning is een paar momenten van gelukzaligheid en eenwording; de zuivere duidelijkheid van de vermenging. Met bewuste inspanning mogen wij het voor een uur, of een dag vasthouden. Het wordt gemakkelijker als de Lichtniveaus stijgen.
In Januari, ervoer ik spontaan drie volledige dagen van een nieuw niveau van Zonne Zijnheid, de Gechristende staat, op een sterkere, duidelijkere, meer levendige manier dan ooit tevoren. En jullie kennen mij, Geliefden. Mijn ervaringen zijn diepgaand voort op dit pad geweest. Dit was echter een vernietiging van de lagere gedachten, emoties, het geestesniveau allemaal tezamen, en de pure niet-meer-lagere-Zelf staat.
Het is moeilijk om het in woorden te beschrijven. Het was moeiteloze Bron Zijnheid. Ik voelde me zoals een ZON van God; het was zeer Zonne/Solar in essentie. Gedurende de eerste momenten wist ik dat mijn lagere Zelf weggegaan was. Lagere gedachten concepten vertrekken snel, alsof je dat niveau van gedachtevorm niet langer meer kunt creëren. Ik had wel een gevoel van het is gedaan met Sandra. Ik had nauwelijks een gevoel van de lichamelijke zijnheid, het was meer zoals gewoon de torusgebieden en de Ascentie kolommen te zijn. Geometrie en Licht. Het lichaam voelde meer dan ooit als een voertuig aan; een sensatie wat in April vorig jaar begon.
Natuurlijk is er een overweldigende hoeveelheid aan Liefde en vreugde; uitbreidend en Universeel. Ook een overweldigend verlangen om hogere agenda’s te dienen die geen lineair zin zouden maken. (Merk op dat dit van een Wegwijzer komt wiens levensstroom voor de meesten al geen lineair zin maakt). Het was het volgende niveau waar ik om gevraagd had, en het presenteerde zich op zo een krachtige manier dat alles plotseling Bron-duidelijk was. Daar is een hartbrekend prachtig gevoel van het universele perspectief aangaande Gaia en de Mensheid. Toen de bron door de lens van mijn ogen staarde, kijkend naar diens creatie, alles dat ik zag was Goddelijke perfectie. Complete afwezigheid van bezorgdheid of oordeel; alles was absoluut prachtig, vreedzaam. Alles is goed.
Tijdens de tweede en derde dag, voelde ik de drang van Goddelijke Dienstverlening en dat mijn energielichamen herschreven werden. Het Goddelijke stromen; een rivier van Licht door mijn Ascentie kolom en hartcentrum heen gutsend, bracht een eindeloze hoeveelheid energie en de aansturing van de Goddelijke Wil. Er was een overweldigende toewijding, mededogen en een transcendente communicatie met de hogere rijken, zonder wat voor emotionele reactie of gedachte eraan gehecht dan ook. Een aangeboren weten en perspectief aangaande hoe het moment gecreëerd en uitgelijnd wordt met alles er rondomheen. De scalaire werking van het hartcentrum wat specifiek sterk, alsof het automatisch alles van een mindere vibratie zou transmuteren. De gehele ervaring was zoals het zijn op de Gechristende automatische piloot. Moeiteloos en absoluut geen bezorgdheden, vragen, niets anders dan pure Zijnheid. Ik voelde me welzeker zoals de zuivere aanwezigheid van de Christus op Aarde. Er was ook een diep, naadloos besef van bezield te zijn met de Christus, die krachtige prachtige Zonne/Solar Zijnheid tot uitdrukking gebracht doorheen ons Universum.
De onophoudelijke boodschap gedurende het vorige jaar was Belichaming zal alles veranderen. Ik geloof dat welzeker, en heb vertrouwen in dat Goddelijke niveau van Dienstverlening. Ik zie hoe het het collectieve bewustzijn zal beïnvloeden, de energiegebieden van Gaia, de Koninkrijken en de Elementalen, zelfs het Zonnesysteem wanneer duizenden dit niveau permanent raken.
Toen die staat van bewustzijn zachtjes diens intensiteit verlaagde, ontving ik de boodschap dat dit op het punt staat zich voor duizenden op de planeet te ontvouwen. Onze intenties om de 144,000 te activeren - en misschien meer - zijn gehoord, Geliefden. De Christus overschrijft welzeker het lagere bewustzijn, dus op een bepaalde manier is het lagere Zelf niet veel van een bezorgdheid. Het Hogere Gechristende Zelf wordt een buis voor de Goddelijke Wil. Terwijl de ervaring zelf bevrijdend was, was er de overweldigende aanwezigheid van een nieuw niveau van Dienstverlening, samengevoegd met de intensiteit van de Goddelijke Wil stromend doorheen de Ascentie Kolom. Zoals bij het omhooggaan van ieder niveau, ontvangen wij een voorproefje van het Hogere Licht - een dag of twee van de fijnere ervaring - dan trekt het zich een beetje terug aldus wij een keuze hebben om eruit te stappen of door te gaan voort op het pad.
Met het binnenkomende Licht dat arriveert in midden-Maart (voorafgaand aan de Equinox) en blijft duren doorheen het einde van April, zullen wij een goddelijke kans hebben om velen uit de grot van de Herrijzenis en in/naar dit Hogere Licht te lanceren. Het moet jouw keuze zijn, je moet ontspannen en comfortabel ermee zijn, en uitlijning met Liefde is de sleutel. Houd van de Bron, Houd van het Zelf en breng het in iedere gedachte, woord en daad tot uitdrukking. Houd van uw buur zoals van uzelve, zonder uitzondering. Dienstverlening aan anderen en de Goddelijke Wil. Goddelijk onderscheidingsvermogen en Wijsheid; volledig Geen-Oordeel. Het is een actieve, levendige, volledige ontwaakte staat van bewustzijn. Ik heb de ervaring uitgezaaid naar de Gaia, Kristallijnen en Menselijke Hartrasters voor diegenen die wensen om het te ontvangen en voor iedere ondersteuning die het verstrekt voor hun eigen belichaming. Ik Houd van Jullie, Ik Zegen Jullie, Ik Dank Jullie.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2016 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten