woensdag, februari 10, 2016

Quan Yin - Aan Jullie worden Gebieden Binnenin Getoond die Liefde Nodig Zijn - 9 Februari 2016 / Jenny Schiltz


Quan Yin
Aan Jullie worden Gebieden Binnenin Getoond die Liefde Nodig Zijn
9 Februari 2016 / Jenny Schiltz

Groeten! Wij zijn verheugd om in staat te zijn te rapporteren dat enorme vooruitgang gemaakt is binnenin al diegenen die ontwaakt en aan het ontwaken zijn. Voor sommigen zal dit als een verrassing komen, omdat zij het gevoel hebben alsof zij op een nooit eindigende rit zijn die alleen maar in intensiteit escaleert. Wij willen dat jullie dat vanuit ons perspectief begrijpen, en dat wij in staat zijn om te zien hoe deze energie veel naar de oppervlakte gebracht heeft voor genezing, en aspecten van jullie zelf toegestaan heeft om eenvoudig achtergelaten te worden, als je dat kiest. Terwijl velen het gevoel hebben dat zij teruggekeerd zijn naar waar zij eens waren, moeten zij begrijpen dat het aldus zo is dat zij de mogelijkheid hebben anders te kiezen, om een nieuw pad voor zichzelf te creëren.
In deze tijd vindt er veel in jullie droomtijd plaats. Aan jullie mogen mogelijkheden in jullie leven getoond worden, gebieden die geadresseerd moeten worden, en zeer belangrijk dat jullie mogen werken aan het genezen van voorbije levens. Als je ontwaakt en jij je dromen niet herinnert, is dit geen oorzaak voor alarm en in sommige gevallen is het voor je bescherming zodat je het ervaren trauma niet voorwaarts brengt. Voor diegenen die gereed zijn, worden zeer belangrijke voorbije levens naar de oppervlakte gebracht, levens die men zou kunnen beschouwen als duister of het tegengestelde van je ziel. Begrijp dat jullie allemaal beide hebben gehad, jullie hebben levens gehad die gevuld waren met vreugde en Licht, en jullie hebben levens gehad die gevuld waren met duisternis. Beiden zijn waardevol voor de zielgroei. Hoe kan je het ene waarderen zonder het contrast van de andere. Echter, de meest belangrijke les voor jullie om te begrijpen is dat jullie alle dingen zijn, het Licht, het duister en alles daar tussenin. Er is geen oordeel over deze levens, aangezien zij je toegestaan hebben te groeien en de ascenderende ziel te worden die je vandaag de dag bent. Velen van jullie, wanneer geconfronteerd met jullie duistere leven, zijn in/naar zelfhaat of zelfverwijt gegaan. Zelfs diegenen die onbewust zijn van wat er aan hen getoond werd ontdekken dat hun zelfwaarde en zelfrespect geleden hebben. Velen ervaren intense twijfels, wat verschuldigd is aan deze kwesties die opnieuw naar de oppervlakte komen. Begrijp dat het doel voor jou niet is om te zien wat er ondeugdelijk is bij jou, maar dat het voor jou is om van alle aspecten van jezelf te houden en deze te vergeven. Het is voor jou bedoeld om te zien waar de dualiteit jou gediend heeft en jou toegestaan heeft om veel te ervaren.   

Terwijl je eraan werkt om jezelf te vergeven en tot begrip te komen dat je noch het Licht noch het duister bent als een ziel, zal je evenwicht binnenin vinden. Als je het oordeel van de dualiteit binnenin jezelf achter je laat, zal je ook in staat zijn om de zienswijze achter te laten die je nog steeds hebt over het oordeel aangaande je medemensen. Wanneer je begrijpt dat de schranderste van zielen ook levens van duisternis ervaren hebben, en dat het hen alleen maar helderder liet  stralen, zal je uiteindelijk in staat zijn om jezelf waarlijk te vergeven. Door te begrijpen dat de dualiteit niet hoeft te bestaan, zullen jullie in staat zijn om nieuwe systemen, nieuwe manieren van bestaan die liefdevol en niet-oordelend zijn van diegenen die niet de noodzaak voor verandering in deze tijd begrijpen, te creëren. Jullie zullen in staat zijn om nieuw paden binnenin jullie zelf en de wereld om jullie heen te creëren, niet vanuit een ruimte van Licht, maar vanuit een ruimte van Liefde. Wanneer je vanuit deze vibratie creëert, zal het werk velen aantrekken, en zal het velen openen om te beginnen hun eigen ziel te verkennen.  
Nooit eerder is het houden van jezelf en al jouw aspecten, het Licht en de duisternis meer belangrijk geweest. Zo velen van jullie komen uit jullie cocons tevoorschijn, sterker en gereed om de werkelijkheid te creëren die jullie willen, zelfs als de richting niet duidelijk is. Dit is prachtig en wij voelen ons opgetogen om te zien wat er gecreëerd zal worden, maar haast je om te verzekeren dat jullie alle oordelen over anderen achter jullie laten, inclusief diegenen die jullie als duister achten. Teneinde voor jullie creaties, jullie visioenen voor de toekomst om hun volledige potentieel te bereiken, moeten zij gecentreerd worden vanuit jullie hart zodat zij niet langer de dualiteit vasthouden.
Het is ook een belangrijke tijd om je met gelijke zielen te verbinden. Velen van jullie zijn in isolatie geweest, behalve voor jullie verbindingen over het internet. Velen zijn ontwaakt en meer zijn er iedere dag aan het ontwaken, jullie hoeven je niet langer meer zo alleen te voelen. Vind de groepen of creëer je eigen groep die jou toestaat je fysiek, sociaal en spiritueel te verbinden. Als een ieder van jullie meer krachtig tevoorschijn komt en in staat is om in diens waarheid te staan, zullen jullie vergroot gewaarworden wanneer jullie beginnen je met anderen te verbinden. Voor sommigen mag dit griezelig schijnen te zijn, laat dat los aangezien het een oude programmering is die geen plaats heeft in je toekomst. Sta jezelf toe je te verbinden, te dromen en de toekomst die je wilt zonder angst op te bouwen.
Met al mijn toewijding,
Quan Yin
*****
Persoonlijke Opmerking:
Aan mij werd onlangs een vorig leven getoond waar ik een leven had dat beschouwd kon worden als zijnde duister. Ik was aan het mediteren toen ik een kamer ingetrokken werd waar ik naar een groep van mensen keek die de energierasters manipuleerden. Ik begreep niet waarom dit aan mijn getoond werd, en ik was volledig geschokt om te ontdekken dat ik één van de manipulators was. Ik begreep dat op hun eigen perverse manier zij dachten dat ze aan het helpen waren, het was allemaal “voor het grotere goede” maar wat het deed wat de vrije wil manipuleren. Ik was verdrietig, verward en een beetje angstig. Gidsen deelden mij mee dat ik dit moest zien, zodat ik dit stukje van mezelf zou kunnen vergeven en ernaar zou kunnen kijken. Echter, nog belangrijker, toonde het mij waarom ik aarzelend ben geweest over het lopen in mijn eigen kracht, over werkelijk mijn waarde te bezitten. Diep binnenin, vreesde ik dat als ik in mijn persoonlijk kracht liep, wat het begeleiden van anderen omvat om hun eigen persoonlijke kracht te vinden, dat ik wederom de vrij wil zou manipuleren. Die waarheid was aldus een openbaring voor mij, en veel in mijn leven zo ver gaande als het tegen mezelf praten (niet het goede soort) maakte zin. De gidsen verzekerden mij dat ik het goed geleerd had in dat leven en dat het een vergissing was, en dat ik het niet zal herhalen zolang als ik in mijn hart gecentreerd blijf.
Het nam me een paar dagen om hiermee vrede te krijgen en Quan Yin’s woorden spraken echt tot mij. Het is tijd om volledig zonder oordeel van mezelf te houden en door te doen, aldus ik ook dat aan de wereld kan geven.
Toen ik met een vriend sprak over cyclussen die zich opnieuw voordoen, bracht het naar de gedachten hoe velen van ons fysieke dingen hebben die weer naar boven komen. Het is een kans om zonder angst door de gebeurtenis heen te gaan en om ook de emoties opnieuw te onderzoeken die gecreëerd werden en  hoeveel wij in onze lichamen vastgehouden hebben. Ik heb een herhaling gehad van problemen met de rug in de laatste 8 weken, die aldus veel emoties naar boven brachten van drie rug operaties en een zomer in een verpleegtehuis. Het was genoeg om mijn terug te laten gaan naar de rugspecialist en een MRI te hebben. De tests stelden vast dat ik in feite een cerebrale vloeistoflek ervaren had, maar het werd ommuurd en was gestopt, terwijl ik geschokt was dat mijn rug dit gedaan had, zoals het dat gedaan had in 2010, 2013 en nu in 2016. Wat een patroon. Doch deze keer, ging in niet in de angst. Ik was meer in de observatie modus en ik luisterde naar mijn lichaam en rustte. Mijn patroon was geweest dat ik volledig mijn lichaam negeerde en het steeds maar bleef pushen alsof ik iets te bewijzen had. Deze keer, reageerde ik anders en de resultaten waren anders, het lichaam genas en geen verdere ingreep was er nodig en ik ben in staat deze zeer verlammende emoties te verwerken en los te laten.
Ik houd jullie allemaal in het hoogste Licht en met de diepste Liefde. Dat jullie allemaal gezegend mogen zijn. Dank aan jullie allemaal die dit werk gedeeld en ondersteund hebben. Het betekent meer dan jullie ooit zullen weten.
Jenny

Geen opmerkingen:

Een reactie posten