vrijdag, februari 05, 2016

Mike Quinsey - Neem Iedere Uitdaging als een Kans om Jullie Vibraties te Verhogen - 5 Februari 2016


Mike Quinsey
Neem Iedere Uitdaging als een Kans om Jullie Vibraties te Verhogen
5 Februari 2016

Gebeurtenissen die jullie toekomst zullen beïnvloeden en gunstig voor jullie zijn gaan door plaats te vinden, het meest buiten jullie zicht. Echter, er zal een tijd komen in de loop van dit jaar, wanneer jullie over de voordelen zullen leren die door de veranderingen tot stand gebracht worden. Het is bekend dat een herwaardering van de valuta vooraan in jullie gedachten is, en het heeft aanzienlijk tijd genomen om landen samen in overeenstemming aangaande de veranderingen te brengen. Er zijn nu voldoende van hen om het naar voren gebracht te krijgen, en er is nog nooit een tijd geweest toen het zo een vooruitgang bereikte. Jullie mogen er daarom zeker van zijn dat de herwaardering in diens laatste stadiums is. Ondertussen zien steeds meer uitvindingen het daglicht, en is het slechts een kwestie van tijd voordat zij beginnen vrijgegeven te worden. Ben ervan verzekerd dat de veranderingen goed onderweg en te ver voorwaarts gegaan zijn om tegengehouden te worden. Manieren van het produceren van vrije energie zijn gedurende enige tijd beschikbaar geweest en nu wordt er zelfs meer apparatuur vrijgegeven. Hun uiteindelijke gebruik en beschikbaarheid is naderbij aan het komen, maar de Illuminatie zijn nog steeds aan het proberen om hun distributie te voorkomen. Het zal niet altijd in deze situatie blijven, aangezien jullie evolutie niet onbeperkt teruggehouden kan worden.
Moeilijke tijden liggen er in het verschiet en zijn onvermijdelijk als grote/belangrijke veranderingen zich voordoen, en beginnen om jullie manier van leven te veranderen van het geploeter naar eentje die jullie ervan bevrijdt. Er komen zoveel veranderingen aan die jullie kwaliteit van leven naar niveaus verhogen, waar jullie van genoten zouden moeten hebben aan het einde van de afgelopen eeuw. In wat zal toeschijnen een relatief korte tijd te zijn, zullen jullie met grote sprongen vooruit gaan, totdat jullie niveaus bereiken die jullie verheffen uit de oude patronen van worsteling. De meest acceptabele en welkome verandering zal zijn, wanneer jullie verzekerd zijn van wereldvrede, en de vruchten van jullie werken gebruikt worden ten gunste van iedereen. Het grootste gewin zal zijn om voldoende tijd te hebben om jullie eigen interesses te volgen, en de financiële middelen te hebben om dat aldus te doen. Het leven zal aanzienlijk anders worden aangaande dat waar jullie momenteel aan gewend zijn. Niet langer zal er naar Moeder Aarde gekeken worden als een gevangenis planeet, en de spertijd/avondklok, waar jullie onder geleefd hebben, zal mettertijd opgeheven worden. Jullie worden vrije zielen en zullen in staat zijn om jullie eigen pad zonder belemmeringen te volgen.
Als diegenen van jullie, die van het Licht zijn, doorgaan jullie zelf te verheffen, zullen jullie jezelf verwijderen van diegenen die weinig of geen pogingen ondernemen om hun donkere energieën te overwinnen. Zij zullen precies ervaren wat zij proberen jullie beschaving op te leggen, en worden zichzelf geïsoleerd gewaar van de rest van de Mensheid. Met jullie berekening mag het een lange tijd genomen hebben om dit punt in jullie evolutie te bereiken, maar in werkelijkheid is het slechts een “oogknipper”. De voordelen van zo een ervaring zijn veelvoudig en werden bereikt gedurende aldus een korte tijdsperiode. Natuurlijk moesten jullie allemaal door enige zware/moeilijke uitdagingen heen gaan, maar er is geen snellere manier om te evolueren. Wat jullie geleerd hebben zal jullie voorbereid hebben op grotere dingen, en jullie Zwaard van het Leven zal uitgehard zijn door jullie ervaringen. Neem iedere uitdaging als een kans om jullie vibraties te verhogen, en weet dat jullie nooit in een situatie geplaatst worden die meer is dan jullie aankunnen. Dus als je momenteel betrokken bent in een worsteling, weet dat je de bekwaamheid hebt om succes te bereiken. Denk er ook aan dat jij je leven niet alleen bewandelt, en dat er altijd dierbare zielen zijn die je vergezellen en jou zullen helpen waar zij kunnen. Ben er niettemin bewust van, dat hulp van jullie is wanneer het gevraagd wordt en op geen enkele manier op jullie vrije wil opgelegd wordt.

Het is bekend dat extreem grote aantallen van jullie lijden aan uiteenlopende vormen van ziektes, of geen goede gezondheid hebben om uiteenlopende redenen. Ben ervan verzekerd dat zeer spoedig een goede gezondheid de normale manier van leven zal zijn, en in de meeste van jullie levensspannen zal genezing beschikbaar zijn voor iedere ziel. In feite, zal er ogenblikkelijke genezing zijn dat ook gebroken of verloren ledematen zal herstellen. De toekomst bezit vele verrassingen voor jullie, en zij allemaal zullen jullie met vreugde vullen. God beloofde altijd dat met de voltooiing van de huidige cyclus, jullie terug zouden keren naar de hogere rijken om een tijdperk van doorgaande Liefde en vervulling te beginnen. Ben iemand die helpt het Nieuwe Tijdperk te manifesteren en anderen helpt om hetzelfde pad te volgen. Ben liefdevol, en gids/begeleidt anderen zodat zij ook succes mogen vinden.
Houd in gedachten dat wat voor gedachten dan ook die je uitgeeft, je mee aan het helpen bent om de natuur van de toekomstige gebeurtenissen in jullie levens te vestigen. Onderschat niet de kracht van de gedachte, aangezien jullie het zijn, de mensen van de Aarde, die jullie eigen toekomst bepalen. Dus focus je op alles dat goed is en help de Mensheid om diens voeten op het pad van Licht te houden. Jullie Gidsen werken zeer zeker hiervoor en zullen zoveel als mogelijk is doen om jullie te helpen jullie doel in het zicht te houden. In jullie huidige omstandigheden zullen er altijd afleidingen zijn die jullie op een dwaalspoor kunnen zetten. Doe een beroep op jullie Gidsen in tijden van nood en zij zullen aan jullie zijde zijn, en soms zal hun aanwezigheid gevoeld worden, en dat kan zeer geruststellend zijn.
Vroegere ervaringen laten zien dat wanneer jullie grote verwachtingen hebben, jullie ernaar neigen je teleurgesteld te voelen als zij niet snel genoeg materialiseren. Sta overvloedig tijd toe voor gebeurtenissen om plaats te vinden terwijl heel veel vooruit aan het gaan is richting de voltooiing, en jullie zullen snel genoeg weten wanneer zij gereed zijn. Jullie zullen niet teleurgesteld zijn, en wanneer eenmaal diegenen die dergelijke bewegingen tegenwerken niet langer in staat zijn om hun invloed uit te oefenen, zullen zij beginnen te manifesteren. Wanneer de overblijfselen van de oude cyclus eenmaal verwijderd zijn, zal een glorieuze periode van groei en ontwikkeling beginnen. Er is zoveel voorbestemd om te gebeuren, dat niemand in staat zal zijn om diens vooruitgang tegen te houden, en het zal over de gehele wereld heen verwelkomd worden als de Nieuwe Aarde in/naar het bestaan komt.  
Iedere ziel zal veel invloed hebben, als tot waar diens reizen hem/haar brengen, en velen zullen een nieuw avontuur beginnen. Uiteindelijk zal een geheel nieuw uitzicht van mogelijkheden zich voor jullie openen als jullie jezelf als een Galactisch Wezen vestigen. Zelfs nu wordt aan jullie een groter begrip van het Universum gegeven dat voor jullie geopend wordt. Het is vol van leven dat net zoals jullie aan het evolueren is, richting een groter begrip van hoe alles deel uitmaakt van het geheel. Er zijn zoveel verschillende vormen van leven die in de vele Universums bestaan die om jullie heen zijn. Sommigen zijn zo anders aan dat van jullie zelf, doch allen zijn op een pad dat verzekert dat zij doorgaan te evolueren. De Mens is een relatief nieuw ras dat gereed is om in/naar de hogere dimensies te verhuizen.  
Op een hoog niveau is er een “oorlog” die uitgevochten wordt tussen de strijdkrachten van het Licht en de Duisteren, die, hoewel zij ontdekt hebben dat hun acties beperkt worden, weigeren om zich over te geven. Hun gevecht is voorbestemd te resulteren in een mislukking voor hen, aangezien zij niet langer meer de volledige wapenuitrusting kunnen gebruiken die zij verzameld hebben. Zij zijn gedoemd, doch klampen zich vast aan de hoop op succes, wanneer zij de macht verliezen om de definitieve uitkomst te dicteren. Zij koersen blindelings af op de nederlaag, maar niet op de manier zoals jullie het je voorstellen, aangezien het Licht geen gebruik maakt van geweld. Het einde van de oude manieren van confrontatie is in zicht, hoewel er nog een aanzienlijke weg te gaan is voordat totale vrede verkondigd kan worden. Een tijdperk van vrede, dat jullie verdiend hebben door jullie toewijding aan het Licht en alles dat het representeert, komt naderbij. Dat de Liefde en het Licht altijd bij jullie mag blijven.
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik verlaat jullie met Liefde en Zegeningen, en dat het Licht jullie dagen en pad naar de voltooiing mag verhelderen.
In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten