woensdag, februari 17, 2016

Het Team - Jullie Zaaien Waarlijk Deze Werkelijkheid In - 16 Februari 2016 / Peggy Black


Het Team
Jullie Zaaien Waarlijk Deze Werkelijkheid In
16 Februari 2016 / Peggy Black

Wij zijn hier om de evolutie te erkennen die in jullie werkelijkheid plaatsvindt. Met die verklaring te maken beseffen wij dat jullie je af zouden kunnen vragen hoe en wanneer deze evolutie plaatsgevonden heeft. Dus nodigen wij jullie uit te beginnen op te merken en te observeren deze soms subtiele verschuivingen die in het bewustzijn van de mensheid glippen.
Want zie, het is vanwege jullie dat de externe manifestaties plaatsgevonden hebben. Het is vanwege jullie bereidheid om voorbij de opgelegde beperkingen van jullie bekende werkelijkheid te strekken. Jullie hebben de deur voor deze verschuivingen van het bewustzijn geopend, deze nieuwe manieren van jullie leven en jullie grotere wereld gewaar te worden.
Iedere keer dat iemand buiten het kader van vooropgezette ideeën en opgelegde werkelijkheden fantaseert, verwelkomt het een nieuw besef. Dit nieuwe besef, dit nieuwe idee wordt dan beschikbaar voor het collectief. Hoe meer individuen die zich op dit nieuwe idee focussen, dit nieuwe besef van de waarheid, hoe sterker het wordt, hoe duidelijker het manifesteert, totdat het de geaccepteerde norm voor iedereen wordt.
Wij begrijpen, wanneer jullie naar buiten naar de werkelijkheid kijken welke de meeste herrie maakt, de meest chaotische en verstorende energieën aanbiedend, jullie niet geloven dat er wat voor echte veranderingen dan ook plaatsvinden. Wij zullen het ermee eens zijn dat het welzeker toeschijnt dat de focus van de meeste Aarde bewandelaars op de chaotische energie en gebeurtenissen is. En het is hun focus dat het in feite voedt en het vergrendeld houdt.
Het gebruikt iemand diens bekwaamheid om te fantaseren en energie voort te roepen en die energie/gedachte/emotie in een fysieke vorm gemanifesteerd te hebben. Dit is een misbruik van de ongelooflijke bekwaamheid om te creëren; het gebruikt iemand diens creatieve krachten ondersteboven en achterstevoren.
Denk eraan dat gedachten en emoties energie inprenten. Jullie bestaan in een zee van energietrillingen. Dit energiegebied, dit energiescherm, is neutraal. Het is in afwachting van jullie inprenting, jullie projectie.

Dus zelfs te midden van deze onjuist gekwalificeerde creaties van armoede, ziekte en wat voor soort beperkingen dan ook, is daar de mogelijkheid om een verschuiving te maken. Dat is wat wij vandaag adresseren. Dat is wat wij erkennen vandaag. Het is deze verschuiving waar jullie verantwoordelijk voor zijn om voort te roepen en te verankeren.
Besef dat ieder revolutionair idee dat de koers van de geschiedenis veranderde gevisualiseerd werd door iemand die bereid was om buiten het kader van wat mogelijk was te denken. De lijst van deze gebeurtenissen en creaties is verweven in/met de evolutie van deze planeet en de mensheid. Ieder piepklein stapje dat de mensheid verschoof heeft deel uitgemaakt van de evolutie van het bewustzijn.
Wanneer je op deze evolutie terugblikt en de fenomenale verschuivingen her/erkend die een volledige nieuwe werkelijkheid beïnvloeden en gecreëerd hebben - een werkelijkheid die iedereen accepteerde, gebruikte en vertrouwd mee raakte - is de lijst waarlijk eindeloos. Misschien is het eerste, om jullie op gang te brengen, de ontdekking of het besef van vuur, of wat aangaande het idee van mensen die door de lucht heen vliegen als vogels. Eén van de grootste verschuivingen was de computer en alles dat zich van daaruit ontwikkelde. Jullie zien wat wij bedoelen.
Laat ons met jullie enige van deze nieuwe bewuste werkelijkheden delen, die jullie gecocreëerd hebben met andere wakkere en bewuste multidimensionale sterrenwezens.
Steeds meer informatie komt naar voren over het kwantumgebied en de mogelijkheden van kwantum verstrengeling. Het werd bewezen dat wanneer twee deeltjes van materie met elkaar gewisselwerkt hebben, zij nog steeds met elkaar zullen wisselwerken zelfs wanneer zij door vele kilometers verwijderd van elkaar zijn. Zij zijn nog steeds met elkaar verbonden of verwikkeld. Wanneer een energetische verandering gebeurt in één deeltje, zal het andere ver verwijderde deeltje op hetzelfde ogenblik veranderen.
Deze kwantum mogelijkheid kan het verhaal van jullie honderdste aapje uitleggen. Toen één aapje besloot om een stukje fruit te wassen voordat het opgegeten werd, observeerden de andere aapjes weldra wat er gebeurde en begonnen ook hun fruit te wassen. Dus toen deze groepen van apen allemaal hun fruit wasten, verbond hun collectieve gedrag/collectieve bewustzijn zich met andere apen op andere eilanden en begonnen ook zij hun fruit te wassen.
Er is een bewustzijn naar voren aan het komen is waarin steeds meer mensen beseffen, dat hoewel zij een fysiek lichaam hebben, zij ook een energie lichaam hebben. Jullie wetenschappers en vrije denkers hebben ontdekt dat het DNA van het fysieke lichaam beïnvloed wordt door jullie gedachten en emoties. Zij bestuderen hoe angst, zorgen en stress ervoor zorgen dat het DNA samentrekt, terwijl vreugde, dankbaarheid en waardering de DNA strengen toestaat uit te breiden.
Er zijn nieuwe scholen van gedachte waarin het geloofd wordt dat de cellen energetisch luisteren naar alles dat je zegt, en in hersengolf staten van ontspanning jullie kunnen beginnen een bewuste relatie te ontwikkelen met het fysieke lichaam dat jullie gecreëerd hebben.
Deze zijn slechts een paar geheugensteuntjes van het verbazingwekkende besef en de bekwaamheden van jullie ongelimiteerde zelf. Jullie leven in een opwindende tijd waarin steeds meer geopenbaard wordt. Jullie, als een collectief, beginnen te beseffen en te begrijpen dat alles onderling met elkaar verbonden is. De gehele natuur is aaneengesloten.
Jullie woorden, gedachten, emoties en acties beïnvloeden altijd dit kwantumgebied van de werkelijkheid. Wanneer je dit begrip verankert, geeft je energiegebied het dan aan anderen door, hun eigen ontwaking en begrip tot actie aanzettend, en dan geven zij dit besef aan anderen door en is er een grote verschuiving die zich voor zal doen in het gebied van het collectieve bewustzijn.
Wanneer je denkt dat er niets gebeurt en dat alles nog steeds hetzelfde is, nodigen wij je uit om deze nieuwe werkelijkheden, deze nieuwe ontdekkingen, dit nieuwe besef dat onthuld wordt te her/erkennen en te herinneren.
Wanneer jij je de mogelijkheid begint voor te stellen van de één of andere nieuwe werkelijkheid, een nieuwe oplossing voor een planetair probleem, wanneer jij je een mogelijke uitvinding of oplossing voorstelt voor een collectieve onjuiste creatie, zaai je werkelijk deze werkelijkheid in.  
Dus nodigen wij jullie uit om groot te fantaseren. Speel met de mogelijkheden; onderzoek het onbegrensde. Vraag aan jezelf, als alles mogelijk zou zijn wat zou je dan voort roepen. Wat voor werkelijkheid zou je willen verankeren, wat voor werkelijkheid zou je met anderen willen co-creëren. Strek jezelf hier uit.
Besef dat je verwikkeld bent en wisselwerkt met dit kwantum energiegebied van alle potentieel en ongelooflijke potentie. Bezit je onbegrensde luister. Wanneer je dit doet, nodig je anderen uit om hun onbegrensde luister te bezitten.
Wij eren jullie en jullie bereidheid om deze waarheden in deze werkelijkheid te verankeren. Wij sluiten ons bij jullie aan met jullie uitnodiging en verzoek. Herinner je hoe opwindend het kan zijn om te beseffen wie je als een medeschepper bent. Wij omhelzen jullie met onze Liefde en diepe dankbaarheid.
Het Team

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2016 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address.  www.morningmessages.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten