zaterdag, februari 06, 2016

Een Uur met een Engel - De Arcturianen - Flitspunt naar Lichtlichaam - 7 December 2015 - Gepost op 6 Februari 2016


Een Uur met een Engel
De Arcturianen - Flitspunt naar Lichtlichaam
7 December 2015 / Gastheer: Steve Beckow - Kanaal: Dr. Suzanne Lie

Steve: Wij zeiden richting het einde van het laatste programma dat wij door wilden gaan met de discussie en misschien in konden gaan op dit ongrijpbare concept van tijdlijnen. Ik weet niet of iemand mij op een zeer eenvoudige manier de tijdlijnen uit kan leggen. Dus kijk ik naar de Arcturianen om dat misschien aan ons uit te leggen.
Arcturianen: Aardebewoners, wij zijn de Arcturianen en wij zijn blij om weer met jou te spreken, Steve.
SB: Dank je wel voor te komen. Ik hoop erop dat jullie dit gehele onderwerp van tijdlijnen zeer eenvoudig en duidelijk kunnen maken, omdat, mensen naar me schrijven en me vragen, “Naar wat voor tijdlijn ga ik?” en, “Wat aangaande mijn kinderen, komen zij in mijn tijdlijn?” Ik begrijp tijdlijnen helemaal niet. Dus, zouden jullie ons kunnen helpen alsjeblieft?
ARC: Ja. Laat ons beginnen bij het feit dat de voornaamste tijdlijn, natuurlijk, een driedimensionaal concept is. Omdat, als je in/naar de vijfde dimensie verhuist, er geen tijd is, daar is alleen het Nu. Het is een concept van de derde/vierde dimensie. Het is nu geactiveerd, omdat, wanneer je in/naar de vijfde dimensie stroomt, het ongeveer zou zijn zoals het duiken in een oceaan. En, wanneer je eenmaal in deze oceaan duikt, zijn al je levens onophoudelijk aan elkaar gebonden via de wateren waardoorheen zij stromen. Nu, natuurlijk, is het voorval, wanneer je boven de oceaan bent, alle levens aan elkaar verbonden zijn via de lucht die zij inademen.
Echter, in je derde, vierde dimensionale gewaarwordingen kunnen jullie de frequentie van de luchtmoleculen die jullie in eenheid verbinden niet gewaar worden. Terwijl, wanneer jullie onder het water zijn, wat meer dichtheid heeft dan de lucht of de hemel, dan kunnen jullie zien dat er een element is dat ieder levend wezen in de eenheid van het element water verbindt.
Nu verbindt het element van de lucht iedereen buiten het water, maar de mensen kunnen dat concept niet zo gemakkelijk waarnemen als zij dat kunnen wanneer het water is.
SB: Hah! Wel, wat is de impact van tijdlijnen op ons allemaal die ascenderen? Hoe het in onze levens tevoorschijn zal komen zodat wij het zullen zien?
ARC: Wel, dit is, natuurlijk, een zeer grote vraag. Dus, zullen wij het categoriseren ter wille van het derde en vierde dimensionale denken. Daar zijn tijdlijnen in de derde dimensie, die anders zijn dan de tijdlijnen in de vierde dimensie, welke anders zijn dan de tijdlijnen - welke nooit een tijdlijn genoemd zouden worden - in de vijfde dimensie. Begrijp je wat wij zeggen.
SB: Ja, tot zover.

ARC: Dus, zullen wij met de derde dimensie beginnen. En, in de derde dimensie, zoals jullie weten, is iedere werkelijkheid een levende werkelijkheid door de onderlinge verbinding van de leden van die werkelijkheid. Dus binnenin/op de Aarde, zijn er vele verschillende werkelijkheden. Daar is de werkelijkheid van de mensen die ontwaakt zijn, en weten dat de wereld multidimensionaal is en weten dat er een enorme grote verschuiving is die aan het gebeuren is; die informatieschaal gaat helemaal omlaag naar de mensen die alleen maar weten, “Als ik genoeg eten op tafel weet te krijgen hoeft mijn familie geen honger te lijden.”
Dus, buiten deze zijn andere versies van werkelijkheid, andere frequenties van werkelijkheid. Dus, als je er op een driedimensionale manier over nadenkt, zijn deze frequenties nog steeds werkelijkheden, die afgescheiden lijken te zijn, omdat de driedimensionale gewaarwording/waarneming de dingen scheidt.
Welnu, laten we spreken in termen van tijdlijnen in de derde dimensie, vanaf het begin van de Aarde naar toen Zij Haar reis doorheen de derde, vierde dimensies en zo verder voltooide. Er zijn vele tijdlijnen. Daar is het oude Griekenland. Daar is het oude Egypte. Daar is de moderne Verenigde Staten. Al deze “tijdlijnen” zijn gewoonlijk - wij zeggen gewoonlijk - niet altijd identificeerbaar door wat voor beschaving dan ook die binnenin dat “Nu” op diens top is.
SB: Oké.
ARC: Of het zou in een diepe nevel kunnen zijn, zoals de tijdlijn van de Zwarte Plaag. Die tijdlijn, als het in de fysieke wereld is, wordt samengehouden door een gewone ervaring welke ervoor zorgt dat alle mensen in dezelfde “tijd” blijven. Dus daarom, wordt het een tijdlijn genoemd. En, het wordt een tijdlijn genoemd omdat iets zoals Egypte, wat jullie zouden kunnen zeggen, een lange tijdlijn was. Aan de andere kant, als jullie zouden kijken naar de officiële tijdlijn van de Verenigde Staten, is het nog steeds een in hoge mate baby werkelijkheid.
Dus, de reden waarom het een tijdlijn genoemd wordt is dat het een beginpunt en een eindpunt heeft, wat het zeer driedimensionaal maakt. Omdat het in de derde dimensie is, in de werkelijkheid waarin de mensen denken in termen van aanvangen en beëindigingen, moeten zij een afscheiding hebben. Als het zou beginnen, zou het zoals een geboorte zijn. En dus, wat het ook is dat ervoor zorgde dat het begint, maakt geen deel uit van die tijdlijn zogezegd. En dan eindigt het. En wat erna gebeurt wordt niet in beschouwing genomen.
Maar, als je in/naar de vierde dimensie gaat, alles dat ernaar toe leidt en dan alles dat erna eindigt, zou een component zijn van die tijdlijn, omdat de vierde dimensie meer “alles omvattend” is. Het is een hogere hersengolf. Het is een hogere frequentie van werkelijkheid. En het is een werkelijkheid waarin de meeste mensen op bezoek komen via hun dromen en meditaties wanneer zij in een hogere staat van bewustzijn zijn.
De gewaarwording van de tijdlijn is werkelijk het resultaat van de staat van het bewustzijn van degene die het waarneemt.
SB: Oké. Veel mensen, wanneer zij nadenken over tijdlijnen, denken. “Ik sta op het punt om over deze weg te gaan en mijn partner staat op het punt om over die weg te gaan, genaamd tijdlijn. Mijn tijdlijn is A, zijn tijdlijn is B. Gaat hij verdwijnen? Omdat hij op een andere tijdlijn is, zal ik er dan mee ophouden hem in mijn tijdlijn te zien? Kunnen jullie dat inzicht of die gedachte bespreken, alsjeblieft?
ARC: Wel, nogmaals, het gaat over je staat van bewustzijn. Als je staat van bewustzijn driedimensionaal is, en een koppel beslist om hun eigen weg te gaan, dan kunnen zij dat gewaarworden als een scheiding. Maar, als je er multidimensionaal over nadenkt: Velen van de wezens op onze sterrenschepen, de vijfde dimensie en daaraan voorbij, die niet onder de beperkingen van de tijd leven, zij zouden op gescheiden missies kunnen gaan, waar de één een lichaam zou nemen op de Aarde en de ander op het sterrenschip zou blijven.
Welnu, degene die het lichaam op de Aarde nam is gebonden door de tijd, behalve vermits zij zo een hoge staat van bewustzijn hebben, dat zij in een doorgaande communicatie zouden kunnen zijn met hun partner op het sterrenschip. En, dus is er geen afscheiding tussen die tijdlijn van te blijven op het schip en die tijdlijn van het binnengaan van het lichaam, omdat het buiten de tijd beweegt. Zolang als het in een wereld van de tijd blijft, is het een tijdlijn. Maar wanneer je eenmaal de multidimensionale wereld betreedt, heeft tijdlijn een volledige andere betekenis, omdat de tijd voor jullie staat van bewustzijn relatief is.
SB: Ik denk dat de overheersende bezorgdheid is dat, “Ik zal mijn man uit het oog verliezen in een lagere tijdlijn, een derde dimensionale tijdlijn.” Nu weet ik, natuurlijk, dat als een multidimensionaal wezen, wij het contact met onze vrienden en familie niet verliezen die in een lagere dimensie zijn. Wij verliezen het contact niet. Maar, desalniettemin, mensen nemen een tijdlijn waar als verdelend, afscheidend en dat het hen isoleert.
ARC: Dat is een zeer driedimensionale manier van ernaar te kijken. Dezelfde situatie met een man en vrouw, die uit elkaar zouden moeten gaan, als er een multidimensionale, hogere staat van bewustzijn is, dat zij nog steeds met elkaar zouden communiceren omdat zij niet slechts de lichamen zijn die zij gebruiken om die “tijdlijn” te bezoeken. Zij zijn zuivere essentie. Zij zijn bewustzijn.
En hun bewustzijn verstrengeld inwendig met het bewustzijn van hun voltooiing van zelf, van hun aanvulling, en van de wezens voor wie zij Liefde en bewondering bezitten. Ongeveer zoals mensen zouden kunnen denken, “Waar het ook is dat ik ben, ik kan me nog steeds met God verbinden.’ Omdat, God boven die derde dimensionale “tijdlijn” is.
SB: Ik denk dat SaLuSa zei, vele jaren geleden, dat er een tijd van afscheiding zou zijn, en anderen hebben meer recentelijk gezegd, “Ja, we zijn er in, of het komt er spoedig aan.” We gaan ons op het één of andere punt afscheiden, nietwaar? De Kliek zal, of degenen die tegendraads zijn - hoe het ook is dat je hen waar wilt nemen - zullen ofwel sterven of naar een andere meer toegankelijke omgeving gebracht worden. Dus is er in feite een tijd van afscheiding. Kunnen jullie dat bespreken?
ARC: De tijd van afscheiding is, dat diegenen die verhuizen in/naar een staat van wat genoemd wordt ‘ascentie” de tijd verlaten.
SB: De tijd verlaten. Oké.
ARC: En verhuizen in/naar de frequentie van het NU van de ENE.
SB: Oké, dus wat jullie werkelijk zeggen is dat de afscheiding met de ascentie zal komen.
ARC: De afscheiding is van degenen die op de Aarde zijn die nog steeds een lagere staat van bewustzijn handhaven. Zij zullen een afscheiding ervaren. Maar degenen die ascenderen zullen nog steeds in staat zijn om toegang te verkrijgen tot die “frequentie van werkelijkheid” als zij ervoor kiezen om dat aldus te doen. Die bekwaamheid zal niet verloren zijn.
SB: Juist. Erover sprekend als een definitieve tijd van afscheiding, zoals SaLuSa deed … is dat iets dat met ascentie samenhangt of gaat er een tijd zijn voorafgaand aan de ascentie, wanneer mensen de planeet zullen verlaten? Zal er een formele tijd van afscheiding zijn?
ARC: Welnu, wederom begrijpen wij dat het zeer moeilijk is om in termen te denken op aldus een multidimensionale manier. Dus, wij zullen werkelijk zeggen wat wij eerder zeiden als een driedimensionale manier van dit uit te leggen. Diegenen die ascenderen zullen niets hoeven te verlaten. Zij breiden hun essentie uit.
Zij zullen in staat zijn om volledig bewust te zijn binnenin hun vijfde dimensionale zelf. En, als zij ervoor kiezen om ook wezens van de derde dimensie te helpen, zullen zij dat aldus doen. In feite, zijn er vele wezens op de planeet nu die in die staat zijn … die volledig verbonden zijn met hun hogere dimensionale zelf en slechts een lichaam dragen ter wille van het helpen van de planeet, of het helpen van de mensen, of wat het ook is dat zij aan het helpen zijn.
Welnu, de werkelijkheid waarin iedereen is die een lichaam heeft, is onder die groep, omdat de meeste mensen het vergeten zijn. En dus, daarom zit hun bewustzijn klem in die lagere derde dimensionale frequentie en aldus is hun denken dat. Dus, zij kunnen alleen denken in termen van iets dat eindigt en sterft, en iets nieuws dat geboren wordt. Omdat, zij niet in staat zijn om te ervaren dat geboorte en sterven driedimensionale concepten zijn, welke door de tijd gebonden zijn. De tijd dat je geboren wordt en de tijd dat je sterft … binnenin de Ene is er geen geboorte en dood. 
Binnenin de Ene, daar is bestaan, daar is leven, en daar is Liefde. En, die werkelijkheid is nu aan het vermengen met, dipt in de derde dimensie. En dus, in plaats van dat er een ruwe afsnijdende datum is dat, oké, dat eindigde en dat begon, is er een vermenging of een bloeden-in/naar.
Als jullie de harde grenzen zouden kunnen zien die rondom de fysieke planeet zijn en dan de vijfde dimensionale Onvoorwaardelijke Liefde, het Violette Vuur, de Goddelijkheid, de verbinding met Alles Dat Is waar zouden kunnen nemen, dat langzaam in/naar de derde dimensionale werkelijkheid drijft en bloedt, zouden diegenen die wensen om deze nieuwe mogelijke werkelijkheid te betreden zich over kunnen geven in/aan het hogere frequentie gevoel en dit proces van transmutatie in hun Lichtlichaam beginnen, zodat zij dan in staat zijn om binnenin die eenheid/eensgezindheid te bewegen.
Welnu, uiteindelijk zal er een tijd zijn waar er een frequentie van de Aarde is die hoog genoeg is, zodat de wezens van de duisternis niet langer in staat zullen zijn om hun frequentie aan die planeet vast te kleven en zij ogenblikkelijk in/naar het lagere astrale vlak getrokken zullen worden waar zij door zullen gaan met hun duisternis, totdat zij leren dat energie naar buiten energie terug is.
Het gaat over een afstuderen, op een manier, van te leren dat Gaia een planeet van oorzaak en gevolg is. Om af te studeren van het derde dimensionale component van Gaia, moet men leren dat energie naar buiten energie terug is. En diegenen die nog steeds duisternis naar buiten plaatsen, zij zullen naar een frequentie moeten gaan waar zij die duisternis meteen terugkrijgen, totdat zij leren om op te houden duisternis naar buiten te plaatsen. Het gaat niet over een straf; het gaat over een slagen-voor/falen.
En, dan, zijn daar diegenen die niet in staat zullen zijn om die grote bewustzijnsverschuiving te maken. En, velen van hen zullen overgeplaatst worden naar een andere driedimensionale planeet, zodat zij door kunnen gaan met die ervaring. Op die manier kunnen zij langzaam leren over het proces van transmutatie.
SB: Nu, dat is waar ik naar zou wijzen als zijnde een tijd van afscheiding. Is dat juist? Wat jullie nu net beschreven?
ARC: Je zou die derde dimensionale term kunnen gebruiken. Maar het is niet een “tijdstip”, omdat ieder persoon het zal ervaren binnenin zijn of haar eigen staat van bewustzijn. Het zal geen collectief tijdstip zijn.
SB: Het is interessant omdat wij deze begrippen oorspronkelijk van het Gezelschap van de Hemel krijgen. In dit geval, sprak SaLuSa over de tijd van afscheiding. Hij was het die prak over goddelijke streefdatums. En, dan wanneer wij deze begrippen gaan toepassen, dan lopen we tegen al deze problemen op, van, ”Oh, dat is geen vijfdimensionaal concept.” Het is een beetje frustrerend voor ons om een concept te hebben dat aan ons gegeven is en dan wanneer wij proberen het te begrijpen, het concept geleidelijk verfijnd wordt of helemaal weggenomen wordt.
ARC: De mensheid houdt ervan om in staat te zijn naar een tijdlijn te kijken en te zeggen, “Als ik gewoon vast kan houden in de volgende 25 jaren, dan kan ik ascenderen.” En dat geeft hen een staat van zekerheid/veiligheid. En dat is goed, omdat, wanneer zij in een staat van zekerheid/veiligheid leven het hen toestaat om hun bewustzijn uit te breiden.
Dan, wanneer zij hun bewustzijn uitbreiden, beginnen zij hun gewaarwording/inzicht uit te breiden, en zij beginnen de wereld anders waar te nemen, anders met de wereld te wisselwerken, herkennen de hogere energiegebieden die om hen heen zijn, en beginnen te transmuteren in/naar hun Lichtlichaam en in/naar hun bekwaamheid om te vermengen met een hogere frequentie. Dus, er is geen afscheiding tussen tijd en geen tijd, behalve voor de mensen die stevig denken in termen van tijd.
SB: Oké. Ik zou nu graag over willen gaan in/naar het verhogen van ons begrip van de geleidelijke en plotselinge aspecten van ascentie. Dus, zou ik jullie graag willen vragen of wat ik op het punt sta om te gaan zeggen accuraat is of niet. Jullie spraken over de transmutatie, “Om het proces van transmutatie te beginnen.” En wanneer het ook is dat wij over het proces spreken, suggereert dat een geleidelijke ontvouwing.
Is het correct om te zeggen dat de plotselinge aspecten van ascentie de diverse verlichtingen zijn waar wij doorheen gaan, bijvoorbeeld, het zien van het Licht en de energie dat de vierde chakra bereikt, de ervaring van de voltooiing van de kundalini, en God realisatie en de kundalini die de zevende chakra bereikt, de permanente hartopening die komt wanneer de kundalini het spirituele hart bereikt. Is het correct om te zeggen dat deze de plotselinge aspecten van ascentie zijn en dat het proces van transmutatie geleidelijk is?
ARC:  Wel, niet altijd geleidelijk. Sommige mensen doen het ogenblikkelijk, alles tegelijkertijd.
SB: Oh, Oké. Dat is interessant.
ARC: En, omdat je de kundalini binnenbracht, is dat anders. Omdat de kundalini de kracht is waardoorheen diegenen die gebonden zijn door een driedimensionale constructie hun opererende systeem kunnen veranderen in/naar een multidimensionaal, nu vijfde dimensionale constructie. Dus ja, wij zijn het met je eens.
SB: Kunnen jullie uitweiden over wat jullie net zeiden? Omdat ik de kundalini binnenbracht … zouden jullie daarover een beetje meer kunnen zeggen, alsjeblieft?
ARC: De kundalini is op een bepaalde manier jullie … in menselijke termen, zou een ontsnappingsluik kunnen zijn. Het is dat wat jullie toestaat om de ervaring te voltooien van gebonden te zijn aan een driedimensionale werkelijkheid, om het sterrenschip te verlaten, de derde dimensionale Aarde. En, jullie doen dat aldus door jullie bewustzijn en jullie fysieke lichaam te herijken aan een frequentie waarin jullie in/naar Lichtlichaam transmuteren. Welnu, het is zoals alle processen, als jullie doorheen iedere chakra gaan, ieder gebied, is daar, “Ja, een nieuw iets, en ja, een nieuw iets. En ja, een nieuw iets.” En, daar …; het is een flitspunt.
Sue Lie: Nu … ben ik … oké, nu ga ik dat zeggen, omdat ik een paar keer door dat flitspunt heengegaan ben. Ik ben bij een flitspunt geweest toen ik begon om in/naar het Lichtlichaam te gaan en ik hield mezelf tegen omdat ik wist dat ik zou gaan vertrekken en ik ben nog niet gereed om te vertrekken.
SB: Dus je/jullie zeggen, dat je zult vertrekken wanneer je je Lichtlichaam binnengaat?
SL: Wanneer ik volledig mijn Lichtlichaam activeer, zal ik met de driedimensionale werkelijkheid resoneren. Ik zou nog steeds hier kunnen zijn, omdat ik een multidimensionale zou zijn. Maar alleen zeer paragnostische mensen zouden mij zien. Welnu, ik ben niet … Ik wil het “ik” gedeelte eruit halen. ÉÉN. Dit is niet slechts ik, dit is iedereen.
SB: Iedereen.
SL: Iedereen. En iedereen zal dat proces zien. Het is zoals elk proces waar je doorheen gaat, zoals via de chakra’s omhoog tellen, verwerken, verwerken, verwerken. Maar op dat moment van voltooiing, Pfieeuw - dan is het voltooid!
SB: Nou, dat moment van voltooiing is wat ik noem “Sahaja Samadi,” het is de permanente hartopening en de formele entree in/naar ascentie.
ARC: Ja, wij zouden willen zeggen dat het het flitsen in/naar het Lichtlichaam is. Welnu, er zijn geascendeerde meesters geweest die, zoals St. Germaine, Amora, velen van hen, in staat waren om hun fysieke lichamen op te slaan waar iemand voor hen zou kunnen zorgen. En zij flitsten in/naar hun Lichtlichaam en verhuisden in/naar de hogere frequenties.
Ongeveer zoals jullie een auto op zouden slaan wanneer jullie op reis gaan, en dan kunnen jullie terugkomen, jullie openen de garage en daar is jullie auto. En, dat gebeurt in feite voor velen van de meer ontwaakten, waar zij deze momenten hebben van intense verlichting waar de fysieke wereld zelfs niet bij hen in de buurt schijnt te zijn. Zij zijn in zeer diepe staten van meditatie.
En, dan kunnen zij kiezen om terug te komen in hun fysieke lichaam, omdat zij nog niet dat voltooid hebben wat zij kozen om te voltooien toen zij de fysieke vorm namen; of omdat zij voor Gaia terugkeren.
Welnu, wij wensen dat jullie allemaal weten dat de Galactics, de hemelse wezens, de hogere dimensionale wezens denken in termen van planetaire ascentie. Persoonlijke ascentie is, was de opwarming. Er waren tijden waar er wezens, individuen waren, die een persoonlijke ascentie hadden. En, toen werden zij Goden en werden zij verafgood. En, zo ongeveer, een heleboel van wat zij zeiden werd aanzienlijk vervormd.
SB: Juist.
ARC: En, dat werkte niet om de planeet te ascenderen omdat het meer afscheiding creëerde. Deze persoon, die je kent, deze groep is afgescheiden van deze groep die dit geascendeerde wezen eert, en een andere groep daarginds eert een ander geascendeerd wezen. En dan, hebben de groepen oorlogen met elkaar. Dus, de enige manier waarop wij Gaia kunnen bevrijden, omdat Gaia haar ervaring als een driedimensionale planeet voltooid heeft, is dat de volledige planeet, het volledige planetaire lichaam, voorwaarts gaat in/naar de hogere frequentie. En de lagere frequenties zullen blijven voor diegenen die, zoals het lagere astrale, niet geassocieerd zullen worden met Gaia, en uiteindelijk zal het verdwijnen.
SB: Oké. Nu, het spijt me, maar ik ga nu een beetje rondspringen.
ARC: Dat is prima, rondspringen is prima.
SB: Oké, ik wens niet het uitbreiden van sommige dingen die jullie zeiden te missen. Jullie schijnen te impliceren dat de activering van de kundalini en de koers van de kundalini slechts één manier is om te ascenderen. Is dat correct?
ARC: Dat is niet precies wat wij zeiden. Wij zeiden dat het een ontsnappingsluik is. Wanneer men gereed is om hun lichamen te ascenderen, zouden zij gewoon kunnen sterven, of zij zouden hun lichamen kunnen transmuteren door de kundalini toe te staan om helemaal naar boven op te stijgen en zichzelf te transmuteren in/naar Lichtlichamen. Welnu, zij zouden nog steeds op de Aarde kunnen zijn, omdat zij multidimensionaal zijn. Multidimensionaal betekent, dat je de lagere frequenties niet op hoeft te geven.
Echter, mensen kunnen alleen dat waarnemen wat correleert met hun staat van bewustzijn. Dus, mensen die alleen een driedimensionale gewaarwording/waarneming hebben, zouden dat Lichtlichaam niet zien. Alle mensen die in staat zijn om hun vijfde dimensionale bewustzijn en hun vijfde dimensionale gewaarwording te betreden, zouden in staat zijn om het waar te nemen.
Er lopen, in feite, een behoorlijk aantal Lichtlichaam, hoger wezens op de Aarde momenteel. Maar, zij worden gewoonlijk niet door anderen waargenomen.
SB: Is dat het geval met heel veel van de Galactics die in het lichaam zijn, dat zij niet door anderen waargenomen worden?
ARC: Zij … het kleine component van henzelf dat zij in het feitelijke Aarde voertuig plaatsen wordt als een Aarde voertuig waargenomen. Maar, hun aura, dat wat de vierde, vijfde en zesde en hogere dimensies en daaraan voorbij is, is niet waarneembaar voor diegenen die niet in staat zijn om hun eigen bewustzijn te kalibreren, omdat je alleen dat waar kunt nemen wat van jouw staat van bewustzijn is. Dus daarom, wanneer iemand diens bewustzijn eenmaal verhuist is in/naar het multidimensionale bewustzijn, kunnen zij waarnemen.
Welnu, zij activeren - onze dappere strijders die Aarde voertuigen genomen hebben - niet vaak deze componenten van zichzelf, omdat zij naar Gaia gekomen zijn om hun bijdrage aan de planetaire ascentie uit te voeren. En tijdens de meditatie en vaak in de slaap, zullen zij terugkeren. Maar, als er teveel terugkeren is, dan kan hun fysieke bewustzijn verlaagd raken, omdat zij teveel heimwee krijgen. Begrijp je wat wij zeggen?
SB: Oh ja, dat doet ik. Het schijnt mij toe, slechts mijn eigen persoonlijke ervaring hier oproepend, dat de hemelse wezens met ons Lichtwerkers werken om ons een klein voorproefje te geven, om ons een gevoel te geven van hoe ascentie zal zijn. Maar zij matigen, of korten het in, of zwakken de ervaring af. Is dat correct?
ARC: Wel, als iemand in een hogere staat van bewustzijn is, kunnen zij de glorie van zoveel als de frequentie van een engel waarnemen die zij waar kunnen nemen. Als de persoon volledig uitgezet is, zullen zij zelfs geen engel zien. De engel zou hen op de schouder kunnen kloppen, zij zouden het niet weten. En dan, als zij in frequentie omhoog gaan, zullen zij de aura voelen. Die, “Oh, wow, wat is dat … oh, wat is dat voor een heerlijk/wonderbaarlijk gevoel?” Maar, zij mogen niet weten dat het een engel of dat het een galactisch wezen is.
SB: Dat is echter niet helemaal waar ik naar refereer. Wat is suggereer is dat op dit punt in de tijd, ons publiek merendeels Lichtwerkers en vaak Wegwijzers zijn. En, het schijnt mij toe dat één van de manieren waarop de hemelse wezens met ons werken is om ons enige vooruitblikken en trailers en ‘heads-up’ ervaringen geven hoe ascentie zal zijn; en deze ervaringen worden op de één of andere manier ingekort.
Bijvoorbeeld, ik heb een ervaring van de zevende dimensionaliteit gehad, een behoorlijk aantal jaren geleden nu, maar er was geen gelukzaligheid. Bij andere voorvallen, voltooide de kundalini zichzelf, maar er was geen God realisatie/besef. Dus, het is alsof er aan mij stukjes of gevoelens ervan gegeven worden. Ik neem aan dat het ook met andere Lichtwerkers zou kunnen gebeuren. Zouden jullie daar een beetje over kunnen spreken?
ARC: Ja, wij noemen het de puzzel in elkaar leggen … de puzzelstukjes. En nu, herinner je dat ofwel iemand bewust is dat zij ontvangen dat zij kiezen om een lichaam te nemen om een bepaalde dienstverlening te voltooien. En, zij zijn toegewijd aan binnenin dat lichaam te blijven voor zolang als zij kunnen, Welnu, soms worden zij gevangen en vermoord iemand hen. En, dat is veel, veel te vaak gebeurd. Niettemin, lijden zij niet; zij vertrekken ogenblikkelijk en gaan naar huis.
Oké, zeg nu precies wat je vroeg over je vraag?
SB: Zeker. Het is zo af en toe een klein beetje verwarrend voor mij, omdat ik een tekstboek ervaring gehad heb van de voltooiing van de kundalini, maar het bracht geen God realisatie/besef zoals het gewoonlijk gedaan zou hebben.
ARC: Wij zouden deze previews en komende attracties willen noemen.
SB: Dat is precies wat ik dacht.
ARC: Dus, zoals hier, zien wij dat je echt iets nodig hebt; hier neem dit.
SB: (Laughter.) Yeah…
ARC: Zoals naar het hemelse tankstation te gaan om bij te tanken.
SB: Voor het geval dat wie anders dan ook deze previews heeft, als toevoeging, ik ben door een proces heen gegaan in de laatste maand of twee … ik kan me niet meer herinneren hoelang geleden … en dat ik verhuisde van transformerende Liefde naar gelukzaligheid, naar extase, en dan zelfs een voorproefje te hebben van iets dat ik vervoering noem. Was dat een soort van preview van het gehele ascentieproces?
ARC: Oké, er zijn twee soorten van antwoorden: Voor jou, ja. Welnu, het prachtige ding is, dat Gaia een zeer, zeer diverse planeet is. Zeer weinig planeten zijn zo divers als Gaia is. En dus, de diversiteit van de bewoners komt overeen met de diversiteit van de planeet. En dus, daarom, zal er ook een grote diversiteit van ascentie zijn.
Welnu, groepen van gelijksoortige energiepatronen zullen steeds meer bijeenkomen, omdat het eenheidsbewustzijn werkelijk belangrijk is. En het meest belangrijke ding is dat als deze groepen van gelijksoortige paden … gewoon voor een woord, is pad een woord voor jou?
SB: Ja..
ARC: Mensen van een gelijksoortig pad, vanuit ons perspectief; jullie pretenderen dat jullie omlaag naar de planeet kijken, en jullie zeggen, “Dit dient als een pad, dat dient als een pad, dat dient als een pad,” en zij beginnen zich overal rondom de Aarde te verzamelen. En dan, als deze groepen steeds meer diepgaand toegewijd raken aan de kern van de planeet, begint daar ook de verschuiving wat betreft hun eigen multidimensionale, hogere dimensionale expressie.
Zij zullen uitbreiden in hun energiepatroon en zij zullen beginnen elkaar te overlappen en te integreren. En dus, terwijl Gaia aardig goed bedekt is met al deze prachtige groepen die vermengd zijn binnenin hun groep en vermengd binnenin alle andere groepen en een plan van aanpak uitleggen, zogezegd, voor deze transmutatie om planeet-wijd te zijn. Klinkt dat zinvol?
SB: Dat doet het, en misschien kan ik er hier tussenkomen. Omdat ik opgemerkt heb, zeer recentelijk, dat ik deze aanname had dat er min of meer één kleine kerngroep was. En dan dat ieder ander dat op de één of andere manier volgde. En, ik ben bij groep na groep na groep gekomen die volledig ontwikkeld waren.
ARC: Ja.
SB: … en niet bekend waren bij de andere groepen. En zij zijn aan het werk en zij hebben mensen die deelnemen aan de conversaties, en wij - zeg, mijn groep - kennen hen niet, ik had er geen idee van dat zij zo goed ontwikkeld waren in hun discussie. Zouden jullie daarover kunnen spreken? Ik besef net dat jullie daar welzeker over spraken.
ARC: Wij zullen liefdevol antwoorden en daarover uitweiden.
SB: Oh, alsjeblieft, zouden jullie dat willen?
ARC: Omdat Gaia haar mensen hun weg doorheen dat eerste gedeelte in groepen werken; moeten zij nog steeds zijn … Wij moeten alle groepen eraan herinneren dat Gaia een vrije wil planeet is. En, als je wenst op een planeet te leven waar duisternis niet bestaat, dan is het de verantwoordelijkheid van de bewoners van die planeet om de gepaste Onvoorwaardelijke Liefde, het Violette Vuur, heilige rituelen en alle prachtige/wonderbaarlijke dingen te sturen; en dus, elk van deze groepen, zij verzamelen zich allemaal rondom een bepaalde modaliteit zodat je zou kunnen denken, “Oh, kijk, we hebben elkaar net ontmoet.” Nee, nee, nee.
De groepen, die gecreëerd zijn, zijn groepen die al groepen waren in de hogere frequenties, en zij vonden elkaar. Zie je het verschil daarin?
SB: Ja, dat doet ik.
ARC: Ja, oké. Dan, is het zoals, “Oh, jij bent het, jij bent het. Oh, kijk hiernaar.” Oké, dus daarom, is er helemaal een eenheidsdoel, een eenheid van bewustzijn, een eenheid … een diep gevoel van eenheid binnenin die groep. En dus, waar voorheen de Aarde slechts een versplinterde rommel van hier en daar was, waren er enige mensen die spiritueel waren en zij kwamen bijeen in groepen van rechtschapenheid en gelijkhartigheid, en elk van deze groepen is aan het uitbreiden. En wanneer elk van deze groepen naar boven uitbreidt, overlappen zij elkaar om de volledige oppervlakte van Gaia te bedekken. Begrijp je wat wij zeggen.
SB: Dat doe ik. Ik probeer me voor te stellen hoe dat gaat gebeuren. Het gaat zeker een wonderbaarlijke gebeurtenis zijn wanneer het dat doet.
ARC: Het zal een wonderbaarlijke gebeurtenis zijn. Dat zou de “tijd” zijn. Maar, het gaat niet echt over tijd, het gaat over frequentie. Het is de frequentie waarin al deze groepen verstrengelen in de Ene die een voldoende hoeveelheid van brandstof zal creëren, om Gaia in/naar Haar Vijfde dimensionale expressie te flitsen.
SB: Ik dacht dat zij in Haar vijfde dimensionale expressie was.
ARC: Zij is altijd in de hogere expressie. Alles begint in het hoogste. Dus wanneer wij Gaia zeggen, spreken wij over de derde/vierde dimensionale Gaia. Dus, het gaat niet over de mensen die naar een hogere dimensie gaan, het is dat de mensen terugkeren naar hun eigen aangeboren frequenties en dimensionaliteit.
SB: Ik besef dat ik nog steeds over de persoonlijke ascentie spreek en jullie moedigen ons aan om daaraan voorbij te gaan.
ARC: Ja, wij moedigen iedereen welzeker aan om daaraan voorbij te gaan. Omdat, er niet genoeg kracht is voor individuen om de grote schade te genezen die deze planeet aangedaan is en om de duisternis te overschrijven die nog steeds op deze planeet bestaat. Het is binnenin de eenheid van het Licht dat Gaia vrij zal zijn.
SB: Prima, nou dan, laten we meer praten over het naar deze eenheid van Licht te komen. Er gaan mensen zijn die zich verzameld hebben rondom zienswijzen zoals energie, er zullen mensen zijn die zich verzameld hebben rondom zienswijzen zoals bewustzijn, er zullen mensen zijn die zich verzameld hebben rondom toegewijde concepten. Er zullen mensen zijn die mediteren. Hoe gaan zij bij elkaar komen? Hoe gaat dit gebeuren?
ARC: Wel, heel veel van de manier waarop zij samenkomen … nu, begrijp je dit? Probeer niet driedimensionaal te denken. Denk planeet-wijd in plaats van deze locatie, die locatie, de andere locatie. En, wat is het ding dat planeet-wijd en vrij is? Het Internet. Dus, als deze groepen bijeenkomen, zoals die van Suzanne, zij heeft mensen van over de gehele wereld in haar groep. Nog steeds deel uitmakend van de groep, maar het is over de gehele wereld heen.
Alle mensen die groepen hebben, zij hebben - de meesten van hen, als zij op het Internet zijn - zullen zij groepen hebben die vanuit alle andere plaatsen zullen trekken. En, dit is dit verstrengelende gedeelte dat iedere groep toestaat te verstrengelen, te overlappen.
Nu, wij begrijpen dat jullie driedimensionaal denken - daar is een beeld van, oké, deze groep en het is allemaal samen, en die groep en het is allemaal samen, en dan die groep, en dan worden zij groter en zij overlappen elkaar. Oké, maar zo eenvoudig is het niet, omdat de groepen in kleine plaatsen zijn.
De groepen zijn grotendeels via het Internet, zodat zij vele, vele mensen kunnen aanraken. En dus zijn er groepen die al overlapt zijn. En dus, toen wij het laatste beeld lieten zien van een groep te hebben die steeds groter wordt en overlapt, is dat een Lichttaal, visualiserende manier om uit te leggen wat wij zeggen.
Welnu, wij avanceren dat concept, wanneer eenmaal de eerste groep begrepen werd te zeggen, dat deze groepen niet gebonden zijn door kleine gebieden. Sommigen zijn dat, sommigen zijn dat niet. Een groot aantal is via het Internet en daarom, bedekken zij vele verschillende gebieden van de planeet in één keer.
SB: Prima. Zodra één groep een andere groep ontmoet, wordt er een enorme hoeveelheid aan activiteit gegenereerd. Er is correspondentie die heen en weer gaat en mensen proberen om elkaar in/naar hun werkelijkheid te trekken.
ARC: Binnenin de staat van bewustzijn van planetaire ascentie, wil niemand wie dan ook in/naar diens werkelijkheid trekken. Omdat zij niet nadenken over hun werkelijkheid, zij denken na over de werkelijkheid van de Aarde en dat is wat het Eenheidsbewustzijn creëert. Het gaat niet over persoonlijk gewin.
SB: Ik ben het 100% met jullie eens. Het is gewoon dat er sommige mensen zijn, wanneer iemand contact maakt, ik bedoel, het gebeurde gewoon met mij onlangs, dat ik contact maakte met een persoon die haar eigen groep had en zij begon respect/eerbied van mij te vragen, vroeg mij om naar haar te verschuiven, en het was zeer afkeurenswaardig, en ik trok me terug. Ik trok me terug.
ARC: Ja absoluut.
SB: Dus kunnen jullie daarover spreken. Met andere woorden, want Lichtwerker groepen komen samen als er één groep is die nog steeds in de plaats is van de koning van de heuvel te willen zijn, of wat het ook maar is. Wat moeten we dan doen?
ARC: Wij zouden dit bijna willen definiëren zoals … de vlo van de hond. Zij proberen om een lift te krijgen aangaande iets anders. En zoals jullie weten, zoals wij allemaal weten, dit proces, specifiek jij … omdat je zowel op de planeet geweest bent gedurende een lange tijd, en je zowel op de planeet was toen het zeer, zeer donker was.
Je was zowel op de planeet tijdens 9/11 en veel, veel duisternis binnenkwam precies aan het einde van de tweede wereldoorlog. En dat is toen Gaia om hulp vroeg. Omdat Zij meer oorlogen aan kon zien komen en zij geen volgende wereldoorlog zou kunnen overleven. En dus is dit het toen het gehele spelplan veranderde, met de baby boomer generatie, zogezegd.  
Omdat dat de eerste generatie was die in/naar de volwassenheid kwam en … met dit denken in termen van het planetaire bewustzijn.
SB: Het natiegevoel, het gevoel van de wereld te willen veranderen zogezegd.
ARC: En dus wanneer iemand probeert om van iemand anders af te nemen of iemand anders diens spullen af te nemen, is dat geen planetair bewustzijn. Dat is, “Ik wil dit van jou. De Ik persoon wil dit van de Jij persoon, dus ik kan pretenderen dat ik net zo een machtig persoon ben als jij.” Oké, dat alles, dat is waarom wij beseften dat wij niet konden spreken over het persoonlijke bewustzijn, omdat er teveel mensen zijn, wij bedoelen persoonlijke ascentie, dat er teveel mensen zijn die nog steeds gebonden zijn in die werkelijkheid. En wij moeten hun bewustzijn verschuiven in termen van, “Wij zijn een planeet en wij moeten deze ascentie als één wezen creëren.”
SB: Juist, oké. Desalniettemin, wanneer wij samenkomen, een bepaalde hoeveelheid van deze touwtrekkerij, dit … proberen om sommige mensen in/naar iemand anders diens gebied van beïnvloeding te trekken of wat het ook is dat er gaande is, hoe hanteren wij dat als Lichtwerkers?
ARC: Als Lichtwerkers, de manier waarop wij het hanteren is dat wij hen Onvoorwaardelijke Liefde sturen, het Violette Vuur en hen bevrijden. Stuur hen Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur.
SB: Prima. Maar veronderstellend dat wij op een conferentie of een congres zijn en dit is gaande, en de één of andere uitkomst zou erdoor beïnvloed kunnen worden. Hoe … is de manier waarop we het behandelen dan hetzelfde als jullie net zeiden, dat wij hen Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur sturen?
ARC: Wij begrijpen het. Welnu, nogmaals, gaan wij terug naar een multidimensionale staat van bewustzijn. Vanuit de driedimensionale staat van bewustzijn is er die diversiteit en afscheiding. Deze groep wil dat en die groep wil het andere. Welnu, als je daar als een fysiek wezen bent, dan heb je er op de één of andere manier fysiek mee te maken, zoals hen eruit te schoppen of wat dan ook.
Echter, als je in deze Raad bent, in deze activiteit, volledig verbonden met je multidimensionale zelf, dan zou je weten dat je Aartsengel Michael binnen kunt roepen. Je kunt St. Germaine binnen roepen. Je kunt de Arcturianen binnen roepen. Je kunt de Pleiadianen binnen roepen, je kunt al deze hogere dimensionale wezens binnen/oproepen die in/naar die werkelijkheid zullen komen en het verschuiven. En … de manier waarop het verschoven wordt is voor degene die bewust is, die zal zien, “Oké … er zijn geen vergissingen en er zijn geen toevalligheden.” Deze persoon is een stem van een groep en als de volledige planeet gereed is om te ascenderen, dan kan je wat voor stemmen van wat voor groep dan ook negeren.
Welnu, als zij alleen maar de strijdkrachten van de duisternis zijn, dan zal je verrast zijn hoezeer zij uitgezet worden door Onvoorwaardelijke Liefde en het stralen van het Violette Vuur, alsook het mededogen. Mededogen is zeer belangrijk omdat mededogen hun programmering begint te breken. En, diegenen die de slachtoffermakers zijn, zijn de grootste slachtoffers, omdat zij allemaal door afgrijselijke gebeurtenissen heen moesten gaan in hun kindertijd om in/naar dat donkere besef gebracht te worden.
En, binnenin hen is daar die kern van Licht. En, het binnenbrengen van de engelen, en de Geascendeerde Meesters en hen te omringen met Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur, zullen de duisteren ofwel zo oncomfortabel worden dat zij naar voren zullen komen met het één of andere excuus om te vertrekken, of zij zullen binnenin henzelf beginnen te verschuiven. En, als er iets gebeurt op een verdragsniveau dat toeschijnt een ramp te zijn, dan was dat wat verondersteld werd te gebeuren om de aandacht van de grotere werkelijkheid te krijgen.
SB: Hmm. Oké. Welnu, we hebben ongeveer zeven minuten over en er is één onderwerp waar ik graag op in zou willen gaan, omdat het ons allemaal gaat beïnvloeden. En dat is, dat wij zeer goed voort gaan, ons aanpassend aan de energieën en naar onszelf kijkend bepaalde ervaringen te hebben en ons daaraan aanpassend en dit assimilerend en dat integrerend, en dan plotseling, gebeurt de Reval, en “Oh, mijn God, nu moeten we beslissingen maken over hoe dit geld daarbuiten te krijgen en wij moeten kijken naar bankzaken en wij hebben allerlei soorten van zorgen op ons bord liggen en is het leven zeer ingewikkeld geworden, zeer snel, en wij hebben geen tijd meer om na te denken over energieniveaus en wat heb jij.” Wat doen we dan?
ARC: Dat is waarom de Reval niet gebeurd is.
SB: Oké. Kunnen jullie daar een beetje over uitweiden, alsjeblieft?
ARC: Het Reval geld zal niets helpen. Geld is wat de duisternis gebruikt heeft om meer duisternis te creëren. Liefde is het antwoord. Als in de één of andere staat van bewustzijn de wezens van de Aarde bijeenkomen in die staat dat zij die graad van Liefde hebben, hebben zij waarschijnlijk het geld niet nodig, omdat die graad van Liefde hen waarschijnlijk in de vijfde dimensie zal plaatsen waar er geen geld is. Dus de Reval is waarschijnlijk zeer gevaarlijk voor de ascentie. Het zou een grote afleiding zijn.
En deze ascentie is de collectieve keuze van de mensen op Gaia. Tot dusver is de collectieve keuze geweest, “Nee, geld gaat niet onze problemen oplossen. Liefde gaat onze werkelijkheid genezen.”
SB: Oké, maar natuurlijk, zijn er heel veel mensen die ondergaan in de schulden, geen banen kunnen vinden, en dat allemaal….
ARC: Wel, één van de eerste dingen die zullen gebeuren als de planeet in/naar de hogere frequentie van het Licht verhuist is, dat deze dingen opgelost zullen worden en zij opgelost zullen zijn omdat de mensen een hogere staat van bewustzijn hebben.
Denk voor geen moment dat omdat de mensen geld hebben, zij het gaan besteden om anderen te helpen. Omdat, kijk naar de wereld tot dusverre, hoeveel rijke mensen hebben in feite hun geld gebruikt om anderen te helpen? Sommigen hebben dat gedaan. Maar, het is een zeer klein percentage.
SB: Hmm. Oh hemel, het wordt gewoon steeds meer ingewikkeld. Wij hadden Zap vandaag die zei dat de Reval ondertekend werd en dat het hier is, en dan schijnen jullie te suggereren dat het niet spoedig gaat gebeuren.
ARC: Wel, dat werd diverse jaren geleden op het Internet verkondigd.
SB: Ja. Wel...
ARC: Ja, dus.
SB: Uh, huh. Oké.
ARC: Dus het is het energiegebied. Er moet een energiegebied zijn waar er een meerderheid van delen en Liefde is. Alle oorlogen werden gevochten voor/om geld.
SB: Ja.
ARC: Alle oorlogen werden gevochten voor/om geld.
SB: Wel, ik hoorde wat jullie net zeiden, maar toch, op het één of andere punt komt de Reval welzeker binnen, of wat anders dan ook dat van ons nodig heeft om onze focus weg te halen van onze innerlijke werkelijkheid en het te plaatsen op de externe werkelijkheid. En, wat doen we dan, in termen van onze richting te handhaven voor onze ascentie en onze bijdrage aan de planetaire ascentie? Wat doen wij wanneer er een eis is dat wij onze aandacht afhalen van de innerlijke werkelijkheid en het plaatsen op/in onze externe werkelijkheid?
ARC: Oh, er is nooit, nooit een eis om het van de innerlijke werkelijkheid af te halen. De innerlijke werkelijkheid moet uitbreiden om de externe werkelijkheid te omwikkelen. De innerlijke werkelijkheid is waar jullie ware multidimensionale zelf bestaat. Jullie innerlijke werkelijkheid is jullie portaal dat open is voor jullie hogere frequenties. De innerlijke werkelijkheid … wij zouden nooit willen dat de innerlijke werkelijkheid afgesloten werd. Wij willen dat de innerlijke werkelijkheid voorbij gaat aan die derde dimensionale waargenomen beperking dat er een innerlijke werkelijkheid en een externe werkelijkheid is. Er is werkelijkheid.
SB: Prima. Maar, er zullen sommigen mensen zijn die zullen zeggen, “Kijk er is een schietpartij geweest in San Bernardino.” … en jullie moeten je aandacht van de innerlijke werkelijkheid afhalen en het plaatsen op deze externe gebeurtenissen.
Ik doe dat niet omdat, ik mezelf vertel, “Nee, dit is de Illuminatie die wil dat ik dat doe.”
ARC: Absoluut. Absoluut. Dat is de uitdaging. Absoluut. En, als je wel je bewustzijn uit de innerlijke werkelijkheid vandaan haalt, breng je het niet naar buiten, je breidt het uit en je, weet je, roept de engelen binnen/op.
Sue Lie: Oké, ik ga een verhaal vertellen, slechts kort. Ik werkte in Santa Monica en er was daar een persoon die de controle over zijn auto verloor en over deze straat reed, welke gewoonlijk een straat was die een boerderijmarkt had, en doodde een heleboel mensen, inclusief kinderen.
En, dat was de dag dat ik niet in mijn kantoor was. De volgende dag was ik in mijn kantoor en liep ik daarheen en verwachtte de meest vreselijke energie te voelen. En het was gevuld met engelen. De lucht daaromheen was gevuld met engelen, en alles dat ik voelde was Liefde.
SB: En, wat voor conclusie maakte je daarover, Sue? Dat het gevuld was met engelen en, dus…
SL: De conclusie die ik maakte was dat al deze mensen door engelen meegenomen waren. En, vanuit het driedimensionale perspectief, was het een vreselijk iets. Maar, ik weet niet, ik zou oké met mij zijn als misschien ik meegenomen zou worden door de engelen … Ik zou het kunnen doen. Dat is oké. Prima ik zal gaan.
SB: (Gelach). “Ik zal gaan.”
SL: Ik zal gaan, ik zal met de engelen gaan. Natuurlijk, wij zijn altijd bij de engelen, de gehele tijd. Wij vergeten het gewoon omdat je gebonden raakt door al deze 3D zaken. Maar de engelen zijn altijd bij ons. Altijd. En de Galactics zijn altijd bij ons en de verkenningsschepen zijn altijd bij ons. Wij zijn zo beschermd, wij zijn zo ingedekt. Er zijn zoveel prachtige/wonderbaarlijke dingen die gebeuren, waarvoor wij gewoon onze ogen moeten openen om het te zien. Wij moeten naar boven kijken.
Het is ongeveer zoals de mensen van weleer. Zij keken omlaag om hulp te vinden, maar toen keken zij omhoog. Wanneer je omhoog kijkt, wanneer je …. Kijk omhoog naar de hogere frequenties. En de hogere frequenties zijn gevuld met Licht en Liefde.
SB: We zijn helaas door onze tijd heen. Ik zou er erg van houden om door te gaan, maar … hebben de Arcturianen een laatste commentaar die zij graag zouden willen maken?
ARC: Zegeningen aan jullie allemaal, elk en iedereen. Jullie zijn allen binnenin het NU van de prachtige ENE die jullie aan het Creëren zijn.
SB: Dank je wel. Sue, heb jij een laatste commentaar? Ik dank je zeer zeker voor hier te komen en in te vallen voor Linda terwijl zij hersteld van haar operatie. Dank je immer zoveel.
SL: En ik bedank jou zeer veel. Ik stuur zegeningen naar Linda aangaande haar herstel. Ik hoop dat ik haar goed vervangen heb tijdens haar afwezigheid. En dank je heel veel voor mij uit te nodigen, Steve. Ik waardeer het echt en een dank je wel aan iedereen die luistert/leest of zal luisteren/lezen.
SB:  En ik hoop dat je doorgaat van je vakantie te genieten. Waar je nog steeds in bent. Dank je wel voor het te onderbreken en in de show te komen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

1 opmerking:

  1. Deze materie is ongelooflijk overweldigend voor mij. Ik ben zo blij hier kennis van te nemen. Wat een liefde en vertrouwen voor ons, spreekt hieruit.En hoe groots is alle hulp die we ontvangen.Hier wil ik me bij aansluiten.Zeer bedankt,ook de vertaler van deze artikelen!

    BeantwoordenVerwijderen