donderdag, februari 04, 2016

Een Uur met een Engel - De Arcturianen - Ascentie is een Multidimensionale Activiteit - 26 November 2015 - Gepost op 4 Februari 2016


Een Uur met een Engel
De Arcturianen - Ascentie is een Multidimensionale Activiteit
26 November 2015 / Gastheer:Steve Beckow - Kanaal: Dr. Suzanne Lie

Steve Beckow: Goedenavond iedereen en welkom bij Een Uur met een Engel. Linda heeft een pijnlijke operatie ondergaan aan haar schouder en zal gedurende een paar weken weg zijn om te rusten ben ik bang. Wij hebben echter een verrukkelijke verrassing vandaag. We hebben Suzanne Lie bij ons die invalt voor Linda. Zij zal de Arcturianen channelen. Welkom, Sue!
Sue Lie: Dank je wel voor mij hier te hebben.
SB: Ik denk dat de laatste keer dat ik met de Arcturianen sprak terug in Maart van 2013 was, en hun gezichtspunt was in vele respecten diep en nieuw en zeer vervullend voor mij. Dus kijk ik uit naar onze discussie van vandaag.
SL: Ik kijk er ook naar uit.
SB: Ik denk dat wat ik graag zou willen doen is om eerst over Ascentie met de Arcturianen te spreken en dan over wat zij twee jaar geleden zeiden over overvloed, zoals toegepast nu op deze tijden, en dan te zien of wij van hen wat voor details dan ook kunnen krijgen die zij mee willen delen over de ontvouwing van Disclosure. Als dat voor jou werkt.
SL: Zij hebben niets over Disclosure gezegd.
SB: Oké, dat is prima. Ik waardeer de diepte van hun commentaar zeer veel omtrent gebeurtenissen zoals ascentie en overvloed. Wat zou jij graag willen doen, Sue? Zou je graag van mij willen dat ik jou een aantal minuten geef voor de overgang zoals met Linda? Of zullen we gewoon beginnen?  
SL: Overgang is goed.
SB: Is er nog iets dat je persoonlijk zou willen zeggen Sue voordat we beginnen?
SL: Wel, ik ben blij om hier te zijn en tegen een overvloed van nieuwe mensen te spreken waar ik nooit eerder tegen gesproken mag hebben. En, de Arcturianen zijn gereed.
*****
Arcturianen: Zegeningen, wij zijn nu hier bij jou, Steve.
SB: Dank je wel voor jullie bij ons aan te sluiten vandaag.
Arcturians: Dank je wel voor ons uit te nodigen.
SB: Ik wilde jullie eerst met betrekking tot de Ascentie vragen, dat de vele ideeën die wij daaromheen ontwikkeld hebben, daarvan aangetoond werd, dat zij ofwel te klein zijn om het te bevatten of in sommige respecten onjuist begrepen werden. Het is een veel geleidelijker proces dan ik verwachtte. Kunnen jullie ons helpen om dit ontvouwende proces van Ascentie beter te begrijpen alsjeblieft?
Arcturianen: Ja, wij zullen blij zijn om dat aldus te doen. Wij beginnen, zoals je zou kunnen weten, door te zeggen dat de Derde Dimensionale tijd een illusie is. Dus wat voor voorspellingen dan ook in overeenstemming met de Derde Dimensionale Tijd zal, per definitie, vaak teleurstellend zijn. Er zijn vele factoren betrokken bij Ascentie en vele spelers waar de meeste mensen zich zelfs niet bewust van zijn.
En, daar is ook het duwen/trekken van diegenen die gereed en bereid zijn en voorwaarts willen gaan - en de duisteren die weten dat zij niet in staat zullen zijn om daaraan deel te nemen, en zij dat dus willen tegenhouden zoveel als zij mogelijk kunnen. Zij zijn in het proces van een spectaculaire, angstige gebeurtenis om in te slaan in het wereldnieuws, gevolgd door de volgende spectaculaire, angstige gebeurtenis. Dus zij zijn werkzaam om angst te verspreiden.


En dan zijn daar diegenen in het midden die onophoudelijk bedreigd worden door de angst, en die misschien nog niet de multidimensionale kwaliteit van Onvoorwaardelijke Liefde begrepen hebben. Dus, daarom zijn er veelvoudige andere energiegebieden die zich allemaal voordoen binnenin hetzelfde “nu”.
Daar zijn de energiegebieden van diegenen die gereed zijn, aangestuurd worden en voort op hun pad gaan. Daar zijn diegenen die proberen om te overwinnen en te verwarren en tegen te houden en te stoppen. Daar zijn diegenen die zoeken naar een graad van bewijs, hetgeen alleen ontdekt kan worden wanneer zij eenmaal hun bewustzijn uit kunnen breiden in/naar minstens de hogere Vierde Dimensie.
SB: Jullie zeggen vele spelers, maar wij weten echt niet wie deze vele spelers zouden kunnen zijn, of jullie wel of niet spreken over individuen in de hogere dimensies. Maar wat kunnen jullie ons meer vertellen, wat voor meer details anders dan wat wij al hebben kunnen jullie ons geven over de vele spelers?
Arcturianen: Wel, voornamelijk spreken wij over drie groepen - de groep die voorwaarts wil gaan, de groep die achterwaarts wil gaan en de groep die bang is om waar dan ook naartoe te gaan.
SB: Oh, oké. Ik dacht dat jullie over de vele spelers spraken die Ascentie naar ons toebrengen. Bijvoorbeeld, wat Matthew noemt de Hogere Universele Raden die de Ascentie gepland hebben. En dan moeten er wezens of groepen van wezens zijn die ons af en toe uitgesproken energieën brengen. Zouden jullie ons achter het gordijn kunnen brengen en ons kunnen vertellen hoe deze gebeurtenis bestuurd wordt? Is dat mogelijk?
Arcturianen: Ja, wij zouden blij zijn om achter het gordijn te gaan - specifiek achter het gordijn van de groep van diegenen die gereed zijn om voorwaarts te gaan, en het energiegebied en de gedachtevormen die deze energiegebieden van diegenen die gereed zijn om voorwaarts te gaan creëren. Omdat, zoals wij vaak gezegd hebben, “Waar jullie aandacht is, daar zijn jullie ook.” Dus, als iemand een grote hoeveelheid van diens aandacht spendeert, wat in/naar intentie/voornemen morft, aan de duisternis - dan kunnen zij aangetast worden door dat energiegebied.
En als iemand zichzelf toestaat om gewoon te blijven waar het gewoonweg comfortabel is en geen risico neemt om verder te gaan in/naar een grotere mogelijke werkelijkheid, dan plaatsen zij hun aandacht daarop. Dan is het dat waar zij voor gekozen hebben om te leven. Want aandacht is hoe jij je met de werkelijkheden verbindt.
Welnu, er zijn vele werkelijkheden en allen van de vele wezens die helpen, presenteren, misschien zouden wij kunnen zeggen, “portalen”.
Welnu, al deze portalen gaan in/naar hetzelfde gebied. Echter, omdat de mensheid in/naar zulk een grote diversiteit gegaan is, zijn wij, de wezens van het Licht, meer dan gelukkig om ietwat andere portalen op dezelfde plaats te presenteren.
Welnu, daar is natuurlijk het Engelachtige Koninkrijk en zij presenteren een gevoel van Liefde en Vergiffenis en Spiritualiteit die heel veel mensen vertroostend vinden en zij zijn blij om dat portaal binnen te gaan.
Welnu, er zijn ook andere wezens, zoals de Andromedanen, die zeer technisch zijn, zeer wetenschappelijk. Echter, zij bewegen welzeker voorbij de tijd en leven binnenin het “Nu”, want zij zijn van de Vijfde Dimensie en daaraan voorbij. En, omdat zij in een andere galaxy zijn, zijn zij ietwat anders. Nu, er zijn vele mensen die die deur waarderen en zij zullen daar naartoe gaan.
Dan zijn er wezens zoals Sanat Kumara en Kuthumi die het Licht binnenin de kern van Gaia vasthouden, om deze portalen te openen en om deze portalen in/naar de eenheid/eensgezindheid van het centrale kristal en de vier hoeksteen kristallen te trekken.
Welnu, er zijn vele wezens met vele namen. Daar zijn de Elohim. En de Elohim zijn zeer gefocust op het proces van creatie. Wij, de Arcturianen, hebben een sterke hoeveelheid van onze zijnheid binnenin de Elohim. Daarom, wanneer wij met degenen van de Aarde communiceren, communiceren wij op een “Hoe kunnen jullie deze vorm creëren?” Terwijl het Engelachtige Koninkrijk zal communiceren met een “Ik houd diepgaand van jou/jullie. Heb vertrouwen/geloof. Ik ben hier om jou/jullie te helpen.”
Dan zijn daar de Geascendeerde Meesters die ook behoorlijk onderwijzend zijn.
Aartsengel Michael biedt zijn wonderbaarlijke blauwe zwaard aan om mensen te helpen om hun aura’s schoon te houden en om hun visie van het Licht te handhaven. St. Germaine werkt heel veel met de Violette Vlam om te helpen te transmuteren. Dus er zijn vele verschillende deuropeningen die in/naar diezelfde kamer gaan.
Heb je meer vragen daarover?
SB: Oh mijn Hemel! Ik heb daarover zoveel vragen. Voordat ik echter naar deze vragen ga, ben ik er zeker van dat ik persoonlijk de Elohim begrijp. Ik heb pas nog een persoon ontmoet die een geïncarneerde Elohim is. Ik geloof dat het het afgelopen weekeinde was.
Ik denk niet echt dat ik weet wat de Elohim zijn. Zij zijn geen engelen. Is dat correct? Is er wat voor manier dan ook, in slechts een paar woorden, om te vertellen wat de Elohim zijn?
Arcturianen: Ja, daar zijn de eerste drie stralen van het leven van de kracht van creatie. Nummer één is de mannelijke God Kracht die uiteenzet, die op gang brengt. Dat is het “Nu” voor iets nieuws om te beginnen. Dat wordt dan naar de Godin gestuurd, de tweede straal van de heilige Moeder, die dat idee bezwangerd … en samen hebben zij dit Kind gecreëerd. (1) Dan, de Elohim zijn de scheppers van de vorm, en zij zijn degenen die dit Goddelijke Ideaal helpen om in/naar de vorm te komen … in/naar de lagere werelden van de vorm.
SB: Dus zij zijn gewoon een andere groep van wezens? Is dat correct? Zij hebben dat speciale pad en de krachten die daarmee samen gaan? Is dat correct tot dusver?
Arcturianen: Net zoals jullie weten dat er een God is en dat er een God energie is. Dan is daar een Godin energie. De God energie initieert met het sperma, het Goddelijke Ideaal, de Godin energie. Hoe meer vrouwelijke energie het in/naar het leven bezwangerd, hoe meer de Elohim energie dan verzekert dat het geaard wordt en dat het gecreëerd wordt in de gekozen werkelijkheid.
SB: Jullie vertelden toen dat Sanat Kumara en de Meester Kuthumi het Licht vasthouden. Wat brengt dat met zich mee, omdat Sanat Kumara heel veel dingen doet? Wat is betrokken bij deze activiteit van het vasthouden van het Licht?
Arcturianen: Zij zijn op een bepaalde manier ongeveer gelijk aan straalzenders. Als jullie zouden denken in termen van regelmatig Licht - Licht is overal - beweegt het doorheen de planeet. Dan zijn er grote torens die dat Licht, die informatie, verzamelen. Licht en informatie - wij differentiëren niet tussen informatie en Licht. Zij zijn hetzelfde.
Licht is Lichttaal - en de informatie die nodig is om te creëren. Dan gaat dat in/naar de controle toren dat het uiteen doet laten vallen en dan moet het geaard worden. Alles moet geaard worden als het ervaren gaat worden binnenin die werkelijkheid. Dus het wordt dan geaard in de kern van de planeet.
Omdat dit Licht van een veel hogere frequentie is dan de mensen van Gaia gewend zijn om te assimileren, en omdat het onophoudelijk en langzaam omhoog gevoerd wordt, helpen de Geascendeerde Meesters met het aarden en het verspreiden. Omdat zij allemaal door dat proces van het nemen van een Aarde voertuig heengingen en bewust terugkeerden naar het hoogste Licht van zichzelf, ascendeerden, hebben zij een diep begrip van wat de mensen, die ook in dat proces van ascenderen zijn, nodig zijn om op hun spoor te blijven, zogezegd.
SB:  Wow. Ik verontschuldig me voor de herrie op de achtergrond. Er is enige herstructurering gaande in mijn gebouw.  
Arcturianen: Wel, dat is  prima, omdat wij in het proces zijn van de herstructurering van het volledige lichaam.
SB:  (Gelach) Dat is zo waar. Wij denken zo vaak na over Ascentie en we denken erover na vanuit een ‘ofwel-of’ plaats - dat Ascentie ofwel geleidelijk of plotseling is. Ik begrijp dat het beide is. Maar tot dusver ervaren wij het geleidelijke gedeelte ervan met een kleine piek zoals de golf van energie op 27 en 28 September. Maar, kunnen jullie ons vertellen, of er wat voor discrete gebeurtenis dan ook genaamd Ascentie is? Moeten wij op één dag een gebeurtenis genaamd Ascentie verwachten te gebeuren of gaat het allemaal geleidelijk zijn?
Arcturianen:  Wel, allereerst moeten wij alle luisteraars er opnieuw aan herinneren dat Ascentie geen driedimensionale activiteit is. Ascentie is een multidimensionale activiteit. En het is een activiteit, een proces waarin men de tijd van de Derde en Vierde Dimensie verlaat en in/naar het Nu en het Hier en de Ene van de Vijfde Dimensie en daaraan voorbij gaat. Dus om een vraag over de tijd te beantwoorden, is het enige antwoord dat ieder persoon zal ascenderen binnenin het NU wanneer zij gereed zijn.
SB:  Wow!  (Gelach) Dat is een hersenbreker. Maar jullie zeggen dat voor een 3-D, 4-D persoon … jullie zeggen dat wanneer een persoon ascendeert in feite aan henzelf is. Nietwaar?
Arcturianen: Wat wij zeggen is dat Ascentie een staat van bewustzijn is. Alle hogere dimensies zijn in het bestaan. Creatie begint in de hoogste frequentie en gaat omlaag naar de laagste frequentie. Dus wanneer iemand eenmaal de laagste frequentie bewoont, bestaan al deze hogere frequenties al.
Zij creëren de hogere frequentie niet. Zij maken die hogere frequentie niet. Zij zijn in het proces van het herijken van hun bewustzijn aan een frequentie waarin zij die hogere frequentie waar kunnen nemen, omdat jullie alleen maar dat waar kunnen nemen wat met de staat van jullie bewustzijn resoneert.
Als wezens hun bewustzijn uitbreiden in/naar steeds hogere frequenties, zijn zij in staat om steeds meer waar te nemen van wat het is dat zij verondersteld worden te doen. Met “verondersteld worden om te doen”, waar wij over spreken is dat er vele, vele wezens zijn, en de meesten van hen zijn bekend als Lichtwerkers en sommigen van hen zijn niet bekend als Lichtwerkers. Sommigen van hen zijn in feite verborgen binnenin de duisternis en dezen zijn zeer, zeer dappere wezens.
En er zijn vele hogere dimensionale wezens die hun vonk gedeeld hebben met een fysiek voertuig. En, door dat aldus te doen zijn zij in feite verhuist in/naar deze lagere frequentie werkelijkheid, zodat zij anderen kunnen helpen bij het uitbreiden van hun bewustzijn, zodat zij hun gewaarwordingen/inzichten uit kunnen breiden en zij het Licht en de Liefde gewaar kunnen worden die al bestaan, maar onwaarneembaar zijn voor diegenen van de lagere frequenties van gewaarwording.
SB: Dus jullie zeggen dat zij hun vonk gedeeld hebben met andere mensen en dat is een onderwerp dat wij enige tijd geleden besproken hebben. Wat is erbij betrokken wanneer één van deze hogere wezens diens vonk deelt met iemand?
Arcturianen: Wel, allereerst, een hogere dimensionale expressie, waarschijnlijk iemand die op een Vijfdimensionale planeet is en/of in een multidimensionaal sterrenschip: en vele Pleiadianen, en vele Arcturianen, en vele Siriërs en steeds meer Andromedanen, sommigen van Alpha Centauri, sommigen van Antares - zij zijn gekomen om de planeet te helpen. Zij zijn gekomen om Gaia te helpen, omdat zij weten dat een planeet een levend wezen is.
Wat de driedimensionale mensheid van Gaia denkt is dat het een grote rots is die van hen is en waarvan zij leven en alles mogen doen dat zij willen. Wat zij niet beseffen is dat het een levend wezen is. Echter, de hogere dimensionale perspectieven weten dat de planeet een levend wezen is en dat zij Aarde voertuigen genomen hebben zodat zij kunnen helpen met de Ascentie van de planeet, zodat Gaia kan transmuteren in/naar haar hogere frequenties, en terwijl zij transmuteert in/naar haar hogere frequenties, zullen dan diegenen die in haar hogere frequenties getransmuteerd zijn bewust zijn.
Welnu, als je terug zou kijken naar de vroege negentiger jaren toen Suzille voor het eerst met ons begon te spreken, zouden jullie zien dat de werkelijkheid zeer, zeer anders is dan dat het nu is. De werkelijkheid is veranderd.
SB: Hoe is het veranderd? Kunnen jullie ons enige voorbeelden van de verandering geven die jullie zien?
Arcturianen: Ja, één van de grootste veranderingen is dat steeds meer mensen in staat zijn te geloven dat er hogere wezens zijn die met hen spreken. Steeds meer mensen zijn in staat om in feite de boodschap van de hogere wezens in hen op te nemen en zij vertalen het en delen het met anderen.
Steeds meer mensen beseffen dat zij niet slechts een menselijk wezen zijn. Zij zijn het zich aan het herinneren. Suzille hoort hier de gehele tijd over. Zij herinneren zich de planeten waar zij vandaan kwamen. Zij herinneren zich hun leven in de hogere frequenties. Zij herinneren zich waarom zij hier kwamen en zij streven ernaar om de missie te vervullen die zij uitkozen. Dus er is een grote ontwaking.
SB: Dank je wel daarvoor. Na de verhoogde energieën van 27 en 28 September ging ik, wat ik noemde, een getransformeerde ruimte binnen, waarschijnlijk zo rondom 16 of 17 keren. En Aartsengel Michael karakteriseerde dat als een trip doorheen het Ascentie Portaal.  
Voor mij was het een beweging van onbewust besef naar bewust besef, van gewone liefde naar Transformerende Liefde, van geen gelukzaligheid naar gelukzaligheid. Maar, ik zei tegen mezelf, wel, dit kan geen trip doorheen het Ascentie Portaal zijn omdat ik van mezelf verwachtte meer verheven of iets te zijn. Is dit hoe het allemaal begint? Kunnen jullie een klein beetje spreken over wat onze ervaring van het ascenderende proces zal zijn alsjeblieft?
Arcturianen: Wij kunnen over enige mogelijke werkelijkheden spreken. Echter, Gaia is een zeer diverse planeet en er zijn veelvoudige, veelvoudige types van mensen hier. En wij willen dat niemand denkt, “Oh, dat moet er met mij gebeuren of dat betekent dat ik niet ascendeer.”
Heel veel verschillende mensen hebben heel veel verschillende ervaringen, dus wij zullen proberen om de verschillende types van ervaringen die de mensen mogen hebben te representeren. En wij zullen dat aldus doen op een ietwat opeenvolgende manier, in die zin dat het gewoonlijk begint dat zij gedesillusioneerd raken met hun driedimensionale werkelijkheid. Zij beginnen te beseffen dat er meer moet zijn dan slechts werk te krijgen en geld te verdienen en zich te vermeerderen en feesten te hebben en kinderen groot te brengen. Er is meer. Zij weten dat er meer is.
Zij weten niet wat het is, maar zij voelen een roeping binnenin hen. Iets is - niet ontevreden - maar spoort aan voor meer. Iets herinnert hen eraan, dat waar zij voor getraind werden om over te denken als zijnde succes niet genoeg is. En dat waar zij voor getraind werden om over te denken als zijnde mislukking, zeer vaak die waarachtige katalysator is die hen in/naar een volledige andere staat van bewustzijn plaatst, zodat zij hun inzichten kunnen veranderen en beginnen te beseffen dat zij anders zijn en dat er nieuwe aansporingen binnenin hen zijn.
En daar is deze nieuwe soort van Liefde welke geen voorwaarde heeft. Zij kunnen in feite van iemand houden die niet erg aardig is. Zij kunnen in feite Onvoorwaardelijke Liefde naar andere mensen in andere situaties sturen en de situatie verandert. Zij beseffen in feite dat waar hun aandacht is, zij daar ook zijn. En als zij hun aandacht plaatsen op dat wat hen zorgen baart, groeit dat.
Maar als zij die Onvoorwaardelijke Liefde sturen naar dat wat hen dwars zit en zij plaatsen hun aandacht op dit gevoel van Licht, van Liefde, van de bekwaamheid om te transmuteren, te verschuiven, te weten, beginnen zij te studeren. Zij kijken en zij gaan op het internet en zij gaan naar websites. Zij lezen nieuwe boeken en zij worden hongerig naar iets nieuws. En hun bewustzijn doordrenkt zich ermee.
Dan zullen zij beginnen gewaarwordingen te hebben waarvan zij eerder niet in staat waren om die te hebben. Zeer vaak begint dit door misschien het zien van een aura en zij in feite niet de aura zien, maar dat zij op zullen merken dat zij naar één persoon zullen komen en zij gewoon die persoon willen omhelzen en zeggen, “Hi, hoe gaat het met je, ik ben zo blij om jou weer te zien.” Hoewel zij hen nog nooit in dit leven gezien hebben.
Aan de andere kant, zouden zij een zaal binnen kunnen gaan en iemand daar aan de andere kant van de zaal zien staan die zij niet zullen vertrouwen, waar zij niet mee zullen praten en in feite zullen zij die persoon die waarachtige Onvoorwaardelijke Liefde sturen. Dus zij beginnen om een gevoel van onderscheidingsvermogen te verzamelen, hetgeen niet mogelijk was via hun driedimensionale perspectieven. Begrijp je wat wij zeggen?
SB: Dat doet ik. In feite, heb ik sommige van deze staten en ontwikkelingen waar jullie over spreken ervaren. Zouden jullie graag door willen gaan? Is er meer?
Arcturianen: Ja, daar is het herinneringscomponent. Welnu, dit is wanneer zij beginnen te herinneren en zij herinneren zich dingen binnenin zichzelf alsof zij het zelf zijn.
Maar dat is onmogelijk omdat zij nog nooit op een sterrenschip geweest zijn. Zij zijn nog nooit op een planeet geweest die volledig anders was. Zij liepen nooit eerder naar een replicator en openden de deur en trokken de kleding eruit vandaan die zij die dag gaan dragen. Zij zijn nog nooit in een auto gegaan die boven de grond vloog. Zij hebben deze dingen nooit gedaan. Maar zij herinneren zich hen alsof zij dat in feite doen.
En wat zij krijgen is wat jullie zouden noemen een trailer: “De Komende Avonturen van de Nieuwe Aarde”. Hun bewustzijn is uitgebreid om dat “Nu” van een volledig ander type van werkelijkheid te omhelzen, een werkelijkheid welke geen polariteiten heeft.
Een werkelijkheid in het hebben van geen polariteiten, het heeft geen goed, het heeft geen slecht. Omdat het geen goed en geen slecht heeft, heeft het iets ertussenin waar de mensen verloren raken en proberen uit te vogelen wie zij zijn. En omdat er geen goed en geen slecht is, en geen polariteiten, is er geen afscheiding.
En dan beginnen zij naar mensen te kijken, naar alle mensen, zelfs mensen die ziek of gewond of in behoefte, of straatarm zijn, of mensen die gemeen zijn, of deel uitmaken van de illuminatie. Zij beginnen om te begrijpen wat de Illuminatie betekent. Zij beginnen terug te kijken naar de geschiedenis en zien alles dat zij ooit gekend hebben vanuit een ander perspectief. En vele, vele mensen bieden dit aan op het Internet, aldus de informatie zeer beschikbaar is voor iedereen om te krijgen wanneer zij eenmaal geïnteresseerd zijn.
SB: Vanuit mijn eigen ervaring heb ik opgemerkt dat mensen met verwondering naar mij luisteren: “Wel, hoe gebeurt het dat je gewoonweg begint Universele Liefde te ervaren en met Liefde naar iedereen kijkt?” Vanuit mijn eigen ervaring, wanneer de gelukzaligheid komt, wist het compleet mijn zorgen uit en wist het compleet het onderscheid tussen de ene en de andere persoon uit.
Er is geen drang om te engageren in dat soort van activiteit van onderscheid te maken tussen de ene en de andere persoon. Het is alsof de gelukzaligheid de zorgen verdrinkt of hen terzijde veegt of zoiets. Is dat waar jullie naar refereren? Is het de impact van de gelukzaligheid?
Arcturianen:  Ja, wij refereren naar die staat van bewustzijn die de mensen vaak gelukzaligheid genoemd hebben.
SB: Een staat van bewustzijn. Is de Vijfdimensionale staat van bewustzijn in feite gelukzaligheid?
Arcturianen:  Wel, laat ons een beetje geschiedenis geven voordat wij die vraag beantwoorden. Dan zullen wij die vraag beantwoorden.
Eerst, was Gaia zo diep in duisternis voor zo, zo lang dat velen van diegenen waarvan eens gedacht werd geascendeerd te zijn - niemand zelfs maar wist dat er een Vijfde Dimensie was. Zij wisten alleen dat er een Vierde Dimensie was omdat zij gingen slapen en naar die plaats toegingen, (2) en zij mediteerden en zij spraken met de Sjamaan en zij waren binnenin die Vierde Dimensie omdat dat een deel is van de Derde Dimensie (3). Het is jullie aura.
Dus waren zij in staat om naar die top van de Vierde Dimensie te gaan hetgeen het spirituele vlak is, de IK BEN Aanwezigheid. Maar zij waren nog niet in staat om in/naar die volgende Octaaf van de Vijfde Dimensie te gaan. En wat zich voorgedaan heeft is dat steeds meer mensen in staat zijn om die Octaaf verschuiving te maken.
Welnu, je zei iets over wanneer. Eerst, het ding over de octaaf verschuiving is dat wanneer je de Derde/Vierde Dimensie verlaat, je de tijd zoals jullie het kennen verlaat. Dus wanneer je in/naar die octaaf verschuiving gaat, zoals toen jij je momenten van gelukzaligheid had, heb jij je horloge er niet bij: “Oké ik ga de tijd opnemen hoelang ik in deze gelukzaligheid ben.” Omdat zodra als je op je horloge kijkt en de tijd op begint te nemen, je bewustzijn verlaagd werd en je gelukzaligheid verdwenen zou zijn.
SB:  (Gelach) Juist!
Arcturianen: En als je er net voor op de klok gekeken had en je keek erna op de klok, zou je in staat kunnen zijn te zien wat het tijdskader is, maar gewoonlijk is het wanneer je zo losgekoppeld bent van de tijd en je er geen idee van hebt wat de tijdsduur is, dat je in staat bent om jezelf toe te staan je over te geven aan die gelukzaligheid.
Omdat de tijd een dwarsligger is: “Oh wacht, het is tijd om je rekeningen te betalen.” … “Oh wacht, het is tijd om de email te beantwoorden.” … “Oh wacht, heb jij je telefoontjes al gemaakt?” Dus de tijd moet losgelaten worden omdat het een afgrijselijke taakmeester is, nietwaar?
SB: Ja, ik vergat zelf een lunch afspraak. Ik rende naderhand de gehele weg naar het restaurant.
Het is die manier. Er is geen aandacht aangaande de tijd. Zoals ik zeg, ik heb er echt geen begrip van hoe de Vijfde Dimensie aan zal voelen, dus alles dat we kunnen doen, of alles dat ik kan doen, is echt te vertrouwen op jullie omschrijvingen en te vertrouwen op de één of andere soort van kennis. Het is eerder zoals het tasten in een donkere kamer.
Arcturianen: Feitelijk nee, omdat de Vijfde Dimensie niet iets is dat je begrijpt. Begrip is een driedimensionaal concept. Je moet jezelf loslaten, betekenend alles van jezelf.  
Je moet de verslaving loslaten om tijd gebonden, opeenvolgend, Driedimensionaal denken te zijn, omdat de Vijfde Dimensie binnenin het “Nu” is.
Dus wat zich voordoet is, in de Vijfde Dimensie, is het vaak bijna zoals een toevalligheid - zoals de perfecte storm, waar het gewoonweg in resulteert dat je gedachten helder/duidelijk zijn, je emoties liefdevol zijn, en je niet veel druk/spanning voelt.
Je ontspant je gewoon en geniet van je leven en misschien doe je mantra’s of ben je in een staat van meditatie en dan - oh, voel je dit gevoel dat zeer vaak begint met de Kundalini ontwaking, vanuit de basis van je ruggenwervel omhoog en de ruggenwervel begint onrustig te bewegen en je lichaam is gevuld met Licht en je gedachten zijn niet langer combinerend met je Derde Dimensionale brein. Het is zoals wow, dit is een grote trip. Het is een prachtig/wonderbaarlijk gevoel.
Wanneer mensen eenmaal dat gevoel krijgen willen zij dat gevoel weer. Dat is verbazingwekkend. Je hoefde eerst geen work-out te doen, je hoefde je dieet niet te veranderen of gedurende twaalf dagen te mediteren. Je hoefde helemaal niets te doen. Je was gewoonweg in staat om dat moment te hebben waar je de Derde/Vierde Dimensie losliet.
SB: Ja, dat heb ik zeer zeker gehad en het is wonderbaarlijk/heerlijk. Ga alsjeblieft verder. Wat gebeurt er daarna?
Arcturianen: Wat er daarna gebeurt? Wel, dat is iets dat een ieder van jullie zal moeten ontdekken voor jullie zelf, omdat dat is wanneer je de schepper van je werkelijkheid bent.
Welnu, dit is waarom wij helemaal gesproken hebben via Suzille en via anderen over het meester worden van jullie denken, het meester worden van jullie emoties. Omdat als het kwartje valt, als het Licht arriveert en je dit moment hebt en je gaat, “Oh nee, ik kan dit niet verdienen.’ Oké, dan is het voorbij.
Op dat moment, wanneer dit binnenkomt, moet je deze oefening hebben van: “Dank je wel, dank je wel. Ik accepteer, ik accepteer. Zegeningen zijn. Dank je wel, dank je wel, Ik accepteer, ik accepteer, ik accepteer.” Dan accepteer je. “Ik accepteer, Ik accepteer, ik accepteer.” Dus accepteer je alles of niets, omdat er geen onderscheid is binnenin die frequentie. Als je zou zeggen, “Ik accepteer het goede gedeelte over deze ervaring maar ik accepteer niet het slechte gedeelte.” Wel, er is geen slecht gedeelte, dus onmiddellijk ging je bewustzijn recht omlaag in/naar de Derde en Vierde Dimensie waar er polariteiten zijn.
Dus wanneer iemand deze ervaring eenmaal heeft moet men echt loslaten. Je moet alles loslaten van je Derde/Vierde Dimensionale denken. Je moet de polariteiten loslaten; je moet gedachten van goed of fout loslaten - al deze beperkingen die aan jullie gevoerd werden in jullie Derde/Vierde Dimensionale Werkelijkheden.
SB: De Gelukzaligheid zelf zal het gemakkelijker maken om hen los te laten.
Arcturianen: De gelukzaligheid geeft jullie iets om op in te springen. Maar jullie hebben nog steeds de keuze om erin te springen of terug te treden en het te analyseren. Als je erop in springt, ben je er. Wanneer je het analyseert, ben je eruit vandaan.  
SB: Het is interessant omdat iets van wat jullie zeggen goed voorbij aardse filosofen gaat, zelfs degenen die claimen avatars te zijn. Da Free John was het gewoon om te zeggen, “Het gaat allemaal over het radicale begrip.” Ik denk niet dat hij met “begrip” bedoelde waar je naar verwijst. Ik denk niet dat hij een mentale werking bedoelde. Het is waarschijnlijk dat hij acceptatie bedoelde.
Arcturianen: Wel, dit is waarom het belangrijk is om alle verslavingen aan de Derde Dimensionale Taalsystemen los te laten, omdat de Derde Dimensionale Taalsystemen ervan houden om labels op dingen te plaatsen. En labels hebben verschillende betekenissen voor verschillende mensen en dit is niet iets dat anders is voor wie dan ook. En zelfs de mensen zijn niet anders.
Wanneer je in/naar de “Nuheid” van de Ene verhuist, ben je binnenin de eenheid van al het leven. “Begrip” is een Driedimensionaal concept, wat betekent als je moet begrijpen - dat het betekent dat je het niet begrijpt. Dus is er een polariteit. “Ja, ik begrijp het” - “Nee, ik begrijp het niet.” Accepteren is geloof/vertrouwen - geloof/vertrouwen in het gevoel van gelukzaligheid.
Welnu, sommige mensen hebben problemen dat zij de gelukzaligheid zullen hebben en dan komt die innerlijke stem binnen, “Ah, je verdient het niet.” Wel zegen die innerlijke stem omdat het je meteen uit je gelukzaligheid laat vallen en dan draai jij je om en zegt, “Hallo innerlijke stem, wie ben jij? Ik denk dat ik je ogenblikkelijk moet genezen.”
Dus wie het ook is - “Kom naar buiten en praat met me of verdwijn voor altijd.”
SB: Veronderstellend dat wij comfortabel zijn op droog land in de Vijfde Dimensie. Ik hoop dat ik een toepasselijke vergelijking gebruik. Dat is niet het einde van de reis van ascentie, nietwaar? Gewoon in de Vijfde Dimensie arriveren - er is meer is het niet?
Arcturianen:  Ja, Ascentie is een multidimensionaal proces en het gaat verder. Er is geen einde aan.
SB: Ik hoor jullie, maar de Ascentie waar jullie allemaal voor gekomen zijn om ons mee te helpen - dat is mijn begrip - het soort van afsluiting, het eindpunt voor dit gedeelte van de operatie een permanente hartopening is. Het is Sahaja Samadhi. Ben ik correct hierin?
Arcturianen:  Ja, het hart en de geest worden één. De geest is een multidimensionale geest en het hart is volledig geopend en heeft de drievoudige vlam van wijsheid, kracht en Liefde onthuld omdat er geen afscheiding is.
Jullie geest en hart zijn niet afgescheiden. Jullie rechterhand en jullie linkerhand zijn niet afgescheiden. Er is geen afscheiding. Er is eenheid binnenin het Nu van de Ene, hier. Wij zijn hier binnenin de Eenheid van het Nu van de Ene.
SB:  Ja, wel hier druk ik weer tegen labels aan. Maar, ik probeer dit proces te begrijpen om in staat te zijn er voor anderen over te schrijven die het misschien helemaal niet begrijpen. Zij zijn nog maar net aan het ontwaken of wat dan ook…
Arcturianen:  Laat ons voor slechts een moment tussenbeide komen.
SB:  Alsjeblieft.
Arcturianen:  De vragen zijn prachtig omdat je met veel mensen spreekt en je een besef hebt van de types van vragen die mensen graag zouden willen stellen. Wij zijn meer dan blij om deze vragen te beantwoorden.
Echter, eenmaal binnenin die “Nuheid’ voor zolang als die “Nuheid” ervaren kan worden, ondertussen nog steeds een fysieke vorm vasthoudend, is er deze opening van het portaal. En wanneer wij, de Galactics, de Geascendeerde Meesters, het Engelachtige koninkrijk eenmaal dat wijd open portaal zien, deponeren wij zoveel informatie doorheen dat portaal als wij kunnen.
Dan komt die persoon terug en zegt, “Hoe zal ik dit allemaal ooit opschrijven?”
SB:  Jullie hebben een staande uitnodiging met mij. Dat is zeker. Dus ons werd verteld dat er een gebeurtenis zal zijn genaamd Ascentie en de Galactics en Engelachtige Wezens zullen gereed zijn om ons te verwelkomen. Is dat echt het geval? Is er een gebeurtenis genaamd Ascentie? Of is dit een geleidelijk proces dat voor altijd doorgaat?
Arcturianen: Welnu, dit gaat je verwarren, maar wij zullen het sowieso zeggen. Vanuit het Derde Dimensionale perspectief is er een omschrijving van hoe een Driedimensionaal mens gezegd heeft dat het voor henzelf zal gebeuren, omdat zij zich nog steeds vasthouden aan hun Derde Dimensionale Zelf. En als zij niet in een aanzienlijke verbinding waren met hun Derde Dimensionale Zelf, zouden zij dit opeenvolgende proces van hoe het voor iedereen is uitgelegd hebben.
Want binnenin de Derde Dimensie, is er absoluut vrijheid voor iedereen om Ascentie precies op de manier te ervaren die zij gekozen hebben om te ervaren. Omdat wanneer iemand eenmaal terugkeert naar die Vijfde Dimensionale Staat van hun persoonlijke meesterschap - wanneer zij in feite eenmaal in de Vijfde Dimensie leven, hebben zij dat persoonlijke meesterschap achtergelaten, omdat zij het land van eenheid binnengegaan zijn. Maar daar is dit punt van eraf springen.
Dus ieder persoon gaat naar diens persoonlijke meesterschap, hoe het ook is dat zij door hun persoonlijke meesterschap gaan, en velen en steeds meer delen hun type van persoonlijke meesterschap, zodat iedereen die resoneert met dat type van persoonlijkheid, frequentie, cultuur, geslacht, opvoeding kan zeggen, “Wow, ik kan dat doen. Dat voelt echt goed voor mij. Ik denk dat ik dat zou kunnen doen. Ik zou niet kunnen doen wat die persoon zei, of die persoon zei, maar ik denk dat ik het zou kunnen doen zoals deze persoon het zei.”
Dus, deze wezens die hun proces delen, zij zijn andere gelijkgestemde wezens aan het verzamelen. En, eenheid is absoluut belangrijk voor de ascentie van een planeet.
Het is gewoonlijk zoals je zei - je bent gewoon een alledaags persoon en dan heb je een geascendeerde ervaring en dan “beng” terug naar een alledaags persoon. Dan ben je een alledaags persoon en dan een geascendeerd wezen, en dan terug omlaag. Oké. Waarom - waarom ga je heen en terug?
Het is omdat je niet kwam om zelf te ascenderen. Je bent al een multidimensionaal wezen. Je bent al geascendeerd. Je kwam om de planeet te ascenderen. Je moet je herinneren hoe je dat deed, zodat je het met anderen kunt delen, aldus zij het zich kunnen herinneren hoe dat te doen.
Dus jij, is niet langer “jij,” één persoon is jij en twee, vier, acht, tien, vijftien, duizend, vierduizend, tienduizend - andere mensen die dit kolossale portaal openen. Zie je het verschil in slechts één persoon die zegt, “Oh goed, ga ik nu Ascenderen?”
SB: Ja het kan bij tijden gênant zijn omdat ik vrienden om me heen heb die vooruit snellen en prachtige ervaringen hebben en dan zeggen - kom op, kom op. Ik moet nee zeggen. Mijn taak is om gestadig omhoog te gaan met ieder ander en dan erover te schrijven.
Arcturianen: Absoluut. Het is hetzelfde voor Suzille. Er zijn bepaalde meditaties die zij niet doet omdat zij weet dat als zij hen zou doen, zij waarschijnlijk in/naar Lichtlichaam zou gaan. Dus zij kiest om hen niet te doen omdat het niet haar “Nu” is. Zij heeft haar missie nog niet voltooid. Noch heb jij dat.  
SB: Als wij niet in het gebied van de Ascentie zouden spreken en tegen mensen in de groei beweging spraken, zouden zij uitduiden dat onze lichamen groepen van spierspanning hebben die ons besef beperken.  Wanneer de spierspanning bijvoorbeeld toeneemt, gaat het besef omlaag. Het fysieke lichaam heeft een grote impact op ons. En ik vroeg me af of jullie voor een moment zouden kunnen spreken over de impact?  
Arcturianen: Wij zullen het jullie vertellen in een soort van allegorie. Op onze sterrenschepen … onze sterrenschepen zijn levende wezens … wij zijn levende wezens. Wij zijn niet afgescheiden van ons sterrenschip en ons sterrenschip is niet afgescheiden van ons.
Diegenen van jullie die nog steeds binnenin de illusie zijn van het zijn van een individu, hebben jullie individuele sterrenschip, wat jullie fysieke lichaam is. Welnu, net zoals wij consequent ons sterrenschip moeten onderhouden, ervoor moeten zorgen en er Onvoorwaardelijk van houden zodat wij de galaxy kunnen bereizen, moeten jullie onophoudelijk jullie persoonlijke sterrenschip, het fysieke lichaam, onderhouden, in uitlijning ermee blijven, ernaar luisteren en ervoor zorgen, zodat jullie zelf jullie eerste reis naar buiten naar de galaxies kunnen maken.
Dus daarom, is één van de dingen die zich voordoen, dat jullie fysieke lichaam een dier is. Welnu, dieren weten wat zij nodig zijn. Als je een hond hebt, zal een hond weten wanneer het hongerig is. Een hond zal weten wanneer het water nodig heeft. Als jij gelukkig bent, zal de hond het weten. Als je verdrietig bent, zal de hond het weten. Dus je fysieke lichaam is een prachtig/wonderbaarlijk informatiesysteem.
Maar zoals met alle informatiesystemen, moet je het gekalibreerd houden. Als je computer niet gekalibreerd was, als jou kalibrering van het internet af was, zou je het internet niet krijgen. Je moet je bewustzijn kalibreren met je fysieke lichaam. Je fysieke lichaam geeft jou een heleboel informatie over Ascentie.  
Je fysieke lichaam zal eerst zeggen - “Als je dit voedsel eet zal ik je laten zien hoe je Lichtlichaam zal reageren.” Suzille is er pas mee begonnen om haar gehele dieet volledig te veranderen omdat haar lichaam bepaalde voedingsmiddelen niet meer toestond.
Dan zal het lichaam zeggen, “Je moet deze energie door mij heen laten lopen als je wilt dat ik een hoogst functioneel lichaam ben.” Dus moet jij je yoga doen, of je oefening, of acupunctuur hebben, of een massage krijgen. Dus je lichaam wordt het levende wezen dat jou vertelt hoe de lichamelijkheid te transmuteren in/naar een hogere frequentie. Begrijp je wat wij zeggen?
SB: Ja, dat doet ik. Ik moet nu overschakelen naar het onderwerp van overvloed als dat oké met jullie is.
Arcturianen:  Dat is prima. Het is een zeer Driedimensionaal onderwerp.
SB:  Ja, jullie vertelden, terug in Maart 2013, dat de aankomst van overvloed een kwestie was van frequentie en vibratie. Kunnen jullie een klein beetje tegen ons spreken over wat er gebeurd is sinds 2013, aangaande onze frequentie en wat de impact is op de benaderingswijze van overvloed alsjeblieft.
Arcturianen: Wat er gebeurd is, is dat het Licht lichter geworden is en het duister donkerder geworden is omdat de scheiding van werelden begonnen is.
SB:  Wow! Waarom spreken we niet over de scheiding van werelden de volgende keer dat we elkaar ontmoeten, omdat dat een onderwerp op zichzelf is die fascinerend is? Ga alsjeblieft verder.
Arcturianen:  Dus daarom, wordt de derde dimensionale overvloed afgemeten in termen van geld, in termen van financiële welvaart. Dit is een relatief, als je kijkt naar de volledige leeftijd van Gaia, een relatief nieuw concept dat teweeggebracht werd door de mensen die het geld controleren - de Illuminatie.   
Het was zo dat je overvloedig was als je een gezonde boerderij en gezonde kinderen en goede buren had en iedereen samenkwam, en mensen die de opbrengst van gewassen hadden de gewassen deelden en de mensen die de dieren hadden het vlees deelden.

Iedereen werkte samen als één persoon, net zoals op de Nieuwe Aarde. Niemand had zelfs maar een portemonnee. Zij hadden geen geld. Je zou een klein beetje geld gehad kunnen hebben dat weggestopt was onder je matras, maar je besteedde het geld niet. Je deelde het met anderen.
Maar toen kwamen de Illuminatie met de televisie en begonnen zij iedereen te vertellen dat zij dit moesten kopen, dat zij dat moesten kopen, en dat jullie een goed persoon waren als jullie genoeg geld hadden om dit te kopen.
Toen begon het allemaal te gaan over het krijgen van het geld dat jullie wilden, terwijl voorheen, jullie kregen wat jullie wilden met werken en kameraadschap. Natuurlijk gebeurde dat voorafgaand aan de televisie, maar de werkelijke overheersing van het geld over de spiritualiteit begon met de reclamespots op de televisie.
SB: Niet met advertenties in magazines? Ik veronderstel niet tot die omvang.
Arcturianen:  Nee, nee. Je kon de pagina omslaan om niet naar de advertentie te kijken, maar op de televisie was de reclamespot daar en je moest de gehele reclamespot bekijken om terug te gaan naar jouw show.
SB: Interessant. Ik weet niet hoe wij dit kunnen bespreken, ondertussen niet de scheiding van werelden besprekend. Misschien zouden wij deze specifieke bespreking moeten verlaten tot de volgende keer.  
Arcturianen: Overvloed is een staat van bewustzijn. Welnu, wanneer iemand in/naar de staat van bewustzijn gaat van, “IK BEN” een overvloedig persoon en wanneer iemand zegt, “Geef dank voor de overvloed die voorhanden is.” zal het de substantie onbeperkt dupliceren. Zij hebben de bekwaamheid om dat in hun werkelijkheid te verwelkomen. Welnu, heel veel mensen krijgen heel veel geld en knallen er recht doorheen alsof het zelfs niet bestaat.
Mensen houden van geld, mensen haten geld, maar geld is slechts een middel van het uitwisselen van energie. Vroeger was er in Zuid Amerika zoveel goud dat het niets betekende. Het was slechts een volgend goudklompje. Dus de Inca’s maakten beeldrijke wandtapijten en dat was hun geld. Dus, geld wat iets dat moeilijk te krijgen was. Daarom had het waarde. Je kon het uitwisselen.
Het is moeilijk om waardevolle dingen te krijgen, dus kon je iets anders krijgen dat je wilde. Als je transmuteert in/naar je Vijfde Dimensionale bewustzijn, breidt je bekwaamheid om je werkelijkheid te creëren aanzienlijk uit en wat je nodig hebt komt naar je toe. Soms komt het naar je toe dat je geld hebt om het te kopen. Vaker komt het naar je toe omdat het jouw “Nu” is en je in staat bent om het te accepteren.  
SB: Ik weet van mezelf dat ik de neigingen van een monnik heb. Dus ik heb heel veel werk te doen in dit gebied omdat ik deze onbewuste gedachte dat geen-gehechtheid gelukzaligheid is heb, en het zeer moeilijk voor mij is om in/naar onderwerpen te gaan zoals creativiteit en overvloed zoals jullie het net omschreven hebben.
Arcturianen: Wel, iedereen heeft diens eigen pad die zij uitgekozen hebben om er de afgevaardigde van te zijn … in die incarnatie.  En als wij allemaal steeds - wij allemaal betekent al diegenen die een fysiek voertuig dragen in deze “Nuheid” - als wij allemaal steeds meer wakker worden, beginnen onze krachten van creativiteit en onze vindingrijkheid toe te nemen, onze intelligentie neemt toe, onze creativiteit neemt toe omdat wij in/naar de Vijfde Dimensie verhuizen waar gedachten gemanifesteerd worden. Daarom, als je een negatieve gedachte hebt, die gemanifesteerd wordt, gooit het jou meteen uit de Vijfde Dimensie vandaan.
SB: Dat gaat een opwindende ontwikkeling zijn om onze gedachten te zien manifesteren.
Arcturianen:  Alle Geascendeerde Meesters gingen door grote lange periodes van meesterschap van hun gedachten heen. Als iemand diens gedachten niet meester kan worden, kunnen zij geen Ascentie bereiken omdat jullie je gedachten zijn - waar jullie over nadenken verwezenlijken jullie. Dat is wat deze planeet is. En als je over iets negatiefs nadenkt ga je het verwezenlijken. Als je een Vijf dimensionaal bewustzijn hebt of een hoger dimensionaal bewustzijn, zal je het sneller verwezenlijken. Dus, waar je over nadenkt, verwezenlijk je.
SB: Dat is interessant. Hebben jullie wat voor laatste woorden dan ook voordat we het programma afsluiten vandaan?
Arcturianen: Onze laatste woorden zijn om Onvoorwaardelijk van jullie zelf te houden, om jullie zelf Onvoorwaardelijk te Respecteren, en om te weten dat zo lang als je liefdevol en respecterend van jezelf bent, je weet dat je jouw missie vervult, omdat je missie gevuld is met Onvoorwaardelijke Liefde, Onvoorwaardelijk Respect, en de bekwaamheid om jullie werkelijkheid met de Violette Vlam te transmuteren.
SB:  Prachtig! Heel veel dank. Wij zijn zo blij om jullie hier te hebben en wij gaan jullie terug hebben over twee weken, waar ik echt naar uitkijk.
Sue Lie:  Geweldig, ik kijk er ook naar uit.
*****
Voetnoten
(1) De Arcturianen hebben net de Drie-eenheid van Vader/Moeder en Kind omschreven (Vader, Heilige Geest en Zoon of Brahman, Shaktie en Atman). Zij zijn het Transcendale, het Fenomenale, en het Transcendale binnenin het Fenomenale.
(2) Oftewel, zij reisden astraal naar het Vierde Dimensionale Astrale Gebied, in hun slaap.
(3) De Derde en vierde Dimensies zijn aan elkaar gelinkt. In fysieke levensspannen bestonden wij binnenin de derde dimensies. Dan na het sterven en tussen de fysieke levensspannen in, bestonden wij in de Vierde Dimensie of het Astrale Gebied.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten