maandag, februari 22, 2016

De Spirit Wezens: De Voorbereiding Op het Nieuwe Bewustzijn - 21 Februari 2016 / Ute Posegga-Rudel


De Spirit Wezens van de Verandering van de Tijd en van Transformatie
 De Voorbereiding Op het Nieuwe Bewustzijn
21 Februari 2016 / Ute Posegga-Rudel

Wij zouden jullie graag willen vertellen, dat er een gigantische grote doorbraak zich op jullie wereld voorgedaan heeft. Het is een doorbraak van een soort dat nog nooit eerder gebeurde. Het is geen herhaling van iets ouds van eerder in jullie geschiedenis, maar het brengt een radicale nieuwe ervaring op gang.
Deze nieuwe ervaring is niet zo gemakkelijk om te herkennen en te integreren, maar het vereist jullie bewuste opening en een collectieve voorbereiding.
Wij zijn metgezellen op jullie weg. Noem ons De Spirit Wezens van de verandering van de tijd en van transformatie. Wij zijn eeuwig in een zwevende staat, gereed voor nieuwe vormen van bestaan. Onze samenhangendheid en stabiliteit is ons bewustzijn, onze bekwaamheid van onthechte waarneming en besef van grote en subtiele substanties, vormen, staten van creaties.
Wat wij aan jullie doorgeven is daarom een communicatie van veranderende vormen van bewustzijn vanuit het gezichtspunt van de waarnemer. Wij worden niet geïdentificeerd met de veranderingen van onze eigen vorm of vorm van bewustzijn, dat de grote wereldgebeurtenissen weerspiegelt.
Wij zullen nu aan jullie beschrijven waar wij ons momenteel bewust van zijn. Aangezien het altijd enige tijd neemt totdat wat wij waarnemen ook de mensheid bereikt, en hebben wij deze keer besloten, om jullie direct te informeren over wat er op jullie wacht in jullie nabije toekomst. Dit proces evolueert gewoonlijk op een manier dat sommigen van jullie, - en dan in toenemende mate meer van jullie - veranderingen in de hogere domeinen van jullie bewustzijn ervaren, hetgeen zich dan in een grotere dichtheid manifesteert, waardoor dan de gehele mensheid in staat is om hen te herkennen als het zich uithard als iets dat jullie dan de werkelijkheid noemen.
Wij communiceren nu al met jullie over deze nieuwe verandering, om het sneller in/naar jullie morfogenetische gebied te brengen. Waarom wij dit doen?

Om jullie te helpen om de lang verwachtte verschuiving sneller in/naar de manifestatie te brengen. Te velen van jullie lijden ondraaglijke langdurende situaties welke in deze tijd erger schijnen te worden en zelfs dichter.
Waar wij ons nu bewust van zijn, vereist van jullie een grote opening voor het ongewone nieuwe en de transcendentie van twijfel. Wat wij nu zien, is een immense, zelfs scherpe scheur in de sluier van overblijvende duisternis in jullie rijk, intens Licht toestaand om onbelemmerd in/naar jullie dimensie te stromen. Met dit Licht arriveert plotseling een nieuw bewustzijn, een bewustzijn met een energie zo krachtig, dat velen van jullie niet in staat zullen zijn om er gemakkelijk mee om te gaan.
Jullie zouden eerder enige tijd nodig zijn, om ermee om te gaan. Wij wensen om jullie deze tijd te geven, zodat jullie nu al in staat zijn je erop voor te bereiden.
Hoe jullie je erop voorbereiden? Het gebeurt, door jezelf niet langer meer te verbergen! Niet voor jezelf en niet voor anderen. Te laten zien wie je werkelijk bent. Met alle en elk aspect van jullie wezen, niets terughoudend, maar alles ervan openlijk communicerend tegen jezelf en het met anderen te delen.
Jullie moeten allemaal weten dat deze radicale disclosure/openbaring jegens jullie zelf en anderen blokkades en overblijvende onderdrukte delen van energie bevrijdt, hen toestaand om uit te breiden en te verenigen en te vermengen met de binnenkomende hogere vibraties. Jullie mogen het ook een bewust zuiveringsproces van het menselijke collectieve zelf noemen. Nu is de tijd gekomen, waar de collectieve zuiveringsprocessen grote zin maken, omdat zij exponentieel naar snellere en meer krachtige resultaten leiden.
Een belangrijke factor is jullie moed, om jullie zelf te laten zien zoals jullie zijn, jullie vertrouwen, dat een ieder van jullie deel uitmaakt van een zeer belangrijk proces van de mensheid, waarin een ieder van jullie omvat is. Door jezelf volledig en openlijk te laten zien, worden immense energieën in vrijheid gesteld, welke, losgelaten in de ether, ruimte geeft voor het weldra enorme Licht van Bewustzijn, zonder dat jullie door deze gebeurtenis van het spoor afgegooid worden.
Het is bij ons bekend dat velen van jullie in het verleden deelgenomen hebben aan zuiverende groepsprocessen. Daarna trokken velen van jullie zich weer op zichzelf terug. Maar dit was slechts het begin.
De nieuwe groepsprocessen beginnen al op het niveau van Liefde en wederzijdse acceptatie. Daarom, raden wij aan dat diegenen van jullie die dit niveau van Liefde en Zelf-liefde en Zelf-genezing bereikt hebben, de aanvang van deze processen initiëren. De morfogenetische gebieden die daardoor gecreëerd worden verenigen zich, en communiceren direct met jullie menselijke maatschappij. En aldus kan dit proces snel vorderen, Licht naar de gehele mensheid brengend.
Begrijp alsjeblieft dat onze oproep serieus genomen moet worden. Als geavanceerde Lichtwerkers met elkaar samenwerken op die manier, kunnen diep gewortelde tegenstellingen opgelost worden, welke de oorzaak zijn voor zoveel verdeelde groepen tussen jullie, het Lichtgebied van de mensheid verzwakkend.  
Jullie zullen in staat zijn om problemen met structurele meningsverschillen op te lossen in het grootse eenheidsgebied dat de macht van Liefde is, op een manier dat jullie hen niet langer meer als verstorend ervaren maar als verrijkend, hen met vreugde accepterend.
De nieuwe eenwording die nu tevoorschijn komt, verheft het bewustzijn en de frequentie van de mensheid zodanig, dat het enorme bewuste Licht, dat de Aarde nadert, met gemak geïntegreerd kan worden door de meerderheid van de mensheid en zonder schade.
Het radicale openen van jullie hart voor de stroming van het leven en alle vormen van bewustzijn kan op deze manier gebeuren, iets dat nog niet in deze vorm op jullie planeet incarneerde.
Jullie worden opgeroepen om te durven jullie schuilplaatsen te verlaten, om elkaar te vinden en te verenigen en om je over te geven. Specifiek jullie gevoel van anders te zijn, speciaal te zijn, geselecteerd te zijn, en om alles achter te laten dat jullie afscheidt, iedere fantasie van afscheiding welke jullie gecreëerde hebben, en om te ERVAREN, dat er slechts ÉÉN leven is waar jullie allemaal aan deelnemen. Een leven in het absolute Licht, in de macht van Liefde, dat toebehoord aan jullie allemaal gelijk.
Wij danken jullie voor jullie medewerking, voor jullie enthousiasme, voor jullie Liefde en toewijding jegens dit nieuwe grote proces van de mensheid.  
Zelfs als je er nog niet gereed voor bent, zal het weldra van jullie allemaal vereist zijn. Daarom, hoe vroeger jij je er met je gehele hart bij aansluit, hoe gemakkelijker het voor jou zal zijn, om de grote verschuiving te nemen als een golf van gelukzaligheid, zonder worsteling, zonder verwarring, druk of pijn, aangezien jij je er al op afgestemd hebt.
Sommigen van jullie zullen ons advies accepteren en samen met anderen deze processen initiëren. Anderen zullen zich nog steeds terughouden.
Maar voor jullie allemaal arriveert de verandering nu om op een nieuwe manier te evolueren, om deel te nemen aan de grote kosmische gebeurtenissen, als Dienaren, als Geliefden, als Boodschappers, als Dragers van een Nieuw Bewustzijn, dat het Gouden Tijdperk op Aarde inluidt.
Wij zijn bij jullie, en houden het portaal open voor de visie van het Uitbarstende Grootse Licht van het Nieuwe Bewustzijn.

Boodschap doorgegeven via Ute
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright© 2016. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, http://radiantlyhappy.blogspot.com  Please post your comments on my blog so that I can be aware of them. Please share this message only together with this information and without changes, including the title. If you have questions, please contact me via transformation33@gmail.com. Thank you.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen