woensdag, februari 17, 2016

Ascentie Berichten - Bewustzijn - 16 Februari 2016 / Kara Schallock


Ascentie Berichten
Bewustzijn
16 Februari 2016 / Kara Schallock

Wat het meest verbazingwekkend is in deze Nieuwe dagen zijn de prachtige verrassingen die we ontvangen. Vandaag ontving ik een verbazingwekkende Mandala steen ( het is meer zoals een enorme grote steen) van Sivane Gaia Gorny in Israël. Het wordt genoemd “Wereld Eenheids Mandala” (World Unity Mandala). De Synchroniciteit van het ontvangen van dit geschenk op de dag dat ik dit bericht schrijf is werkelijk perfect. Het is een boodschap van Gaia via Sivane dat wij allen Eén zijn. Met de zonne-activiteit die zich nogal constant voordoet, is Gaia Eén met/als ons, zoals allen in de kosmos dat zijn.
Het zijn in het Nieuwe roept om feestviering. Wij zijn op de Aarde gedurende deze heilige tijd om Liefde te Zijn en om ons Licht te schijnen, ongeacht van wat er schijnt te gebeuren in de oude wereld. Wij verplichten ons om volledig en zonder aarzeling in Liefde op te stijgen. Wij gaan door altijd hoger in vibratie en bewustzijn uit te breiden, wat helpt om alle aspecten van ons wezen uit te lijnen; specifiek waar wij nog steeds gehecht zijn aan het oude leven. Met andere woorden, de lagere energieën worden uitgelijnd met de hogere energieën. Wij ontvangen Licht Codes op stromen van hoog dimensionaal Bron Licht dat ons vult met Nieuwe energie en Nieuwe manieren van zijn/bestaan. Deze downloads ontvangen mag bij tijden nogal verontrustend aanvoelen; we mogen ons een beetje zweverig en onstabiel voelen; het oorsuizen is meer intens en je mag een beetje duizeligheid en misselijkheid ervaren. Misselijkheid doet zich voor wanneer er een verschil is tussen ons fysieke lichaam en de energie die in ons stroomt. Stroom met het alles en verheug je! Merk alle gaven en verschuivingen in je leven op en vier hen.
Wij gaan door in een krachtige Transformatie te zijn en de dingen zullen doorgaan te verschuiven. In plaats van je af te vragen wanneer het eindigt, ben in het Moment en stroom met het alles. Er is geen begin en geen einde. De Licht Codes die wij ontvangen zijn onze cellen aan het transformeren door oude energieën met Nieuw Licht te vervangen dat onophoudelijk in hen stroomt. Denk eraan dat onze ware cellen onze gedachten, overtuigingen en gevoelens vasthouden en vanuit dit, wordt het leven gecreëerd. Dus als wij het oude loslaten, worden onze cellen met dit Licht gevuld. Het is mogelijk en doelgericht om in/naar meer Ontwaking en meer vereniging uit te breiden met de Ziel; als de Ziel. Niet alleen worden onze cellen vervangen met Nieuwe energie, maar ons elektrische systeem wordt ook gekalibreerd met dit Nieuwe Licht. Als je ervaart wat jullie verontrusting labelen, ga voorbij dit label (en alle labels) en begrijp dat je elektrische systeem ook aan het transformeren is. Dit is, aldus wij een hogere frequentie van Licht vast kunnen houden en dit helpt het Lichtlichaam af te dalen, ons helpend om met de Ziel te vermengen en onze Ziel te zijn.  

Als dit Licht krachtiger wordt, manifesteren  unieke en heilige ervaringen. Je mag een beroep doen op je gidsen om met je samen te werken zodat je open en stromend blijft gedurende deze tijd. Wij zijn nooit alleen; alles dat wij hoeven te doen is uit te nodigen, want diegenen van de hogere rijken komen niet tussenbeide met onze Vrije Wil en moeten dus uitgenodigd worden.
Weet (Hart-weet) dat je alleszins bent waar je bedoeld bent te zijn, en alles dat je ervaart helpt je duidelijk te zien wat je volgende stappen zijn. Als je twijfels hebt en bewijs wilt, besef dan dat dit het afgescheiden ego is dat diens wil verdedigt. Houd je afgescheiden ego vast en stel het gerust, zoals je een kleuter zou doen, dat het niet in de steek gelaten wordt; dat het mee kan komen om deel uit te maken van deze wonderbaarlijke tijd. Weet dat je gegidst mag worden om naar een andere locatie te verhuizen, een andere baan, een ander pad, andere mensen, nieuwe perspectieven en een gehele nieuwe reeks aan ervaringen. Dit is omdat je geen opgewaardeerd bewustzijn kunt hebben zonder dat het ieder aspect van je leven beïnvloedt. Schenk nauw aandacht aan je dromen en meditaties, want binnenin hen zijn boodschappen en begeleiding voor jou.
Gevoeligheid en gewaarwordingen zijn hoger aan het verschuiven. Dit kan vertaalt worden naar voedselovergevoeligheden, alsook andere lichamelijke overgevoeligheden. Je mag gegidst worden om je dieet en andere dingen in je leven te veranderen. Weet dat je lichaam welzeker extra energie nodig heeft, dus luister naar je lichaam aldus je in het juiste evenwicht kunt zijn voor je fysieke lichaam om tot bloei te komen. Dit wordt noodzakelijkerwijs niet gelijkgesteld met meer te eten, wat afhankelijk is van waar je energetisch bent, en kan minder in feite meer zijn. Gevoeliger te zijn mag betekenen dat je de hogere energieën voelt en mag ervaren dat jij je vermoeid voelt, want je lichaam is nu heel veel aan het hanteren. Rust wanneer je daartoe aangespoord wordt en besef dat al je ervaringen tijdelijk zijn, dus is er geen noodzaak om je te focussen op wat of hoe je iets ervaart … alles is Goddelijk georkestreerd voor je hoogste evolutie. Wij zijn nieuwe lichamen aan het creëren.
Niets kan verborgen worden; de Waarheid openbaart zichzelf of het nu persoonlijk, inter-persoonlijk, wereldwijd of Universeel is. Veel wordt geopenbaard en dit wordt geaccentueerd en betreden door onze Intuïtie uit te breiden. Ga onder alle woorden en omstandigheden en zie de Waarheid. Vertrouw wat je gewaarwordt, zelfs als anderen verdedigen wat zij beweren. Voel de Waarheid. Niemand is in staat om jou voor de gek te houden. Je hoeft niets te oordelen; neem gewoon waar en weet.
Aangezien wij doorgaan te zuiveren, zijn deze enige dingen die je kunt doen om jezelf te helpen. Ruim wat voor opeenhoping dan ook van jezelf en jouw omgevingen op. Houd de dingen simpel. Laat alles los dat niet langer meer resoneert, of dat nu een oud patroon of oude gewoontes zijn of iets fysieks is. Het kan zelfs betekenen het loslaten van sommige mensen die ernaar neigen om jou te kleineren; ofwel bewust of onbewust. Poets je woning en reinig je kristallen. Laat jezelf gegidst worden. Blijf geaard. Een paar dingen waar ik persoonlijk van houd zijn het Zon-Staren en het Aarden. In plaats van voor Liefde te bidden of het naar een persoon, plaats of situatie te sturen, Ben Liefde en Ben Licht.  Ben de Vuurtoren, want je weet dat wat je bent in ieder moment naar buiten naar iedereen stroomt in golven van energie. Dit is een nieuwe manier van zijn, want er is geen sparen, fiksen of redden meer; daar is alleen het Zijn in Liefde.
Over een paar dagen (22 Februari) is er een volgende Volle Maan waarmee we onszelf wederom bekrachtigen. Wanneer het ook is dat wij ons met de Volle Maan energie verbinden om te bekrachtigen, doen wij het voordat het vol is (De Maan is vol op 6:46 pm Mountain Standard Time). Om los te laten, creëer een ceremonie nadat de Maan vol is. Wij gaan door oude herinneringen en gedachten uit onze cellen op te ruimen. Terwijl het meeste hiervan in de droomtijd gedaan wordt, kan je het bewust doen op ieder tijdstip nadat de Maan vol is. De energie van de Maan bekrachtigt onze eigen voornemens. Dus ben duidelijk over wat je wilt om te bekrachtigen en wat je los wilt laten. Vergeef iedereen nadat je ziet wat voor een geschenk zij jou gaven en ben in Dankbaarheid voor alles dat je geleerd hebt en voor allen die jou geholpen hebben uit te breiden om meer te zijn, zelfs als de omstandigheden op dat moment moeilijk schenen te zijn. Besef, dat als je diegenen in dit leven vergeeft, je gecreëerde patronen in andere levensspannen vergeeft en bevrijdt. (Natuurlijk, omvat ook jezelf in je Vergiffenis ceremonie.)
Als je op het verleden of in de toekomst gefocust bent, breng je aandacht naar dit Moment. Alles dat je nodig hebt is nu hier. Het verleden openbaart zichzelf in het Moment en de toekomst wordt in dit Moment gecreëerd. Alles wordt vanuit bewustzijn gecreëerd, dus als jij je focust op nu hier te zijn, verhoog je in vibratie en bewustzijn en dit bevrijdt dan je cellen en manifesteer je vanuit wat er ook maar in je bewustzijn en cellen is. Dit vereist van je om het worstelen en nastreven los te laten. Het roept je op om volledig in het Nu Moment te zijn. Als je bewustzijn uitbreidt, breid jij uit. Van Goddelijke Dienstverlening te zijn, bewust te zijn in ieder moment en te mediteren, zijn enige manieren om het bewustzijn uit te breiden. Bewustzijn is het weten dat je Goddelijk bent en iedereen is in andere gradaties van dit weten. Aangezien al je gedachten en gevoelens in je cellen zijn, maakt het dan geen zin om oude overtuigingen en patronen los te laten en jezelf toe te staan om na te denken over en te voelen wat je wilt manifesteren?
Laat los van ergens anders te willen zijn anders dan de Aarde. Thuis is waar het Hart is; het Hart is waar het Thuis is. Om in je Hart te zijn is om in dit Moment te zijn. Je wordt vanuit deze plaats gegidst. Er is geen raden of te proberen uit te vogelen hoe. Ben nu gewoon hier. Dit vereist van jou om te accepteren wat Is, onthecht van de resultaten en vertrouw de Goddelijke Orde en de Goddelijke Tijd. Alles ontvouwt zich in overeenstemming met jouw bewustzijn. Je kunt het niet pushen; doch je kunt je overgeven aan wat Is. Je kunt mediteren gefocust te zijn in het hart en ook dit breidt het bewustzijn uit. Binnenin je Hart is de drievoudige Vlam welke je Hart symboliseert, het Hart van de Galactische Zon en het Hart van de Aarde en deze zijn allen met elkaar verbonden. Kan je dit voelen of visualiseren? Wanneer in het Hart gefocust, ontvang je vanuit de Galactische Zon via je Hart en dan stroomt dit Licht in Gaia. Van Gaia ontvang je Licht Codes vanuit Haar Hart naar jouw hart en terug naar het Hart van de Galactische Zon; Allen zijn Eén. Er is geen afscheiding. (De drievoudige Vlam symboliseert ook andere dingen, wat hier niet bij inbegrepen is).
Iedere keer dat je in de Natuur bent, ontvang je Liefde van Gaia en stuur je deze Liefde terug door voor jezelf en Haar te zorgen. De energie is wederzijds. Iedere keer dat je Zonstaart, ontvang je van de Galactische Zon en geef je terug door in ere te houden wie je authentiek bent. Wanneer je van iets houdt; zij het een bloem, een steen, een zonsondergang, een persoon, een plaats, alsook jezelf; straal je Liefde uit naar Gaia en naar de Galactische Zon via je eigen hart, iedere keer dat je voor de Aarde zorgt, zorg je voor jezelf en breid je jouw bewustzijn uit. Wanneer jij je bewustzijn uitbreidt, groei je in Besef, en deel je dit Licht en deze Liefde met de kosmos en met Gaia. Daarom, ben je in Goddelijke Dienstverlening door van jezelf, van Gaia en de kosmos te houden. Wanneer je in verwondering naar de sterren in den nachtelijke hemel staart, stroom je golven van Liefde naar buiten, welke jou ook uitbreiden. Wanneer je liefdevol alle wonderen van de Aarde bewondert, deel je Liefde met Gaia. Er is nooit een geven zonder te ontvangen. Iedere keer dat je voor jezelf zorgt, zorg je voor de Aarde en de kosmos; en je bewustzijn breidt uit en van hieruit, wordt al het leven gevoed door de Liefde welke je bent.
Dit volledige jaar is voor het uitbreiden van het bewustzijn. Je zult met anderen resoneren die uitgelijnd zijn met jouw bewustzijn en jij met dat van hen. Het is een eenvoudige kwestie van resonantie zonder dat wie dan ook boven of onder iemand anders is. Hiërarchie is van het oude. Je hebt geen labels nodig zoals “Tweelingvlam,” “Zielpartners,” “leraren” of “studenten,” want alles is Eén. Sta jezelf toe te stromen en te weten. Laat alle twijfel, alle angst, alles los dat afscheidt en ben Wie Jij Bent.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2016, Soulstice Rising. All Rights Reserved! - http://www.soulsticerising.com/index.asp

Geen opmerkingen:

Een reactie posten